పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

23, జులై 2012, సోమవారం

వంశీధర్ రెడ్ది॥ "మాడ్" ఫర్ ఈచ్ అదర్ ॥


ఎందుకలా చూసి
టెస్టోస్టిరాన్ల వాగులో మునకేయిస్తావ్,
ఎండార్ఫిన్లతో ఏదో దారికి చేరుస్తావ్,
న్యూటన్ మూడో సూత్రం గుర్తొస్తున్నా,
నీలా నేను చూడగలనా అంత పవిత్రంగా,

అరె, మళ్ళీ,
కవ్వింపులాపవా,
అమావాస్యసలే, చంద్రుడూ సాక్ష్యం రాడు,
చీకటెలాగూ తనువుల్ని తనలో కలిపేస్తుందిలే,

నీ పరిమళాలు,
ప్రకృతిలో కూడా కానరానంత పురాతనమై,
ఈ పరిసరాలు
ప్రశ్నల్లోనే జవాబులు వెతికించేంత పురా"వర"మై,
ఏ పరికరాలూ,
పరిశోధించలేని ప్రణయావస్థలో పారే పరుగునై,

కాలుతున్న ఒంటికి
థర్మా మీటర్ పాదరసం కరిగి ఆవిరై,
పేలుతున్న గుండెకి
మానోమీటర్ గాలి విరిగి ఆయువై,
తూలుతున్న కాలికి, రాలుతున్న కలలని
అభేదిస్తూ న్యూరాన్లు నవ్వుతూ,
జారుతున్న స్పృహకీ, జోరునున్న ఊహకీ
లంకేస్తూ, రక్తకణాలు జాగారం చేస్తూ,
నువ్వూ నేనూ.....
*23.7.2012

ధనలక్ష్మి బూర్లగడ్ద॥చినుకు అంటే..॥

మబ్బు చాటు వాన చినుకు
మంచుతెరలోంచి తొంగి తొంగి
మరుమల్లియ లాంటి నన్ను చూసి
మైత్రి చేయ మనసై
స్నేహ వీచిక ఒకటి రాయభారమంపింది

నాకు స్నేహ వీచిక ఒకటి రాయభారమంపింది
స్నేహ వీచిక నా చక్కిలి తాకి
సిగ్గులు నును లేత సిగ్గులు ఏవో నాలో పెంచింది
సోయగాలు పోతూ విషయమంతా చెప్పింది
నాకు విషయమంతా చెప్పింది
సిలకమ్మలా ఆరుబయట వాన కోసం ఎదురు చూడమని అంది

చెలిమి చేసే చినుకు కోసం
చిన్న పిల్లను అయ్యాను
అందం ఆరబోసా
పైటల తెరలు తీసా
పరువపు వేడి పెంచి
వయసును మరచిపోయా
చెంతకు చేరే చిరుచినుకుని చెంగులో పట్టి ఆడించేసా
చెంగు చెంగున చిందేసా
నే చెంగు చెంగున చిందేసా

చినుకు చినుకుకూ నాలో
చిలిపితనం నచ్చింది
చందమామలాంటి చల్లదనం నచ్చింది
చంటిపాప మనసున్న మంచితనం నచ్చింది
చిరకాలం చెలిమి చేయాలనిపించింది
నాతో చిరకాలం చెలిమి చేయాలనిపించిందీ

ఒకే ఒక్క చిరుచినుకుగా మారి
తూరుపు సింధూరంలా నా పాపిట్లో చేరింది
అమృతమే తానై నా అధరాలపై తేలి ఆడింది
నా దాహార్తిని తీర్చేందుకు గొంతులోకి చేరింది
నాలో జీర్ణమై అణువణునా ఇంకిపోయింది
నాతో చిరకాలం కలిసుండాలనే
చిరు వాంఛను గెలిచింది

చినుకు అంటే చుక్కలాంటి నేనని
చుక్కలాంటి నేను అంటే చినుకని
వేరు వేరు కాము మేమని
నా కడ కట్టె కాలే వరుకూ కలసి ఉంటామని
చెలిమికి చక్కని భాష్యం చెప్పింది
చిత్రంగా విచిత్రంగా
చిన్న నాటి తీపి జ్ఞాపకాల సాక్షిగా...
*23.7.2012