పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

28, జనవరి 2013, సోమవారం

" కవిసంగమం" కవితాపఠనవత్సరం - Nanda Kishore
Nanda Kishore
అందరికీ నమస్తే.

లామకాన్ వేదికగా మొదలయిన మన " కవిసంగమం" కవితాపఠనవత్సరం ఏ కొంచెం తడబాటులేకుండా తన మొదటి అడుగు వేసిందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాం!ముందుగా,ఊహించినదానికంటె ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి మా వేడుకలో ఆనందం నింపిన సహృదయ పాఠకమిత్రులందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే..

ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో, అప్పటికే అందరూ పలకరింపుల్లో మునిగిపోయి ఉన్నప్పుడు ..దిగంబరకవిత్వానికి ఆద్యుడు ప్రముఖ కవి నగ్నముని,మరో ప్రముఖ కవి వసీరాతోపాటు వసీరాతోపాటు మన యువకవిత్రయం కిరణ్,మెర్సీ,ప్రవీణ్ వేదికనలంకరించగా-
captain యాకూబ్ ప్రారంభోపాన్యాసంతో సాయంత్రం ఆరున్నరగంటలకి మొదలైంది మా programme..

లామకాన్ సిరీస్ 1 ఫొటో విడియో