పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Divya Kiran Takshikasri కవిత

శోకిస్తున్నది భారతావని మనలను మోస్తున్నందుకు ! తన కూతుళ్ళను తన కొడుకులే కాటు వేస్తున్నందుకు ! మూడు యుగాలలో లేని ఆకలి బాధలు ఈ "కలి" లో ఉన్నందుకు ! రాజకీయ రాక్షసి బారిన పది అమాయకులు అల్లాడుతున్నందుకు ! ఇనాటికి కార్మికుల రక్తాన్ని లీటర్ల కొద్ది తాగే పడు జలగలు ఉన్నందుకు ! మన తల్లి బాధలు తీర్చి కన్నీటిని తుడిచే వరపుత్రులం మనమే...... ఇకనైనా లేద్దాం....పాట రాతలను కోత కోద్దాం............ మీ కిరణ్

by Divya Kiran Takshikasrifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/SI7ec3

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి