పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

9, జూన్ 2014, సోమవారం

Sriramoju Haragopal కవిత

ఒప్పుదల రాత్రంతా నింపుకొన్న నిద్ర ఒక ఇంధనం బుర్రలో పదే పదే రాసుకొన్న కలలపద్దులు రెప్పలంటివున్న తడిని తుడిచే పంకాలయితయి చీకటికి ప్రతిరోజు వెలుగురంగులద్దే పొద్దులు ఏ గడ్డిగింజలో కడుపులోకి వొలికిపోతయి అంతరంగంలో అనంతమైన సాంత్వన ఎవరికొరకు నిలువని బాటసారి కాలంగిట్టలకు నాడాలు కొట్టేపని మనిషికి వూరూరికి గురువులుంటరు, అడిగే అక్కెర్లుంటయి వాన కొడితే కప్పుకోవడానికి జోరబొంత కొప్పెర్లుంటయి లోపల తడిసిపోయినంక మీదేం కప్పుకోవాలె నిండిపోయిన సోయి వున్నంత దనుక అంతరంగంలో అనంతమైన సాంత్వన జారుట్ల పాదాలకు పదును తెలిసినంత రేగట్ల నాగలికర్రుకు నొప్పి తెలిసినంత ఎరుకున్నోళ్ళకు ఎరుక తెలిసినంత మరుపుకు మరుపు తెలిసినంత అంతరంగంలో అనంతమైన సాంత్వన

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pWR2lN

Posted by Katta

Aravinda Raidu Devineni కవిత

అరవిందరాయుడు **************** గువ్వలా....... ******* ఆకాశంలో విహరిస్తూ ఓ గువ్వలబారు ప్రశాంతంగా మేఘాలలో మెరుస్తూ యధేచ్చగా వాయుకన్య కంఠహారంగా సాగుతూన్నాయి విశృంఖలమైనా వాటిపోకడలో ఎంత ఒద్దికో... ఓ మహాచిత్రకారుని కాన్వాస్ పై చిత్రంలా హృద్యంగాఅనిపిస్తున్నాయి ఒక్కోసారి ఒక్కోఆకారంలో అమరుతూ వివిధ విన్యాసాలతో చిత్రవిచిత్రంగా దృశ్యీకరమవుతున్నాయి గాలిపటంలా ఓసారి చేపపిల్లలా ఓ సారి నీటి కెరటంలా మరోసారి పూలదండలా ఇంకోసారి అలరిస్తూన్నాయి నాలో ఏ మూలో అసూయారేఖ తళుక్కుమంది ఈసారిమాత్రం నవ్వుతున్నపెదాలరూపంలో వాటిఅమరిక కన్పించి నన్నుకవ్వించింది మావలె..స్వేచ్ఛగా ఎగరగలవా అన్నట్టు... నామనసు ద్వారా వాదించాను బెట్టుగా విమానాలున్నాయిలే మాకంటూ.. అయినా నాలోనాకే సందేహం అంతస్వేచ్ఛయేది మళ్ళీదిగుతామా అనే దిగులో ఖర్చయిపోతుందన్న గుబులో వెంటాడుతూనే ఉంటుందికదా... ఇంకా బింకంతో వాదించింది మనసు ఊహల్లో ఎగిరేది మేమేనంటూ... నాలో మళ్ళీ అలజడి అమ్మో అంతసమయం ఎక్కడిదంటూ నామనసు అర్ధసారాంశాల్ని అర్థం చేసుకున్న ఆపెదాల చిత్రం వెక్కిరించింది గాయపడకుండా నేలమీద సరిగా పయనించలేరు మీరు అన్నట్టుగా. అంతే నాగర్వంసర్వం మంచంపట్టేసింది *********** 09-6-2014 (19) ీ

by Aravinda Raidu Devinenifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pWQTPf

Posted by Katta

Si Ra కవిత

Si Ra // మతిమరుపు //9-6-14 ఈ మధ్య మర్చిపోవటం కూడా ఒక అలవాటైపోయింది అలాగే వెతకటం ఒక సరదా గా మారిపొయింది. ఇప్పుడే ఎక్కడో తెలుపు రంగును చూసాను, అదిగో అక్కడ నా ఏ.టి.యం పెట్టాననుకుంట ఇంతకూ నా ఫోను ఎక్కడుంది ? ఈ టివి రిమోట్ ఎందుకు పెట్టిన చోట అస్సలుండదు? ఇప్పటివరకు నా చెతిలో ఏదొ ఉండాలి కద, అది ఏమయ్యింది? వెతికేకి ఒక పద్దతి ఉంది, చివరిసారి వస్తువును ఎక్కడ చూసావో అక్కడికి వెల్లి దాని పరిస్తితిలో నిన్ను నువ్వు ఊహించుకొని, దానిలాగా ఆలొచించాలి. అప్పుడే అది పోగలిగే ప్రదేశాలకు నువ్వూ పోగలవు అప్పుడే ఆ వస్తువు ప్రపంచాన్ని నువ్వూ చూడగలవు. ఈ మద్య మరి ఎక్కువ అయ్యింది నా మతిమరుపు; ఫ్రిడ్జి లో డబ్బులు పెడ్తున్నాను, కీలు పెట్టే చోట గడియారం పెట్టేస్తున్నాను , సబ్బు పెట్టాల్సిన ప్రదేశంలో కాఫీ గ్లాస్ పెడ్తున్నాను , రాత్రి నిద్రపోవాల్సింది పగలునిద్రపోతున్నాను , వాస్తవంలో చెయాల్సిన పనిని స్వప్నిస్తున్నాను , నేనంతకు నేనే కిక్కిరిసిన మార్కెట్ లో తప్పిపోతూ, తిరిగి నన్ను నేనే వెతుకుతూ, జ్ఞాపకాలలో పాతుకుపోయిన ఒక గుర్తును తిరిగి కనుక్కోని పాతరోజులలోకి పడిపోవటం, అనంత విశ్వంలో నన్ను ఎవరో మర్చిపోయారేమో అని ఆలొచిస్తూ ఆలొచిస్తూ, ఒక ఆలొచన అయిపోవటం, తిరిగి నా భౌతిక రూపాన్ని కనుక్కోవటం, ఇలా నన్ను నేనే మర్చిపొయ్యి , తిరిగి నన్ను నేనే వెతుక్కొవటం. ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు నన్ను నేను నాకు నేను గుర్తుచేసుకొవటానికి మర్చిపొవటం ఒకటే మర్గం.

by Si Rafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uM1Jrd

Posted by Katta

Girija Nookala కవిత

నీ తో ప్రయాణం వాగులు, గుట్టలు ,కొండలు,కోనలు ఎన్నో మలుపులు ఇంకెన్నో తలపులు ఎంతో దారి మిగిలే వుంది,వేయని అడుగులను అడుగుతునే ఉంది. పెదవులు మాట్లాడుతునే ఉన్నా మనసు మౌనంగానే ఉంది కలసి నడుస్తున్నా కలవని దారి దూరం పెంచుతునే ఉంది అంతలోనే ప్రయాణం చెప్పకుండానే రద్దు చేసు కున్నావు. మళ్ళీ మజిలో నిన్ను గుర్తు పట్టగలనా? మౌన రాగంలోని రాగాన్ని పోల్చుకోగలవా? పొద్దు వాలిన ప్రయాణం ఉదయించేదెపుడో మనసు కోయిల గానం వినిపించేదెపుడో? చుట్టూ జనమే అయినా ప్రయాణం ఒంటరిదే కదా!

by Girija Nookalafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1o67EYs

Posted by Katta

Satya Srinivas కవిత

చాకలి కల నది తడిని ఆరేసిన రంగు బట్టల రేవు అయ్యాఅమ్మల మధ్య పిల్లల్లా తెరచాప పడవ బట్టలారినంత సేపు పట్టలేదు నది ఎండిపోవడానికి నది మరకలు కనిపించని బోడెద్దుల చాకిరి రేపు ఇప్పుడు రంగు లేని చాకలి కల బట్టలు పద్దు లేని రంగు కాయితాలు (తుంగభద్ర, కర్నూలు, గోదావరి-రాజమండ్రి) సెప్టెంబర్‌, 2001

by Satya Srinivasfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Ss62JE

Posted by Katta

Arcube Kavi కవిత

బుచ్చిరెడ్డి బాపు ( హనుమాండ్ల బాయి - 2 ) ______________________ఆర్క్యూబ్ ఊరిని మోసెటొళ్ళు తరానికొక్కరుంటరు మా " గంగిపల్లి"కి బుచ్చిరెడ్డి బాపు ఆ బాయినే పంచుకొని ఆ బాయి కింది పొలాలనే పారిచ్చి ఆ ఒడ్ల పొంటనే తిరిగి తిరిగి ఆ పొలాల బువ్వనే తిని దానాత్మ పంచుకున్న మోతుబరి రైతు అచ్చగాల్లకు బిచ్చగాల్లకు అన్నం మెతుకు చేతులను గీరెలు జేసి మాటను ముల్లుగర్ర జేసి దున్నపోతులకు నాగలి గట్టి ఊరిని సాగు జేసిన కాపు బడై గుడై బాయి పొలం పెరడై ఇవ్వడమే తెలిసిన నదిలా సాగిపోయిండు ధర్మాత్ముడు ఐతేంది ..ఇది కాని కాలం గుడి మీదా బడి మీదా ఉడుం రాజకీయం బాపుకు పక్షవాతం ఈ ముచ్చట బాయి కెట్ల తెలిసిందో ఎండలకెండి దరుల బొక్కలు తేలి ఆ పిరిసెట్టెడు నీళ్ళల్ల ఎన్నడూ కనబడని బొమ్మ చాపలు నాలుగు - అవిటికెట్ల తెలిసినయో రాయి పెగిలింది అటు ఆఫీసొరిగి ఇటు హనుమాండ్ల గద్దె కూలి నిండా పూడిక పురా ఊటలు మింగి సర్కారు తుమ్మ అది బాయో బొందో ఏదీ గుర్తువట్టకున్నది కొడుకా- అండ్ల నీకు ఈత నేర్పాలనుకున్నగదరా కలిసి -సిమ్ముల మీంచి సొర్రేయాలనుకున్న గదరా ఆ భాగ్యమింకా మనకు లేకపాయే అయ్యలూ జెరంత పిల్లలనటు ఒంటరిగ పోనీయకుర్రి గుండె చెదురుతరు గిట్లనే తాపకొక్కరచ్చి ఆఖరి చూపు చూసి పోతున్నరు పాణమింక పోలేదు ఎవల కోసమో తండ్లాడుతంది కొడుకా-నువ్వు రా సూసి దండం బెట్టుకుందువు గాని * * * *

by Arcube Kavifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Ss5X8U

Posted by Katta

Pusyami Sagar కవిత

!!స్వగతం !! _____పుష్యమి సాగర్ ఆ రోడ్డు నలు దిక్కులను కలిపే వారధి ... ఎన్ని వేల చెమట చుక్కల పన్నీరు ను మట్టి లో కలుపుకొని చాపగా పర్చుకున్నదో మరి !!! ఇప్పుడంటే నల్లటి తారు ను దుప్పటి గా కప్పుకొని దర్జాగా కాలాలను తమ పై వర్షించుకుంటుంది కాని ఒకప్పుడు పచ్చని నందనవనాలకి ప్రతీకలు మొదలుకంటా నరకబడ్డ చెట్ల పునాదులపై నాగరికతని శాఖోప శాఖలు గా విస్తరించారు కదా!! ఎన్ని కొత్త జంటలు తమ కలలని చిదిమేసుకొని వాహనాలకు బలి అవ్వలేదు చెప్పు ...!! రేపటికి పునాదులవ్వాల్సిన విద్యార్ధులు నింగికెగసిన రాకెట్టు లా దూసుకెళ్ళి కోడగోట్టిన దీపం లా సగం లో నే తమ ప్రయాణం ముగించలేదు ....!! వాగ్దానాలలో చిందర వందర గా తమ బతుకులను ముక్కలు చేసుకుంటూ కూడా ఇప్పటికి ఎన్ని ఉళ్లు తమ రాక కోసం కళ్ళలో కాయలు కాసాయో ఎవరికైన తెలుసా ...!!! అభివృద్ధి అడవులను మింగేస్తూ కొత్త దారేదో మొలకేత్తినపుడు మనకు మరో అవకాశం లేదు .... పుట్టే దగ్గరనుంచి చచ్చే దాకా... చచ్చుకుంటూ ఆ దారంట వెళ్ళాల్సిందే !!!... జూన్ 9, 2014

by Pusyami Sagarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Ss5S58

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

!! యువత తరంగం ... తలుచుకుంటే !! యవ్వనం ఎంతో ఆహ్లాదకరం ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో తెలియని ఆవేశం .. ఉత్సుకత స్నేహం అంటే తెలియని ఆరాటం గురువులు అంటే భక్తీ వున్నా ఏదో తెలియని కోపం అమ్మ నాన్న అంటే ప్రేమ కానీ కట్టడి చేస్తేనే తెలియని కసి ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలి అనే ఉత్సాహం తెలుసుకున్నది అర్ధం చెసుకొగల్గె శక్తి ప్రోత్సహిస్తే ఏదైనా సాధించ గల సత్తా దీనికి ఒక సరియైన లక్ష్యం తోడయితే దానికోసం పట్టుదల తో కృషి చేస్తే ప్రతి యువకుడు దేశానికి పట్టుకొమ్మ కాగలడు సాంకేతికంగా ఎంతో ఎదిగిన ఈరోజుల్లో సాంకేతికత ను సద్వినియోగం చెసుకొగల్గితె అవకాశాలు వారినే వెతుక్కుంటూ రావా ?? నిరుద్యోగం అన్న పదం వినిపిస్తుందా ?? తమ శక్తి ని తాము తెలుసుకోలేని అభినవ మేధావులు ... నేటి యువకులు యువతా మేలుకో .. జాతిని మేల్కొలుపు ... !!పార్ధ !!9/6/14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Ss14N7

Posted by Katta

దాసరాజు రామారావు కవిత

//నమో నమః // ------------- ----- కీర్తి కాంక్షా సంకీర్తనం ... వినీ వినీ వీనులు పావనమై కనీ కనీ కనులకు కాషాయ విశ్వరూప సందర్శనమై మోదీ మానియాలో మీడియా పారవశ్యమై చాయ్ వాలా చమత్కారీ మోదీ కృప అవినీతి అరచేతిపై కమలం కాడ శూలమై గుచ్చి ... భరత్ మాతా చరణోం మే కోమల్ కమల్ పుష్ప్ ప్రణామ్ మే భాయి బహనోం కే సాత్ అమీర్ గరీబోం కే సాత్ సర్వలోక్ సర్ ఝుక్ నా ...తందాన తాన వల్లబ్భాయ్ ఉక్కుసంకల్పం మతోన్మత్త వజ్రసంకల్పమై తలకు చుట్టేనా 'తెలియ'దన్న సాకు చాటు అంతరాత్మను రాజముద్రగా బహిరంగపరిచి క్షమాపణ కోరేనా సగభాగాన్నేలని ఏలిక సమధర్మాలను ఇరువైపులా నడిపేనా ' భారత్ మరో గుజరాత్ ' ' తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం ' అర్థాల వెనుక అనర్థాలా ..విపరీతార్థాలా .. చూస్తూనే వుండండి టీవీ 1,2,3,4,5... ఐదేళ్ళ రాజకీయ వెండితెరమీద ... ---దాసరాజు రామారావు 9-6-2014.

by దాసరాజు రామారావుfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uKTz2m

Posted by Katta

Lanka Kanaka Sudhakar కవిత

రహస్యాలు కొన్ని ఉప్పునీటి చుక్కలు- తెల్లమబ్బుతునకలై నింగిచెట్టు నుంచి నవ్వుజల్లులు కురిసే అమృత రహస్యం ధాన్యం గింజల్ని అన్నం మెతుకులుల్ని చేసే జీవరహస్యం కుండీలో ఉల్లిపాయతొక్కల్ని గులాబిరేకులుగా మార్చేసుగంధ రహస్యం. ఈ జీవామృత సౌగంధ రహస్య సమూహమే మనుషిని మనిషి గా వుంచే దైవ రహస్యం ఆ రహస్యమే బహుశాబ్రతుకురహదారిలో హృదయం మైలురాయి దగ్గర ప్రెమ పూల వనాల మనసు మైదానం విస్తరించినచోట మన ఆయుష్షుని పెంచే సుధాధారా సుమధుర పరిమళ పవనమౌతోంది దాన్నే మనమంతా........ ప్రేమంటూ వుంటాం...

by Lanka Kanaka Sudhakarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1o5kCFY

Posted by Katta

Pratapreddy Kasula కవిత

ఈ వారం కవిసంగమం కవి http://ift.tt/1oCMYFh

by Pratapreddy Kasulafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oCMYFh

Posted by Katta

Rajeswararao Konda కవిత

నా మనసంతా - నీ జ్ఞాపకాలే...!//09.06.14//@ రాజేష్ @

by Rajeswararao Kondafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hzvNUf

Posted by Katta

Chi Chi కవిత

_సావుగిరాకి_ ప్రాణవ్యాప్తి మితమే పదార్థసమ్మిళితమై.. అవతలేమ్లేదు!! మితానుభవాలలో అనుభవసఖ్యం కాని ఆవలను ప్రతిభింభించే తత్త్వం వలన ఒరిగేదేదున్నా లేకున్నా దేహానుభవాలకి తర్కం నశిస్తుంది ప్రాణం మిగులుతుంది అవతలేమ్లేదు!!________(10/6/14)

by Chi Chifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mwcvLQ

Posted by Katta

Avvari Nagaraju కవిత

||పక్షి ఎగిరిన చప్పుడు||ఎ.నాగరాజు దారి చెదరిన ఒక ఒంటరి పక్షి తెల్లని తన రెక్కలు చాచి చుక్కలు కాసిన ఆకాశంలో వెతుకుతుంటుంది ఒక దిక్కు మరొక దిక్కులోనికి ముడుచుక పడుకొనే జాము కలయతిరిగి కలయతిరిగి ఎక్కడ తండ్రీ నీ గూడు నీలినీలి చీకటిలో ఎక్కడ తండ్రీ నీ తెన్ను పగటి ఎండలో దూసర వర్ణపు వేడిలో వొదిగి వొదిగి దేహాన్ని ఏ చెట్టుకొమ్మకో వేలాడదీసి క్రమంగా వివర్ణితమై ఒక కెంజాయ ముఖాన్ని చరుస్తున్నపుడు నీకు గూడు గురుతుకొస్తుంది దిగ్మండలం మీద చెదురుతున్న పొడలా దారి గురుతుకొస్తుంది ఆకాశపు నీలిమ కింద చుక్కల లే వెలుతురు క్రీనీడల కింద నీ పూర్వీకులు తిరిగిన జాడల వాసన గురుతుకొస్తుంది నీలాగే ఇప్పటి నీలాగే తిరిగి తిరిగి లోకం ముంగిట ఒక్క స్మృతినీ మిగిల్చుకోని కఠినాతి కఠినమైన మొరటు మనుషులు ఆకాశం నుండి నేల వరకూ అనేకానేక లోకాలను తమ నిట్టూరుపులపై నిలబెట్టిన వాళ్ళు అలుముకపోయిన చీకటిలో ఎక్కడో వెలుతురు అలసిన నీ రెప్పల వీవెనల కింద వూటలా చెమరింపుల చల్లని తడి తిరిగి తిరిగి ఇక అప్పుడు దేహపు ఆవరణలలో పసికందులా రాత్రి నిదురపోతున్నప్పుడు రెక్కల మీద చేతులు చాచుక ఆకాశం విస్తరిస్తున్నప్పుడు కదిలినప్పుడల్లా సలుపుతున్న నొప్పిలా పక్షి ఎగురుతునే ఉంటుంది 09-06-2014 http://ift.tt/1kSriEY

by Avvari Nagarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kSriEY

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

!! ప్రయాణం లో పదనిసలు !! అది ఒక తాత్కాలిక ప్రపంచం నవ్వులు చిందిస్తూ పలకరింపులు ఒకరివి క్రొత్త పరిచయాల తలనొప్పి మాకేల అనే చూపులు కొందరివి సమయానికి ఆఫీసు కు చేరాలి అన్న తపన ఒకరిది బాధను దిగమ్రింగి క్రుంగుతూ ఒకరు ఇది నాకు మామూలే అన్న భావన తో ఒకరు స్నేహితులతో కలసి దొంగ చూపులు ఒకరివి క్రొత్త జీవితం నాకు మీరే భరోసా అన్నట్లు భర్త గుండెలపై నిద్రించే భార్య బ్రతుకు తెరువుకు అక్కడే జీవీంచె జీవితాలు కొన్ని కళ్ళు మూసుకుని గతం లోకి వెళ్ళే స్వాప్నికులు కొందరు పోయిన దగ్గర బంధువు ఆఖరి చూపుకు తపన పడుతూ ఆవేదనలో మరికొందరు చదువులకోసం రోజు ప్రయాణం ఇంకొందరు వీరంతా నావాళ్ళంటూ ఆత్మీయంగా సమయానికి చేర్చే రైలు ప్రయాణం ఒక తీపి అనుభవం !!పార్ధ !!9/6/14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qgCcUt

Posted by Katta

Niharika Laxmi కవిత

'విషాద యాత్ర " అమ్మా ! నీ కడుపుతీపి ఆ దేవుడికి ఏమి ఎరుక ! నీ చెట్టంత కొడుకులు ,కళ్ళల్లో పెట్టుకొని చూసుకున్న కూతుళ్ళు జలసమాధి అవుతుంటే గుండెలు పగిలేల రోదిస్తున్నా కనికరించట్లే ఆ దేవుడు .......... ! క్షణకాలం ముందు నాన్న నేను బావున్న అని చెప్పి తిరిగిరాని లోకాలకుపోతావనుకోలేదు ఆ తండ్రి ! స్నేహితులతో ఆడి పాడి మధ్యలో వదిలిపోయారుగా ! అంతుచిక్కని జననాలు మరణాలు మధ్యలో ఉన్న ఈ బంధాలకు తప్పని ఈ వేదన ............... ! పార్వతి కడుపుకోత తెలిసిన శివుణ్ణి అడుగు అమ్మ బదులిస్తాడేమో ............. ? .................................. నిహారిక (9-06-2014)

by Niharika Laxmifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kSrjZA

Posted by Katta

Mukharjee Madivada కవిత

మందమతి// "నిర్లక్ష ప్రళయం" ప్రపంచాన్ని నిర్మించాల్సిన ప్రాణాలు నిర్లక్షానికి నిర్లజ్జగా సమిధలయ్యె స్వప్నమింకా కనని మూసుకున్న కళ్ళని చూసి ఎడ్వకుండానే నా గుండెలవిసిపోయె. ఉన్నత చదువులాసించి ఉన్నదంతా ఊడ్చి పొట్ట కొట్టుకొని వెట్టి చాకిరి చేసిన తల్లిదండ్రుల గుండెలు పిండగా వచ్చిన రక్త చినుకులతోటి భరత మాత కళ్ళు మళ్ళి మళ్లీ తడిసె. 9.6.2014.

by Mukharjee Madivadafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kSreoX

Posted by Katta

Laxman Swamy Simhachalam కవిత

కరీంనగర్ మానస పుత్రిక... తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి సంచలన సాహితీ మాస పత్రిక 'వాగు' లో నాకవిత ...ఎలా వుందో చెప్తారుగా !!

by Laxman Swamy Simhachalamfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1o53MH5

Posted by Katta

Subhash Koti కవిత

కొత్తబాట Posted on: Mon 09 Jun 05:07: 2014 ఇన్ని బాటల మధ్య ఒక కొత్తబాట వేయడం సులువేం కాదు ఇన్ని మాటల మధ్య కొత్తగా మాట్లాడటం ఇన్ని యుగళగీతాల గందరగోళాల మధ్య ప్రళయపోరాట గీతమెత్తుకోవడం సులువేం కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ చౌరస్తాలో నిలబడతావ్‌ ఏ బాటైనా గమ్యానికి చేరుస్తుందా పున: పున: పరిశీలిస్తావ్‌ ఏ బాటైనా తనను తాను సరిచూసుకుంటుందా సరిచేసుకుంటుందా తనను తాను పునర్నిర్వచించుకుంటుందా పునాదుల్ని పునర్నిర్మించుకుంటుందా శ్రామికవర్గ వెన్నెముకను సమకూర్చుకుంటుందా ఎదురుచూస్తావ్‌ తప్పిపోయిన తల్లిరాకకై పిల్లవాడు ఎదురుచూసినట్టు వేచిచూసి, వేచిచూసి, అలసి సొలసి కమ్ముకుంటున్న నిరాశల అమావాస్యలో ఆకాశాన్ని చూస్తావ్‌ ఆశయాల నక్షత్రాలు చిరంజీవులై వెలుగుతూ వుంటారు మళ్ళీ అన్వేషణ మొదలెడతావ్‌ ఆశల పక్షులెగురుతాయి ప్రయాణం కొనసాగుతుంది. - నవీన్‌ సెల్‌: 9493320208 ( జూన్ 8, 2014 నాడు " ప్రజాశక్తి " దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధం " సోపతి " లో ప్రచురించబడింది. )

by Subhash Kotifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kZx41V

Posted by Katta

Yessaar Katta కవిత

సురెక || తెలుగు గజల్-12 .. పుడమితల్లికి కోపమెంతో ఎండిపోయిన కుంట చూసీ పల్లెతాలుపు కళ్ళమంటా గొడ్డు-కాపుల జంట చూసీ. .. కోతకొచ్చిన వరిచేనులొ ధాన్యమంతా నేలరాలితే రైతుగుండే మూగపోయే నీరుముంచిన పంట చూసీ. .. నేలవాలిన జొన్నపంటలో కంకిపైనే మొలకలొస్తే పేదబతుకు ఆగమాయే వానతెచ్చిన తంట చూసీ. .. వానజల్లుల కుండపోతలొ పూరిగుడిసెలు కూలిపోతే ఆకలమ్మకు కడుపుమండే గింజఉడకని వంట చూసీ. .. పూతకొచ్చిన పళ్ళతోటను గాలివానలు ఊడ్చిపెడ్తే కౌలుదారుకు కళ్ళుతిరిగే అప్పులెక్కలు ఇంట చూసీ. .. కూలీనాలికి పోదమన్నాకురిసెవానలో పనుల్లేక పల్లెతల్లీ తల్లడిల్లే వెతలబతుకులు వెంట చూసీ. .. బ్రతుకుసుధలు దేవులాడా ఊరునొదిలీ పోదమంటే అన్నదాతకు గుండెజారే గొడ్డుగాదము కంట చూసీ. .. (తెలుగు గజల్-12 * 09/06/2014)

by Yessaar Kattafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/TyiUzd

Posted by Katta

Bvv Prasad కవిత

బివివి ప్రసాద్ || ఇందుకేనా || 1 నాలుగుగోడల మధ్య విసిరేసిన బంతిలా ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతాయి నీ ఊహలు అదే ఉదయంలోకి మేలుకొంటూ, అదే రాత్రిలోకి నిద్రపోతూ ఒక్కరోజునే వందేళ్ళు బ్రతికి వెళ్ళిపోతావు ఇందుకేనా పుట్టింది, జీవితం ఇంత ఇరుకా అని అడుగుతుంటావు కనబడ్డవాళ్ళందరినీ ఒక్క మనిషిలాంటి వేలమనుషులు ఒక్క జవాబైనా ఇవ్వకుండానే వెళ్ళిపోతుంటారు ఈమాత్రానికి చీమైపుట్టినా సరిపోయేదికదా పూవైపుట్టినా మరింత బావుండేదికదా అని నిన్నునువ్వే నిలదీసుకొంటావు 2 రాలిపోతుంటాయి ఉదయాలూ, అస్తమయాలూ రాలిపోతుంటాయి వెన్నెలలూ, నక్షత్రాలూ రాలిపోతుంటాయి వానచినుకుల్లానో, ఎండుటాకుల్లానో రుతువులూ, కోరికలూ, బాంధవ్యాలూ జారిపోతున్న దిగులుదుప్పటిని ముఖమ్మీదికి లాక్కొంటూ ఇందుకేనా పుట్టిందని ఎవరిలోంచో ఎవరిలోకో అడుగుతూ వుంటావు నువ్వు కాస్త శాంతీ, చిరునవ్వూ మినహా మరేమీ వద్దని కాస్త ఊరటా, ధైర్యం కాక ఇంకేం కావాలని ఊరికే సుడి తిరినట్టు నీలోనువ్వే తిరుగుతుంటావు 3 చీకటి ఆకాశంలో నల్లని మేఘంలా దు:ఖం చిక్కబడినపుడు నీటిలోని సుడిగుండం లోతుల్లో నీరేమీ మిగలనపుడు పీడకలలాంటి వెలితిలోకి నీ ప్రశ్న నిన్ను విసిరేసినపుడు తటాలున ఉలికిపడి మేలుకొంటావు జవాబు దొరకదు కానీ, ప్రశ్న మాయమౌతుంది ఉదయాస్తమయాలూ, వెన్నెలలూ, రుతువులూ దిగుళ్ళూ, ఊహలూ, ప్రశ్నలూ అన్నిటికీ అర్థంవుందని, అర్థాలకి అందని ఖాళీ ఆనందాన్ని అవి ప్రకటిస్తూ, మాయమౌతూ వున్నాయని నీలోపల మేలుకొన్న సిద్ధార్ధుడు చెప్పగా వింటావు __________________________ ప్రచురణ: ఆంధ్రజ్యోతి వివిధ 9.6.2014 http://ift.tt/TyiUiB 9.6.2014

by Bvv Prasadfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/TyiUiB

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

సాహిత్యంపై జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు... 14:11 - June 8, 2014 00:13 సాహితీ వేదికలు, సాహిత్య కార్యక్రమాలు పెద్దలకు, పెద్దలుగా ముద్రపడ్డ సాహితీవేత్తలకు, మరికొందరు స్వయంప్రకటిత మేధావులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం చాలా సాధారణంగా మారింది. కానీ, అక్షరం కార్యక్రమానికి కిరీటాల మీద, బిరుదుల మీదా అదనపు గౌరవం ఎప్పుడూ లేదు. గుండెలోతుల్లోంచి వెల్లువలా పొంగుకొచ్చే భావాన్ని, నిజాయితీగా, బాధ్యతతో అక్షరీకరించే కలంకారులకే పట్టంగడుతూ వచ్చింది. ఈవారం నుంచి కొత్త కెరటాలు విభాగంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఉధృతంగా రాస్తూ, తెలుగు సాహిత్యానికి కొత్త వెలుగులు అందిస్తున్న కవులు, కథకుల పరిచయాలు అందించబోతున్నాం. ఇంకా మాయా ఏంజెల్ లెటర్ టు మై డాటర్ పుస్తక విశ్లేషణ, ఆచార్య బేతవోలు పద్య పరిచయం చూద్దాంhttp://ift.tt/1ptSA44

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ptSA44

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

తెలుగు సాహిత్యంలో కొత్త కెరటాలు 14:09 - June 8, 2014 05:45 సాహితీ వేదికలు, సాహిత్య కార్యక్రమాలు పెద్దలకు, పెద్దలుగా ముద్రపడ్డ సాహితీవేత్తలకు, మరికొందరు స్వయంప్రకటిత మేధావులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా సాధారణంగా మారింది. కానీ, అక్షరం కార్యక్రమానికి కిరీటాల మీద, బిరుదుల మీదా అదనపు గౌరవం ఎప్పుడూ లేదు. గుండెలోతుల్లోంచి వెల్లువలా పొంగుకొచ్చే భావాన్ని, నిజాయితీగా, బాధ్యతతో అక్షరీకరించే కలంకారులకు పట్టంగడుతూ వచ్చింది. ఈ వారం నుంచి కొత్త కెరటాలు విభాగంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఉధృతంగా రాస్తూ, తెలుగు సాహిత్యానికి కొత్త వెలుగులు అందిస్తున్న కవులు, కథకుల పరిచయాలు అందించబోతున్నాం. ఈ వారం జీరో డిగ్రీ కవితా సంకలనంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మోహన్ రుషి పరిచయాన్ని చూద్దాం.. నిత్యనూతనం.. మోహన్ రుషి కలం.. గత కొన్నేళ్లుగా ఎన్నో తాజా కలాలు తెలుగు సాహిత్యానికి కొత్త ఊపిరులందిస్తున్నాయి. అటు కవిత్వం, ఇటు కథల్లో తమ ప్రతిభను చాటుతూ తెలుగు సాహిత్యానికి నిత్య యవ్వనాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు. అలాంటి నిత్యనూతన కలాల్లో ఒకరు మోహన్ రుషి. కొన్నేళ్లుగా బలమైన కవిత్వాన్ని రాస్తున్న కవి. అంతర్ బహిర్ యుద్ధారావంలో అంతర్లోకాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రాస్తున్న కవి. ఈ మధ్యే తన తొలి కవితా సంకలనం జీరో డిగ్రీ వెలువరించారు. ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే రాయటం మెదలు పెట్టినా, ఈ మధ్య కాలంలో సీరియస్ గా రాస్తున్నారు.. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడకు చెందిన మోహన్ రుషి, హైదరాబాద్ లో కంటెంట్ రైటర్ గా ఓ ఎడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో పనిచేస్తున్నారు. నగర జీవితంలోని డొల్లతనాన్ని, బిజీలైఫ్ పరుగుల వెనుక ఉన్న నిశ్శబ్దపు దు:ఖాన్ని, మనిషిజీవితంలోని, సమాజపు విలువల్లోని, అనుబంధాల పైమెరుగుల్లోని డొల్లతనాన్ని తన కవితల్లో సూటిగా ప్రకటించారు, ప్రశ్నించారు... మోహన్ రుషి. ''వొదిలేసేవాళ్లు చేసిన మేలు మనతో ఉన్న వాళ్లూ చేయరు; ధన్యవాదాలు. దృష్టిని విశాలమూ, నిశితమూ చేసినందుకు. జీవనయానంలో మరో మార్గదర్శనానికి కారణమైనందుకు. ఇంకోసారి పుట్టించినందుకూ.. ఇక నగ్నంగా నడక మొదలు. మరొకరువొదిలేసేవాళ్లు మనల్ని వొదలకుండా పట్టుకునేంత వరకూ, లేదా మనల్ని మనమే వొదిలేసి కదిలిపోయేవరకూ!'' శూన్యం తప్ప... అంటూ నగర జీవితాన్ని నిక్కచ్చి వ్యాఖ్యానం.. ఇలాంటి మరెన్నో వ్యక్తీకరణలు మోహన్ రుషి జీరోడిగ్రీలో చూడొచ్చు. గుండెలోతుల్లోంచి తెరలు తెరలుగా పొంగుకొచ్చే దు:ఖాన్ని, సునామీలా ముంచెత్తే విషాద సంద్రాన్ని మోహన్ రుషి కవిత్వంలో చూడొచ్చు. జీరోడిగ్రీలో కవి దు:ఖం వ్యక్తిగతం కాదు. అది సామాజికం, సాంస్కృతికం కూడా. అయితే, పబ్లిక్, ప్రైవేట్ ప్రపంచాల మధ్య అడ్డుతెర చిరిగిపోయిన సందర్భాన్ని పసిగట్టగలగడమే ముందుతరం కవులకు, మోహన్ రుషి కవిత్వానికి ఉన్న తేడా. మోహన్ రుషి కలం నుంచి మరింత చిక్కటి కవిత్వం రావాలని ఆశిద్దాం... సాహితీ సృజనలో ఎంత ప్రతిభ చూపినా గుర్తింపు రాని వారెంతమందో ఉంటున్నారు. అనామకంగా మిగిలిపోతున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా రాస్తున్న రచయితలెందరో ప్రోత్సాహం లేక, ఫేస్ బుక్ లాంటి సోషల్ సైట్స్ కో, లేక, బ్లాగ్ లకో పరిమితమవుతున్నారు. అలాంటి వారిలో ప్రతిభావంతంగా, ప్రభావాత్మకంగా రాస్తున్న వారిని టెన్ టివి పరిచయం చేయబోతోంది. ఈ వారం జీరో డిగ్రీ కవితా సంకలతనంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మోహన్ రుషి పరిచయాన్ని చూద్దాం. http://ift.tt/1oBQgIS

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oBQgIS

Posted by Katta

Pranayraj Vangari కవిత

‘‘కవిసంగమం’’ లోని కవులకు శుభవార్త... ‘‘కవిసంగమం’’ లోని కవుల గురించి వికీపీడియాలో వ్యాసాలు రాయాలని ‘‘తెలుగు వికీపీడియా’’ ప్రయత్నంచేస్తున్న విషయం మీ అందరికి తెలిసందే... పుస్తకం ప్రచురితమైన కవులనే కాకుండా.. వార్తాపత్రికలు, పుస్తకాల్లోవచ్చిన కవిత్వాలు వచ్చిన కవుల గురించి కూడా వ్యాసాలు రాయొచ్చని తెలుగు వికీపీడియా నిర్వాహకులు రాజశేఖర్ గారు పేర్కొనవచ్చును. వివరాలకు http://bit.ly/SqF9pq లో చూడగలరు. కవి మిత్రులందరూ క్రింది లంకెలోని ఫారంలో తమ తమ వివరాలు తెలుగులో మాత్రమే అందించగలరు. (మూలాలకోసం ఖచ్చితంగా పంపించాలి).... రిఫరెన్స్ కోసం పుస్తకం వివరాలు (ప్రచురణ సంస్థ, సంవత్సరం, ), వార్తాపత్రికలు, పుస్తకాల్లోవచ్చిన కవిత్వాల ప్రతులు, కవితలు అచ్చయిన పుస్తక/పేపర్ వివరాలు అందించగలరు.... http://ift.tt/1etALhQ ఫోటోలను, పుస్తకం వివరాలను pranayrajvangari@gmail.com కి పంపించగలరు....

by Pranayraj Vangarifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1etALhQ

Posted by Katta

Lingareddy Kasula కవిత

ఈ రోజు ఆంధ్రభూమి లో నా ఇదుపుకాయితం మీద సమీక్ష సంఘర్షణల్లోంచి వచ్చిన 'ఇడుపు కాగితం' andhraprabha - Mon, 9 Jun 2014, IST Bookmark and Share Email Email Print Print దగాపడ్డ జనం గుండెల గోస కాసుల లింగారెడ్డి కలంలో సిరాగా మారుతుంది. అది ప్రచండమై ప్రళయఘోష వినిపిస్తుంది. అక్షరాలు అజేయమై ప్రవహిస్తాయి. కవిత్వాన్ని శక్తివంతంగా ఆవిష్కరిస్తాడు. పరుల దు:ఖాలను గుండెకెత్తుకొని కవిత్వ భాషను మనదగ్గరకు చేరుస్తాడు. లింగారెడ్డికి కవిత్వం సామాజిక అంశం. సమాజమే అతని కవిత్వంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉద్యమాలు, పోరాటాలు, కల్లోల సందర్భాలు అన్ని కవితా వస్తువులే. ఇటువంటివన్నీ డాపప కాసుల లింగారెడ్డి అందించిన నిుఇడుపు కాయితం్ణ్ణ కవితా సంపుటిలో కనిపిస్తాయి-- ఒక అసంపూర్తి వాక్యం గురించి/ నేనిప్పుడు మాట్లాడుతున్నా -/ భావాల్నే కాదు, భాషల్ని వక్రీకరించే వాడివి/ అసంపూర్తి వాక్యాల ఆత్మఘోష నీకేమెరుక/ అవును, చరిత్ర పుటల్లో మిగిలిపోయిన/ ఒక ఉద్విగ్న అసంపూర్ణ వాక్యం గురించే/ మళ్ళీ నేను మాట్లాడుతున్నా -అంటాడు లింగారెడ్డి- తెలంగాణ భాషను, యాసను హేళను చేయడం, సంస్కృతిని, చరిత్రను వక్రీకరించడం జరిగినదే. అది ఈ వాక్యాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. 28 జూన్‌ 2012న బీజాపూర్‌ జిల్లా బాసవాడ ఆదివాసీల మీద ప్రభుత్వ హత్యాకాండకు నిరసనగా రాసిన కవితలో ఇలా అంటాడాయన. గాయం చేసిన బుల్లెట్‌కు కాయం చిరునామా తెలవదు/ నువ్వు అభివర్ణిస్తున్న దేశ అంతర్గత నిశత్రువుదోా /అనాదిగా అడవినీ, అవనినీ/ నమ్ముకున్న ఆదివాసీదో/ కాయయెవ్వరిదన్నది కసిగా దిగిన బుల్లెట్‌కు/ తెలవదుగాక తెలవదు -ఎక్కుపెట్టిన తుపాకి కన్నుకు తెలుసు/ ఆ కన్నును తన కనుసన్నల్లో ఆడించుకునే రాజ్యానికి తెలుసు -ప్రభుత్వాల దమన కాండలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరగడం చూస్తున్నదే. ఇటువంటి వాటిని నిరసిస్తూ బలమైన స్వరాన్ని వినిపిస్తాడు లింగారెడ్డి. ఒబామా!/ ఓ మై అన్‌డియర్‌ అమెరికన్‌/ తన మతమనే భ్రమలో / నా మైనారిటీ మిత్రుడు/ వర్ణం తనదనే వ్యామోహంలో/ నా దళిత కవి పుగవుడూ/ ప్రవృత్తి తనదనే తాదాత్మ్యంతో/ నా అనువాద కవి సహచరుడూ/ కవిత్వమై పరవశించి / నీకు కీర్తి కీరీటాన్ని తొడిగారు- అని చెపుతూ ఇదే కవితలో అమెరికా పాలకుల నైజాన్ని ఎత్తిచూపుతాడు. శ్వేతసౌధ సింహాసనం మీద కూచుంది/ నల్లత్రాచైనా, తెల్లత్రాచైనా/ విషం చిమ్ముతూనే వుంటుందని/ మన చికిత్స కొనసాగించాల్సి వుంటుందని తెలుసుకోలేకున్నారని అంటాడు. ఇది నిజం. అది అమెరికా పాలకుల నైజమే. దేశాలమీద కర్రపెత్తనం చేయడం అమెరికా పాలకులకు అలవాటైన విద్య -యుద్ధాల్ని సృష్టించడం, ఆయుధాల్ని విక్రయించడం. తన కిష్టం లేని వారిపై ఏదో ఒక నెపం పెట్టి హతమార్చడం అగ్రరాజ్యం అనుసరించే విధానం. ఇందులో ఎవరు పాలనలోకి వచ్చినా మార్పేమీ ఉండదని చరిత్ర చెప్పిన సత్యం. అదే నిక్రూర పరిహారం్ణ శీర్షికతో రాసిన కవితలో చూస్తాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అన్ని వర్గాలవారు పాల్గొన్నారనేది మనం చూసినదే దానికి అక్షర బద్ధఁ చేస్తూ ఇలా అంటాడు కవి నిుకాలం వసంతాల్ని కౌగిలించుకునే వేళ/ దూంధాం దరువులు కోడి కూతలైనవి/ జ్ఞానపు ఎన్నాద్రి కోసం/ అక్షరాల్ని ఇరువాలు దున్నే విద్యాలయాలు/ ఉద్యమ యుద్ధ భూములైనవి/ అన్యాయపు రాబందురెక్కల్ని/ నిత్యం వాదాల కరవాలాలతో నరికే నల్లకోటు/ పార్లమెంటు ముంగిట నిరసనల పిడికిళ్ళెత్తింది/ అంటుకుంటున్న దేహాల కొలుముల్లో/ సానపెట్టబడ్డ కలాల పాళీలను/ మత్తడివడ్డ గుండె చెరువులో ముంచి/ ఉద్యమ గీతాలల్లుతున్నారు. ఈ కవితంతా ఇలా సాగుతుంది. కాలం ఎవని కనుసన్నల్లో/ నడవదు/ ప్రాణం ఎవడి సేఫ్టీలాకరల్లో/ నిలవదు- ఉగ్రవాదం /ఏ మట్టి పొయ్యిమీద ఉడకదు/ సామూహిక హనన చర్య ఎవడో మీటనొక్కందే ప్రాణాలు ఎగురేసుకపోదు/ దారిద్య్రం దారిదోపిడీకి లైసెన్సుకాదు--- పంచభూతాలు/ ఎవడి పాదాక్రాంతమూ కావు/ ఎవడి పడకెక్కే / పసిడి కాంతులూ కావు/ నిబాంచెన్‌్ణ, కాల్మొక్కవు్ణ ---- ఒరేయ్‌ మూర్ఖుడా! / చుట్టబెట్టుకొని / ఉక్కులాకర్లలో భద్రపరుచుకునేది/ ఉట్టి కాగితపు ఉండలే/ జీవకోటి ప్రాణాధారపు భూమి కాదు -ఈ కవితాపాదాలు వరంగల్‌ జిల్లా బచ్చన్నపేటలో 2.9.2012 నాడు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు పిల్లలు ఒకే రాత్రి పాముకాటుకు మరణించిన సందర్భంగా రాసినది. డాపప కాసుల లింగారెడ్డి ప్రతి సందర్భానికి స్పందించే గుణం నిండుగా ఉంది. సమకాలీన ప్రపంచపు రుగ్మతలపై, ఘోరాలపై మానవతా కోణంలో తనదైన ప్రత్యేక శైలిలో కవిత్వీకరించడం ఇందులోని ప్రతి కవితలో కనబడుతుంది. వాడికి/ పగిలిన అద్దానికి/ చాలా చిన్న భేదం మాత్రమే వుంది/ ఆవుపేడతో కళాఖండాల్ని సృ ష్టించే వాడికీ ఇసుక గడియారంలో ఏముందో తెలుస్తుంది/ పరాయీకరించబడ్డ మట్టివాసనలో / పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు ల ధిక్కార స్వరంలో కలం విరజిమ్మిన అక్షరాల కరవాలాల మొనలమీద / కళ అమరత్వం పొందుతుందని వాడికి తెలుసు--- కాని/ ఇప్పుడు వాడు/ అస్తిత్వం కోసం ఆరాటపడుతున్నాడు -/ పోగొట్టుకున్న తనని తాను వెతుక్కుంటున్నాడు- /తానొక దళిత కవినని/ సగర్వంగా చాడుతున్నాడు. అని దళితం అస్తిత్వ పోరాటాన్ని భుజానికెత్తుకొని నడుస్తున్న దళిత కవుల పక్షాన నిలుస్తాడు. దళిత కవులు తాము దళిత కవులమని సగర్వంగా చాటుకుంటున్నారంటాడు. ఇటువంటి అస్తిత్వం కోసం నిమ్నవర్గాలు సాగిస్తున్న ఉద్యమాల్ని సమర్థించవలసి ఉంది. దాన్నే కాసుల లింగారెడ్డి చేస్తున్నాడు. మొత్తానికి ఆయన అందించిన నిఇడుపు కాగితం్ణ ఒక సామాజిక బాధ్యత కలిగిన కవిగా లింగారెడ్డిని నిలబెట్టిందని నికచ్ఛగా చెప్పవచ్చు. పేజీలు: 112, వెల: 100 రూపాయలు, ప్రతులకు: కాసుల లింగారెడ్డి, ప్లాట్‌ నెం: 63, ఇం.నెం.3.9.318/1, సరస్వతీనగర్‌, చింతలకుంట చెక్‌పోస్టు, ఎల్‌.బి.నగర్‌, హైదరాబాద్‌ -500 074. -నియోగి «మునపటి ఆర్టికల్

by Lingareddy Kasulafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/TycsYP

Posted by Katta

Pulipati Guruswamy కవిత

ఈ రోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో నా పద్యం

by Pulipati Guruswamyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kUQRUG

Posted by Katta

Sky Baaba కవిత

చాంద్ తార ``````````` 'చాంద్ తార' పేరు తో నేను, షాజహానా రాసిన రెండు వాక్యాల కవితలు పాకెట్ సైజ్ పుస్తకంగా వేశాం. ఒక వాక్యం చాంద్, ఒక వాక్యం తార అనుకున్నాం.. నేనూ.. షాజహానా కూడా..! ఈ పుస్తకానికి పెన్నా శివరామకృష్ణ ముందుమాట రాశారు. నేను రాసిన కొన్ని చాంద్ తార లు ఇవి. *** విహరిస్తూ చంద్ర భ్రమరం అడవి ఒక ఆకుపచ్చని పుష్పం *** చీకటంటే భయమనిపించదు చిన్నప్పుడు అమ్మీ బుర్ఖాలో తలదాచుకున్నట్లుంటుంది *** వర్షం మొదలయ్యింది గొడుగు పువ్వుకు నన్ను కాడను చేస్తూ *** ఉర్సులో రోల్డుగోల్డు హారం కొన్నది అమ్మీ అబ్బా మొఖం చిన్నబోయింది *** మా నానిమా పండిపోయింది పాన్ నమిలి నమిలి *** అటు కాకికి ఇటు నాకు నోరూరిస్తున్నది కవాబుల దండెం *** కాలువ, నేను పక్కపక్క నడుస్తున్నం అది పొలంల కలిసింది, మరి నేను? *** బస్సు కదిలింది దిగులుగా చేతులూపుతూ ఓ ఒంటరి చెట్టు *** పూలను తన్మయంతో చూస్తుంటావు ప్రపంచమూ నిన్నలా చూడొద్దూ తెలంగాణ చాంద్ తార `````````````````````` పోటీ పడేది బుడుబుంగ పిట్టా నేనూ ఇప్పుడు నీళ్ళతో పాటు అన్నీ మాయం *** ఎండిన ఏటి పక్క రైతు ఎదురుచూపులో చూపు పోయింది *** గూడు కట్టిద్దామనుకున్నానామెకు పొడి ఇసుక ఎక్కిరించింది *** ఒడ్డున నడుస్తున్నం ఏటి లెక్కనే ఎన్ని అనుమానాలో భవిష్యత్తు మీద *** ఒక రేక కల్లు పట్టిచ్చిన సూరీడు తెల్ల మొఖమేసిండు *** చేపల పులుసు తలపుకొస్తే ఎండిన చెరువుల నీళ్ళు నోట్లె ఊరబట్టె *** జాన్పాడ్ దర్గా చుట్టు జానయ్యలు సైదమ్మ లే బోసి నుదుళ్ళ జాతర *** పట్న మొచ్చి శానా ఏళ్ళయ్యింది నెల పొడుపును ఊళ్లె ఒదిలి *** చాన్నాళ్ళకు కలిసిన దోస్తు కు అలైబలై ఇవ్వబోతి త్రిశూలం గుచ్చుకుంది *** చిన్నప్పుడు గీసుకున్న బొమ్మలన్నీ అలాగే..! ఒక్క నేను తప్ప..!!

by Sky Baabafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hy6XEq

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

కపిల రాంకుమార్ || **ఆంగ్ల కవితకు స్వేచ్చానుసరణ || While wandering in terrace A wonder ring on trees made me surprise along with sunshine Bird flow over head stone fall on my shoulder wounded me with shock appeared an angel from heaven recognised her to be my old friend bend downwith love __________________________________ **1604-1780 మధ్య ఓ కవి రాసిన పోయెం కు నా స్వేచ్చానుసరణ కవి పేరు మరిచిపోయాను. ___________________________________ ఒక శుభోదయాన అంతస్తులో సంచారం చేస్తూంటే, చెట్లపై ఒక అద్భుతం వలయం మెరుపులా కనపడింది సూర్యరశ్మి పాటు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాను నా తలపై ఓ పక్షి ఎగిరినట్లైంది ఇంతలో నా భుజం మీద రాతిముక్క బలంగా తాకినట్టుంది దిగ్భ్రాంతి తో నేను గాయపడ్డాను తేరుకుని చూస్తే స్వర్గం నుండి దిగివస్తున్న ఒక దేవదూత కనిపించింది ఆమె నా పాత స్నేహితురాలై ఉందని గుర్తించా! నా తనువు ఒంగిపోయిది ప్రేమతో! ________________________ 9 జూన్‌ 2014

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1rZyumM

Posted by Katta

Krishna Mani కవిత

బలిరాజు __________________కృష్ణ మణి హోటల్ ముందు చేతులెత్తిన ఎండిన మొహంతో పసి మొగ్గ చిల్లర జల్లెడలో చిన్నబోయిన చిట్టికన్నులు పసితనపు ఛాయలు మరచిన బతుకుజీవి బతుకు కోసం బతుకుతూ బతుక నేర్చిన అతుకుల చెడ్డి ! గుడి మెట్లు నాయేనంటాడు దర్గా మెట్లు నాయేనంటాడు నలుగురు కలిసే చోటు ఏదైనా కల్మషం లేని బిక్కచూపుతో ! ఆకలికేకల ఆరాటం చిల్లర అలికిడితో చిద్విలాసం నెత్తిన పేనుల పరుగులు చేయ్యిచాచి బతిమాడు అడుగులు ! నిండిన రోజున మహారాజు ఎండిన రోజున బలిరాజు కులం మతం ఎరుగని కుసుమం భాష వేశం తెలియని కనకం ! నాకెవరు లేరని చింతరాని చిరుప్రాయం అందరూ నావారని కుక్కలతో సహవాసం చిల్లర అందిన క్షణాన దిగులు మరచినవైనం నడిరోడ్డుపై కళ్ళముందు కరుగుతున్న బాల్యం ! కృష్ణ మణి I 09-06-2014

by Krishna Manifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1muIrAc

Posted by Katta

Rajeswararao Konda కవిత

నీ నయనం కమనీయం- నీ నృత్యం రమణీయం.! /09.06.14/ @ రాజేష్ @

by Rajeswararao Kondafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uHZSnf

Posted by Katta

Annavaram Devender కవితby Annavaram Devenderfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1o43sIL

Posted by Katta

Chandrasekhar Sgd కవిత

శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం చదువుతూ వున్నప్పుడు మనం గంతలు కట్టిన గుర్రాలమవుతాం

by Chandrasekhar Sgdfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kTVMVU

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

14న 'కవిసంగమం' సభ - ప్రజాశక్తి - నేటి వారథి లో... Posted on: Mon 09 Jun 04:48:00.090766 2014 కవిసంగమం పదహారవ సభ ఈ నెల 14వ తేదీ రెండో శనివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు హైదరాబాద్‌ అబిడ్స్‌లోని గోల్డెన్‌ త్రెషోల్డ్‌లో జరుగుతుంది. ఈ కవితోత్సవంలో రామా చంద్రమౌళి, స్కైబాబా, వాహెద్‌, అరుణ నారదభట్ల, పనసకర్ల ప్రకాష్‌ కవిత్వం చదువుతారు. విభిన్నతరాల కవులకు వేదికగా నిలిచిన ఈ ఉత్సవానికి నవ యువ కవి సమూహాలను, కవిత్వ పాఠకులను 'కవి సంగమం' ఆహ్వానిస్తుంది.

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1tWLKnJ

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

1) ..త్రిపురనేని శ్రీనివాస్ ॥ కవిత్వం కావాలి కవిత్వం ! .......................................................... కవిత్వం కావాలి కవిత్వం అక్షరం నిండా జలజలలాడిపోయే కవిత్వం కావాలి కవిత్వం ............. కవిత్వం వేరు వచనం వేరు సాదాసీదా డీలా వాక్యం రాసి కవిత్వమని బుకాయించకు కవిత్వాన్ని వంచించకు వచనమై తేలిపోతావ్- కవిత్వం కావాలి కవిత్వం అక్షరం నిండా కువకువలాడిపోయే కవిత్వం కావాలి కవిత్వం 2)... 1. కవితలకు ఫోటోలు పెట్టవద్దు.[సీనరీలు గట్రా] 2. ఒకరోజులో ఒక కవిత మాత్రమే పోస్ట్ చెయ్యాలి. 3. ఇతర పత్రికలలో, అంతర్జాల పత్రికలలో ప్రచురితమైన మీ కవితల,కవితావ్యాసాల 'లింక్స్'ను సరాసరి ఇక్కడ పోస్ట్ చెయ్యవద్దు. ఆ రచనను టైపు చేసి కానీ ,కాపీ,పేస్ట్ చెయ్యడం ద్వారాగానీ పోస్ట్ చేస్తూ క్రింద బ్రాకెట్ లో సదరు పత్రిక యొక్క పేరును రాయండి.[అలా లేని పక్షంలో అటువంటి పోస్టింగును పోస్ట్తె చేసినవారికి తెలుపకుండానే తొలగించడం జరుగుతుంది] 4. కవిత్వానికి సంబంధించని పోస్టింగులు వెంటనే తొలగించబడతాయి. *సాధ్యమైనంతవరకూ సభ్యులు తెలుగులిపిలో చర్చలు సాగించవలసిందిగా మనవి. తెలుగులిపిలో టైపు ఎలా చెయ్యాలో తెలీని వాళ్ళు http://lekhini.org కాని . 3)>>>> ..... Note 1 ~ ఒకరోజులో ఒక కవిత మాత్రమే పోస్ట్ చెయ్యండి. ఒకటికన్నా ఎక్కువ కవితలు పోస్ట్ చేసినచో ఆ పోస్ట్ తొలగించడం జరుగుతుంది. NOTE : 2 ~ కవిత పోస్ట్ చేసేటప్పుడు-కవితా శీర్శిక తప్పక పెట్టండి. [*ఉదా: కవి పేరు | కవితా శీర్షిక ] అలాగే కవిత క్రింద తేదీ తప్పక వెయ్యండి.[*ఉదా: తేది - నెల - సంవత్సరం)**......................................................... కవితలని పోస్ట్ చేసే ముందు ఓకసారి ఈ నియమాలని పాటించండి. ]జయహో కవిత్వం!

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://lekhini.org/

Posted by Katta