పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Sriramoju Haragopal కవిత

ఒక యాది..... పాట పత్తా గానమే నీవు చేసేవు ప్రాణమై నేను పాడేను నిషాలో నిశిరాతిరిలో విషాదాల గాయాల గేయాలే నీవు రాసేవు నా..గొంతు పాడ మురిసేవు పాడాలని ఉన్న నీ పాట మేఘమాలికపై నా చేత పాడించేవు నీవేమొ పులకరించేవు పాటయే లోకమై భావమే జీవమై కురియు పూలతేనెరా వెలుగు స్నేహదీప్తిరా మమతయే ప్రాణమై మనసుయే గానమై అనురాగలోకశోధనా నా రాగ జీవవేదనా ఊహయే నీదిరా ఊపిరి నాదిరా ద్విహృదయ ప్రేమభావనా దిగంతాల నిండుగా (1975లో సుద్దాల అశోకన్న, నేను జమిలిగా రాసుకున్న మాపాట)

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qJRzoG

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి