పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Kodanda Rao కవిత

కె.కె.//గుప్పెడు మల్లెలు-76// ***************************** 1. భయమెందుకోయ్,బ్రతుకంటే బయటికంపేదెవ్వడు, బతికుండగా నిన్ను 2. మధువిచ్చి దీవించాడు దేవుడు, మహాప్రేమ మనిషంటే, రోదిస్తున్నాడు,మంచినీళ్లబదులు వాడేస్తుంటే 3. జాలిపడే విషయం ఏంటంటే, గాలివాటం మనం మార్చలేం, తెలివైనోడికే తెలుస్తుంది దాన్ని వాడుకోవడం 4. నీకు గుర్తుపట్టడం తెలిస్తే, పక్కనున్నోడి ప్రతిభని... నీ ప్రతిభ తెలుస్తుంది,ఎవ్వరైనా కొలిస్తే 5. తప్పదులే... అప్పుజేసైనా ఆర్భాటంగా చేస్కోవాలి, పెళ్లి,చావు పదిసార్లు రావుగా 6. నీ అనుమతిలేకుండా, చిన్నబుచ్చేదేదీలేదు,నిను లోకంలో బాల్యంలోనే బలమొస్తుందోయ్ శోకంలో 7. చీకటిని,మరో చీకటి తొలగిస్తుందా? ఎవడో 'చీ' అన్నాడని,పేచీపడకు, ప్రేమే గెలుస్తుందోయ్ కడకు 8. విజ్ఞానికే హద్దులు... ఊహలకుంటాయా? నువు వినని కధలున్నాయ్, నీలో విను... నిజాలవ్వక ఊరుకుంటాయా? 9. సివరాకరికి సివాలెత్తేది, ఆడెవడో తిడితే కాదు, మనోడు... అన్నోడు, మాట్టాడకుంటేనే 10. నిరీక్షణ బాధిస్తుంది, మరిచిపోవడం వేధిస్తుంది, కానీ, ఆ గాయం శోధిస్తుంది. ======================= Date: 13.06.2014

by Kodanda Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1veyIEE

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి