పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Sky Baaba కవిత

దెవులాట --------- పూలు విరగ పూశాయి ఇక సీతాకోకకు లోకంతో ఏం పని? * వెలుగులో వెతుక్కుంటున్నావేమో.. నేను కాచుకున్నచోట చీకటి అలుముకుంది! * కృత్రిమ అలంకరణ లెందుకు నీకు? ప్రకృతి పువ్వును నేను! * ఎన్ని కలల గూళ్లు అల్లాను నీ కోసం నువ్వు రాక అవి పడావు పడుతున్నాయి * నన్ను విడిచి ఉండలేనని ఎన్నెన్ని వాగ్దానాలు చేశావు ఇంతలో ఎలా మరిచిపోయావు అవన్నీ * ఇంకా అక్కడే నిలబడి ఎదురుచూస్తున్నాను నువ్వు తప్ప అందరూ నన్ను దాటివెళ్లిపోతున్నారు * నువ్వెలా ఉండాలనుకుంటున్నానో అడుగుతోంది లోకం నువ్వెలా తారసపడతావో నాకేం తెలుసు * ఎక్కడ ఎదురుపడతావోనన్న ఉద్విగ్న ఎదురుచూపులు నావి నన్ను పరీక్షించడానికే తప్పించుకుని తిరుగుతున్నావు * జగమంతా నా కాలి కింద భూగోళమై దొర్లుతున్నది ఇంతదాకా నువ్వు నాకు తారసపడనే లేదు

by Sky Baabafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1veM1VO

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి