పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Kotha Anil Kumar కవిత

@ మౌనం _ నవ్వు@ మౌనం నవ్వు రెండు గొప్పవే నవ్వుతో కష్టాలు మరిచిపోవచ్చనేది మౌనం తో కష్టాలు దరికి చేరనివ్వరాదనేది సత్యమే. మౌనంతో ఈ ప్రపంచాన్ని చాల క్షున్నంగా చూడవచ్చు నవ్వుతో ఏ విషయాన్నయిన క్లుప్తంగా చెప్పవచ్చు మౌనం లో నవ్వు ఏడుపు ఉద్వేగం అన్నీ ఉంటాయి నవ్వుతో సంతోషం ఉత్తేజం కలుగుతాయి నాకు తెలిసి మౌనం నాకొక ఆస్తి అందులో నేను నవ్వుకుంటాను...ఏడుస్తాను నవ్వు నాకొక ఆభరణం దానితో ఈ సమాజానికి నేను ఆకర్షనీయంగా కనిపిస్తాను అందుకే,మౌనంగా నవ్వేస్తుంటాను నవ్వుతూ... నిశబ్దంగా ఉంటాను. నిశ్శబ్దంలోంచి వచ్చె మౌనమైన నవ్వే హృదయానికి నిజమైన ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది _ కొత్త అనిల్ కుమార్ 14 / 6 / 2014

by Kotha Anil Kumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mWpWVI

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి