పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

29, మార్చి 2014, శనివారం

Ravinder Vilasagaram కవిత

పంచుడు ?????? పంచుడు పంచుడు పంచుడు ఏ వీధిలో చూసినా ఏ ఇంటి ముందు చూసినా ఏ ఇంటి వెనక చూసినా లెక్కలన్ని పక్కగా చేసి, ఆ చిత్రగుప్తునికి కూడా సాధ్యం కాని వేగంతొ యుద్ధప్రాదికంగా ప్రత్యర్థ వ్వూహాల్ని చిత్తు చేస్తూ నిఘానేత్రాల్ని పరిహాసం చేస్తూ దాచిందంతా పంచేస్తున్నారు నిన్నటి దాకా నిండు కుండలా నిగనిగలాడిన పెట్టెలన్నీ రాత్రికి రాత్రి ఖాళీ అయి ఓటర్ల చుట్టు పేదలై తిరుగుతున్నాయి! తెల్లారితే గానీ తెలియదు ఈవీఎం లన్నీ నిండుకుంటాయో లేదో!! ప్రజాస్వామ్యం పరి సమాప్తమవుతుందో కాదో !!! ??????? మార్చి 29, 2014 మున్సిపోల్సు ముందు రాత్రి.

by Ravinder Vilasagaramfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iLHuV7

Posted by Katta

Kavitha Prasad Rallabandi కవిత

Dear Friends! I am sending to u link of "laksha padyarchana" Pl click it. You will get a pro-forma. Pl fill it and submit. That will reach my mail. I will write a poem of your choice and send to ur mail,apart from posting on FB wall. Pl repost if have already requested in any other medium . I am waiting for your poetic requisition.... Yours poetically Dr.Rallabandi Kavithaprasad http://ift.tt/1iLHswr

by Kavitha Prasad Rallabandifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iLHswr

Posted by Katta

Keerthana Chocolover కవిత

THE WOMAN IN THE BLACK SARI The woman in the black sari; Is strangely unknown to me; A neighbor of mine; So calm and kind - A tranquil and pleasant lady is she; Her rose petaled shaped lips make me wonder; Is she Aphrodite, who made me surrender, To her beauty filled with serenity? ; The woman in the black sari; Is as strange as is her sari; Wears nothing but black - A stringed cotton blouse Extending to her hands; And a deep U at her back; Revealing her immaculate skin Covering her beautifully chiseled scapula Acclimatizing the beauty of that area. - A jet black chiffon sari Arranged like a meandering river Turned black; The woman in black sari; - whose eccentricity keeps me adhered to her and thoughtful about her age; her hair - a color as deep as her apparel is; the thick mass plaited side wards - falling to her hips ; with the loose knot making - the semi curled curves rest on her wide shoulders; her willowy waist and the navel -conspicuous through the sari which she was never wary of. The woman in black sari; for I may think is married; for the traditional red sticker lies on her forehead; the color in par with the dominating red hue of her lips with the rose adding the effect to her signature style; She walks up to the balcony; reads a book; never noticing my pensive look; my gaze mostly occupied towards the deep rosy lips; the lower one especially so temping and so thick; hours and hours go by; never leaving my state of abeyance ; apparent that she secedes from mutual company The woman in black sari -the only sentence I use to describe her; as she is anonymous; for nobody went to her; for she went to nobody; some say that she's from another state; some say that she doesn't like to affiliate; Some say that she is not permitted to go out anywhere; Which is hard for me to assimilate? The woman in the black sari is strangely unknown to me; a few months later - the house's empty; not a sign of the one who took away my heart along with her; those unfadable memories which will never blur; Some say that she left; Some say that she's dead; Various unthinkable reasons - proving her emigration; The fact which now makes me dread About losing my own self; For having never met her; for which I'm now regretful. -KANNY

by Keerthana Chocoloverfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1obFn2o

Posted by Katta

R K Chowdary Jasti కవిత

జాస్తి రామకృష్ణ చౌదరి బాధాకరం పువ్వులెక్కడా ఈర్ష్యపడవు అందుకే అవి అంతర్సౌందర్యంతో నిండి ఉంటాయి నక్షత్రాలెక్కడా ఈర్ష్యపడవు అందుకే అవి అందుకోలేని ఎత్తులో మెరుస్తూ ఉంటాయి మనమే మన మనుషులమే ఈర్ష్యపడుతూ ఉంటాం అందుకే మొహాలు వాడిపోతూ ఉంటాయి భగవంతుడు ప్రసాదించిన అద్బుతమైన సౌందర్యాన్ని మన మూర్ఖపు మనసులు పొగుట్టుకుంటూ ఉంటాయి ఎంత బాధాకరం? 29Mar2014

by R K Chowdary Jastifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1k61Jw8

Posted by Katta

Jayashree Naidu కవిత

జయశ్రీ నాయుడు || ఓ వారాంతపు వేళ.. || అతీత అవ్యక్తాల్లో అస్పష్టమైనా అసంగతమైనా ఆ ప్రపంచపు రహదారులే ఓ ఆత్మావకాశ సంభాషణం స్పృశించే గమకాల లయబద్ధ హృదయ సంకోచ వ్యాకోచ స్పందనం ఆనంద విషాద స్పృశ్యాస్పృశ్య సదృశ చిత్రలేఖనం పౌర్ణమినీ నిశ్శబ్ద పోరాటాల నిశీధినీ ప్రకృతి వికృతుల వేర్పాటులో నలిగిన నా సైనిక శ్రేణి రగులున్న క్షణాల సాక్ష్యం చెప్పాలా.... సహనం శాంతి కోసమే... అశాంతి తప్పని సరైనపుడు సంధి అసహనం తోనే మరి! గరుడ గమనాలు హృదయం లో సంధించిన క్షణాలెప్పుడైనా ఎరుకేనా చిద్రమైన కోటలకు హరితవనాల చెంగు కప్పి అరువు చిరునవ్వులే పరిచిన దారులు చూస్తూ మురిసే వేళలొస్తున్నాయి!!!! 29-3-2014

by Jayashree Naidufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/QrFfNH

Posted by Katta

Sahir Bharathi కవిత

! School ! .............................. చిన్నిచిన్ని అడుగులతో మొదలైన చదువు శిశువుకి జ్ఞానంతో బరువైన బ్యాగుగా తోడవుతుంది. తడబడుతున్న పాదాలకి నడకని చిత్రీకరిస్తుంది . లోకంలో ఈదుటకు గ్రాంధికజ్ఞానాన్ని వివరిస్తుంది. మనుషులను చదివే కళకు అవసరమైన చిత్రవిచిత్ర సాధనాలను పెంపొందిస్తుంది. ఈరోజు పొట్టకూటికి నన్ను ఏడుసముద్రాలను దాటిస్తుంది. sahir bharati.........#29.3.2014

by Sahir Bharathifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1k61IZ7

Posted by Katta

Naresh Kumar కవిత

సొన్నాయిల నరేష్కుమార్//స్తబ్దం// ఇప్పుడు నాకొక మొహం కావాలి నవ్వుతూ ఉండే మొహం లేదూ.... నవ్వుతూ ఉన్నట్టుగా ఒక ముసుగైనా నిస్సహాయ,నిరాశా,నిస్పృహలని దాచి ఉంచే కోటగొడ కావాలి కొన్ని పువ్వులు లేని ఎడారిమొక్కలు కావాలి ఎవ్వరినీ దరిచేరనీయక తమకు తాముగా బతికే రక్కిసపొదల కంచె కావాలి ఎవరిస్తారు స్వచ్చమైన నా నవ్వుని నాకు వాడిపోని పచ్చి గాయం లాంటి నా జీవితాన్ని చీము,నెత్తురుతో నిండి పసి హృదయం లా సున్నితంగా ఉండే ఒక నవ్వుని ఎవరైనా ఉమ్మేయండి తడారి పోయి పగుళ్ళిచ్చిన గుండె మెత్తబడేలా... ఆకలినీ,అంతులేని ధుక్ఖాన్నీ దాచిన ఆ గది తలుపునీ తెరిచి నన్ను మళ్ళీ ఆ పురిటి రక్తం లోకి విసిరేయండి ప్లాస్టిక్ పువ్వుల ప్రపంచం నుండి అనంతానంత ఇసుక దారుల్లో పాదపు గుర్తుల్నిండిన ఎడారుల్లోకి నాకిప్పుడు ఒక వెచ్చని రక్తపు చారిక వంటి మెరుపు కలిగిన నవ్వు కావాలి లేదూ... విరిగి పడి ప్రవహించే మంచు గడ్డ లాంటి జీవితమైనా సరే నా దోసిట్లో వొంపండెవరైనా ఒక్క జిగురు నవ్వుని... లేదూ మనస్సు నిండా నిశ్శబ్ద శూన్యమైనా సరే... 29/03/2014

by Naresh Kumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1jHBbp6

Posted by Katta

Nvmvarma Kalidindi కవిత

కె.ఎన్.వి.ఎం.వర్మ//నాగరికత// లంకల్లో బాడవాల్లో, రైలు పట్టాలెంబడి తుమ్మముల్లు కాలినిండా గుచ్చుకున్నా రక్తాలోడినా ఒక్క జ్ణాపకమూ గాయమై తరమని రోజులవి.... నాకు తెలుసు ఇప్పుడున్నది నగరం నడిరోడ్డుమీద వదిలేసే నైజం చిన్నప్పుడు బోదెల్లో నెరళ్ళలో బురదలో, దుమ్ములో చిందులేసిన అవేపాదాలు మండుతున్న సూరీడు సిమెంటు పోసిన వేడి రహదారి అరికాళ్ళ బొబ్బలకన్నా మాటలే కటువు ఈ నగరంలో... ఇది నగరం సోదరా! మనుషులకోసం ఇక్కడ వెదక్కు...26.03.2014.

by Nvmvarma Kalidindifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1dDIfjS

Posted by Katta

Usha Rani K కవిత

మరువం ఉష || Sometimes - Sheenagh Pugh ------------------------------------------------------ Sometimes things don’t go, after all, from bad to worse. Some years, muscadel faces down frost; green thrives; the crops don’t fail. Sometimes a man aims high, and all goes well. A people sometimes will step back from war, elect an honest man, decide they care enough, that they can’t leave some stranger poor. Some men become what they were born for. Sometimes our best intentions do not go amiss; sometimes we do as we meant to. The sun will sometimes melt a field of sorrow that seemed hard frozen; may it happen for you. శ్రీశ్రీ రచించిన ఒక గీతం "అనుకున్నామని జరగవు అన్నీ.. అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని..జరిగేవన్నీ మంచికని అనుకోవడమే మనిషి పని..." అంటూ సాగుతుంది. 2003 లో తొలిసారి ఈ కవిత చదివితే అదే భావన కలిగింది. ఈ కవితకి మరొక కొసమెరుపు కలపాలి: క్లుప్తంగా 'sometimes we fall short and fail, other times we will find deep inside the courage that hids' అనే సందేశాన్ని పంచే ఈ కవిత తొలిసారిగా (కవి మాటల్లో) "It was originally written about a sportsman who had a drug problem and it expressed the hope that he might eventually get over it - because things do go right sometimes, but not very often... " ఉనికిని సంతరించుకుంది. కానీ, క్రమేణా దీనికి political గా కొంత ప్రాముఖ్యత రావటం, పైగా ఎందరో clinically depressed people దీన్నుంచి ప్రేరణ పొందారనటం ఆమెని బాధించిందని తన మాటల్లోనే తెలుస్తుంది (క్రిందన కలిపిన వ్యాఖ్యలో మరి కొంత). నాకు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చే మరొక కవితా పాదం I hold it true, whate'er befall; I feel it when I sorrow most; 'Tis better to have loved and lost Than never to have loved at all. - In Memoriam A.H.H., Alfred, Lord Tennyson The last two lines are usually taken as offering a meditation on the dissolution of a romantic relationship. However the lines originally referred to the death of the poet's beloved friend. పాఠకులు రచయితలు ఎంత వేరుగా ఊహించగలరు, స్వీకరించగలరు అనేందుకు ఒక మంచి ఉదాహరణలు ఈ 2 కవితలు. 29/03/14

by Usha Rani Kfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1h5XL31

Posted by Katta

Sita Ram కవిత

♪♫☼బుల్లి☼♫♪ నాగుండెగూటిని విడిచి పోయినా నాహృదయ కోవెలలో నీ ప్రేమజ్యోతి ఎన్ని యుగాలైనా వెలుగుతూనే ఉంటుంది. పుర్ణమి జాబిలి వెన్నెలలా నామదిలో వెలుగుని పంచిన నీవు నాస్వాశలో ప్రణయ పారిజాతమై ఎల్లప్పుడూ పరిమళిస్తూనే ఉంటావు మొదటిసారి నిన్ను కలిసిన తరుణం నీకాలి అందెల చప్పుడు నేటికీ నామదిలో మార్మోగుతూనే ఉంది నానుండి నీవు వెళ్ళిపోయినా నిన్ను కలలోనైనా చూడటానికి నాఆశలనే రెక్కలుగా చేసి నాఊపిరినే నీ నిశ్వాశలా మలిచి నీలో ఒదిగుండాలని ఉంది ప్రియతమా 29.మార్చి.2014

by Sita Ramfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hl3S7Y

Posted by Katta

Abd Wahed కవిత

సాంప్రదాయికంగా గజల్ కు ఉన్న ’’ప్రేయసితో సంభాషణ‘‘ అన్నఅర్ధానికి అనుగుణంగా ఒకే రదీఫ్ ఖాఫియాలతో వీలయినన్ని షేర్లను, ఒక సుదీర్ఘ గజల్ గా తెలుగులో రాస్తే... ఈ ప్రయోగం ఎలా ఉందో పాఠకులే చెప్పాలి. ఐదవ విడత ఐదు షేర్లను ఇప్పుడు పోస్టు చేస్తున్నాను. ఇప్పటికి ఇరవై షేర్లు అయ్యాయి. పదహారవ షేర్గా రాసిన రెండో మత్లాను మళ్ళీ పోస్టు చేస్తున్నాను. మత్లాతో కలిపి చదివితేనే గజల్ అందం. గజల్లో ప్రతి షేర్ దానికదే స్వతంత్రంగా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇలా ఒక యాభై లేదా వంద వరకు షేర్లు రాయాలన్నది ఆలోచన. ఈ ప్రయత్నం ఎలా ఉందో చెప్పడం మరిచిపోవద్దు.. ప్రతిమాట తేటతెనుగు తీయదనము లాగున్నది ప్రతి శ్వాస సన్నజాజి పూలవనము లాగున్నది తాకినంత పులకరించె తోటలోని పూలన్నీ పూల చెండు లాంటి చేతి లాలిత్యము లాగున్నది మెరుపుతీగ భుజాలపై వాలుతున్న నీలికురులు పూలసజ్జపై తుమ్మెద ఝుంకారము లాగున్నది కనుపాపల తెరలపైన వాలుతున్న నగుమోమూ కనుచూపే గీసుకున్న దియ చిత్రము లాగున్నది నాజూగ్గా పెదవి విరుపు, కవ్వించే కంటినవ్వు ఎడారిలో ఒయాసిస్సు పలకరింపు లాగున్నది కలువరేకు పాదాలను చూపులతో ముద్దాడితె కావ్యకన్య చరణాలకు నమస్సుమము లాగున్నది

by Abd Wahedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iKZcrQ

Posted by Katta

Srinivas Reddy Paaruvella కవిత

నిరీక్షణ || పారువెల్ల వాకిట్లో ఎదురుచూపులు పరచబడివున్నా నోట్లోనే నాలుక ముడుచుకొని పడుకోవచ్చు మాట్లాడేందుకు ఇంకేదీ మిగలక పోవచ్చు ప్రాణం పోస్తున్న గాయాలను పదే పదే పలకరిస్తున్న కన్నీళ్లను దగ్గరగా మరింత దగ్గరగా కౌగిలించుకున్నాక రెండు గుండెల నడుమ చోటు దొరకక ఖాళీతనం కాసేపు దిగులుపడుతుంది జ్ఞాపకాలను ఆరేసుకున్న దండెం మౌనాన్ని విడిచి అమృతం కురిపిస్తుంది. దాచుకునవన్నీ చెరిసగం పంచుకోవడం పంచుకున్నవన్నీ పదిలంగా దాచుకోవడం వేయి కన్నుల నిరీక్షణకు వేదమవుతుంది 29-03-2014

by Srinivas Reddy Paaruvellafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hl3RAX

Posted by Katta

కాశి రాజు కవిత

ఈ మధ్య కొప్పర్తి రమణ మూర్తి గారి పుస్తకం "యాభై ఏళ్ల వాన "విడులయింది. చదవాల్సిన కవిత్వం మీకు వీలయితే చదవండి .....

