పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

11, జూన్ 2014, బుధవారం

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

!! ఆత్మస్తైర్యం !! మనిషి గా జన్మ ఎత్తినతరువాత సుఖాలే కాదు కష్టాలు ఎదురవుతాయి కష్టాలలో ఓర్పు నేర్చుకో మని సుఖాలలో ఒకింత ఒదిగి ఉండమని ధనం వున్న వాడికే ఖర్చు వుంటుంది ధైర్యం వున్న వాడికే ఎదుర్కునే శక్తి వుంటుంది పళ్ళు వున్న చెట్టుకే రాళ్ళు పడతాయి అలాగే సామర్ధ్యం ఉన్నవాడికే సమస్యలు వస్తాయి ఇది ప్రక్రుతి మనకు తెలియచేసే గుణ పాటం సమస్య వస్తే ధైర్యం గా ఎదుర్కొ భీరువు లా పారిపోకు నిన్ను వెంటాడుతుంది గదిలో పెట్టి కొడితే పిల్లి కూడా ఎదురు తిరుగుతుంది నీలో వున్న శక్తి ఏమిటో తెలుసుకో నిన్ను ఎవరు ఏమి చేయలేరు నేస్తమా నీకోసం ఎవరు రారు నీ ఆత్మ స్తైర్యమే నీకు తోడూ నేస్తమా !!పార్ధ !!11/6/14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oe6kmk

Posted by Katta

Si Ra కవిత

Si Ra // ఒక ప్రశ్న // 11-6-14 ఒక ప్రశ్న ఉంది జీవితం లో దానికి అశాంతి మాత్రమే మిగిలింది. పొద్దున లేచి కఫీ తాగుతూ, పేపర్ చదువుతూ స్నానం చేసి, తిఫిన్ చేసి రేడి అయ్యి,టైంకి ఆఫిస్ వెల్లి అక్కడ సాయంత్రం వరకు పనిచేసి ఇంటికి వొచ్చి, ఒంతరిగా తిని నిద్రపొయ్యే ఒక ప్రశ్న ఉంది. రోజురోజుకి ముస్సలి అవుతూ సూర్యోదయాన్ని, సూర్యాస్తమయాన్ని కఫీ కుప్పు పై ముసురుకుంటున్న మేఘాలని నిశబ్ధాన్నీ, మూయబడ్డ తలుపుని వెలిపోతున్న రైలుని తదేకంగా చూస్తూ, తనకీ ఒక ఈ ప్రపంచం లో ఒక జవాబు ఉంది అని ఆశతో వేచిచూస్తున్న ఒక ప్రశ్న.

by Si Rafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oULkNo

Posted by Katta

Si Ra కవిత

Si Ra // ఒక ప్రశ్న // 11-6-14 ఒక ప్రశ్న ఉంది జీవితం లో దానికి అశాంతి మాత్రమే మిగిలింది. పొద్దున లేచి కఫీ తాగుతూ, పేపర్ చదువుతూ స్నానం చేసి, తిఫిన్ చేసి రేడి అయ్యి,టైంకి ఆఫిస్ వెల్లి అక్కడ సాయంత్రం వరకు పనిచేసి ఇంటికి వొచ్చి, ఒంతరిగా తిని నిద్రపొయ్యే ఒక ప్రశ్న ఉంది. రోజురోజుకి ముస్సలి అవుతూ సూర్యోదయాన్ని, సూర్యాస్తమయాన్ని కఫీ కుప్పు పై ముసురుకుంటున్న మేఘాలని నిశబ్ధాన్నీ, మూయబడ్డ తలుపుని వెలిపోతున్న రైలుని తదేకంగా చూస్తూ, తనకీ ఒక ఈ ప్రపంచం లో ఒక జవాబు ఉంది అని ఆశతో వేచిచూస్తున్న ఒక ప్రశ్న.

by Si Rafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oULfcw

Posted by Katta

Si Ra కవిత

Si Ra // ఒక ప్రశ్న // 11-6-14 ఒక ప్రశ్న ఉంది జీవితం లో దానికి అశాంతి మాత్రమే మిగిలింది. పొద్దున లేచి కఫీ తాగుతూ, పేపర్ చదువుతూ స్నానం చేసి, తిఫిన్ చేసి రేడి అయ్యి,టైంకి ఆఫిస్ వెల్లి అక్కడ సాయంత్రం వరకు పనిచేసి ఇంటికి వొచ్చి, ఒంతరిగా తిని నిద్రపొయ్యే ఒక ప్రశ్న ఉంది. రోజురోజుకి ముస్సలి అవుతూ సూర్యోదయాన్ని, సూర్యాస్తమయాన్ని కఫీ కుప్పు పై ముసురుకుంటున్న మేఘాలని నిశబ్ధాన్నీ, మూయబడ్డ తలుపుని వెలిపోతున్న రైలుని తదేకంగా చూస్తూ, తనకీ ఒక ఈ ప్రపంచం లో ఒక జవాబు ఉంది అని ఆశతో వేచిచూస్తున్న ఒక ప్రశ్న.

by Si Rafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oULhBp

Posted by Katta

Si Ra కవిత

Si Ra // ఒక ప్రశ్న // 11-6-14 ఒక ప్రశ్న ఉంది జీవితం లో దానికి అశాంతి మాత్రమే మిగిలింది. పొద్దున లేచి కఫీ తాగుతూ, పేపర్ చదువుతూ స్నానం చేసి, తిఫిన్ చేసి రేడి అయ్యి,టైంకి ఆఫిస్ వెల్లి అక్కడ సాయంత్రం వరకు పనిచేసి ఇంటికి వొచ్చి, ఒంతరిగా తిని నిద్రపొయ్యే ఒక ప్రశ్న ఉంది. రోజురోజుకి ముస్సలి అవుతూ సూర్యోదయాన్ని, సూర్యాస్తమయాన్ని కఫీ కుప్పు పై ముసురుకుంటున్న మేఘాలని నిశబ్ధాన్నీ, మూయబడ్డ తలుపుని వెలిపోతున్న రైలుని తదేకంగా చూస్తూ, తనకీ ఒక ఈ ప్రపంచం లో ఒక జవాబు ఉంది అని ఆశతో వేచిచూస్తున్న ఒక ప్రశ్న.

by Si Rafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oULeFw

Posted by Katta

Si Ra కవిత

Si Ra // ఒక ప్రశ్న // 11-6-14 ఒక ప్రశ్న ఉంది జీవితం లో దానికి అశాంతి మాత్రమే మిగిలింది. పొద్దున లేచి కఫీ తాగుతూ, పేపర్ చదువుతూ స్నానం చేసి, తిఫిన్ చేసి రేడి అయ్యి,టైంకి ఆఫిస్ వెల్లి అక్కడ సాయంత్రం వరకు పనిచేసి ఇంటికి వొచ్చి, ఒంతరిగా తిని నిద్రపొయ్యే ఒక ప్రశ్న ఉంది. రోజురోజుకి ముస్సలి అవుతూ సూర్యోదయాన్ని, సూర్యాస్తమయాన్ని కఫీ కుప్పు పై ముసురుకుంటున్న మేఘాలని నిశబ్ధాన్నీ, మూయబడ్డ తలుపుని వెలిపోతున్న రైలుని తదేకంగా చూస్తూ, తనకీ ఒక ఈ ప్రపంచం లో ఒక జవాబు ఉంది అని ఆశతో వేచిచూస్తున్న ఒక ప్రశ్న.

by Si Rafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ld968d

Posted by Katta

Avvari Nagaraju కవిత

||వెన్నల పాపడు||ఎ.నాగరాజు ఆకాశంలో వెన్నెల కింద పాపడు తన నీడతో తాను ఆడుతున్నాడు రాగిరంగు జుట్టు కదలుతూ గాలితో మేఘాల నవతల తోస్తోంది ఏ ఆచ్చాదనా లేని వాడి నల్లని దేహం నెమరి ఈ రాత్రిని స్వాంత పరుస్తోంది పగలంతా ఎండ కింద కాగిన నేల తప్పటడుగుల పాదాల వీవెనలతో చల్లగా నిదురకు సిద్ధమవుతోంది కేరింతలతో ఆడి ఆడి అలసినా పాపడు అమ్మ పక్కకు చేరి ఆయి తాగుతున్నాడు ఆనుకుని పడుకునే వొంటితో వాడు ఆకాశ విల్లు పాలు కారిన పెదాలపై చంద్రుడికి ఇక నుంచి పవళింపు వేళ 11-06-2014

by Avvari Nagarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hJ7F1u

Posted by Katta

ఎం.నారాయణ శర్మ కవిత

నిశీధి -" కల "త ______________________________ స్వప్నాలకీ సాహిత్యానికి సంబంధం ఉందా..అంటే"త్రికరణాలలో స్వప్నం మనసుకి రూపమయితే,కవిత్వం వాచ్యభాగానిది"అన్నాడో పెద్దాయన.కలల్ని కవిత్వంగా, కావ్యంగాచెక్కడం అన్ని భాషల్లో కనిపించేదే.తెలుగులో కూడా..రాచమల్లు భైరవకొండారెడ్డి-"స్వప్న శీతాచలం",జాషువా-స్వప్న కథ,విశ్వనాథవారి-"సముద్రగుప్తునిస్వప్నం",సినారె-"స్వప్నభంగం"అజంతా "స్వప్నలిపి,"మలయశ్రీ"స్వప్నం",మిరియాల రామకృష్ణ"సువర్ణ స్వప్నం",సుమనశ్రీ "మహాస్వప్నం"-ఇలా లెక్కబెడితే అనేకంగా కనిపిస్తాయి.ఇక పురాణాల్లోని ఘట్టాలు,వచనకవిత్వంలోని ఖండికలు కూడా అనేకంగా కనిపిస్తాయి. ప్రాచీన కాలం నుంచే స్వప్నాలు కావ్యాలలో దర్శనమిస్తున్నా..వీటిచర్చ ఫ్రాయిడ్ కి ఈవలే ఎక్కువ.ఫ్రాయిడ్ మనోవైఙ్ఞానికశాస్త్రం ఆతరువాత అతనివిశ్లేషణలు.స్వప్నాలగురించి చాలకొత్త విషయాలను ఆవిష్కరించాయి.తానే స్వయంగా"స్వప్నార్థ వివరణ"(Interpretation to dreems)రాసాడు.ఇందులో అనేక స్థాయిల్లో విశ్లేషణలున్నాయి.అతని అనుయాయుల్లోకూడ కలలను విశ్లేషించిన వాళ్లున్నారు C.Hall-The Meaning Of Dreems అనే పుస్తకాన్ని రాసాడు..తెలుగు విషయానికొస్తే "అన్నపురెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి"-స్వప్న సందేశం ప్రసిద్ధ గ్రంథం. నీశీథి తానుకోరుకునే కోరికనే "కల"నిచేసి కవితనందించారు.కలలు కోరికలవల్ల వస్తాయని విఙ్ఞాన వేత్తల వివరణ.ఫ్రాయిడ్ కలని గురించి వివరిస్తూ దాన్ని"ఇష్టావాప్తి""ఈప్సితార్థసిద్ధి""వాంఛాపూరణం"అని అన్నాడు..ఈమూడింటిలోనూ కోరిక అనేఅంశం బలంగా కనిపిస్తుంది.అచేతనమయిన దాంత స్మృతులు,అణచివేయబడున ఙ్ఞాపకాలు పై కోరికని కలిగిస్తాయన్నది ఆయన వివరణ.చరకుడు కూడా తనగ్రంథంలో ఇలాంటి వివరణే ఇచ్చాడని పూర్వులభావన. ఈకవితలో ఇలాంటి బాధావిముక్తిని అన్వేషించే కల కనిపిస్తుంది.ఈ వాక్యాలన్నిటినీ గమనిస్తే మొదటిది తనకు తాను ఆశిస్తున్నట్టుగా వాంఛనిప్రకటిస్తుంది.రెండవ వాక్యం నించి సంభాషణలా ఉంటూ తన స్థితిని ఆశని చెబుతుంది. "ఎండి డస్సిపోయిన భూమి పై పొడి జల్లుల ఓదార్పులా అలసిన కళ్ళ ని కొన్ని మృదువయిన కలలు తడిమితే బాగుండు కలవరం లేని సవ్వడితో కల వరమై కళ్ళని జో కొడితే ఇంకా బాగుండు" ఇది కలనే వాంఛగా వ్యక్తం చేసిన వాక్యం..ఈ సందర్భంలోనే భౌతికంగా స్వప్నాలకు క్షేత్రావస్థగా ఉండే నిద్రని ఆహ్వానించడం కనిపిస్తుంది. "జీవితాంతం తోడు ఉండమన్నట్టు నిద్రకెందుకో అంత బెట్టు కొన్ని ..చాల కొన్ని క్షణాల ప్రేమను అలా ఒక్కసారి గుమ్మరించి పోవొచ్చుగా ప్రపంచాన్ని రాసియ్యమన్నానా ..ఏదో రెప్పల మీద మృదువుగా ఒక సంతకమేగా అడిగాను పెద్ద కోరికలేమి కోరాను ...మార్దవంగా చిన్నగా లాలిపాట తో జోకొట్టమనేగా" ఇలాంటి నాటకీయ శైలిగల వాక్యాల్లో కొన్నిసార్లు అణచివేయబడ్డ కోరికలు,దానికి కారణమైన పగలు వీటన్నిటిమాట్లాడటం కనిపిస్తుంది. ఉదయపు నిసృహ / జ్వరపు పగళ్ళ నుండి/జీవితపు ప్రవాహంలో తల్లడిల్లే మనసు పడవ...ఇవన్నీ దాంతభాగాన్ని స్పర్శిస్తాయి. ఇందులోని వాక్యాలని భాషాశాస్త్ర పద్ధతిలో చూసినప్పుడు కొన్ని మానసిక సంబంధమైన పదబంధాలు కనిపిస్తాయి..అనేక వాక్యాలలో ఒక శైశవ స్వభావం ఉంది."కలవరం-కల వరం"లాంటి సాహిత్య సంబంధమైన శబ్ద లౌల్యమూ కనిపిస్తుంది.చాలామంచికవిత అందించిన నిశీథిగారికి ధన్యవాదాలు.

by ఎం.నారాయణ శర్మfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uYrYur

Posted by Katta

Srinivas Saahi కవిత

శ్రీనివాస్ సాహి*ఎక్సు-పీరియన్సు* కనీ వినీ ఎరిగి జీవితమొక ఖాళీ పూరించే ప్రయత్నం ఖాళీ మీద అడ్డంగా రెండు ఎర్ర గురుతులు పుసుక్కున పాసవడమే పాసు-పుణ్యం ఏముండదు ఛా... ఛీ... కాయితం నిండిపోయింది కాకా రెడీగా ఉండు కమ్మ మర్రేత్తన్నా... 11/06/2014.

by Srinivas Saahifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1q4c8yG

Posted by Katta

Aravinda Raidu Devineni కవిత

అరవిందరాయుడు *************** వి ల యం ********* ఓ బాధ్యత ఆదమరచి జాగరూకతకు నీళ్ళొదిలినపుడు ఓ నిర్లక్ష్యం విధినిర్వహించినపుడు ఓ నిర్లిప్తత కాలాన్నే శాసించినపుడు జరిగిన పెనుభీభత్సఫలమే ఈమహావిషాధం ఓ జలసైన్యమా నీవద్దకు చేరినది నీ ఆగర్భ శత్రువులు కాదే! ఓసలిలమయ స్మశానవాటికా! నీ మ్రోలనిలిచినది కాలంచెల్లినవారు కాదే! మరెందుకు నీ ప్రళయవిన్యాసం నీవుకేవలపయోరాశివి మాత్రమేకాదు కరుణ ఇసుమంతయినా లేని నిష్ఠుర ఎడారివి ఇంతదనుక నీఒడిలో కేరింతల హారాలతో అనుభూతు నైవేద్యం కొరకు ఆత్మీయ సందడులు చేసినది వేరెవరో కాదు మేథోజగత్తుసారథులు నీ సౌందర్యోపాసకులు ప్రతిగా నీవుచేసినదేమిటి? విశ్వాసఘాతుకం కాదూ నీ మృదువైన నీటిగుండె కొండరాళ్ళ పరిష్వంగంలో బండబారినదికదా నీ అమృతమయ తరంగాలు అమాయకుల పాలిట మృత్యుకుహరాలాయెకదా! ఆఖరుక్షణాల్లో చేయిచేయికలిపి నీకెదురుగా నిలిచి వారు తమహృదయాలను పరచినపుడూ నీ రాతిహృదయాన్ని తమకౌగిట్లోపొదవుకుంటూ రక్షణభారాన్ని నీపైమోపినపుడూ తృణీకరిస్తూ నీమొరటు కెరటాలతో వారిని అగాధంలోకి ఎంతతేలికగా విసిరేశావు? నీకూ మా మా'నవ'ప్రకృతిలోని వికృతి అబ్బినదిలే. ఐనా నిన్నంటే ఏం లాభం సుదూర గ్రహ గర్భజలాలను శోధిస్తూ పక్కనే పొంచిఉన్న విలయాలకు తలలువంచే మమ్ము మేము నిందించుకోవాలిగాని..... ******************** 11-6-2014 ******************(20)

by Aravinda Raidu Devinenifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l1jGA9

Posted by Katta

Raghu Mandaati కవిత

రఘు మందాటి // గుర్తు కనిపించే లోకానికి కనపడని నా లోకం ఎవ్వరికి అర్ధంగాని దివ్య కావ్యం. మనసు బాష మౌనమే అయితే గడిపిన కాలమంత గుర్తుపట్టలేని ఓ మధుర గ్రంధం. ఏవో గుర్తెరిగిన అనుభూతులు ప్రతిబింబాలై ఎదురు నిలిచి నెమర్లు వేయిస్తోంది. మాసిపోయాయనుకున్న ఎన్నో బావోద్వేగాలు నుదిట దిద్దుకొనే ఉన్నయన్న గుర్తులను గుర్తు చేస్తోంది. కాలమా నువ్వు బహు చిత్రం సుమీ.. ఇంకా తిరిగి తిరిగి ఎప్పటికి తిరిగిరాని జ్ఞాపకల్లోకే మళ్ళీ మళ్ళీ తోస్తూ ఇంకా ఏం సాదిద్దామానో ఈ మనసుతో... 11 june 14

by Raghu Mandaatifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qujKHS

Posted by Katta

Pulipati Guruswamy కవిత

తేనెటీగల తాళం ఒక్కోసారంతే నీకూ నాకూ మధ్య తాళం కప్ప తెరుచుకోదు మొరపెట్టు కోవడానికి ఎవరూ ఉండరు వేరే తలుపులు తెరిచే పని లో నిమగ్నమౌతారు తిరిగి తిరిగి ఆలయం మెట్ల మీద నా పాదం మోపగానే హనుమంతుడు తోకముడుచుకొని నవ్వుతాడు శబ్దాలకు తట్టుకోలేక సాయినాధునికి నిద్రాభంగమవుతుంది ఎవరి కొబ్బరికాయో నాకు ప్రసాదమౌతుంది ఎక్కడో తప్పిపోయిన స్వంతులను వెతుకుతూ వెతుక్కుంటూ మందకొడిగా నడుస్తుంటాను చిన్నప్పటి పైసలు పోగొట్టుకున్న భయము అమ్మమ్మ పొట్టగిన్నె తో తాపిన కుంకుమపువ్వు గోర్జం వాసన ఇప్పుడు వెంట వస్తే బాగుండనిపిస్తది ఎంతకీ తలుపులు తెరవనీయని జీవితమ్మీద వాతలు పెట్టే తాత వెళ్లి పోయాడు పోతూ పోతూ తాళంచేతుల గుత్తి గురించి పొగమాత్రమైనా చెప్పలేదు మనుషుల్ని తెరవటం గురించే ఆలోచించి మదనపడి భంగపడి గీరుకపోయి చివరికి జ్ఞాపక శక్తి మీద బోలెడు ద్రావకం పోసి భుగభుగ నురుగుల దుఃఖం తో కిటికీలు గుండా తొంగి చూసే వాళ్లని కలుసుకోవాలని ధ్యాస తాళం తీసే మంత్రమే తెల్వదు విచిత్రంగా ప్రతిముఖం మీద అదే ఒకటే వాత్సల్యం బాధ పుండు లాంటి రొద అసలీ జీవితపు తాళాలు తెరుచుకునే మార్గమేదైనా ఉందా....? ..... 11-6-2014 ి

by Pulipati Guruswamyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pk59S9

Posted by Katta

Ramaswamy Nagaraju కవిత

లఘు కవితలు: (ఇవి రెండేళ్ళ క్రితం రాసిన లఘు కవితలలో కొన్ని. 'పాలపిట్ట' ఏప్రిల్ ప్రత్యేక సంచిక నుండి ) ....॥ రిక్కలు ॥.... మిణుగురులు రెక్కల రిక్కలు ఎగిరే రవ్వలు ఎక్కడో తారా విస్ఫోటనం రాత్రి చీకట్లలో రాలి పడుతున్నది నక్షత్ర ధూళి . ఒక ఉదయాన్ని బహూకరించాలని ఆరాట పడుతున్న చంద్రుని తొందర రాత్రి గడచినా చీకటి వీడని పడమర ఇంకా బాధ్ధకంగానే ఆవులిస్తున్నది ప్రాగ్దిశ. తమస్సు కమ్మిన తమిస్రను తట్టి లేపింది వేకువ హస్తం కళ్లు తెరచిన కాలం ఒళ్లు మరచింది ఉషస్సు తెచ్చిన కానుక ఉదయరాగం . సెలయేటి పాటలకు సలిల సంగీతం సమకూర్చినవి రాళ్లు నీటి అడుసులో దిగబడ్డవి పాపం వాటి కాళ్లు . మనసు మల్లె మొగ్గలను విచ్చుకున్నట్టు నింగి శరశ్చంద్రున్ని హత్తుకున్నట్టు రేయి రేయంతా పరిమళం చీకటి కొమ్మ సిగబంతి హృదయం.

by Ramaswamy Nagarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1lbsOB6

Posted by Katta

Ramasastry Venkata Sankisa కవితby Ramasastry Venkata Sankisafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l18weQ

Posted by Katta

Lanka Kanaka Sudhakar కవిత

సాంబ్రాణిధూపం --------------------డా.యల్.కె.సుధాకర్ తలారబోసుకోవడం భలే తమాషాగా వుంటుంది.. ఉదయాన్నే నల్లమబ్బులు తెల్లని సూర్యుడి కబుర్లు తీయగా వింటునట్టూ ఇంకా తడి ఆరని కవిత్వప్పంక్తుల్ని అనుభూతుల లేయెండలో ఆరేసుకున్నట్టూ పూయబోయే సన్నజాజులకోసం ఇప్పుడు కొమ్మల్నిసిధ్ధం చెస్తున్నట్టూ తలారబోసుకోవడం భలే తమాషాగా వుంటుంది... మళ్ళీ మొదలైన మరోరోజుకినాటి మహాసంగ్రామంలో-సమూహంలో ఒంతరిగా కనబోయేస్వప్నాలకోసం దిగులు పొదల దారిని సరాళం చెసుకుంటున్నట్టు ఆ అమ్మయి కురులు చిక్కులు తీసుకుంటుంటే తలారబోసుకోవడం మహా తమాషాగా వుంటుంది... తలంటోసుకున్న అమ్మకి సాంబ్రాణి ధూపం కోసం నిప్పులు రాజేసిన గొప్ప బాల్య జ్ఞాపకం గుండెల్లొ వెచగా గుబాలిస్తూ వుంటుంది. చిక్కులు తీసుకున్న జుత్తుని సవరం కోసం దాచుకున్నట్టు బల్య జ్ఞాపకాల్ని మాలగుచి ధరించుకుంటున్నాన్నేను... నాళ్ళోడూతోన్న నల్ల మబ్బుల్లోంచి నవ్వుతూన్న ఇంద్రధనస్సుని ముచ్చట పడి ముచ్చట గా చూడడం మరింత హాయిగా వుంటుంది...

by Lanka Kanaka Sudhakarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mHxD1G

Posted by Katta

Jagadish Yamijala కవిత

పరవాలేదుగా ఇవి.... ----------------------------- మాట్లాడేందుకు ఎంతో ఉంది కానీ ఈ మౌనం నచ్చింది --------------------------- రాతిలో బుద్ధుడు ఉండొచ్చు అలాగే రాయే బుద్ధుడుగానూ ఉండవచ్చు ---------------- ప్రపంచంలో ముఖం చూసుకున్నాను నన్నూ అందంగా బ్రహ్మాండంగా చూపుతోందీ లోకం ---------------------- కొన్ని ప్రశ్నలకు ఫలానా దిశ అంటూ చూపితే చాలు తానుగానే జవాబు చూసుకుంటాయి -------------------- ఎంతో మాట్లాడింది నక్షత్రం .... కానీ వాటిని రాసుకోలేకపోయాను, తెల్లవారిపోయింది ------------------------- తమిళంలో మా మిత్రుడు రాజా చంద్రశేఖర్ రాసిన వాటిని నేను తెలుగులో మీ ముందు ఉంచాను......... యామిజాల జగదీశ్ 11.6.2014 ------------------------------

by Jagadish Yamijalafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mHxCLb

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవిత

కవిసంగమం - నిరంతర కవితోత్సవం ! .............................................. మిత్రులారా ! ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంతమంది కవుల్ని,ఇన్ని కవితల్ని ఇలా 'కవిసంగమం' వేదిక మీద చూస్తున్నప్పుడు. ! చాలా కష్టపడి,శ్రమించి రెండున్నర ఏళ్ళ క్రితం- తెలుగులో కవిత్వం లేదు అంటున్న మాటల్ని వినీ వినీ విసిగిపోయి - ఉన్నారు,అద్భుతమైన కవిత్వం తెలుగులో ఉంది, అని నిరూపించడానికి - కవిసంగమం ప్రారంభించాం. ఇవాళ -తెలుగులో కవిత్వం లేదు- అనడానికి ఎవరూ సాహసించరు. ఫేస్ బుక్ లో ఈ వేదిక ప్రారంభించడానికి ముందు ఇలా కవిత్వం రాసుకోవడానికి వేదికలు ఉన్నా, అవి ఉన్నాయని చాలామంది సాహిత్యకారులకి తెలియదు. 'కవిసంగమం' ప్రారంభించాక ,ఇటు ఫేస్ బుక్ లోనూ, అటు నెలనెలా కవిత్వ సభలతోనూ ,పోయెట్రీ ఫెస్టివల్స్ తోనూ విస్తృతంగా కవిత్వం గురించిన ఆసక్తిని కల్గించిందనడం అందరూ ఇవాళ ఆమోదించే విషయం. కొత్తగా రాస్తున్నవారు ప్రసిద్ధులైన కవులను కలుసుకునే అవకాశం కలిగింది.వారితో ముచ్చటించే సందర్భాల్ని సృష్టించింది. నిరంతరం రాసేందుకు వీలుగా,ప్రేరణ పొందేందుకు వీలుగా కవిత్వ వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. మిగతా ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ ల్లా కలుసుకునే 'గ్రూప్ మీట్స్'అనే దశనుంచి కవిత్వ చర్చోపచర్చల సందర్భంగా ఆ కలయికల్ని మలిచింది. 'కవిసంగమం'లో రాస్తున్న కవులవైపుకు ఆసక్తిగా అందరూ చూచేటట్లు,వారి కవితలవైపు దృష్టి మరల్చేటట్లు కవితల విశ్లేషణలతో,సందర్భాలతో ఉత్సాహపరిచింది. కవిత్వం అంటే ఒకానొక సీరియస్ అంశమనీ, కవిత రాయడం అంటే 'అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని'బహిర్గతం చేసే సాధన అని తెలుసుకున్నవారు ఇన్నాళ్ళ ఈ కవిత్వ వాతావరణంలో మెరుగుపడ్డారు, కవిత్వంలో తమదైన ముద్రను కనబరుస్తున్నారు. ఇవాళ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నారు.జయహో ! రాసిన ప్రతి కవితా గొప్పది కానట్లే, రాస్తున్న ప్రతివారూ కవిత్వమే రాస్తున్నారని చెప్పలేం. కానీ రాయగా రాయగా 'కవిత్వ దివ్యరూప సాక్షాత్కారం' ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అవుతుందని మాత్రం నమ్ముతూ రాసుకుంటూ సాగడమే చేయాల్సిన పని. అలా రాస్తూ వినమ్రంగా కవిత్వ మెళుకువల్ని ఆకళింపు చేసుకుంటూ ;చదువుతూ; రాస్తూ తుడిపేస్తూ ఎవరైతే కవిత్వం కోసం తపిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే మిగులుతారు, వారి కవిత్వమే నిలుస్తుంది. *** "చాలా రోజులనుంచి రాస్తున్నమండీ 'అని దబాయించేవారికి ఒకటే సమాధానం -ఎప్పుడొచ్చామన్నది కాదు,ఎలా రాస్తున్నామన్నది ముఖ్యం. కవిత్వం పాఠకుడిని హత్తుకుందా ,లేదా ముఖ్యం. లైను కింద లైను గా అక్షరాలు రాసుకుంటూ పొతే అది కవిత అయిపోదు. అందులో ఆత్మను కవిత్వ నైపుణ్యంతో ఆవిష్కరించావా ,లేదా ? అన్నదే ముఖ్యం". "ఫేస్ బుక్ లో గ్రూపులు కొన్నాళ్ళ తర్వాత చప్పబడి పోతాయి'' అని ఆమధ్య ఒక మిత్రుడు మాటల సందర్భంలో అన్నాడు. సంతోషించే విషయం ఏమిటంటే , 1.రోజురోజుకీ 'కవిసంగమం'లో Join request లు పెరుగుతూ ఉండటం. కొత్తగా వస్తున్నవాళ్ళలో మెరుగైన కవిత్వ సృజన చేస్తున్నవాళ్లు కన్పిస్తుండటం.2.ఇదొక పోయెట్రీ హబ్ లాగా మిగతా సాహిత్య పత్రికలకు, e పత్రికలకు ఉపయోగపడుతుండటం.3. కవిత్వరంగంలోకి వస్తున్నవారికి సంతోషించదగ్గ ప్రోత్సాహం, గుర్తింపు లభిస్తూ ఉండటం. కవిత్వంలో ఉత్సాహం నింపుతున్న ఇటువంటి కవిసంగమం నిలబడాలి. నిలబడాలంటే నిత్యమూ కవిత్వరచన, అభిప్రాయాలు -కవిసంగమంలో కన్పించాలి. కొత్తగా వస్తున్నవారిని ప్రోత్సహించాలి. *** నిరంతరం కవిత్వం..కవిత్వం ..కవిత్వం ! జయహో కవిత్వం !

by Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mHszKX

Posted by Katta

Madhu Kiran కవిత

Thalliga varamichi godduraluga jeevinchumani deevinchina ghanatha neede devaa..!ee thallithandrulagundello aarani kanneeti jyothulu veliginchina ghanatha neede devaa..!vidyalometiga buddilo deetuga diddinavani murisinaru kaani inthalo pranalu neetilo kalipesi kanneetine migilchinavugaadevaaa...! @madhukiran

by Madhu Kiranfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/TJu4Bb

Posted by Katta

Sidhartha Dornadula కవితby Sidhartha Dornadulafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l9hZQ9

Posted by Katta

Panasakarla Prakash కవిత

"చేతి ముద్రలు" కాల౦ మనిషిలా ... ఎవరిమీదా పగబట్టదు ఎవ్వరినైనా సరే తనతో పాటూ నిరాడ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍౦బర౦గా ము౦దుకు కలుపుకునే పోతు౦ది కాల౦ ఎవ్వరినీ ప్రేమి౦చదు.. కాకు౦టే ఆదరిస్తు౦ది కాల౦ ఎవ్వరినీ పేదవాళ్ళను చేయదు ఎన్నో అనుభవాల నిదులిచ్చి బతకమ౦టు౦ది కాల౦ ఎవ్వరినీ ద్వేషి౦చదు అప్పుడెప్పుడో మన౦ ముడుపు కట్టి దాచుకున్న పాపాన్ని పె౦చి పెద్దచేసి మనకేఇచ్చి భుజాలమీద మోయమ౦టు౦ది కాల౦ ఏ ఒక్కరికో అదృష్ట౦ కావాలనుకోదు అ౦దరి నుదుటిని అమ్మై ముద్దాడుతు౦ది కాకపోతే ఆ సమయానికి నిద్దురలో ఉన్నవారికి ఆ మధుర స్పర్శ అనుభవి౦చే అదృష్ట౦ ఉ౦డదు మన౦ పుట్టినప్పుడు స౦తోషపడదు మన౦ పోయేప్పుడు బాధ పడదు ఎ౦దుక౦టే కాల౦ ఒక ప్రవాహ౦ సాగు చేసుకు౦టూ పోవడమే తప్ప తిరిగి చూసుకోవడ౦ ఉ౦డదు ఐతేనే౦............ ప్రతివాడి జీవిత౦లోనూ కాలానివి రె౦డు చేతి ముద్రలు౦టాయ్ ఒకటి జనన౦ రె౦డు మరణ౦... పనసకర్ల 11/06/2014

by Panasakarla Prakashfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oTMcC8

Posted by Katta

Aruna Naradabhatla కవిత

కాలం _______అరుణ నారదభట్ల నిన్న వెంట రాదు రేపు ఏంటో తెలియదు కేవలం ఈక్షణం మాత్రమే ఈ గుప్పిట్లో దాగుంది! పడి లేచే కెరటం లా ఎన్ని ఉదయాలు చీకటిలో చిక్కుతున్నాయి! గాలి సవ్వడిలో గంభీర రాగం పరుగెత్తే మేఘం రాలుతున్న ఆకులకేసీ చూస్తూ భయం దొసిలిలోకి వెలుగు! ఆ మట్టి ఎందుకో బలి కోరుతుంది నది మంచు ముక్కలకు బదులుగా మనుషుల్ని మోస్తుంది! హిమపాతంతో నిండుకోవాల్సిన కొండలు శవాలను కప్పుకుంటున్నాయి! చేతివేళ్ళు.... నిద్రపోయిన తుఫానును లేపినందుకేమో విహారం పై విహారం నీరు గొంతు తడపడమే కాదు.... పీక నొక్కుతుందని తెలియదు...పాపం! ఇప్పుడు కొట్టుకుపోయింది దేహాలే కాదు ఆకాశానికి ఎగరాల్సిన గొంతుల గుండెకోత...జాతి భవిత ! ఉత్తరానా పచ్చదనం చల్లగా ప్రశాంతంగా పరవళ్ళు తొక్కుతుందనుకుంటే ఉరుముతున్న ఆకాశంలా ఆ భూమి ఎరుపురంగునద్దుకుంటుంది! గత జూన్ అక్కడ డేంజర్ జోన్ ఇప్పుడూ అంతే.... అప్పుడు కేదారం ఇప్పుడు బియాస్ ద్వారం! ముంచేయడం బాగా నేర్చిన నేల ప్రకృతికి దూరంగా మరోసారి మనిషిని తరిమి కొట్టడం! మర మనిషిలా జీవితానికి నాలుగు కరెంటువైర్లు చుట్టుకోవడమే చివరికి మిగిలింది! 10-6-2014

by Aruna Naradabhatlafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qt797S

Posted by Katta

Mohan Rishi కవిత

మోహన్ రుషి // స్మైల్ ప్లీజ్! // ఏ ఒక్కరు మాత్రమే ఎలా నిజమవుతారో ఎన్నటికీ అర్థం కాదు. ఏ సాక్ష్యాలూ సాయానికి రావు. బోధంతా చిరుదీపం వెలిగించమని. వెలుగుతున్న నవ్వులన్నీ హృదయాల్లో పుష్పించినవనీ. అల్లుకున్నవన్నీ అవ్యాజ ప్రేమలతలేననీ. లేదా అలా అనుకొమ్మనీ. నువు అందినదాని గురించి రాస్తావు. నేను అందనిదాన్ని మోస్తాను. అదేపనిగా తలపోస్తాను. ప్రపంచం పేను బెత్తాల్తో బయల్దేర్తుంది. అందమైన లోకమనీ, రంగురంగులుంటాయనీ. చెప్పినా వినని పాపానికి నా మానాన నన్నొదిలేసి. మొహాన ఇంత నల్లని రంగుని పూసి. అక్కడో గీతని గీసి. డేంజర్ జోన్ అని రాసి. గాఢ వాంఛ ఒక్కటే నమ్మదగ్గదై. లోపలి నిజం మాత్రమే రక్షించే బంధువై. ఎద పిండే గానంతో, మది మండే పానంతో, ఈ ఒక్క క్షణాన్నై. తొవ్వని తొలిచీ, తొలిచిన తొవ్వనై. నేను మాత్రమే నేనైన ఒక్క నేనై. ఉండిపోతానిక. నా గుండెలో నేనొక శరణార్థినై. 11. 6. 2014

by Mohan Rishifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1q3nZNj

Posted by Katta

Vytla Yakaiah కవిత

విరహ ని"వేదన" మధు మోహనా వీణా మధురాంత మానస వీధి చిద్విలాసమున తంత్రుల మంత్రమో ... నీ ఊహలు మీటిన చిత్రమో.... సలపజాలను ఈ సాయంత్రనా... వేగలేను ఈ విరహానా.. వెన్నెల కొమ్మయి వన్నెల రెమ్మయి నీకోసం విరిసాను వెండి మబ్బు ఎండల్లో నీకోసం చూసాను సందె మబ్బు గాలుల్లో నీ ఊసే మొశాను రాతిరమ్మ సందిట్లో నా ఊహల ముంగిట్లో ముద్దులెన్నో కురిసేను నడిజామైన నీ జాడ కానక కునుకు చేరదేలనో తెలవారుఝామైన తరిగిపోని నీ మోజులో కరిగిపోనా పొగమంచు పోగేసి నీ రూపు నే గీసి నీలాల కళ్ళలో నే తడిసిపోనా.. తడి ఆరిపోనా.. మౌనమేదో పలికింది.. మధువెదో వొలికింది.. వేణువై నువ్వే పిలువగా.. నీ వాలు చూపు నన్నే తాకగా. తరియించగా తనువు పులికించేనో మదినుంచగా మోహం పురి బిగిసేనో మోహనాంగా.. మురళి మ్రోగించారా. రాగరంజితమై నీలో రవళిoచేదా సాదరంగా నిను ధరియించేదా ఆదరంగా అధరాన్ని అందించేదా ఆకలి పోదివి..నా.. అమృతము. నీ పై కురిసే..దా.. అనుదినము. ఆరడుగల ఆజానుడా ఏడేత్తుల మల్లెనురా.. మది తొలిచే మన్మధుడా నిను గెలిచే మగువనురా మరిచిపోనని మనసన్నది మధువునై మిగిలున్నది నీకోసమే నేనన్నది జాబిలినై జాడ కానగ నీ నీడన అనునయించేదా కనుపాపన ప్రతిక్షణమున నిను పరిణయించేదా పసివాడని పరిమళమై ప్రతి జన్మనా నీరీక్షీంచెదా

by Vytla Yakaiahfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uWt5ej

Posted by Katta

Sky Baaba కవిత

గుజ్రా ````` నా వెనుకటి తరాల కొనసాగింపుకి మాతృక ఆమె ఆ గాడిలోనే కదుల్తుంటే నిశ్చింతల అలౌతుంది కంటి కొస తప్పినా ఏ కొత్త పాదం విప్పినా గుబులు దిగులైపోయి నన్నామె ప్రేమైక ఉచ్చులా అల్లుకుపోతుంటుంది ఏ ముగుతాళ్ళూ మోయలేని అసహాయుణ్ణి ఏ మాధుర్యపు కౌగిలింతల్నైనా విదిల్చేసే క్రూరుణ్ణే ఏ అంతరాల అభ్యంతరాల గోడా నన్ను నిలువరించలేదు కలకెత్తుకున్న ఆమె ఏ ఆశనూ నిజం చెయ్యలేను నా అవిశ్వాస నిర్భయత్వమూ తన విశ్వాసాల విలువల పిరికితనమూ ఘర్షణ పడే ప్రతీ - ఘటనా మా గుండె లయల మధ్య దూరాన్ని పెంచుతోంది ఏడవ శతాబ్దాల కమాన్ అవతలే ఆగిపొయ్యావంటే అర్థం కాని అజ్ఞానందే కావొచ్చు వెనుకబాటుతనం కూడా అల్లాకా దేన్ హై అని నమ్మే అమాయకందే కావొచ్చు ఆమె ప్రేమ జలపాతపు తడి ఎన్నటికీ ఆరేది కాకున్నా చిటికెన వేలొదిలి చూపుడు వేలెత్తుతున్నవాణ్ణి భావదైన్యంతో తనెంత నిలువరించబోయినా ఏ నిర్ణీత కక్ష్యలోనూ ఇక తిరగలేను ఆ గురుత్వాకర్షణలోంచి బయటపడ్డవాణ్ణి ఎంత స్వచ్ఛమైనా సరే - మతమూ అమ్మా ప్రియురాలూ... ... !

by Sky Baabafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ocMOXw

Posted by Katta

Sriramoju Haragopal కవిత

సామాన్యశాస్త్రం కాలం కన్నీళ్ళను తమ పెదాలతో తొలగించి వాటి జాగలో తమ కన్నీళ్ళనుంచి బాధపడేవాళ్ళు కాలం గుండెలనుండి కష్టాలను త్రోసిరాజని తమ దుఃఖాలను దాచుకుని నవ్వేవాళ్ళు కాలం విచిత్రాలను తమబతుకుటద్దాల్లో పట్టి అమాయకంగా తమలోకి తాము ముడుచుకుని బతికేవాళ్ళు సామాన్యులు వీళ్ళకూ కన్నీళ్ళకు, విస్మయాలకు చాలా ఆప్తత వీళ్ళతో నిర్విన్నత, నిస్సహాయతలు ఆత్మీయంగా వుంటాయ్ వీళ్ళ కథలు పాతపురాణాలు పునరావృత జీవనవృత్తాలు వీళ్ళ బాధలు పురాతన నదులు తర, తరాల కాలాలు నదులు కడలిని చేరిన తర్వాతే తుఫాన్లై విరుచుకుపడతాయి గతాన్ని ఊడ్చుకుపోతాయి (రచన కాలంః 07.08.1978)

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pj1yUr

Posted by Katta

Sriramoju Haragopal కవిత

01.10.1980న రాసుకున్న కవిత అంతర్లీనాలు నా అంతరాంతరాల్లోని మెరుపుతీగె, దూసిన బాకు చిత్తజల్లు ఒకడు ఒక్క చిర్నవ్వుతో ఇంకొక్క అలయ్ బలయ్ తో గుండెలు చల్లార్పే మల్లెపూల వాన మరొకడు ఉత్త బతుకుని రాగరంజితం చేసిన జీవన నటనా చారుచక్రవర్తి ఇంకొకడు శీతలధార రాగఝరి స్నేహ పిపాసి వాడొకడు ఒక నీలిమేఘం ఒక పులకితగీతం, బతుకు ఫిడేలుపై పాటలకమాను ఒకడుండేవాడు (చిన్నప్పటి స్నేహాల స్మృతిలో)

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mGts6h

Posted by Katta

Ram Naresh కవితby Ram Nareshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qslNMM

Posted by Katta

Yessaar Katta కవిత

సురెక || తెలుగు గజల్-13 .. హళదిచంద్రాలు కురుస్తుంటే తెలిసిందిలే అది మేకము బలిఆసమని పాదచారులను కఱుస్తుంటే తెలిసిందిలే అది శ్వానము పొలిసీసమని. .. కన్నవాళ్ళను కలవాలని పుట్టింటికి సతిపోతే విభునికి తెలిసిందిలే అది వెన్నెల చలిమాసమని. .. అత్తింటిలో చేతికిచ్చిన లవణలడ్డు తినిచూస్తే బావయ్యకు తెలిసిందిలే అది సాలిక మెలిహాసమని. .. చేతికొచ్చిన పెళ్ళిపిలుపు ఒకసారి చూసుకుంటే ప్రియునికి తెలిసిందిలే అది నెచ్చెలి తొలిమోసమని. .. తనుచేసిన కనుసైగకు స్పందనేమి రాకపోతే సఖునికి తెలిసిందిలే అది నచ్చని చెలికోసమని. .. మీదపడిన బొద్దింకతొ ఎగురుతూ అరుస్తుంటే ప్రభువుకు తెలిసిందిలే అది శాలిని గిలిలాసమని. .. మల్లెపూవులు మరచిపోయి మత్తులోన ఇంటికెళ్తే మగనికి తెలిసిందిలే అది కౌగిలి వెలివాసమని. .. (తెలుగు గజల్-13 * 11/06/2014 )

by Yessaar Kattafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hHuCT0

Posted by Katta

Kranthi Srinivasa Rao కవిత

క్రాంతి శ్రీనివాసరావు ||తొణకని వేదన || అందరూ దుఃఖం లోకి తొంగిచూడగలరు ఏకొందరో గొంతుపగిలేలా ఏడ్వగలరు ......... విషాద వీచికలు మొహమ్మీద ఈడ్చికొడితే ఎదలో ఏవో రంగువెలసిన జెండాలు అవనతం అవుతుంటాయి స్వప్నాలు కాసేపు నిద్రించి... మిగిలిన ఖాళీలో ఒకకన్నీటీ ఛాయను ముద్రించి పోతాయి ....... ఎంతకీ తెగని తలపొకటి తలక్రిందులుగా నిలబెడితే పాదాలు అస్తిత్వం కోల్పోయి నడక కాసేపు ఆగిపోతుంది ... వందలుగా పగిలిన మనలోకి భయం ప్రవహిస్తుంటే వొంటరి వొంటరిగా ఎదురీతకు సిద్దమవుతుంటాం .... అందరూ దుఃఖం లోకి తొంగిచూడగలరు ఏకొందరో గొంతుపగిలేలా ఏడ్వగలరు .........

by Kranthi Srinivasa Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1piGjlC

Posted by Katta

Rajeswararao Konda కవిత

నీకు వీలయితే చిరునవ్వుతో పలకరించు పలకరిస్తూ నొసటితో వెక్కిరించకు అవకాశం ఉంటే వీలయినంత సహాయం చేయి సాయం పేరుతో మోసం చేయకు నేస్తమా..! @ రాజేష్ @

by Rajeswararao Kondafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l7Crkr

Posted by Katta

Sai Padma కవిత

సాయి పద్మ // ఈసుళ్ళు వానరాకముందే ముసురుకునేవి ఆలోచనలే కాదు , ఈసుళ్ళు కూడా ఏదీ తెలీని ముగ్ధ మోహనాంగి లా ..ప్రియుని స్పర్శతో, ప్రౌఢత్వాన్ని తెచ్చుకొనే, పడతిలా , కొంచం భయపడుతూ, వెలుగు నీడలా అమరికలో అలవోకలో , వెలుగుని కావలించుకొని ఆత్మాహుతి చేసుకొనే పిల్ల ఈసుళ్ళు కాస్త వ్యవధి ఇస్తే, కొంచం సమయం ఇస్తే నిరాశని నిండారా దుప్పటి కప్పుకొని నిద్రపోయే మనుషులకి , ఈసుళ్ళ సోదలూ వ్యధలూ ఎందుకనేమో .. నిమిషంలో వూడ్చి పారేస్తారు వరండా నిండా ఈసుళ్ళు .. యిట్టె వచ్చి అట్టే మరణించే మన ఊహల మేడల్లా కోరికల, ఆశల , నిరాశల ఈసుళ్ళ ని ఊడ్చే చీపుళ్ళు ఉంటె బాగుణ్ణు ..!! -సాయి పద్మ

by Sai Padmafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pEHrO0

Posted by Katta

Rajeswararao Konda కవిత

నా మనసంతా నీరూపు నింపి... నీపూజకు నే వేచి చూసి... /11.06.14/ @ రాజేష్ @

by Rajeswararao Kondafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mFYDyG

Posted by Katta

Chandra Shekhar Vemulapally కవిత

వేములచంద్ర || అమ్మే దైవం || ఒక మజిలీ కానిది ఏనాడూ పొరపడనిది అమ్మ ప్రేమ అన్ని అవసరాలు తీర్చడం అమ్మ లక్ష్యం, అమ్మ కల ప్రాణం పొయ్యడంతో పాటు స్వయం స్వతంత్రత ను చేకూర్చాలని, అమ్మ సంకల్పం ప్రేగు తెంచుకుని పుట్టిన చిరంజీవి జీవితం స్వర్గమయం కావాలని తన కష్టం, తన తపస్సు, తన పూజ .... సర్వం వారి కోసమే అని వారిపై ప్రేమను పెంచుకుని చూసి ఆనందించడం కోసమే అని ఆరాటపడి, ఆ మాటల్లో ఎప్పుడూ వారి రక్షణ తపనే .... ఒక జీవిత కాలం పాటు .... వారిని కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూడాలని తిరిగి చూడబడాలనుకోని కేవలం చూడాలనే ఎలాంటి అలజడి, ఉపద్రవం ప్రమాదం కలగకుండా చూడటం తన విధి అనుకుని పెంచి, పంచడానికే .... తనలో ఈ అనురాగం మమకారం ప్రేమ అని ఆనందం, సంరక్షణ సునిశ్చితం చెయ్యడమే విధి గా జీవితం రహదారిలో ఎదురుపడే రాళ్ళూ, ముళ్ళను ముద్దాడి అవి, వారికి ఎలాంటి హానీ తలపెట్టనివిదంగా తన స్వేదం, కష్టం, కన్నీళ్ళని చెప్పులు, బట్టలుగా అమర్చి తరగని తన ప్రేమను పంచుతూ .... అమృతమూర్తి అమ్మ అమ్మ ప్రేమ, ఒక వడలని పుష్పం, ఒక చెయ్యని వాగ్దానం! 11JUN2014

by Chandra Shekhar Vemulapallyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ocgDHH

Posted by Katta

Chandrasekhar Sgd కవిత

తెగిపడ్డ తలలకంటే తెగిన, పగిలిన తలలకే బాధ ఎక్కువ 11.6.2014

by Chandrasekhar Sgdfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mFLAxg

Posted by Katta

Maheswari Goldy కవిత

|| హృ ద య సం కీ ర్త న || మహేశ్వరి గోల్డి మేఘరాగాల మౌన సందేశాలు చదివిన శరత్కాలపు వీచికలు ....!! ఏ మధూదయమో ఓ కలల ఉషస్సులో విరియ సంకల్పితమయి వసంత వింజామరపు గాలుల నిశ్వాస చైత్రములు తగిలి ఆగిన క్షణమొకటి మౌన శిలల మమతావేశపు లోగిలి మధురలాలనలో శ్వాసిస్తూ .....!! ఆకాశ నక్షత్ర విరులను అల్లుకుపోతూ అందంగా అలంకృతమవుతున్న భువిపై ముత్యాల ముగ్గులు ఇంద్రుని కొలువున చంద్రమతీ చకోరాల సాక్షిగా నిను కీర్తిస్తున్న ప్రత్యూష పవనాలు .....!! పడమటి కనుమల కాంతి కెరటాల నిశ్శబ్ధ ధ్వనిలో సుస్వరాలొలికిస్తూ సాహితి సుమాక్షర కలశాలతో కనువిందు చేయ జిలుగు వెలుగు తారకలయి వేల ప్రమిదలతో ........................... నీ చెలిమి అనే సమాగపు ఆనవాళ్ళను ఊహిస్తూ కలహంసల శృతిలో మౌనరాగాలు ఆలపిస్తున్నవి ఓ మనోహరా...!! 11/06/2014

by Maheswari Goldyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/SxrmgP

Posted by Katta

Ravi Avula కవిత

నా కవిత్వంలోని నీ అందం సదా లేతగానే ఉంటుంది. పసిపిల్లవలె... అది ఎప్పుడు చిగురిస్తూనే ఉంటుంది.

by Ravi Avulafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hGUsGL

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

అతివ అంటే ఎంత గౌరవమో మన జాతికి ధరిత్రి అని భూమాత అని పూజిస్తాం ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుడితే మహాలక్ష్మి అని సంబరపడతాం భగవంతుని మరో రూపు ప్రకృతిని కూడా స్త్రీ తో పోలుస్తాం నిజంగా అంతటి గౌరవం దక్కుతోందా వారికి ?? కేవలం వంట ఇంటి కుందేలు భావాలు మారాయా ?? భర్తతో సమానం గ ఉద్యోగం చేసి వస్తే విశ్రాంతి ఉంటోందా ?? తెలిసిన వ్యక్తితో పరిచయం గ మాట్లాడితే తట్టుకోగలుగుతున్నారా ?? కొన్ని కుటుంబాలలో అందరు వున్నా ఒంటరే కదా తన భర్త ఇంటిలోనే నివసించే అతిధి తన ఇంటిలో ఉంటున్న మనోభావం చెప్పుకోలేని అందమైన రిమోట్ వస్తువు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన ఒక్క చిరునవ్వుతో మాయం చేసే దేవత అని ఎపుడు తెలుస్తుంది కోట్లు వున్నా పలకరింపు మాత్రమే కోరుకునే అమాయకురాలు అని తెలిసేది ఎప్పుడో యత్ర నార్యస్తు పూజ్యతే ... తత్ర రమంతే దేవత వేద వాక్యం మాత్రం కాదు .. అక్షర సత్యం సోదరులారా !!పార్ధ !!11/6/14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uUQuwG

Posted by Katta

సత్యవతి కొండవీటి కవిత

ప్రతి చెట్టు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నట్టే ఉంటుంది కొమ్మల చేతులు చాపి రా రా రమ్మని పిలుస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది దగ్గరకెళతానా.. పచ్చ పచ్చగా నవ్వుతూ నా కోసం రంగు రంగుల పువ్వుల్ని పరుస్తుంది ఒక రో నేలంతా పొగడ పూలను చిమ్ముతుంది మరో రోజు ఆకాశ మల్లెల్ని రాలుస్తుంది నాకు గుచ్చుకోకుండా మొగలి పొత్తుల్ని వేలాడ దీస్తుంది నా చుట్టూ సంపెంగలు,సన్నజాజులు,మల్లెమొగ్గలు పరిచి గల గలగా నవ్వుతుంది తలెత్తి చెట్టు పైకి ప్రేమగా చూస్తానా పువ్వులకి తోడుగా రంగు రంగుల పిట్టలు చెట్టు మీద కూర్చుని కంఠం సవరించుకుంటూ కమ్మటి పాటల కచేరి పెడతాయి కుహూ అంటూ కోయిల.. కిలకిలమంటూ చిలకలు ఎన్నిన్ని పిట్టలు ఎన్నెన్ని రాగాలు ఏక్తార వాయించే తోకపొడుగు పిట్ట టీ టీ అంటూ టీ కావాలని అరిచే నల్లపిట్ట తీక్షణం గా చూస్తూ కళ్ళని నేలకతికంచే గద్ద ఆకుపచ్చ చెట్టు మీద ఎంచక్కా కూర్చుని సంగీత కచ్చేరి చేస్తూ ఉంటాయి చెట్టు కింద నేను.. చెట్టుని పెనవేసుకుని చెట్టుని ప్రేమిస్తూ చెట్టునిఆరాధిస్తూ చిత్తరువులా...చిద్విలాసంగా....

by సత్యవతి కొండవీటిfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uUQwET

Posted by Katta

Thilak Bommaraju కవిత

తిలక్/సమాధి కింద :::::::::::::::::::::::::: వెన్నెలను మీద పోసుకున్న కెరటాలు నిత్యం తడుస్తూ కొన్నివేలమార్లు పుడుతూ నీటిలోకి దూకిన కాంతి బొంగరంలా ఎంతదూరం వెళ్ళిందో ఓ చూపు కొలుస్తూ బస్సు కిటికీలోంచి నా కనురెప్పలు విడివడి బయటెక్కడో పడతాయి కొబ్బరాకులపై కూర్చుంటూ తెగిపడిన నా ఆత్మలు అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంటాయి ఏరుకోలేనన్ని ఏమో ఎన్ని కొండగోతుల్లో డొక్కలు పగిలాయో నిత్యపు మైనం కాల్చిన రక్తం నా అస్థిపంజరం గుండా నన్ను తోస్తూ క్షమిస్తూ హింసిస్తూ నిరాశా విత్తనాలు ఎడారిపూల సమాధుల కింద కప్పబడ్డాయి తిలక్ బొమ్మరాజు 11.06.14

by Thilak Bommarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Sx8i2h

Posted by Katta

Mohammad Al Amin కవిత

"Falling in Love" ? watch this video first - its amazing!.... http://ift.tt/1uTuzGb

by Mohammad Al Aminfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uTuzGb

Posted by Katta

Abd Wahed కవిత

రాలిపోదాం... కొన్ని మల్లెలు లేదా గులాబులు, సంపెంగలు, సన్నజాజులు, నందివర్ధనాలు ఏవైనా గాని, అవి పూలు.. వాటికి తెలిసింది అల్లరి సుగంధాలు విరజిమ్మడం... పిల్లనగోవిలా ప్రవహిస్తున్న ప్రకృతిలో అల్లనల్లన సువాసనల కేరింతలు నీకు తెలుసా పుట్టినప్పుడు ఏడుపే అద్భుతమైన అలౌకిక రాగంతో... కన్నవారిలోను, విన్నవారిలోను తన్మయీ భావన అవి పూలే కాదు.. జలపాత సారంగీ తీగలు సుడిగాలి ఈలపాటలు ఉప్పొంగే నదీజలధారల జలతరంగిణీ ఝరులు అయినా అవి పూలే పుస్తకాల పుటల్లో మనం దాచుకున్న పూలే అక్కడి జ్ఞానాన్ని తెమ్మెదల్లా గ్రోలుతున్న పూలే.. సువాసనల కట్టడాలే... మనం చిరిగిపోయిన కనురెప్పలకు క్షణాల కుట్లు వేసుకుంటున్నాం కన్నీళ్ళను చూపుల్లో మూట కట్టేస్తున్నాం చచ్చిపోయిన మన నెత్తుటిలో పాతపంచెలు ఉతుకుతున్నాం అక్కడ జలధి కెరటాలుగా ఎగిసిపడినా అవి పూలే.. తెలుపులో ఏడురంగులుంటాయని వాటికి తెలుసు కాని నలుపును చూడలేని పూలు... నిర్లక్ష్యపు దుర్గంధం నష్టపరిహారం గేట్లు ఏత్తేస్తుందని తెలియదు గడ్డకట్టిన చెడురక్తం ఉప్పెనలా వచ్చిపడిరది అవి అమాయకపు పూలు నెమలీకల వీణా నాదాలు దుర్గంధం చీకటిలో ఆర్తనాదాల నీడలై పోయాయి ఇస్త్రీ మడతనలగని సానుభూతి అరిగిపోయిన గ్రాంఫోన్‌ రికార్డు తిరుగుతుంది మనం ఇక్కడ ‘‘అయ్యో..’’ల పద్దులు రాస్తున్నాం లెక్క లక్షలు కోట్లు దాటింది.. శిశుపాలుళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతోంది నల్లనయ్య ఒక్కడూ లేడు నలుపును కడిగేవాడూ లేడు చేతులు చొక్కా జేబులయ్యాయి. కాళ్ళు పట్టెమంచం పరుపులయ్యాయి అవి పూలే ప్రకృతి వాటికిష్టం పిల్లనగోవిలా ప్రవహించే ప్రకృతిలో సప్తస్వరాలు పలికించే రంధ్రాలుగా మారిపోయాయి... మనం సువాసనలను కాపాడలేక దుర్గంధాల జెముడువనంలో చెంపలపై మురికికాల్వలుగా ప్రవహిస్తున్నాం...

by Abd Wahedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uSJWi6

Posted by Katta