పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

7, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

Ravela Purushothama Rao కవిత

సర్వాంతర్యామి ------------------రావెల పురుషోత్తమరావు తూర్పు దశలో నీవు ఉత్తరానా నీవు తలెత్తి యే దిశగా చూసినా తలవంపులు తెచ్చే నీవు అమ్మా ఆకలీ నీవు విశ్వ వ్యాప్తంగా విస్తరించిన ప్రతిభాశాలివమ్మా జన జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేయగల అద్భుత కళాకారిణివికూడా నువ్వే ప్రతి పూరింట్లో తిష్టవేసి కూర్చున్న పెద్దవమ్మా నీవు నిన్ను నిర్మూలించాలనివేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా ప్రజల పాదాలనంటి వెంటాడే శని స్వరూపం నువ్వమ్మా నీకిదే సహస్రాధిక వందనాలు నువ్వు వెంటనే చిత్తగించగలిగితే అవే మాకు అమూల్యమౌ వరహాలు ****************************************07-4-14

by Ravela Purushothama Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e9dALX

Posted by Katta

Sriramoju Haragopal కవిత

పిట్టంత మనిషి ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి తూర్పు నుండి పడమటికి ఎటునుంచెటైనా పక్షి ఎగిరిపోతుంది గూడే ఖాళీ అంతంత దూరం ఎట్ల తెలుస్తదో యేమో అక్కడ రుతువు ఎదురుచూస్తుందని, ఇక్కడ గూడు గుండె పగిలిపోతుంది పాట మనసు రగిలిపోతుంది కాలం నైమిత్తికమై కర్కశంగా వలసబతుకు వలపోస్తుంది అడిగినంత మాత్రాన కుశలమేనా పండ్లబిగువున దుఃఖం రెక్కలూపి పోతుంది అదృశ్యమై చేసిన బాసల కవతల ఇంకని కన్నీటి సముద్రాలున్నాయిరా పిచ్చివాడా నువ్వొక్కడివేనా, నేను ముక్కలైన కలనై ఏండ్లుగదరా ఎగిరేసేదాకనే నీది పతంగి పేంచిపడి తెగిపోతే, డీలయి ఎగిరిపోతే వుత్త దారంకండె నీకు పోగులు పోగులై నీ మనసులెక్క చేను నీదే పంటనీదే, కోసినంక ఎవనికి రుణముంటే వానికి దూప నీదే, చెలిమె ఎవరిదో ఎగిరిపోయేటివి ఏయి నీయిగావు నేల మీదనే నీ బతుకంతా గా మొగులు మీద ఎవడో తెగిన పోగులతుకుడే జిందగీః ఆకాశరమ్యాల అనంతానందద్వీపాల సామ్రాజ్యం కాదురా జీవితం బుడ్డ బురదగుంటలో ఈదులాట రంగులకలలందరికి వుంటయి నువ్వేమన్న పెద్ద తురుంఖానువా పిడికెడు ప్రేమ, దోసెడు మమకారం కోసమే బతుకంత పెద్ద ఎడారి దీవానా లెక్క ఎదురు చూస్తున్నది నువ్వు పిడికెడు ఒయాసిస్సువయ్యె దమ్ముంటే ఏదన్నా కోరుకో ఏదన్న దొరుకనపుడు ఎవడైన ఏడుస్తడు నువ్వు అందరి దుఃఖాల జంబివయిన్నాడు నీ కష్టానికి అందరు కండ్లనీండ్లు పెట్టుకుంటరు ఎగిరిపోయిన పిట్ట ఇగ పోదు నిన్నిడిసి పిట్టకు పాటెరుకె పాటకు పిట్ట కావాలె

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qfeCWs

Posted by Katta

Srinivasu Gaddapati కవిత

*सिल्सिला* / श्रीनिवासु गद्दापाटि/ ---------------------------------------------- कबतक चलेगी ये सिल्सिला....? कभी धर्म के नाम कभी जात कभी पांत कभी ये कभी वो हरबार हर वक्त हमको ही ऐसा क्यों...? कोई कहता अछूत कोई हरिजन कोई दळित हां..... मै अछूत हरिजन दळित क्या मै मनुष्य नही... आदि काल से आधुनिक काल तक हमको ही ऐसा होता है मगर क्यों.....? धर्म के नाम कर्म के नाम अपना झूठे शास्त्रों के नाम कभी सिर कटवाना कभी अंगूठे तुडवाना कभी पाताल मे दब जाना क्यों...? ऐसा क्यों...? कानों में शीशी डलवाना जीब कटवाना ये अनाचार और अत्याचार हम पर ही क्यों...? अंधे कुए में घोर अंधकार में कब तक कहां तक...? 07.04.2014

by Srinivasu Gaddapatifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e9dzHS

Posted by Katta

R K Chowdary Jasti కవిత

జాస్తి రామకృష్ణ చౌదరి అమృతతుల్యం! ప్రేమ పగ రెండూ రెండే అక్షరాలు కానీ ఒకటి ఓంకారం మరొకటి అంధకారం ఒకటి దైవం మరొకటి దెయ్యం మరెందుకో ఈ బుద్భుదపు జీవితంలో ఈ అనవసరపు కయ్యం శత్రువుతో కూడా నెయ్యం చేస్తే జీవితం కాదా అమృతతుల్యం! 07Apr2014

by R K Chowdary Jastifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e92UNs

Posted by Katta

Sriramoju Haragopal కవిత

పిట్టంత మనిషి ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి తూర్పు నుండి పడమటికి ఎటునుంచెటైనా పక్షి ఎగిరిపోతుంది గూడే ఖాళీ అంతంత దూరం ఎట్ల తెలుస్తదో యేమో అక్కడ రుతువు ఎదురుచూస్తుందని, ఇక్కడ గూడు గుండె పగిలిపోతుంది పాట మనసు రగిలిపోతుంది కాలం నైమిత్తికమై కర్కశంగా వలసబతుకు వలపోస్తుంది అడిగినంత మాత్రాన కుశలమేనా పండ్లబిగువున దుఃఖం రెక్కలూపి పోతుంది అదృశ్యమై చేసిన బాసల కవతల ఇంకని కన్నీటి సముద్రాలున్నాయిరా పిచ్చివాడా నువ్వొక్కడివేనా, నేను ముక్కలైన కలనై ఏండ్లుగదరా ఎగిరేసేదాకనే నీది పతంగి పేంచిపడి తెగిపోతే, డీలయి ఎగిరిపోతే వుత్త దారంకండె నీకు పోగులు పోగులై నీ మనసులెక్క చేను నీదే పంటనీదే, కోసినంక ఎవనికి రుణముంటే వానికి దూప నీదే, చెలిమె ఎవరిదో ఎగిరిపోయేటివి ఏయి నీయిగావు నేల మీదనే నీ బతుకంతా గా మొగులు మీద ఎవడో తెగిన పోగులతుకుడే జిందగీః ఆకాశరమ్యాల అనంతానందద్వీపాల సామ్రాజ్యం కాదురా జీవితం బుడ్డ బురదగుంటలో ఈదులాట రంగులకలలందరికి వుంటయి నువ్వేమన్న పెద్ద తురుంఖానువా పిడికెడు ప్రేమ, దోసెడు మమకారం కోసమే బతుకంత పెద్ద ఎడారి దీవానా లెక్క ఎదురు చూస్తున్నది నువ్వు పిడికెడు ఒయాసిస్సువయ్యె దమ్ముంటే ఏదన్నా కోరుకో ఏదన్న దొరుకనపుడు ఎవడైన ఏడుస్తడు నువ్వు అందరి దుఃఖాల జంబివయిన్నాడు నీ కష్టానికి అందరు కండ్లనీండ్లు పెట్టుకుంటరు ఎగిరిపోయిన పిట్ట ఇగ పోదు నిన్నిడిసి పిట్టకు పాటెరుకె పాటకు పిట్ట కావాలె

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e92Ugo

Posted by Katta

Bhaskar Kondreddy కవిత

kb ||అర్థసత్యం|| పైకి చెప్పుకోలేని ప్రేమను నొక్కిపెట్టి, నవ్వుతూ చూస్తాను, నేను నీ వైపుకి ఎంత నిస్సహాయుడివి నాన్నా, నువ్వని. ఇంకేమీ చేయలేక, ఆ కుర్చీ రెక్కలకు పట్టిన దుమ్మును, చేత్తోనలుపుకుంటూ, నాలుగు మాటలతో పాటుగా నీ దుఃఖాన్నికూడా రాల్చుకుంటావ్. ఆరిపోయిన దీపమై నేను కూడా, ఒక పొగలాంటి నిట్టూర్పుతో, నీ నిష్క్రమణను స్వాగతిస్తాను. లోపలి మంటల జోలికిపోక, బహుశా నువ్వు నా నవ్వునే జ్ఞాపకంగా మిగుల్చుకుంటావేమో, నన్నొదిలి. నేనిక నీ దుఃఖాన్ని ఏరుకొని తలకెత్తుకుంటాను.,ఆ రాత్రికి ఇక. -------------------------------------7/4/14

by Bhaskar Kondreddyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kD8Hcj

Posted by Katta

Kanneganti Venkatiah కవిత

దీనికో లెక్కుంది..!?.7.4.14. ఎంతో అస్పష్టంగ ఊహలకు రెక్కలుతొడిగి తోచిన పదాలన్నీ పీర్చు కుంటూ కూర్చు కుంటూ రాసే వాక్యాలన్నీ కవిత్వమంటూ నా జబ్బల్నీ ఇంకెవరో చరుస్తూ నన్ను మురిపిస్తున్నంతకాలం ఇలా రాస్తూనే వుంటాను భరించవే తెలుగు కవిత్వమా ... భరించూ ...బతికినంతకాలం.. ఇది ...లైకర్లమీద ఆధారపడ్డ కలం. మురుస్తావో ...మూతివిరుస్తావో... నీ ఇష్టం .

by Kanneganti Venkatiahfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kD8GF7

Posted by Katta

Rambabu Challa కవిత

చల్లా గౙల్-4/ dated 07-4-2014 కరుణ కిరణం సోకగానే మంచులాగా కరిగిపో జ్ఞాన దీపం వెలగగానే వత్తిలాగా తరిగిపో పరిధిలేని సిరులు ఉన్నా ప్రాకులాట దేనికోయ్ జీవితం పరిపూర్ణమైతే కంకిలాగా ఒరిగిపో పరుల సీమన మట్టిగడ్డగ మురిసిపోతావెందుకు ఉన్న స్థానం నిలుపుకుంటూ మేరువంతగా పెరిగిపో కొనలోన బండ రాయిగ మేలు చేయని బ్రతుకు వ్యర్ధం భక్తులెందరో తొక్కిన గుడిమెట్టు లాగా అరిగిపో పరులకోసం పాటుపడని మాటలెందుకు "చల్లా" వెన్న మీగడ పెరుగు నిచ్చే పాలలాగా మరిగిపో

by Rambabu Challafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mUJxr4

Posted by Katta

దాసరాజు రామారావు కవిత

http://ift.tt/1kfCZ9l

by దాసరాజు రామారావుfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kfCZ9l

Posted by Katta

దాసరాజు రామారావు కవిత

http://ift.tt/1kfCZ9l

by దాసరాజు రామారావుfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kfCZ9l

Posted by Katta

Jaligama Narasimha Rao కవితby Jaligama Narasimha Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1h81HW3

Posted by Katta

Yasaswi Sateesh కవిత

యశస్వి|| ఫామిలీ స్టంట్|| నీ జీవితంలోకి నేనొచ్చానో.. నా జీవితం లోకి నువ్వొచ్చావో ఇప్పుడిక అప్రస్తుతం. ఇది గణతంత్ర ప్రజాస్వామ్యం ప్రస్తుతం మన అస్థిత్వాలకై తారాడు ఆడుతున్నాం ఎవరికి వారు బలహీన వర్గమనుకుంటేనే ఉద్యమించగల కాలం సంపాదించేవాడిది అభివృద్ధి మంత్రం ఖర్చుపెట్టే చేతిది సంక్షేమ పధకం ఏక కేంద్ర వృత్తాల్లా ఉండాలనుకున్న పెళ్ళినాటి కల..వెన్ చిత్రమెప్పుడైందో.. ఒలింపిక్ రింగుల్లా ఎప్పుడు దూరం జరిగామో! లెక్కా-పద్దూలేని జీవితంలో మిగులు కలైనప్పుడు లోటుబాంబు మాటల తూటాలనే ఉసిగొల్పుతుంది ఏ కోరికల ఎజెండా .. నా గుండెల్లో గుచ్చుతున్నావు అవసరాలను ఎవరి అసమర్ధతకు ఆపాదిస్తున్నావు ఇదేమైనా బాగుందా.. ఇల్లాల్లా! నిందారోపణలే..నీ ప్రచార పర్వం అయినప్పుడు ఎవరి తోడుతో ఖండించను! ‘నోటా’ ని గుర్తించమని ఏ న్యాయపీఠానికి నివేదించను ఆరో ప్రాణమా! అన్నీ నీకే అరువెట్టుకున్నాకా ఏమిచ్చి మళ్ళా నీ ఓటు కొనుక్కోగలను!! ఏ ఏకరువు నన్ను నీ గుండె గద్దెక్కించగలదు!! నాతిచరామి ఏమైనా ఎన్నికల నినాదమా? పునరాలోచించుకోవడానికి చేతిని విడిచేదెన్నడు!! కలసి నడవాలి గాని... = 7.4.14= (ఎన్నికల సంఘాన్ని.. కోర్టు.. NOTA కు గుర్తును కేటాయించమని ఆదేశించిన వేళ.. సరదాగా )

by Yasaswi Sateeshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iksI4y

Posted by Katta

Nirmalarani Thota కవిత

నేను లలితా సహస్రనామాలు చదువుకుంటుంటా నువ్వేదో అనబోయి పూజ చూసి న్యూస్ పేపర్లో తల దూరుస్తావ్ నేనేదో చెపుతుంటా నువ్ సెల్ ఫోన్లో బాసుతో మట్లాడుతూ నోరు మూస్తావ్ నేను చంటోడిని చంకనెత్తుకొని టిఫిన్ బాక్స్ అందిస్తా నువ్ ఇయర్ ఫోన్స్ సవరించుకుంటూ వెళ్ళిపోతావ్ నువ్ ఆఫీస్ నుండి అలసిపోయి ఈడ్చుకుంటూ వస్తావ్ నేను అంట్లు తోముతూ సబ్బు చేతుల్తో తలుపుతీస్తా నువ్ నిస్సత్తువగా సోఫాలో జారగిలబడతావ్ నేను కాఫీ కప్పు టీపాయ్ మీద పెట్టి డాబాపై బట్టలు తీయడానికెళ్తా నువ్ టి.వి ముందు వార్తల్లో మునిగిపోతావ్ నేను డైనింగ్ టేబుల్ మీద భోజనం సర్దేస్తా నువ్ లాప్ టాప్ తీసి ప్రపంచంలోకి కనెక్ట్ అవుతావ్ నేను డిటాచయ్ గది తలుపు వారగా వేసుకొని బాబును జోకొడుతుంటా ఒక్కసారిగా చెవులు దద్దరిల్లేలా వినబడ్డ అరుపులకు ఇద్దరమూ బాల్కనీలోకి వచ్చి తొంగి చూస్తే . . పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో గుడారం వేసుకున్న ఒడ్డెర జంట వాడు చేత్తో సారా సీసా పట్టుకొని వీరంగం చేస్తూ చేపలకూర వండలేదని అరుస్తూ ఆమెను చితకబాదుతున్నాడు ఆమె వలవలా ఏడుస్తూ , కళ్ళు ముక్కూ తుడుచుకుంటూ అక్కసుతో నీ చేతులు పడిపోనూ, నీ జిమ్మడిపోనూ అంటూ నానా తిట్లు తిడుతోంది . . ప్లేట్లో పచ్చడి అన్నం పట్టుకొని గుక్కపట్టి ఏడుస్తూ ఓ బుడ్డోడు ! చిరాకూ అసహ్యం కలిగించే సన్నివేశం ! నీ భృకుటి ముడి పడి నా కనుబొమ్మలు పైకి లేచి . . "Cultureless country bruits.. ! నువ్ కోపంగా తిడుతూ విసుగ్గా లోపలికి " Bad for each other..." పాపం ! నేను నిట్టూరుస్తూ . . పొద్దున్నే చీపురుకట్టతో నేను.. బ్రష్ చేసుకుంటూ నువ్వు అలవాటుగా బాల్కనీలొకి వచ్చి కంటి ముందు దృశ్యం చూసి అవాక్కై. . నిన్నటి ఆలుమగలు . . . జంటగా . . పలుగు పార తట్టతో లూనాపై పనికి వెళ్తూ మధ్యలో బుడ్డొడు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చిద్విలాసంగా . . భూమి రెండుగా చీలిపోతున్న ఫీలింగ్ . . అగాధాల్లో మనం ! ఒకే సారి ఇద్దరం ఒకర్నొకరం చూసుకుంటాం నిశ్శబ్ధంగా . . మనిద్దరి మధ్య మౌనం మరఫిరంగిలా పేలుతుంది గుండెలు పిక్కటిల్లేలా గోడ మీద పెళ్ళి ఫోటొ వెక్కిరిస్తుంది మంగళ వాద్యాలను గుర్తు చేస్తూ . . !

by Nirmalarani Thotafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iksHha

Posted by Katta

Nirmalarani Thota కవిత

నేను లలితా సహస్రనామాలు చదువుకుంటుంటా నువ్వేదో అనబోయి పూజ చూసి న్యూస్ పేపర్లో తల దూరుస్తావ్ నేనేదో చెపుతుంటా నువ్ సెల్ ఫోన్లో బాసుతో మట్లాడుతూ నోరు మూస్తావ్ నేను చంటోడిని చంకనెత్తుకొని టిఫిన్ బాక్స్ అందిస్తా నువ్ ఇయర్ ఫోన్స్ సవరించుకుంటూ వెళ్ళిపోతావ్ నువ్ ఆఫీస్ నుండి అలసిపోయి ఈడ్చుకుంటూ వస్తావ్ నేను అంట్లు తోముతూ సబ్బు చేతుల్తో తలుపుతీస్తా నువ్ నిస్సత్తువగా సోఫాలో జారగిలబడతావ్ నేను కాఫీ కప్పు టీపాయ్ మీద పెట్టి డాబాపై బట్టలు తీయడానికెళ్తా నువ్ టి.వి ముందు వార్తల్లో మునిగిపోతావ్ నేను డైనింగ్ టేబుల్ మీద భోజనం సర్దేస్తా నువ్ లాప్ టాప్ తీసి ప్రపంచంలోకి కనెక్ట్ అవుతావ్ నేను డిటాచయ్ గది తలుపు వారగా వేసుకొని బాబును జోకొడుతుంటా ఒక్కసారిగా చెవులు దద్దరిల్లేలా వినబడ్డ అరుపులకు ఇద్దరమూ బాల్కనీలోకి వచ్చి తొంగి చూస్తే . . పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో గుడారం వేసుకున్న ఒడ్డెర జంట వాడు చేత్తో సారా సీసా పట్టుకొని వీరంగం చేస్తూ చేపలకూర వండలేదని అరుస్తూ ఆమెను చితకబాదుతున్నాడు ఆమె వలవలా ఏడుస్తూ , కల్లు ముక్కూ తుడుచుకుంటూ అక్కసుతో నీ చేతులు పడిపోనూ, నీ జిమ్మడిపోనూ అంటూ నానా తిట్లు తిడుతోంది . . ప్లేట్లో పచ్చడి అన్నం పట్టుకొని గుక్కపట్టి ఏడుస్తూ ఓ బుడ్డోడు ! చిరాకూ అసహ్యం కలిగించే సన్నివేశం ! నీ భృకుటి ముడి పడి నా కనుబొమ్మలు పైకి లేచి . . "Cultureless country bruits.. ! నువ్ కోపంగా తిడుతూ విసుగ్గా లోపలికి " Bad for each other..." పాపం ! నేను నిట్టూరుస్తూ . . పొద్దున్నే చీపురుకట్టతో నేను.. బ్రష్ చేసుకుంటూ నువ్వు అలవాటుగా బాల్కనీలొకి వచ్చి కంటి ముందు దృశ్యం చూసి అవాక్కై. . నిన్నటి ఆలుమగలు . . . జంటగా . . పలుగు పార తట్టతో లూనాపై పనికి వెళ్తూ మధ్యలో బుడ్డొడు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చిద్విలాసంగా . . భూమి రెండుగా చీలిపోతున్న ఫీలింగ్ . . అగాధాల్లో మనం ! ఒకే సారి ఇద్దరం ఒకర్నొకరం చూసుకుంటాం నిశ్శబ్ధంగా . . మనిద్దరి మధ్య మౌనం మరఫిరంగిలా పేలుతుంది గుండెలు పిక్కటిల్లేలా గోడ మీద పెళ్ళి ఫోటొ వెక్కిరిస్తుంది మంగళ వాద్యాలను గుర్తు చేస్తూ . . !

by Nirmalarani Thotafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iksISb

Posted by Katta

Viswanath Goud కవిత

చివుళ్ళ చీర శిశిరం చెట్టుని చెరబట్టింది ఆకుల వలువలు ఒక్కొటిగా నేలరాల్చింది చెట్టు వేరులలో రాలిన సిగ్గును దాచుకుంటూ కొమ్మల చేతులెత్తి దీనంగా వేడుకుంది వసంతం కొత్త చివుళ్ళ చీరనొదిలింది నిండుగా చుట్టుకున్న చెట్టు మోము తిరిగి వికసించింది పచ్చకామెర్ల శిశిరం పచ్చదనం చూడలేక ఋతువుల అవతలకు పారిపోయింది.! 07APR14

by Viswanath Goudfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1lL6aAM

Posted by Katta

Srikanth Laddu కవిత

http://ift.tt/Orw8un

by Srikanth Laddufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Orw8un

Posted by Katta

Yasaswi Sateesh కవితby Yasaswi Sateeshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kCtWee

Posted by Katta

Thilak Bommaraju కవిత

తిలక్/­పాత ఇల్లు ::::::::::::::::::: పగుళ్ళ గోడపై దిద్దిన అక్షరాలు దుమ్ముపట్టి చిన్నప్పుడెప్పుడో నువ్వు దిద్దినవి ఎవ్వరికీ అర్థం కాకుండా నీకు మాత్రమే తెలిసింది భుజం మీద అంగుళం చిరుగు ఖాళి సాలీడు గూటిలా సగం కొరికిన పలక ఒకపక్కగా ఎన్నిసార్లు చెరిపావో ఉమ్మితో రాళ్ళ గుల్లేరు నేలపై ఇంకిన గువ్వపిట్టల రక్తం విరిగిన బలపం కొత్త భావ చిత్రాలు నా నుండి గాలి పటాల వర్ణననలు రంగు దారాల మధ్య ఇప్పుదు అదే గోడ మీద సున్నపు పూతలు వాటి వెనకాల చెరగని అక్షరాలు ఇంకా నిన్ను కప్పేస్తూ ఆ ఇంట్లో తిలక్ బొమ్మరాజు 07.04.14

by Thilak Bommarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1jnuqWo

Posted by Katta

Kodanda Rao కవిత

కె.కె.//గుప్పెడు మల్లెలు-72// ****************************** 1. దీపం ఉంటేనే వెలుగివ్వగలమా? దీపాన్ని అద్దంలో చూపించినా వెలుగే, మనసుండాలంతే... మార్గాలెన్నో 2. పచ్చిమాంసం తినేవాడికి, బచ్చలికూర రుచిస్తుందా? వాగ్దానాలు ఎన్నిజేసినా... 3. అర్ధంకాని పద్యంలో అలంకారాలు ఎన్నుండి ఏం లాభం? పై,పై మెరుగులతో రాదులే ఆత్మసౌందర్యం 4. చీకట్లను తోలే పొద్దంటే, గుడ్లగూబకు చిరాకే, మంచిజేసినా మాటొస్తది, ఒదిలేయ్. 5. సుష్టుగాతిని తొంగుంటే అది భోగం, పక్కనోళ్లు కాకుల్లా పొడుస్తున్నా, పక్కమీద ఒళ్లుమరిస్తే, అదే యోగం. 6. జుట్టన్నాక చిక్కుపడుతుంది, సర్దుకుంటే పాపట కుదురుతుంది, అదేపనిగా దేవుడ్ని చిరాకెట్టీక 7. చెట్టు పచ్చగుంటుందా, చీడ వేరుచేరాక, బడికెళ్లే బచ్చాగాడికెందుకోయ్, కులం కాలమ్మ్... చెరిపేయ్. 8. దొంగరాకుండా కట్టడిచేస్తావ్, దుస్వప్నం రాకుండా ఏం జేస్తావ్? మంచోడిగా బతకాలంతే... వేరే దారేలేదు. 9. ఎద్దు వీపుమీద పుండుని, గెద్ద,కాకి ఎందుకు పొడుస్తాయ్? నోటిదురదకి మందులేదు, ఎదవల్ని వెలేసెయ్. 10. పుట్టిన బిడ్డని, కుట్టిన గుడ్డని చూసినప్పుడు ఎవరికైనా తృప్తే, ఎవరు ఆనందించరోయ్ కె.కె, మంచిమాట చెప్తే. ========================== Date: 07.04.2014

by Kodanda Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kC7G48

Posted by Katta

Bhavani Phani కవిత

భవానీ ఫణి ॥ పసి(డి ) కలలు ॥ పండిన లేత చేతుల్తో తన మేని రంగుని సరిచూసుకుంటూ ఏమారిఉన్న ఆ పెంకు ముక్క, ఉన్నపాటుగా ఏదో ఒక గడిలోకి తొక్కుడు బిళ్ళగా విసిరివేయబడి అదే గోరింటాకు తో ఎరుపెక్కిన అరికాలి క్రింద నలిగి అలిసిపోతోంది ఎగిరెగిరి తన్నుతూ తాడాట ఆడుతున్న పసి పాదాల జంటని పదే పదే ప్రేమగా ముద్దాడే పుడమి సహనానికి అచ్చెరువొందుతూ మైమరిచిన చిరుగాలి, ఛెళ్ళున తాకే తాడు తాకిడికి ఉండుండీ ఉలికిపాటుకి గురవుతోంది తనని పైకంటా విసిరి నేలమీదున్నతన నేస్తాల్ని నేర్పుగా అందుకుని అతి లాఘవంగా తిరిగి తనని కూడా గుప్పిట చేర్చుకుంటున్న ఆ మెత్తని చేతి తాలూకూ గాజుల కోలాహాలానికి ఓ చింతపిక్క చిత్రంగా తుళ్ళి పడుతోంది వైభవంగా జరిగిన తన వివాహ వేడుకకి సిగ్గిల్లిన ఓ బొమ్మ పెళ్లి కూతురు, తనలో జీవమే లేదన్న విషయం మరిచి చిట్టి పొట్టి పెళ్లి పెద్దల సమక్షాన చేతనత్వాన్ని కోల్పోయానని తెగ కంగారుపడిపోతోంది పగడాలు రాశి గా పోసి పైన తెల్లని బొండు మల్లెని గుచ్చినట్టు ఆవకాయ కలిపిన అన్నం ముద్ద మీద కూర్చుని ఉన్న ఓ వెన్నముద్ద మెలమెల్లగా కరుగుతూ వయ్యారాలు పోతోంది దీపాల వేళ ఆరుబయట నిలబడి కొబ్బరిచెట్టు ఆకుల మధ్య నుండి తొంగి తొంగి తనని చూస్తుంటే ఎప్పుడో కొబ్బరాకులో నక్కిన ఓ వర్షపు చినుకు ముక్కుపైకి దూకిందని ఆ చిలిపి చంద్రుడు విరగబడి నవ్వుతున్నాడు ఇంతందమైన కలల పల్లకీలో నన్నెక్కించుకుని బాల్యం లోకి మోసుకెళ్తున్న ఈ బంగారు క్షణాలు కరిగిపోతాయేమోనని ఉదయాన్నిసైతం రావద్దంటూ కనురెప్పల తలుపుల్ని మరింతగా బిగిస్తున్నాను నేను !!! (కౌముది ఏప్రిల్ 2014 సంచిక లో వచ్చిన నా కవిత http://ift.tt/OqqTem) పోస్ట్ చేసిన తేదీ 07. 04. 2014

by Bhavani Phanifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/OqqTem

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

Literary Birthday - 7 April - William Wordsworth Happy Birthday, William Wordsworth, born 7 April 1770, died 23 April 1850 Quotes Fill your paper with the breathings of your heart. The mind that is wise mourns less for what age takes away; than what it leaves behind. The human mind is capable of excitement without the application of gross and violent stimulants; and he must have a very faint perception of its beauty and dignity who does not know this. Wisdom is oftentimes nearer when we stoop than when we soar. The best portion of a good man’s life: his little, nameless unremembered acts of kindness and love. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity. Come grow old with me. The best is yet to be. The good die first, and they whose hearts are dry as summer dust, burn to the socket. Though nothing will bring back the hour of splendour in the grass, of glory in the flower; we will grieve not, rather find strength in what remains behind. To begin, begin. Wordsworth was Britain’s Poet Laureate from 1843 until his death in 1850. He was a major English Romantic poet who helped to launch the Romantic Age in English literature. Wordsworth’s magnum opus is generally considered to be The Prelude, a semi-autobiographical poem of his early years which he revised and expanded a number of times. It was posthumously titled and published, prior to which it was generally known as the poem ‘to Coleridge’. http://ift.tt/1h6IwMg

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1h6IwMg

Posted by Katta

కాశి రాజు కవిత

సీసాలూ, గ్లాసులూ కాదు గానీ గడ్డకట్టిన గాజు హృదయాలు ఖాళీ అవ్వాలి . నవ్వుకోవడం అయిపోయాక అద్దరాత్రి మెట్లుదిగుతూ పోయేవాడు ఉంటానంటాడు. ఫలితమాసించని పరామర్శ ప్రేమల్లో ఉందని తేలుద్దపుడు వాడోమెట్టు పైకొచ్చి,, నువ్వు కాస్త దిగెల్లి చేయిచ్చుకుంటారు అదేదో గుండెని లాగిచ్చినట్టే ఉంటది. స్నేహాల గుర్తెరిగి గుర్తెట్టుకోవాలి కొన్ని చేతుల్ని సివరిశ్వాస విడిచాక మనల్ని సాగనంపేటపుడు అవే కొన్నికళ్ళని తుడుస్తాయి. అప్పుడా స్నేహాలచేతులు పైకెత్తకున్నా సెండాపిస్తూ ఊగుతుంటాయ్. ఆత్మనేదొకటి ఘోషిస్తుంటే స్నేహాలే శ్వాసలని చేయాలొక రోయల్ చాలెంజ్ . (మొన్న మెట్లెక్కి అలసిపోయిన మనుషులకి )

by కాశి రాజుfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qcnr3f

Posted by Katta

Yasaswi Sateesh కవితby Yasaswi Sateeshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PDOMR2

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

దైవోపహతుల రక్షించ ఎవరి తరం రక్షించ వలసిన దైవం సాక్షి గా వుంటే అందరిని భిక్ష కోరే దైవం శివయ్యే అయితే మనం ఏమి కోర గలం .. ఏమివ్వగలడు బాధ అనుభవించమని మంచి మనసు ఏమి మర్చిపోకుడదని జ్ఞాపకాలు ప్రేమ తెలియని వయసులో ప్రేమను చూపి ప్రేమను కోరుకునే సమయం లో అన్నీ దూరం చేసి మనసులతో ఆడుకునే మహమ్మారిలా వుంటావు మంచి మనసు వున్న నీకు ఎందుకు కర్కసపు కటిన పాషాణ నిర్ణయాలు ప్రస్నించ లేరని ధీమా .. పుజిస్తారులె అనే నమ్మకమా అంతమనమంచికే అనుకుందాం అనుకుంటే మంచి ఏమూలా కనిపించదే భక్తుడిగా సుఖపడ్డవాడు ఎవరు లేరు నిన్ను నమ్మి బాధ పడ్డ వారు లేరు ప్రతి కష్టం సుఖం చేయగలవు నీకు నీవే సాటి . ఎప్పటికి ఎవరికీ అర్ధం కావు అందరికి పరమార్ధం నీవు మాత్రమె కదా !!పార్ధ !!07apr 14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ekPybs

Posted by Katta

Pratapreddy Kasula కవిత

http://ift.tt/1fUD9in

by Pratapreddy Kasulafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fUD9in

Posted by Katta

Satish Namba కవిత

సతీష్ నంబా || హృదయం|| పరుగులు పెడుతున్న సంద్రపు అలలలనురగలు ఒడిసి పట్టాలి అనుకుంటది లేత హృదయం ! ఉరుకులు పెడుతున్న కుర్రరక్తాన్ని చల్లార్చుకోవాలనుకుంటది కుర్ర హృదయం ! మధుర స్మృతులను నెమరు వెసుకుంటది ముదురు హృదయం ! రామా కృష్ణా, కృష్ణా రామా అంటూ కాలం వెళ్ళబుచ్ఛుతుంది ముసలి హృదయం !

by Satish Nambafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ekHI1v

Posted by Katta

Kancharla Srinivas కవిత

కళ్ళకేల ఈవేల రెప్ప పరదాలు కనుల కొలనులొ విచ్చుకున్న కోటి బిడియాలు.. కళ్యాణ రామా కన్నులారా నినుచూడ తల ఎత్తలేని సిగ్గుమొగ్గ సీతమ్మ మాయ ఎమో గానీ స్వామీ.. శివ ధనువు జరిపిన జానకి రెప్పబరువు మోయకుంది.. అస్త్రమేదో సంధించి సిగ్గుతెర తొలగించవయ్యా..

by Kancharla Srinivasfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mSpBoE

Posted by Katta

Nvmvarma Kalidindi కవిత

కె.ఎన్.వి.ఎం.వర్మ//అంతేనా!?// అజ్ఞాతమంటే ఇదేనా? అఖండ సాగరాలకి ఖండానికో పేరు పెట్టి పేరు మార్చుకొని అడవుల్ని శోధించి శోధించి, శోధించీ ఆరోగ్యం క్షీణించి సేఫ్టీజొన్ నుంచి బయటకొచ్చి అర్ధరాత్రి కాలేజీ గ్రౌండు చెట్టు కింద నువ్వూ నేనూ ఎదురైనప్పుడు నా నిద్ర రాని కధ విని నవ్వావు వ్యవస్థ మార్చాలనుకున్నవాడవు పోలీసు కాక నక్సలైటు ఎందుకయ్యావన్న ప్రశ్నకి నీ సెతస్కోపు ఇప్పటికీ సమాధానం ఇవ్వలేదు నాడి పట్టుకుని మందులివ్వగలవాడివి నాదే కాదు సమాజానిదీ నాడి నీకు చిక్కలా! అర్ధరాత్రి కనిపించకుండా పోయిన గుమ్మ దగ్గర తలితండ్రుల్లా నేనూ చాలా రాత్రులు నీకోసం వెదికాను ఓనాటి వార్తాపత్రికలో ఎంకౌంటర్ వార్త హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీ సబ్యుల ఖండన ఇదేనా అజ్ఞాతమంటే!? Written in 1996....posting date in KS 07.04.2014.

by Nvmvarma Kalidindifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e5RoSN

Posted by Katta

Krishna Mani కవిత

బాటసారి ********* గమ్యం తెలియని బాటసారిని ప్రశ్నలు గుప్పిస్తుంది నడక ఆగక దారులు కనిపిస్తున్నాయి ఎటెల్లాలో ? కళ్ళు చిట్లించుకొని చూస్తున్నాయి అలసిన దేహం వైపు ఇంకెంతగా చూడాలని ఎలుకల గోలకు మసలుతుంది కడుపు ఎంతకాలం ఈ పాట్లని గడచిన దారిలో ఎండమావులే ఎక్కిరించగా నడిచే బాటలో పువ్వులు ముడిచి ముళ్ళే పొడిచెను ! తడబడు అడుగుల గజిబిజి మనసున మాసిన మొఖమున సాగని బతుకున ఆగని గుండెను ఆపే పోరులో గెలుతును నేనని చేసిన బాసలో ఓడిన తనమున ముడిచితి తనువును ! పోవుట తప్పక నేర్చిన నడకన రేపటి సంతకు కాగడ వెలుతురు కానా కొనకు ! కృష్ణ మణి I 07-04-2014

by Krishna Manifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PPfeXw

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవితby Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1inUM8H

Posted by Katta

సత్యవతి కొండవీటి కవిత

నిన్నటి దుఖం.... ఇంకెక్కడిది... కళ్ళల్లోంచి జారిపోయిందిగా. సంతోషం.. నాలోంచి నన్ను దాటి నీలోకి ప్రవహించిందిగా నా ప్రేమ నన్ను చీల్చుకుని నీ వేపు పయనమైపోయిందిగా నా స్నేహం నా చుట్టూ పచ్చదమై నీ కళ్ళను చేరిందిగా ఇప్పటి వేదన ఇంకాసేపట్లో ఉండదుగా ఎంత గాఢమైన దుఖమైనా మనసు లోతుల్లో మకాం వెయ్యదుగా ఏదీ శాస్వతంగా నిలిచిపోనప్పుడు మార్పు మాత్రమే శాస్వతం కదా!!! నా అడుగులెప్పుడూ మార్పు వైపే నా ఆలోచనలెప్పుడూ నవ్యత వైపే!!!

by సత్యవతి కొండవీటిfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ii030a

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

భావాలకే భాష్యం వస్తే భరించ గలమా ... నిజంగా నేస్తమా మౌనం కావలసి కాదేమో గత్యంతరం లేక మాత్రమె నవ్వుతో మోము ప్రసాంతంగా కనిపించవఛు నిజంగా మనసు వుండదు గా ... ప్రశాంతం గా !!పార్ధ !!07apr 14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e5HTTH

Posted by Katta

Gundampati Vijaya Saradhi కవిత

//హైకూలు//గుండంపాటి విజయసారధి గది గోడపై కాలాన్ని మోస్తూ క్యాలండర్ కాలాన్ని మేస్తూ గడియారం ప్రతి జననం కాలం ఆవిష్కరించే కొత్త పుస్తకం వేసవి ఎండ వేపచెట్టు నీడలో చిన్నబోయింది తన నీడలో తానే సేదతీరుతూ ఒంటరి చెట్టు ఎండ కానేపు చెట్టు నీడలో విశ్రమించింది

by Gundampati Vijaya Saradhifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oFs4r8

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

ప్రియమైన కృష్ణా తరంగాలు సభ్యులు , మిత్రులు , శ్రేయోభిలాషులకు విజయ నామ సంవత్సరం లో మొదలు పెట్టి , జయ నామ సంవత్సరం లో కూడా అలాగే మన చిత్రం - కవితల సంబరాల పోటీ జరుపుకుంటున్నాం . దానికి స్పందించిన ప్రతి ఒక్క సభ్యునికి శతసహస్ర వందనాలు . చాల చక్కగా స్పందించారు , ప్రతి ఒక్కరు ఇది నాది అన్నట్లు , కొంతమంది నాకు ప్రత్యెక అనుబందం కుడా ఏర్పడినది . తెలుగు భాషకు , కవిత తల్లికి మనం చేయగలిగిన చిరు సేవ చేయగలిగాం అన్న సంతృప్తి కుడా నాకు మిగిలింది . ఇది కేవలం కవులను ,కవితలను మన ముఖపుస్తాకానికి పరిచయం చేయటం , వారిని ఇంకా వారి కవితలలో ఇంకా వాడి పెంచుకోవాలి అన్న కోరిక పెంచాటమే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం . ఇప్పటి వరకు 70 పోటీలలో 70 మంది కవులను పరిచయం చెయ్యగలిగాం . నా వరకు నేను ఎంతో సంతృప్తి చెందాను . నేను మొదలుపెట్టిన ఈ చిన్న ప్రయత్నం , ఇంత గొప్పగా ఘనం గా విజయవంతం అవటానికి కారకులు ముఖ్యం గా పాల్గొన్నా కవులే . నాకు తెలుసు అందరు మహాకవులే , పెద్ద పెద్ద కవులు విరాట రాజు కొలువులో పాండవులు రహస్యం గా జీవించినట్లు , ఈ కృష్ణా తరంగాలు లో కుడా అతి సామాన్యం గా కనిపిస్తూ అద్బుతమైన కవితలు రాసిన కవులు ప్రతి ఒక్కరు నాకు తెలుసు . ఇది ఇంకా ఎంత కాలం కొనసాగాలి అన్నది నా చేతిలో ఏమి లేదు . , మీ అందరి ఆదరణ , అభిమానం ఉన్నంత కాలం ఇలాగే కొనసాగుతుంది , మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అన్నది కుడా నా ఉద్దేశ్యం . మీ స్పందన కవులు పాల్గోన్నంత కాలం ఈ పోటీ జరుగుతుంది . లేని రోజు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది మన ఈపోటీ . ఒక స్నేహితుడు నిన్ననే తెలియచేశారు పాల్గొనలేదు ఎవరు అంటే , నీ ప్రయత్నా లోపం అయివుండవచ్చు ఇంకా కృషి చేసి , పట్టుదల తో అభివృద్ధి చెయ్యాలి అని . ఈ పోటీలు ఇంత అద్బుతం గా రావాటానికి నా కృషి ,పట్టుదల ఏమి లేదు , కేవలం 100 శాతం మీ అభిమానం మాత్రమే . నేను నిమిత్తమాత్రుడిని . అందరు బాగుండాలి , మనవలన ఎవరికీ ఇబ్బంది ఉండకూడదు అన్నదే నా ఉద్దేశ్యం . దీనిమీద మీ అబిప్రాయములు నిర్మొహమాటం గా తెలియచేయవచ్చు . మరల మీకు ధన్యవాదములు ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఘన విజయం సాధించినందులకు . హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరేరామ రామ రామ హరేహరే మహామంత్రం జపించండి .... ఆనందంగా జీవించండి మీ అడ్మిన్ కృష్ణా తరంగాలు పార్ధసారధి ఊటుకూరు 9059341390

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e59Mez

Posted by Katta

Ramakrishna Kalvakunta కవిత

@డా. కలువకుంట రామకృష్ణ నా నేస్తమా నా నేస్తమా ! గుండె కొలనులో పద్మమై పరిమళిస్తూ , నా కళ్ల వాకిలిలో రంగవల్లికవై మురిపిస్తూ నీ మౌన యానంలో అనంతంగా అంతరంగంలో సంభాషిస్తూ అందినట్లే అంది , అందకుండా నా ఎదచిటారు కొమ్మన నిలుస్తూ ... నువ్వొక ప్రశ్నార్ధకమై, నన్ను ఆశ్చర్య పరుస్తూ .. నీ కోసం ప్రతీ క్షణం.... ప్రతీక్షణం ....,నిరీక్షణమ్ ఒంటరి చీకటిలో రంపపుకోతకు తల్లడిల్లే గుండెకు విరహరాగ రాత్రిళ్ళ వెన్నెలల్ని కన్నీటి జలపాతాలుగా మలుస్తూ ... ఎన్నాళ్ళీ అజ్నాతవాసాలు !కన్నీళ్ళ పూలు కలల్లో రాల్చిన గుర్తుల్ని, ప్రణయ పాశ సందేశాల్ని ఏ మేఘమూ మోసుకు రావట్లేదు ..... నా పొగజూరిన గుండె గూట్లో ఆరని స్నేహ దీపం వెలిగించి , నన్ను హఠాత్తుగా చీకటి పంజరంలో బంధించావు ! నా ఆలాపన ,నీ దాకా చేరలేదా చెలీ ! ఏటి కెరటమై ఎదను తడిపి ,నవ్వుల పూలపంటలు పండించి, నీ మాటల పరిమళాలు జారిపోతున్నై మెలకువలో నీ తలపులే ..కలలో నీ కలవరింతలే ... చిన్న చినుకే కదా !అనుకున్నా .. పెద్ద ము సురై ముంచెత్తుతుంది చిన్న దీపమే అనుకున్నా పెద్ద అగ్నిపర్వతమై నిప్పులు కురుస్తున్నది చిన్న గాయమే అనుకున్నా .. అంతులేని వేదనై గుండెను చీలుస్తున్నది కారుణ్యంలేని కాలం కట్టడితో కళ్ళనీ కాళ్ళనీ కట్టేసింది .... ఈ తడారిన గుండె ఎడారికి ,కాలం గాలమేసింది దూరం చేసే కుట్ర పన్నింది ,తెలియకుండానే మరింత దగ్గర చేసింది .. అంత కంటే ఏమి చేయగలదు .. @డా. కలువకుంట రామకృష్ణ

by Ramakrishna Kalvakuntafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ihrwyT

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

- కె. ఆనందాచారి 9948787660 ||అభ్యు‌ద‌య‌సాహితీ శ్రామికుడు దిలావ‌ర్ || Posted on: Sun 30 Mar 23:17:25.82803 2014 కాలపు ప్రయాణంలో కలాన్ని పట్టుకుసాగిపోవటమే తప్ప ఎక్కడా ఆగిపోని ప్రస్థానం ఆయనిది. చూడ్డానిక మనిషి సాదాసీదాగా ఉంటాడు. చాలా సౌమ్యుడుగానే, ఈ అసమాన, అన్యాయ సమాజానికి మర్యాదస్తుడుగానే కనపడతాడు. కానీ, వ్యవస్థలోని దుష్టత్వాన్ని నిలువెల్లా కాల్చేయగల అగ్నిగుండాన్ని నింపుకున్న గుండె ఆయనిది. మనిషితనాన్ని సాధించడమే కవనాశయంగా కల అభ్యుదయ సాహితీ శ్రామికుడు ఆయన. తెలుగు సాహితీ లోకంలో సుపరిచితుడు, ఖమ్మం జిల్లా సాహితీ వారసత్వానికి వన్నెతెచ్చిన దిలావర్‌. 'తెలంగాణంలో ఖమ్మం జిల్లా ఎప్పుడూ కాస్త కాలానికి ముందు వరుసలోనే ఉంటుంది.' అని దిలావర్‌ గారి గురించి రాస్తూ 'చీరా' అంటారు. అవును, ఖమ్మం కాలాన్ని జయిస్తుంది. ఖమ్మం అంటే ఇక్కడి నేల, పరిసరాలు, ప్రకృతి మాత్రమే కాదు; ప్రగతిశీల భావసారపు నేల ఇది. ఉద్యమాలకు నెలవు ఇది. త్యాగధనుల రక్తంతో తడిచిన నేల, ప్రజలకోసం పరితపించిన వీరులు, ధీరులను కన్న భూమి. అందుకే ప్రతి కలమూ ఎక్కుపెట్టిన శరమై దుర్మార్గంపై పోరాటం చేస్తుంది. ఆ కోవలో నేటికీ అలుపెరగక కలం యోధుడిగా పోరాడుతున్నవాడు దిలావర్‌. ఖమ్మంలో హీరాలాల్‌ మోరియా, దాశరథి, రావెళ్ళ, కౌముది, కవిరాజమూర్తి తరువాత తరం వాడైన దిలావర్‌ శక్తిమంతమైన కవిత్వాన్ని, కతల్ని, విమర్శను అందించే తెలుగు సాహితీరంగంలో మంచి గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. కాలంతో పాటుగా సమాజాన్ని నిత్యం అధ్యయనం చేస్తూ తన భావాలకు పదును పెట్టుకున్న వారు దిలావర్‌. 'సాహితీ మిత్రులకు లాల్‌సలామ్‌. ఇవ్వాళ నా రచనల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవల్సింది ఏమీలేదు. సంప్రదాయవాదులు ఒకవైపు, వ్యాపార సంస్క ృతి వంట పట్టించుకున్న రచయితలు ఇంకొకవైపు సాహిత్యరంగంలో బీభత్సం చేస్తున్నారు. మనం రాయాల్సింది అథోజగత్‌ సహౌదరులగురించి, మనం వెలికి తీయాల్సింది చరిత్ర కందక అట్టడుగున పడివున్న చీకటికోణాలను, లోకపు అన్యాయాలను, వేదనను, దౌర్జన్యాలను బహిష్కరించే, పరిష్కరించే సాహిత్యం కావాలి. దానికోసమే నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఎంతవరకూ కృతకృత్యుడనయ్యానో నిర్ణయించాల్సింది మీరు' అంటూ 'గురుబ్రహ్మ' కథలో రచయిత దశరథ రామయ్య చెప్పిన మాటలు. ఇవి సాక్షాత్తూ దిలావర్‌ గుండెల్లోంచి దూసుకు వచ్చినమాటలే. దిలావర్‌ గారు కవిగా ప్రసిద్ధుడైనప్పటికీ గొప్ప కథారచయిత కూడా. 'మచ్చుబొమ్మ' పేర వేసిన వీరి కథాసంకలనంలో వ్యథార్థ జీవిత యథార్థ దృశ్యాలు చక్కని కథా కథనంతో కనిపిస్తాయి. 'నువ్వు బతికిందెప్పుడు? / ఒక్కో క్షణాన్నీ మృత్యువు అంచుదాకా/ నీ గుండెలో నువ్వే దిగజార్చుకుంటూ / కళ్ళలోంచి రక్తస్వప్నాలు స్రవించుకుంటూ ప్రాణార్తితో తల్లడిల్లందెప్పుడు?/ బతుకు వ్యవసాయంలో / భ్రమల విత్తనాలు నాటి / భద్రతా కల్తీమందులు పిచికారీ చేసి/ పిరికితనం నీడల చీడలు ఆశించి/ భద్రతా రాహిత్యం మీద రాత్రులకు రాత్రులు దార్తిస్తూ అప్పుల సంకెళ్ళు తెంపుకునీ తెంపులేక / సమస్యల దూలానికి నిన్ను నవ్వు వేలాడదీసుకుని / ఆశలను ఉరి తీయనిదెప్పుడు?' అంటూ 'రక్తఘోష' కవితలో రైతు దీనావస్థను వర్ణిస్తూ ముగింపులో 'బతుకొక పత్తిచేనైపోకుండా / నువ్వొక కొత్త విత్తనంగా మొలకెత్తాలి' అని ముగిస్తాడు. 'ఎన్నికల మైదానంలో మమ్మల్ని కోడిపిల్లల్ని చేసి నువ్వు గద్దాట ఆడినప్పుడల్లా మాకు మిగిలేది విషాదపు 'షర్గతే' మాకాళ్ళ కింద నేలను నువు చీల్చినప్పుడల్లా మేం నింపుకునేవి కన్నీటి మల్కీలే. అరే యాజీద్‌! మా విశ్వాసాన్ని కోట్ల తలకాయలుగా కోసి నీకాళ్ళ దగ్గర రాశిపోసి ఈ దేశాన్ని ఒక 'కర్చలా' మైదానం చేస్తున్నావు.' అంటూ మతోన్మాదాన్ని ఎండకడతాడు 'కర్చలా' కవితా సంకలనంలో. దిలావర్‌గారు ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని నిత్యం పరిశీలిస్తూ, అధ్యయనం చేస్తూ విమర్శతో మంచి కృషిచేశారు. ఆ మధ్య దూరాల చేరువలో.... ప్రపంచ సాహిత్యం కొన్నిపుటలు అనే పుస్తకంలో అమెరికా, ఆఫ్రికా, అరబ్‌, చైనా, ఫ్రెంచి, జపాన్‌ మొదలైన దేశాల్లో కొత్తగా వస్తున్న కవిత్వాన్ని యుద్ధ వ్యతిరేక సాహిత్యాన్ని తెలుగులో మనకు అందించారు. ఈ కృషి ఇక్కడి తెలుగు సాహిత్యలోకానికి ఇచ్చిన పెద్ద కానుకని చెప్పుకోవచ్చు. దిలావర్‌ గారి కుమార్తె, అల్లుడు అమెరికాలో ఉన్న కారణంగా అమెరికా పర్యటించారు. అక్కడా లైబ్రరీలో అధ్యయనం చేశారు. అక్కడి సౌకర్యాలు, విలాసాలు, ఆకాశహార్మ్యాలు చూసి మురిసిపోతాడు. ప్రపంచ ప్రజలకు అమెరికా సామ్రాజ్యవాదం చేస్తున్న అన్యాయాన్ని విస్మరించలేదు. 'గ్రౌండ్‌ జీరో' అంటూ తన మనుమరాలిని గుర్తు చేసుకుంటూనే బాల్యాన్ని హరించివేస్తున్న నేటి నిస్సార చదువుల గురించి, కన్స్యూమరిజం గురించి కవితలల్లారు. 'ప్రపంచం మొత్తమ్మీద అది ఏ ప్రాంతమైనా, ఏ భాషైనా సామాన్యుడి జీవితం ఒక్కటేననీ, సమస్యలన్నీ ఒక్కటేననీ, అతని దిగుళ్ళు, వెతలు, గుబుళ్ళు ఒక్కటేననీ, అతని కన్నీళ్ల భాషా, రంగూ, రుచీ వాసనా ఒక్కటేననీ, దుఃఖం ఎగదన్నిన గుండె చప్పుడూ ఒక్కటేననీ, భావోద్రేకాలు, అనుభవాలూ, అనుభూతులూ ఒక్కటేననీ' ఈ యాత్ర ద్వారా ఆయన గ్రహించాడు. 1942లో ఖమ్మంజిల్లాలోని కారేపల్లిమండలం కమలాపురంలో పుట్టిన దిలావర్‌ ఉపాధ్యాయుడుగా, కళల ఆంధ్రోపన్యాసకుడుగా పనిచేశారు. 'ప్రహ్లాద చరిత్ర - ఎర్రన పోతన తులనాత్మక పరిశీలన' అనే సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని, 'దాశరథి కవితా వ్యక్తిత్వ పరిశీలన' అనే సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని రాసి పిహెచ్‌డి పట్టాపొందారు. కవిగా పేరుతెచ్చుకున్న వీరు మొదట కథలనే రాశారు. ఇప్పటికి 50 కథల దాకా రచించారు. 1974లో 'వెలుగుపూలు' అనే వచన కవితా సంకలనం చేశారు. 'వెన్నెల కుప్పలు', 'జీవనతీరాలు', 'కర్చలా' సంకలనాలను వెలువరించారు. 'ప్రణయాంజలి' అనే పద్యకావ్యం రాశారు. ఎనభైలలోనే 'భారతి' పత్రికలో 'సమిధలు' అనే నవల సీరియల్‌గా వచ్చింది. 'ముగింపు' అనే నవల 'కథాకళి' మాసపత్రికలో, 'తుషారగీతిక' జయశ్రీ మాసపత్రిలో వచ్చాయి. జిల్లాస్థాయిలో, రాష్ట్రస్థాయిలో అనేక అవార్డులు, రివార్డులు పొందిన దిలావర్‌ తెలుగు భాషాసంఘం, రాష్ట్ర సాంస్క ృతిక మండలి చేత సత్కారాలు అందుకున్నారు. నిజయితీతో, నిబద్ధతతో అభ్యుదయ సాహిత్యరంగంలో తాను కృషి చేయడమే కాకుండా తన కూతుర్లయిన షాజహాన్‌, షంషాద్‌ంబేగం కవయిత్రులుగా ఎదగటంలో స్ఫూర్తి, ప్రేరణ అందించారు. బెంగుళూరులోని సి.పి.బ్రౌన్‌ అకాడమీ దిలావర్‌కు తాజాగా పురస్కారం ప్రకటించింది. ఈ సందర్భాన ఆయన కవిత్వాన్ని, సాహిత్య కృషినీ, దృక్పథాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆయన మరిన్ని రచనలు వెలువరించాలని కోరుకుందాం. http://ift.tt/1ek5YR9

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fTwt40

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

- మాడగాని మధు || తేడాలు మనకొద్దురా!|| Posted on: Sun 06 Apr 21:53:42.269025 2014 రాష్ట్రాలు రెండైనా రాజధానులేరైనా రాజ్య స్వభావం మారదురా మన పోరాటం తప్పదురా! తెగులుభాష ఒకటేరా తేడాలు మనకొద్దురా! వర్గాలు ఉన్నంతకాలం దోపిడీ పాలన సాగినంతకాలం అణగారిన వారికి జరగదు న్యాయం ఎండమావిలా శ్రమజీవుల స్వప్నం.. దళితుడే తొలి ముఖ్యమంత్రియని దళితజాతిని నమ్మించి ఆ ఊసే ఎత్తని వంచకుడని ఊరువాడల చాటింపెరు.... నేతల మాటలలో నీతెంతో కనులార చూశాము మన బతుకులు ఈతీరుగుండుటకు ఈ పాలకులే కారణం... అయ్యిందేదో అయిపోయింది తెలుగుగడ్డ రెండైపోయింది శషభిషలు లేకుండా తలోదారి కాకుండా సహృదయంతో ఉందాము సహకరించుకుందాము తెలుగుతల్లి ఒడిలో ప్రగతిదారుల పోదాము! http://ift.tt/1ht7CzY?

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fTwuVD

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

The Liberated Nymph… Manasa Chamarti, Telugu, Indian by NS Murty Oh, Me! How tender you look! The flower blushed as tenderly. You must forever remain like this for my sake! Pulchritude fluttered in delight. Can you sing any lays? Music turned its voice Won’t you bless me with a kiss? Love embraced in consummating angst. House should be kept spick and span. Nature replicated itself in the foreyard. Where do they stand before me? Silence appropriated reticence. I am totally lost! There’s no way out! Courage exhorted and reassured. Don’t show up your face to me again, I hate it! Patience gulped down the insult. Ay, you! Come here. Passion startled and surrendered all it had. It was an emotional aberration. What’s wrong with that? Friendship screamed under the burden of altar vows! When did I say that you are everything for me? Heart broke to smithereens. The liberated Nymph let out a laconic laugh and left without cursing. . Manasa Chamarti Telugu, Indian. Photo Courtesy: Manasa Chamarti Born and brought up in Vijayawada, Andhra Pradesh, and a student of V R Siddhartha College of Engineering there, Manasa Chamarti is an IT professional with eight years of experience. She is the team-leader now and has moved to Bangalore recently. “Madhumanasam (http://ift.tt/1inobjl), her blog which she has been running since 22nd March 2010, is a record of her fine poetic sensibilities. “I never knew when I was drawn to literature or whose poetry had drawn me to it, but I know for sure I became her subject and since been drenched in its showers. As for me, I feel this is one way to cherish every moment of our lives,” she says rather modestly. . దేవకన్య ఎంతసున్నితత్వంనీలో! పూవుఅందంగాసిగ్గుపడింది. నాకెప్పుడూనువ్విలాగేకనపడాలి! సౌందర్యంరెపరెపలాడింది. పాటలేమైనాపాడగలవా? సంగీతంగొంతుసవరించుకుంది. నన్నొక్కసారిముద్దుపెట్టుకోవూ? ప్రేమఆర్తిగాపెనవేసుకుంది. ఇల్లెప్పుడూకళకళలాడుతుండాలి! ప్రకృతిలోగిలిలోపచ్చగానవ్వింది. నాతెలివిముందువాళ్ళెంత! మౌనంనిండుగావిచ్చుకుంది. పూర్తిగాఓడిపోయాను, వేరేదారేదిక? ధైర్యంకౌగిలినిచ్చిఊరడించింది. నీముఖంనాకుచూపించకు, కంపరం! సహనంఅవమానాన్నిభరించింది. ఏయ్, ఒకసారిటునాదగ్గరికిరా! ప్రేమఉలిక్కిపడిఉన్నదంతాఇచ్చింది. ఆవేశంలోజరిగింది, ఇదేమంతకానిపని! అనుబంధంఅగ్నిసాక్షిగావిలవిలలాడింది. మనసంతానీవేఅనిచెప్పిందెప్పుడూ? గుండెపగిలిపోయిముక్కలయింది. శాపమోక్షమైనదేవకన్యనవ్వింది. శపించకుండానేవెళ్ళిపోయింది. . మానస చామర్తి NS Murty | April 7, 2014 at 12:30 am | Tags: 21st Century, Indian, Manasa Chamarti, Telugu, Woman | Categories: అనువాదాలు, కవితలు | URL: http://wp.me/p12YrL-3p1

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1inobjl

Posted by Katta

ఉమిత్ కిరణ్ ముదిగొండ కవిత

ఆమెకు నాకు మద్య ఆంతర్యం నేను ఆగిపోయిన అర్దరాత్రిని కాలిపోయే చితి మంటను.... నీవు సంద్యాకాశంలో చంద్రరేఖవు సిగ్గు పొదలలో పొదగబడిన పూరేకువు.. నేను స్మశాన వాటికను నీవు మల్లెల పూతోటవు.. నేను ఆకాశాల అరుణిమను నీవు శరత్కాల పూర్ణిమవు.. నేను అగ్ని శిఖరాల అరుపును నీవి మేఘమాలికల మెరుపువు.. నేను ముల్లును నీవు మల్లెవు.. నీవు గులాబివి నేను ఆ గులాబి కొనలేని గరీబుని..... ఉమిత్ కిరణ్ ముదిగొండ

by ఉమిత్ కిరణ్ ముదిగొండfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mQaMmy

Posted by Katta

Sree Kavita కవిత

||ఏడేడు జన్మల అనుబంధం|| 'శ్రీకవిత' శ్రీ కారం నొసగు నా చెలి సుందర వదనం ఎందెందు వెతికినా కాన రాదు ఈ పరిపూర్ణ బింబం కనులార్పక ఆధ్యంతం తిలకించినా తనివితీరనిది నా చెలి ముఖారవిందం !! ఇంతటి సొగసు ఎవరి తరము !! శారద రాత్రుల శశివో, పున్నమి రాత్రుల నెలవంకవో మెరిసే మేఘాంతరాల మధ్యలో మేరిచే లతవో కాశ్మీర కమనీయ అందాల సోయగాల సొగసరివో ప్రకృతికి హరిత వర్ణాలు తెచ్చే వసంతానివో !! మది పులకించును నా చెలి తలపులు !! వసంతుని రాకతో చిగురించిన మామిడి వృక్షం కొమ్మలందున పువ్వులనడుమ చివురు మేయుచూ గొంతు నెత్తిన కోయిలమ్మల కొసరు పాటల మిసిమి పల్లవి నా చెలి పలుకులు కలిగించును !! తేనె తాగిన అనుభూతులు !! నా చెలి పలుకే రమ్యం, కులుకే సింగారం మేళవింపుల మధుర గీతం నా చెలి నిర్మల మనసు పలికించును సప్త స్వరాల సమ్మోహన రాగం నా చెలి పులకిస్తే పల్లవించును రసరమ్య మాధూర్యాల ప్రణయ రాగం నా చెలి తలపే సరిగమలు వలపే శృతి లయలు కలిసి సాగే సహచర్యం ఆలపించును !! అనురాగాల జీవన సంగీతము!! బంతి పువ్వులోని నిండుతనము, గులాబిలోని గుంభనము సన్నజాజిలోని మేని వంపులు, కనకాంబరంలోని సౌరభవర్ణాలు చేమంతి లోని సరసం, సంపంగిలోని పరిమళం మల్లెలలోని శ్వేత వర్ణం, కలువలోని కోమలత్వం కలగలుపులతో నాచెలి !! మురిపించే మమతల (కు)సుమం !! నా చెలి చీర సింగారంలో కనిపించును పదహారణాల తెలుగు తనం, సాంప్రదాయాల సౌభాగ్యము నా చెలి చెలిమి కలిగుంచు అమర కలిమి,వెల కట్టలేని విలువైన చెలిమి నా చెలి సాంగత్యంలో సృష్ఠిలోని ప్రతిదీ కళ్ళకు మనోహరమే...మరింత..ఆందంగా నా చెలి తో గడపిన ఒక్కొక క్షణం అమరం అనుభూతుల బంధం !! ఏడేడు జన్మల అనుబంధం !!

by Sree Kavitafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1jRPjd4

Posted by Katta