by కాశి రాజుfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hl3OoW

Posted by Katta

Naveen Kumar Gadari కవిత

|| నా చిన్నప్పుడు - 1 || నవీన్ కుమార్ గాదరి || తేది : 29-మార్చి- 2014 1) నేను చిన్నగున్నప్పుడు అరికట్నం కట్టుకొని పొద్దుగాల నాలుగ్గంటలకే లేశి నరేష్ గాన్ని, దస్తగిరి గాన్ని, ఎడ్డి రాజు గాన్నీ లేపుకొచ్చి సాయిలు మామ బర్రె కాడి గడ్డాం (గడ్డి వాము) ల నుంచి గింత గడ్డి గుంజుకచ్చి, ఆ పుల్ల ఈపుల్లా పోగేసి, పొగేసి, మంటపెట్టుకొని సలి కాగుకుంట తెల్లారెదాక కూసునేది..!! 2) తెల్లారగట్ల ఆరుగంట్లకు దస్తగిరిగాడు పటేండ్లిల్లకు పాలు తేనీకి పోయేటోడు వాడు పోంగనే, వాని పోరి గురించో లేక వాని పొలం గురించో మాట్లాడుకునేది...!! 3) ఏడుగంట్లకల్లా మంట కాంచి లేశి ఎడ్డి రాజు గానొల్ల యాప చెట్టెక్కి పండ్ల పుల్లలు ఇరుసుకొనేది పది గంట్ల దాకా పండ్లు తోముకొనేది ఎవని పుల్ల ఎక్కువ అరిగితే వాడు గొప్ప..!! 4) అట్ల పండ్లు తోముకుంట మా ఊరి రాం శెర్వుకో లేక చెరువు పక్కనే ఉన్న కర్ణాల బాయిలకో ఈతకు బోయేది నాకు ఈత రాదంటే, నేను నేర్పిస్తానని నరేష్ గాడు నన్నెత్తుకొని కండల వీరునిలా ఫోజిస్తూ బాయిలకు దుమికేటోడు..!! అప్పుడు మాకు ఆ కర్ణాల బాయే ఓ 'బాత్ టబ్ ' ఆ బాయి పక్కనే ఉన్న పొలాలల్లున్న బంకమన్నే మాకు 'డవ్ సోపు '...!! 5) అక్కన్నుంచి సక్కగ గౌండ్ల శీనన్న దగ్గరికి పోయి సల్లగ రొండు బుడ్ల తాటి కల్లు తాగి నాలుగు తాటి ముంజలు తిని సక్కగ ఇంటి బాట పట్టేది..!! 6) ఒస్తొస్త నారాయణ రెడ్డి పటేల్ మామిడి తోట్ల పడి మా చేతికందిన మామిడి కాయలు తెంపుకొని ఎవలు సూడక ముందే దబ్బదబ్బ ఉరుక్కుంటచ్చి ఊరి పొలిమేర్ల ఉన్న తాతమ్మ గుడిసెలకు పోయి ఆ కాయలు కోసి.. ఉప్పూ, కారం తెచ్చి, వాటికి అద్దుకొని తినేది... అబ్బబ్బ.. ఆ రుచే వేరు..!! ఖతం.. మా బ్రేక్ ఫాస్ట్ అయిపోయేది...!!!

by Naveen Kumar Gadarifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1f4sbX7

Posted by Katta

Chand Usman కవిత

చాంద్ || బోర్లించిన పాత్ర || నువ్వు బోర్లించిన ఈ పాత్ర లోపల ఏముందో అని ఎప్పుడైనా నా గుండెలపై చెవి ఆన్చి వినాలనుకున్నావా..? నాలోపల ఏమీలేదని నీకు ఏమీ దొరకదని ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయావ్ నా శూన్యం ఒక సంద్రం నువ్వు వినగలిగితే దాని ఘోషలో నువ్వు నీకు తప్పక వినబడతావ్ నువ్వు ఓపికగా వెతుకగలిగితే అట్టడుగున దాచుకున్నవన్నీ నీవేగా నువ్వు కలవని తీరానివైనా నిన్ను పొందాలనే ఆరాటంలో నా కెరటాలు ఎప్పుటికీ అలిసిపోవు నీకు తెలియనిది కాదు ఈ సంద్రం ఆరనిది ఎన్ని దాచినా నిండనిది ******* నన్ను బోర్లించే ముందు నా మనసును ఒక్క సారి అడిగుండాల్సింది. మీ చాంద్ || 29.03.2014 ||

by Chand Usmanfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1k4dBPf

Posted by Katta

Patwardhan Mv కవిత

సందర్భం::: మన తెలుగు ప్రశ్నపత్రాల్లో సందర్భ సహిత వ్యాఖ్యలు మనకు తెలుసు.అదే ఈ సందర్భానికి ఆలోచన ఇచ్చింది. ఇది కేవలం మంచి కవిత్వ పంక్తులను (నా దృష్టిలో) ఒక సారి మీ పార్టిసిపేషన్ ద్వారా స్మరణం చేసుకోవడం... దీనికి మొదలు అర్ధరాత్రి టీవీల్లో వస్తాయే "కాల్ చేయండి" ఆ షోల తరహాలో ఓ పదిహేను నిమిషాల వ్యవధిలో అనుకున్నా....నా అంచనా ఏమంటే-అందరమూ కవులమూ,సాహిత్యాభిమానులమే కాబట్టి చాలా ఎక్కువ ఆన్సర్లు వస్తాయనుకున్నా.కానీ ఎక్కడో కనెక్ట్ కాలేదు.సందర్భం రాయడం నాకు ఎక్కువ తెలుసనీకాదు.అడిగేవాడికి అన్నసామెత ఇక్కడ వర్తించదు.నేనూ సేకరించి పెడుతున్నవే. ఏదో కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుందని అనుకున్నా! దీన్ని టేక్ అప్ చేయడంలో ఒక సమస్యా ఉంది.మీ నుంచి సమాధానాలు రాని పక్షంలో నాకు ఇక బయటపడే మార్గం ఉండదు.కాబట్టి సందర్భం బాగుంది అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా విజ్ఞప్తి.సమాధానం తప్పో,ఒప్పో ఏదో ఒకటి రాయండి. అలాగే సందర్భం మీద మీ విలువైన సూచనలూ,సలహాలూ నిర్మొహమాటంగా రాయండి.దీని కంటిన్యూయేషన్ మీ స్పందనను బట్టే ఉంటుంది.నా ఈ మేయిలును కూడా ఇస్తున్నాను-కవిసంగమం అధికార నినాదం అందరికీ తెలుసు కదా! జయహో కవిత్వం. 29-03-2014,మంచిర్యాల్.

by Patwardhan Mvfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iKvgMr

Posted by Katta

RajendraKumar Devarapalli కవితby RajendraKumar Devarapallifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hkDprf

Posted by Katta

Sistla Madhavi కవిత

from my daughter's pen MISSING SCHOOL 29-03-14. let us get to our school days lovely school days with happy mornings enjoyable afternoons clumpsy middays friendly evenings and gossiping nights missing our school is a very sorrow feel but to know about school it took 10 yrs missing our doorways missing our joy ways missing our greeting gates missing our classmates missing our teachers missing their nature missing the kinder garden missing the school garden missing the funny jokes of teachers missing the shyfull moments on stage missing the chiit chat gossip loitering in the corridors missing the feel of a ROSARIAN? but now I feel I am in rosary in a que near the canteen.

by Sistla Madhavifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iKvi7d

Posted by Katta

Sita Ram కవిత

♪♫☼బుల్లి☼♫♪ నాగుండెగూటిని విడిచి పోయినా నాహృదయ కోవెలలో నీ ప్రేమజ్యోతి ఎన్ని యుగాలైనా వెలుగుతూనే ఉంటుంది. పుర్ణమి జాబిలి వెన్నెలలా నామదిలో వెలుగుని పంచిన నీవు నాస్వాశలో ప్రణయ పారిజాతమై ఎల్లప్పుడూ పరిమళిస్తూనే ఉంటావు మొదటిసారి నిన్ను కలిసిన తరుణం నీకాలి అందెల చప్పుడు నేటికీ నామదిలో మార్మోగుతూనే ఉంది నానుండి నీవు వెళ్ళిపోయినా నిన్ను కలలోనైనా చూడటానికి నాఆశలనే రెక్కలుగా చేసి నాఊపిరినే నీ నిశ్వాశలా మలిచి నీలో ఒదిగుండాలని ఉంది ప్రియతమా 29.మార్చి.2014

by Sita Ramfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iKvi73

Posted by Katta

Shamshad Mohammed కవిత

ఉగాది గడచిన ఉగాదుల స్వాగతాల తోరణాలన్ని జ్ఞపకాల దండలో గుచ్హబడ్డాయి లాభలో నష్టాలో అప్పులో ఆదాలో ఇష్టాలో అయిష్టాలో అంతో ఇంతో ప్రతిసారిలాగే కొయిల కూస్తూ మామిడి కాస్తూ వేప పూస్తూ సవత్సర కాలంలో షడ్రుచుల పట్టికలో దేనివాటా ఎంతైనా జీవితకాలం తినాల్సిందేగా అయిన ఆశల గుమ్మానికి కొత్త తోరణాలతో అందరికి జయాలే కలగాలని జయనామ సంవత్సర ఉగాదిని స్వాగతిస్తున్నాను షంషాద్ 3/28/2014

by Shamshad Mohammedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1jFYCPF

Posted by Katta

Kks Kiran కవిత

మీలో శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే ఆసక్తి ఉంటే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి? ప్రశ్న :- కీర్తనకి,కృతికి కనీసం 5 తేడాలు వివరించండి? - Kks Kiran

by Kks Kiranfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1jFYAaA

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవితby Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1o9WBx0

Posted by Katta

Kranthi Srinivasa Rao కవిత

క్రాంతి శ్రీనివాసరావు ||చెవిలో పువ్వులు || ఒకడివ్వటమేంటో మరొకడు పుచ్చుకోవడమేంటో ఎటుతిరిగి వెనుక బడ్డోడిని ఇంకా వెనకేయడమే కదా హఠాత్తుగా నిద్రలేచి కొన్ని పులివేషాలు ఆవులిస్తాఎందుకో దేశం చెవిలో పువ్వులు తురుమేటందుకే కదా వద్దంటూనే ఒకరిపై ఒకరు ఒరిగిపోవటాలేమిటో ఎదురుతిరుగుతారనుకొనే నేతలను వొరుగుల్లా వాడుకొనేటందుకే కదా జెండాలను న్యూటన్ చక్రంలో వేసి న్యూట్రలై పోవడమెందుకో కొత్త రంగుపులుముకొని ఎంగిలైపోవడానికే కదా వాడినోట్లో వీడిపేరు వీడినోట్లో వాడి పేరు స్మరించుకొంటూ ఊరేగుడేందో ఎటుతిరిగీ కొనుక్కోవడమే అయినప్పుడు కసితీర్చుకొనేందుకు మరో మార్గం లేకనే కదా

by Kranthi Srinivasa Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iJYET6

Posted by Katta

Kamal Lakshman కవిత

నువ్వంటే నాకిష్టం నీ నవ్వంటే ఇంకా ఇష్టం నీ తీయటి మాటల కోసం కమ్మటి కూని రాగాల కోసం అనుక్షణం పరితపిస్తా... అందుకోసం నిజంగా పడి చస్తా.. నువ్వు కోరినా...... ఆకాశం లోని జాబిలిని కొండమీదున్నకోతిని... పుట్టలోని పామును... బంగారు నగలను.. ఖరీదైన బంగళాను రోల్స్ రాయిస్ కారును అస్సలు తేలేను.... నువ్వు కోరకపోయినా కల్మషం లేని ప్రేమను కల్తీ లేని నవ్వులను కల కాలం కురిపిస్తా.. కడదాకా పయనిస్తా పదికాలాలు నడిచొస్తా.. కమల్

by Kamal Lakshmanfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iJYCuj

Posted by Katta

Vani Koratamaddi కవిత

//సముద్రం// నింగి నేల ఏకామవ్వాలన్నట్లు సంద్రం ఆకాశంతో స్నేహాన్ని కోరుతుంది అలల హస్తాలతో ఆత్రంగా సంద్రంపై ప్రసరిస్తూ కిరణాల వెలుగులు మేఘమై మెరవాలని ఆకర్షిస్తున్నట్లుగా హద్దులు లేని కోరికలకు నింగి అర్దం చెపుతుంది అలవికాని అలొచనలకు నేల సమాదానం చెపుతుంది అలుపెరుగని అలను చూసి కొత్తపాఠం నేర్చుకో ఓటమి ఎదురైనా మున్ముందుకు దూసుకుపో కెరటం తుడిచేస్తూ పాదాల గుర్తులు గతం మరచి నడవమని గుణపాఠం చెపుతుంది కడలి ముందు కూర్చుంటే కలత చెదిరిపోతుంది మనసు ఓదార్పుకు తరంగం తోడవుతుంది ........వాణి కొరటమద్ది 29/3/2014

by Vani Koratamaddifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fvze7R

Posted by Katta

Sasi Bala కవిత

అద్దమా !!!౧ నా( కు ) మనసుకి ప్రతిబింబమా ----------------------------------------- అద్దం లో కనబడే రూపం వెనుక .. కనబడని వ్యధలెన్నో మాటల్లో చెప్పలేని .. మౌన భాషణలెన్నో పెదవితో చెప్పలేని భావాలను .. కంటి చూపుతో చెప్పుకుంటా... నీతోనే ఎవరికీ చెప్పుకోలేని నా హృదయ ఘోష నీకే వినిపిస్తా నాకు తెలుసు నీవేవరికీ చెప్పవు ఎందుకంటే ... నేనే నీవు గనక నీకూ నాకూ తేడా లేం లేవు కుడి ఎడమల తారుమారు తప్ప నా ప్రతి భావానికీ నీవు స్పందిస్తావు దానికి కారణం అది నీ గుండెలో నుండే వచ్చింది కనుక శశిబాల (29 march 14)

by Sasi Balafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1gAkhpk

Posted by Katta

Bhaskar Kondreddy కవిత

kb ||అల్టిమేట్|| అన్నా! నువ్వూ అంతేనా? నేనేదో కలగన్నానే, నేనేదో ఊహించానే నీ పొత్తిల్లలోని పసిబిడ్డలులాంటి ఆలోచనలు చూసి నేనేదో అనుకున్నానే, నువ్వూ,… అంతేనా అన్నా! పడితే పడ్డావు కాని, కాళ్ల ముందు బోర్లా అన్నా, వదులుకోకు ఉన్న వ్యక్తిత్వాన్ని గాయపరుచుకోకు, నీ మానసిక సౌందర్యాన్ని. మనకున్న తెంపరితనాన్ని చూసి మురుస్తున్నప్పుడు, అన్నా, నాకో ఆనందం వుండేది, ఒకే కడుపున పుట్టకపోయినా, వీడున్నాడురా, నాకు అని, మారుతున్న క్రమాన్ని చూస్తున్న తరువాత, అన్నా! దాన్ని దుఃఖమనలేను కాని. సంతోషమని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పలేను. ఎదుగుతున్న తీరుని చూసి, దాన్ని పతనమనలేను కాని, ఖచ్చితంగా అది అధిరోహించడమనలేను. సరే, మాటలదేముందని, మర్మగర్భంగా నవ్వుకోవచ్చు నీవు. సరే, రాతలదేముందిలేనని తెలివిగా బాటలేసుకోవచ్చు నీవు. ఎంతటి గాఢతలైన, పరిస్థితిలను బట్టి పల్చబరుచుకునే, ఓ పసరవేది లాంటి విద్యను వంట బట్టించుకున్న తరువాత, ఇప్పుడిక అసలైన ఆల్కెమి అర్థమైపోయిందన్నా, నీకు. అన్నా, విధానలదేముంది కాని, విలువలదేముంది కాని,. ఇంకా ఏదేదో అనుకుంటూ, మింగలేక, కక్కలేక ఓ వెర్రినవ్వుతో వెక్కిలి పుండై మిగిలాక నేను,. అన్నా,. ఇక జీవితం కూడా వుండదన్నా,. వుండదు. నీకైనా, మరి ఇక నాకైనా,. ఇద్దరమూ, ఒక్కరైన ఏవో కొన్ని క్షణాలకైనా. -------------------------------------------------29-03-2014

by Bhaskar Kondreddyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1k1Qogx

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

Kapila Ramkumar ||Cesar Vallejo || Black Stone on Top of a White Stone || I shall die in Paris, in a rainstorm, On a day I already remember. I shall die in Paris-- it does not bother me-- Doubtless on a Thursday, like today, in autumn. It shall be a Thursday, because today, Thursday As I put down these lines, I have set my shoulders To the evil. Never like today have I turned, And headed my whole journey to the ways where I am alone. César Vallejo is dead. They struck him, All of them, though he did nothing to them, They hit him hard with a stick and hard also With the end of a rope. Witnesses are: the Thursdays, The shoulder bones, the loneliness, the rain, and the roads... 29.3.2014 ఉ.5.21

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1o9u8rf

Posted by Katta

బ్రెయిన్ డెడ్ కవిత

నిశీధి | Alexander the dumb | అక్రోస్టిక్ పోయెమ్ రాసారో లేదా ఆక్రోశమే వెళ్ళగక్కారో కాని ప్రపంచం ని జయించిన విజేత చేతులు ఖాళీగా పరలోకం కి పయనం సాగిస్తున్నాయని సమాధి బయటకి జాపి పెట్టిన నీ రిక్త హస్తాలు ఎన్ని మార్లు ఎంత మందిని హెచ్చరించినా సికంధర్ .. మా చేతులు ప్రపంచాన్నే చుట్టేసేందుకు ఉవ్విల్లూరుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటికి . కోరికే కూడదన్న తీరని కోరికతో కళ్ళు మూసిన సిద్ధార్ధుడు టెన్నిసన్ యులిసిస్ లో బ్లాంక్ వెర్స్ గా మిగిలిపోతే బ్లాక్ మనీ తో సిద్దయోగం మాకు భావప్రాప్తిని ఇస్తుంది శ్వాసల్లో మోహావేశం గ్రీష్మాన్ని సైతం కాలుస్తుంటే కామపు యాగవాటికలలో కాలిన బూడిద తో మాకు శివోహం సిద్ధిస్తుంది . బచ్ కే రహెనా హమ్ సే ఇహం పరం అంతా “జింతాత “ సమాసాలలో కిర్రెత్తి పోయి జాంబీ వేషంలో వెర్రి అరుపులు అరుస్తుంటే మా రక్తం నీరైపోయిందేమో నిర్ఘాంతపోతున్నావా పిచ్చి సికంధర్ ... శవాలకి రక్తం రంగు తో హోలీ లే తప్ప ఉరకలెత్తే వేడిరగతం ఎక్కడుంటుందయ్యా ? లక్ష చావుల నుండి లక్షల విలువయిన ఆలోచన ఒక్క దాన్ని ఒడిసిపట్టుకుందాం అనుకున్నా బ్రతుకు నుండి పారిపోయి మాది అనుకున్న శరీరంలో మక్కువ గా బ్రతికేసే బలహీన జీవులని క్షమించేసి నీదైన సమాధిలో ప్రశాంతంగా చుక్కలు లెక్కబెడుతూ నిదురపో . నిశీ !!! 29 – 03 – 14

by బ్రెయిన్ డెడ్from kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1f1mLMy

Posted by Katta

DrAcharya Phaneendra కవితby DrAcharya Phaneendrafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1g86kdw

Posted by Katta