పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Abd Wahed కవిత

నడుస్తున్న చీకటిలో కాస్త తోడు వస్తావా చిరునవ్వుల దీపంతో కాస్త తోడు వస్తావా పగటివేళ నీడ తోడు నావెంటే ఉంటున్నది ఒక్క రాత్రి నా కలలో కాస్త తోడు వస్తావా మత్తెక్కిన మద్యంలా తూలుతున్న బాటపైన జారుతున్న అడుగుల్లో కాస్త తోడు వస్తావా ఒక్క క్షణం మనిషిలాగ బతుకుదాం ఇకనైనా ప్రతిరోజు మరణంలో కాస్త తోడు వస్తావా మరణించిన ఎడారిలో ప్రాణమేదొ మెరుస్తుంది ఎండమావి జీవితంలొ కాస్త తోడు వస్తావా ప్రయాణమే గమ్యమైతె దియా బాట వెదకాలా తరగని ఈ మార్గంలో కాస్త తోడు వస్తావా

by Abd Wahedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1lb0gZF

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి