పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

29, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

యాకూబ్ ॥ లోలోపలి గాధ


ప్రేమకోసమే ప్రేమిస్తున్నానా నిన్ను?
కాదు,
నా సహజస్వభావమే ప్రేమ !
గడ్డిపువ్వు శిరస్సుమీద
తళతళలాడుతున్న మంచుబిందువుల్లా
సందేహాలమధ్య, జీవనభయాలమధ్య ప్రేమికుడిలా ప్రకాశిస్తుంటాను.
ప్రేమ - పూలు వికసించినట్లు
నాలో వికసిస్తుంది.

1
ఎవరో మనసులో ఉన్నారు.గుబగుబలాడే గుండె, అలిసిన వదనం, నిరంతర ఖేదం.!

2
రేవులో బిందె ముంచాను
నీళ్ళకు ప్రేమభాష తెలుసని అపుడే తెలిసింది.
ఆత్మనంతా కూడదీసుకుని అది పలికే బుడబుడలభాష
గులకరాళ్ళపై కదిలి
ఆకుపచ్హ తుంగలతో సంభాషించే
సజలగాత్ర ప్రణయ సంగీతభరిత భాష !

3
బాధను ప్రేమించాను
విషాదంలోని ఆనందాన్ని ప్రేమించాను
ప్రేమలోపలి దుఃఖాన్ని,సంతోషాన్నీ ప్రేమించాను

నన్ను నేను దాచుకునేందుకు
ఇంత పెద్దవెలుగులో కొద్దిపాటి చీకటికోసం
వెతుక్కుంటున్నాను

ప్రేమకోసమే ఇలా ఒంటరినయ్యాను

4
జీవితపు ఆవలితీరాన్ని చూడ్డంకోసమే
నిజానికి
నేను ప్రేమపైన అధారపడ్డాను.!!

---------------------------
*Old text,'సరిహద్దు రేఖ'
28-9-2012

http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/450461978339893/

కిరణ్ గాలి || ఒక్కొసారి ||


1. ఒక్కొసారి

సమూహాలకి సాధ్యమైనంత దూరంగా
ఒంటరితనం నడిమధ్యలోకి నడవాలి
నిన్ను నువ్వుగా కలవాలి, పలకరించాలి, పరామర్శించాలి

ఎమో అలా చేస్తె
సమూహాలలొ లేని స్నేహం, స్వాంతన, కోలాహలం
నీకు నీలోనే దొరుకుతుందేమొ

2. ఒక్కొసారి

శబ్ధాలను బహిష్కరించి నిశ్శభ్దాన్ని ఆహ్వానించాలి
కాలం అడుగుల చప్పుడు వినపడని ఖామొషి తేవాలి

ఎమో అలా చేస్తె
నిశ్శభ్దం మౌనం వీడి నీతో మట్లాడవచ్చు,
నువ్వు ఇదివరకెరుగని నిజాలను చెప్పవచ్చు
నువ్వు నిజమనుకున్న అబద్దాలను చెరపవచ్చు


3.ఒక్కొసారి

అలొచనలన్నిటిని ఆర్పేసి శున్యాన్ని వెలిగించి ధ్యానించాలి
స్తబ్ధతలోని చైతన్యాన్ని, చైతన్యంలోని నిశ్చలతను అన్వేషించాలి

ఎమో అలా చేస్తె
ఆ ధ్యానంలోనే సర్వసత్యాలు సాత్కక్షరించవచ్చు
సమస్త సంశయాలు ధ్వంసం కావచ్చు

***


1. ఒక్కొసారి

స్నేహితులని కాకుండా శత్రువనుకున్న వాడినీ సంప్రదించాలి
అహాలు అపోహలు అడ్డురాకుండా అడగవలసినవి అడగాలి

ఎమో అలా చేస్తె
స్నేహితుడిలా సలహాలతో సరిపెట్టకుండా సహాయం కుడా చేస్తాడెమో


2. ఒక్కొసారి

మనిషితో కాకుండా మనసుతో పరిచయించాలి
తనువుతో కాకుండా ఆత్మతో సహచరించాలి

ఎమో అలా చేస్తె
పరిణయంగానె మిగిలిన ప్రహసనం,
రసవత్తర ప్రణయంగా తర్జుమా కావచ్చు


3. ఒక్కొసారి

కూడ బెడుతున్న సంపాదన కాకుండా
దాచి పెడుతున్న కాలాన్ని కుడా ఆత్మీయులకు ఖర్చు పెట్టాలి

ఎమో అలా చేస్తె
కొని తెచ్చిన వస్తువులు ముడివెయ్యలేని అనుభందాన్ని
కలిసి గడిపిన క్షణాలు కడవరకు తోడు తేవచ్చు


***

1. ఒక్కొసారి

పొందవలసిన సుఖాల జాబితా పక్కన పెట్టి
పోగొట్టుకున్న సంతోషాల చిట్టా విప్పి చూసుకోవాలి

ఎమో అలా చేస్తె

లేని వాటిలో వున్న సౌఖ్యం కన్న
వున్నవాటిలో లేని ఆనందంమేముందని తెలుస్తుంది


2. ఒక్కొసారి

పరిగెత్తటం మానెసి
ఆయాస పడుతున్న కాలాన్ని కుదురుగ కూర్చొని చూడాలి
రాలి పడిన క్షణాలని, నిమిషాలని, రోజులని దులుపుకోని జేబులో దాచుకొవాలి

ఎమో అలా చేస్తె
గమ్యంలో వుందనుకున్న గెలుపు గమనంలో దొరకచ్చు


3. ఒక్కోసారి
ప్రశ్నలడగడం, జవాబులు వెతకటం మానెయ్యాలి
పరీక్ష అనుకొని జీవితాన్ని చదవడం ఆపెయ్యాలి

ఎమో అలా చేస్తె
ఫలితం గురించిన బెంగ లేకుండ
స్వేచ్చగా జీవించవచ్చు సంత్రుప్తిగా మరణించనువచ్చు

Date: 29-09-2012

http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/450458578340233

నరేష్ కుమార్ ‎//డబల్ రొట్టె//


రాత్రి ఆకాశంలో
కాసిన చంద్రున్ని
పొద్దున్నే
చేతిలో పట్టుకున్నట్టుండేది
...
డబల్ రొట్టె తింటుంటే

చీ...మా బాపు
నీన్న ఒక్కటే తాగిండ్రా..
గందుకే
ఒక్కటే కొనుక్కుంటా...!
చేతిలో
పవ్వ కీసలు
వట్టుకొనచ్చిన రాజిగాని బాద,
తాతా
మా అవ్వ
పైసల్ రేపిత్తనన్నది
ఒకటియ్యవా..
సత్తిగాని అభ్యర్తన

అమృతాన్ని పంచె
మోహిని
మగవెషమేస్కున్నట్టు
కనవడేటోడు మా డబల్ రొట్టెల హుసేన్ తాత,

సార దాగని మా బాపు
అవసరాల బరువునీ
మా మీద ప్రేమనీ
బడ్జెట్ తరాజు ల జోకి
రూపాయ్ బండి
చేతుళ్ళో
డబల్ రొట్టె గా
తర్జుమా అవగానే
సంబురం
నాతో సావాసానికి
ఉరికచ్చేటిది

గిలాసల పాలు
రొట్టెకి తాగించినాక
మా చిన్నక్కకు కనబడకుండా
నోటి సరిహద్దులు
దాటించేటోన్ని ....

పట్నంలడుగు వెట్టినంక
డబల్ రొట్టె ముచ్చటే
మర్శిపోయినం.
మొన్న
ఊరికి వోతె తెల్సింది
మా పొద్దటాకలికి
ఆనందాన్ని మోస్కచ్చిన
హెరో సైకిలి
ఉరికిన పదారేంద్ల కాలపు
మారథాన్ ల
ఓడిపొయిందాట
గాడెవడో అంగ్రేజొని
పిజ్జా బండి
తాత సైకిలికి
టక్కరిచ్చిందాట

గిప్పుడు
మా హుసేన్ తాత
బెల్టు షాపు కాడ
కీసలేరుకుంటుండు
ఐనా ఆడేం నిరుపేద కాదులే
రొజుకి థీస్ రుపాయ్
ఖర్చు వెడ్తాండు.

భవాని ఫణి || మౌనం


మౌనం ఉదయించింది
మాటల చీకటి కనుమరుగయింది

మౌనం వర్షించింది
శబ్దం నిశ్శబ్దమై చిగురించింది

మౌనం పలికింది
పలుకు మూగబోయింది

మౌనం పలకరించింది
భాషణం బిత్తర పోయింది

మౌనం వెల్లివిరిసింది
వాక్కు వాడిపోయింది

మౌనం పరిమళించింది
ప్రతి మనసూ పరవశించింది
28.09.2012

మోహాన్ కృష్ణ || నవయుగ కవి చక్రవర్తి

భరతవర్షంబీను వజ్రాల ధనరాశి
తూకంబునకు పెచ్చు తూగువాడు
కవిలోకం కెల్ల ప్రత్యేకత గాంచు
విశ్వకవి సమ్రాట్ కవి కోకిల
పదివేల యేండ్ల లోపల ధరాదేవత
కనియెరంగని కర్మయోగి
నిమ్నజాతుల కంటినీరు తుడిచి
శ్వాసించు నిరుపేదకు బంధువై నిలిచినాడు
వినుకొండ పురంబున పుట్టి
ఆంధ్రదేశానికే గౌరవశ్రీ అయినాడు
మనుజుడై పుట్టి
ఖ్యాతి పదిపుట్లు సంపాదించిన వాడు
తిండి లేక భారత సంతతిలెల్ల
ఉపవాస దీక్ష పూనితే
ముప్పది మూడు కోట్ల దేవతలు
ఎగబడుతున్నారు నైవేద్యం కొరకు అని
ఈ కష్టం శివునికి తెల్పగా
చిత్రంబుగా ఖగసతిని చేసినాడు సాధనంబుగా
అట్టి మహర్షికి
తన గురువులే చేసినారు
గండపెండేర,కనకాభిషేక సత్కారాలు
కళా ప్రపూర్ణుడు, పద్మ భూషణుడు
నవయుగ కవిచక్రవర్తి ఇతడే
విశ్వనరుడు- మన జాషువా!
28-09-2012.

డా. కాసుల లింగారెడ్డి || ఒకానొక అసంపూర్ణ వాక్యం కూర్చి,గురించి....


1
ఒక అసంపూర్ణ వాక్యం గురించి
నేనిప్పుడు మాట్లాడుతున్నా-
భావాల్నే కాదు, భాషల్నీ వక్రీకరించే వాడివియ
అసంపూర్ణ వాక్యాల ఆత్మఘోష నీకేమెరుక?
చరిత్ర పుటల్లో మిగిలిపోయిన
ఒక ఉద్విగ్న అసంపూర్ణ వాక్యం గురించి
మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా-

2
జానెడు భూమిజాగ కోసం
గుప్పెడు తిండిగింజల కోసం
ఒక్క పొట్టతిప్పలు కోసం
ఆ మట్టిపుట్టల కోసం
బారులు తీరిన
బాటెరుగని చీమలు
తొక్కిపెట్టినా కుట్టనేర్వని చీమలు
చిన్ని చిన్ని సర్పాలు చిల్లర దేవుళ్ళు
నడిచొచ్చె దారులల్ల కలిసొచ్చె కాలమది-
దారి కాచి
శత్రువు మంద మలిపి
చెరువు కట్టలేసిన చీమలు-
కందకం తవ్వి
కండ్ల కారం కొట్టి
గుత్పలు చేతపట్టి
గుండెలు ఎదురొడ్డి నిలిచిన దండు-
కత్తుల వంతెన దాటి
కాలాన్ని జయించిన కవాతు-
కొండి విరిగిన తేళ్ళు
కాళ్ళు తెగిన జెర్రి
తోక ముడిచి
కోటగోడల దాగిన రక్తపింజర.
3
వేల పులుల మింగిన అనకొండ
చీమలదండుకు అభయమిచ్చిన అనకొండ
రంగు మార్చి
రక్తపింజరకు రక్షణిచ్చి, రాజభరణాలిచ్చి
మట్టిని తొవ్వి
చెట్టును కూల్చి
పుట్టను తొల్చి
చీమల దండును చిందర వందర చేస్తె
బేత దాటి వైరి పక్షాన చేరిన చిన్ని సర్పాలు
మువ్వన్నెల తువ్వాళ్ళ మాటున ముఖం దాచుకున్న చిల్లర దేవుళ్ళు-
సెప్టెంబర్‌ పదిహేడు
చెదిరిపోయిన ఆశయ పతాక ప్రతీక
ఆగస్టు పదిహేను
అనూహ్య రాకాసి అనకొండ పుట్టిన రోజు
చీమల దండు చరిత్రలో రెండు గ్రహణాలు
ఒక అసంపూర్ణ వాక్యాన్ని నిలువరించిన రెండు కామాలు.
4
ఇప్పుడు
చారిత్రక ద్రోహాలకు
గుండె పగిలిన చీమల దండుకు సైరనూదాలి
దినద్వయం ముఖాల మీద నల్లటి తారు వేయాలి
కామాల కింది కొసలు విరిచి
వాక్యాన్ని పూర్తి చేయాలి.

డా|| కాసుల లింగా రెడ్డి
సెల్‌: 9703432211


రచనాకాలం: 11 సెప్టెంబర్‌ 2007.
ముద్రితము: ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక 'వివిధ'లో 17 సెప్టెంబర్‌ 2007.

కె.కె. // ప్రయాణం


ఇదొక ప్రయాణం,
రహదారిలా కనిపిస్తుంది,
ఎడారిలా ఎదురవుతుంది.
ఎంత లోతుకెళ్ళినా ఒక్కోసారి,
చమురుచుక్కైనా చెమరించదు.

ఇదొక ప్రయాణం,
రోడ్డుమీద,నడ్డివిరుస్తూ నడవాలనిపిస్తుంది,
అంతలోనే అడ్డదారి సందుల్లో కాలు నడుస్తుంది.
మందలో ముందుకు పోయే ముఖాన్ని,
ఎవరు గుర్తు పడతారులే అనుకుని,

ఇదొక ప్రయాణం,
ఒక సుదీర్ఘ వాక్యం.
పాడెక్కినప్పుడే ఫులుస్టాప్,
వాక్యం పూర్తి చెయ్యాలనుంటుంది.
కామా మంచం మీద
కునికిపాట్లు పడుతుంటుంది.

ఇదొక ప్రయాణం,
జారిపడని కాలుంటుందా???
గాయపడని గుండె ఉంటుందా???
రంకెలేసి గర్జించాలని ఉంటుంది.
సంకెలేసిన గొంతు సకిలింతలతో సరిపెడుతుంది.

కానీ... ఇదొక ప్రయాణం,
ప్రయోగం చేస్తేనే ప్రకాశం,
ప్రయత్నిస్తేనే వికాశం,
మంచుపొగలా మూల్గుతావెందుకు అనుదినం,
మండే నిప్పులా గుప్పుమనాలి కనీసం ఒక్క క్షణం

కర్లపాలెం హనుమంత రావు॥ఆలోచనా శకలాలు


1
పువ్వుతో పాటు
పొద్దూ తిరుగుతోంది
బిడ్డ చుట్టూ తల్లిలా

2
నాన్న రాయని
వీలునామా
అమ్మ

3
కొన్ని దృశ్యాలు అతుక్కుపోతాయి
కొన్ని దృశ్యాలు అలుక్కుపొతాయి
కొన్ని దృశ్యాలు అడుక్కుపోతాయి
మనసు సరోవరం

4
సముద్రం
కన్నీరు ముందు
పిల్లకాల్వ

5
రూపాయి-నోటు
పాపాయి
-ప్రేమ ప్రాంసరీనోటు

6
వేదానికైనా
వేదనే మూలం
రామాయణమే వేదం

7
గింజ
గాదెలో ధాన్యం
భూమిలో జీవం

8
స్వర్గం టూ నరకం
వయా భూలోకం బస్
ఫుల్

8a
నరకం టూ స్వర్గం
వయా భూలోకం బస్
నిల్

9
రెడ్డొచ్చె
మొదలాడు
-జీవితం కదా!

10
రాత్రి ఎప్పుడు పెట్టిందో!
మందారం పండింది నాన్నరచేతిలో
అమ్మప్రేమ గోరింటాకు మహిమ

11
సందు ఇరుకైనా
ఇళ్ళు విశాలం అప్ప్టట్లో
ఇళ్ళు విశాలమే
గుండె లిప్పుడు గుప్పెట్లో

వంశీ // కన్ఫెష్షన్స్

లోపల్లోపల్లోపల్లోపలి
కేంద్రక జన్యుపటపు అతిబలహీన
హైడ్రోజన్ బంధాలసాక్షిగా,

ఖాలీ సీసాలమ్మి కొనుక్కుతాగిన
విదేశీ దారు ధారల కామపు కళ్ళు హరాయించుకోలేని
సౌందర్యంపారే ఫ్రౌడల బజారు
నడుమ్మడతల్లో గొంతుపిసుక్కుని
లిప్ స్టిక్ వాసనల్లో ఆయువు దహించుకున్న దాహంలో,

రహస్య మైదానపు మైధునాల్లో
చుంబనాల చేదుని, రాపాడించిన చర్మాల తడికి
నిశ్శబ్దంగా అన్వయిస్తూ
నిషిధ్దాక్షరాన్నై నిశీధిన నిశ్చలంగా
సుప్త నిష్ఫలాల ఆవల
లిప్త లిప్సల లాలస..

భాఆఆఆఆఆఆఆణ్ ణ్ ణ్ ణ్ ణ్ ణ్ ..
సృష్ట్యాదిన మహావిస్ఫోటనం చిత్రించిన శిథిల
స్ఫోటకప్మచ్చల వదనం కార్చే రసిలో పేరుకుపోయిన
అతిరాత్రపు యఙ్నం విదిల్చిన సంప్రోక్షణపు మసికి
మిధ్యా మానస మానవుణ్ణై,
వధ్యపు మానుకు నిర్జీవపు కానుకనై..

సౌందర్యరాహిత్యంతో
వికృతాసనపు వైకుంఠపాళికి
పాము మింగిన సోపానాల అవరోహణాన,
విరుధ్దవినోదాల విపరీతచర్యల మహానందాన
పరుగాపని కాలం విలోమమై,
అవనిలోనే అంతమైన అంకురంలా
అవధిదాటి అల్లుకుపోయిన అవకరంలా...

28.9.12

నందకిషోర్ || నా తెలంగాణ (గేయ కవిత)

అరవైయేండ్లసంది- మనము నిండా రంది
కడుపునిండా తిని -ఎన్ని రోజులైంది?
ఎట్టెట్ల బతికినవ్ తెలంగాణ?
నువ్వు ఎట్ల గడిపినవమ్మ తెలంగాణ?

దీనమైన బతుకు-కడుపు నింపని మెతుకు
హూనమైన ఒళ్ళు-దూపకందని నీళ్ళు
చేవగలిగిన తల్లి తెలంగాణ!
నీ కధ ఎంత సిత్రామె తెలంగాణ!

వలసవాదులంత-విడుదలని ఆపేస్తే
వలవల ఏడుస్తు-రోజుల్ని లెక్కేస్తు
ఎదురుచూసే తల్లి తెలంగాణ-నీకు
ఎదురొస్త సూడమ్మ తెలంగాణ

అస్తిత్వమే నేడు ఆగమయిపోతుంటే
ఇంక ఆగేదేంది - అణిగి ఉండేదేంది
పోరు దారిలోన తెలంగాణ-నేను
పొలికేక పెడతాను తెలంగాణ
-
వనవాసమొచ్చిన సీతారామయ్యను
పర్ణశాలవయ్యి సేదదీర్చినవంట
అనుమంతుడెగరంగ తెలంగాణ-నువ్వు
కొండగట్టయ్యావ తెలంగాణ

నరసిమ్ముడేరాగ యాదగిరిగ వెలిసి
పాండవుల్నిదాచ నేలకొండల కలిసి
గోదారి తీరాల తెలంగాణ-వేదాల
నోదార్చినావంట తెలంగాణ

కంఠేశ్వరములోన కొలనుపాకలోన
ఇందురు కోటల్లో చోళెవాడల్లోన
వేలయేండ్లకుముందె తెలంగాణ-నువ్వు
విలసిల్లినావంట తెలంగాణ

కోటిలింగాలలో ఆటలాడిననాడు
నేలకొండల్లోన బుద్దినేర్చిననాడు
ఆకాశమందింది తెలంగాణ-యీ నేల
సింగిడై పూసింది తెలంగాణ

త్రిభువనగరికోట తిరుగాడినా రోజు
కాకతీయుల కలలకోకలేసినరోజు
అమ్మవైపోయావె తెలంగాణ-పచ్చాని
అడవుల్లో నడిచావె తెలంగాణ

మెతుకుదుర్గంలోన ఏకశిలలపైన
రామప్ప శిల్పాల్ల వేయి స్తంభాలల్ల
నాట్యాలు జేసావె తెలంగాణ-నువ్వు
నవ్వుతూ తిరిగావె తెలంగాణ

అబలవంటు తలచి ఆక్రమించగ వస్తె
ఆవేశమె ఎగసి మగవేషమే వేసి
ఎదురించినావమ్మ తెలంగాన-రుద్రమ్మ
చేతుల్లో కత్తివై తెలంగాణ

జంపన్నవాగులో జరిగింది ఒక తప్పు
తెలిసితెల్వని తప్పు తెచ్చె నీకు ముప్పు
గూడెంల గుడిసెపై తెలంగాణ-సమ్మక్క
సల్లటి సూపువే తెలంగాణ

అడవిబిడ్డల కప్పమడిగిన పాపమే
బంగారుసువ్వల్ల బందీగబోయింది.
వీరశైవముబోయి తెలంగాణ-యీడ
బానిసత్వము సొచ్చె తెలంగాణ

బహుమనీ మొఘలాయి సుల్తాన్లు సైతాన్లు
షాహీలు,జాహీలు దొరలు,దోపిడిదార్లు
అధికారమెవడైన తెలంగాణ-నువ్వు
అణిగి ఉన్నవె తల్లి తెలంగాణ

బమ్మెరపోతన్న పాల్కుర్కి సోమన్న
పిల్లమర్రిన పినవీరభద్రన్న
కవులగన్నా తల్లి తెలంగాణ-పాట
కట్టడం నేర్పావె తెలంగాణ

బాధనోర్చుకుంటు బతుకునీడ్చుకుంటు
బరువైన గుండెలో కండ్లల్ల నీళ్ళతో
అడవిదారులపొంట తెలంగాణ-నువ్వు
అడుగులేసావమ్మ తెలంగాణ
-
గుర్రాలపై వచ్చి గుడులు కూలగొట్టి
మతముమారమంటు కుతికపై కాలేస్తే
ఊపిరాపకుండ తెలంగాణ-మమ్ము
కాపాడిన తల్లి తెలంగాణ

తోలు చెప్పుల కింద చెయ్యి నలుగుతున్న
మరఫిరంగి గాయం గుండె సలుపుతు ఉన్న
కన్నబిడ్డల పొదివి తెలంగాణ-కడుపు
దాసుకున్నవె తల్లి తెలంగాణ

ఆడబిడ్డల చెరచి అడవిసంపద దోచి
అడ్డమొచ్చినోని కాళ్ళు చేతులు విరిచె
కాలమే కదలంగ తెలంగాణ-మమ్ము
కాసుకున్నవె తల్లి తెలంగాణ

అడవుల్ని అక్కల్ల,నదిని నాయనలాగ
తండాని తమ్మునిల,పల్లెల్ని పిల్లల్ల
సూసుకున్నవె తల్లి తెలంగాణ-కండ్లల్ల
కలుపుకున్నవె తల్లి తెలంగాణ

పంటని పల్లెని ఇంటి ఇల్లాలుని
ఏది దొరికినగాని ఎత్తుకెళ్ళిపోయి
మానాలుదోస్తుంటే తెలంగాణ-నువ్వు
మౌనంగ ఏడ్చినవె తెలంగాణ

బాంచలంటు దొరలు బతుకులాగంజేస్తే
బట్టలే ఇప్పించి బతుకమ్మలాడిస్తే
గుండె రాయిగ మార్చి తెలంగాణ-
ఏడ్చిన దైన్యమె తెలంగాణ

కరువు దాపురించి కాలువల నీళ్ళెండి
గడిలబాయికాడ నీళ్ళు తేవబోయి
దొరలసూపుకి నోచి తెలంగాణ
దాంట్ల దూకిన రోషమె తెలంగాణ

కాళ్ళ రెక్కల కష్టం శిస్తుకట్టనంటే
కన్నెర్రగాజేసి కాల్చిపారేస్తుంటే
కడుపుతీపి పొంగి తెలంగాణ-కన్నీటి
నదులపారిన తల్లి తెలంగాణ

నోటికాడి ముద్ద నైజాములాక్కుంటే
కూటికిగతిలేక కొడుకులేడుస్తుంటె
రజాకార్లను తరుమ తెలంగాణ-
రగిలిపోయిందాన తెలంగాణ

ఎండనక వాననక చేసిన కష్టాన్ని
బండెనక బండ్లల్ల నిజాం పట్టుకపోతే
నిండైన నీ గుండె తెలంగాణ-నిప్పు
కణికల్లె మండిది తెలంగాణ
-
బలిఅవుతనని ఎరిగి నాజీలకెదురేగి
బందూకుగొట్టంల బతుకురాగం పాడి
తిరగబడ్డవె తల్లి తెలంగాణ-యాదన్న
గొంతుకల పాటవై తెలంగాణ

పసులు కాసేటోన్ని పైసల్ కట్టుమంటే
పసిపిల్లలా అడివి పరేషానయితుంటే
గెరిల్లాపోరులో తెలంగాణ-భీమన్న
విల్లమ్ములయ్యావ తెలంగాణ

రాంజిగోండుతో కలిపి వెయ్యిమందిని తెచ్చి
ఉరులమర్రికి కట్టి ఉయ్యాలలూగిస్తె
ఊడల్లో వాళ్ళూగ తెలంగాణ-ఇంకింత
గట్టిపడ్డ చెట్టు తెలంగాణ

వెట్టిచాకిరి బతుకు ఆత్మగౌరవ ఘోషై
జాగీర్ల జామీన్ల ఆగడమంతుసూడ
ఆయుధం పట్టావె తెలంగాణ-కొమ్రన్న
త్యాగమే సూస్తుంటె తెలంగాణ

కొంగునడుముకి చుట్టి కొడవలి చేతబట్టి
విన్నూరు దేశ్‌ముఖ్ వెన్నుపూసలు కదల
ఉరికురుకి దూకినవె తెలంగాణ-ఐలమ్మ
సూపు పౌరుషంల తెలంగాణ

కుచ్చుటోపి అయితే నేను పెట్టనంటు
సమ్మెరాగంపాడి సర్కారునే దింపి
వెలివేస్తేబడినిండి తెలంగాణ-రంగన్న
నామంల గెలిచావె తెలంగాణ

నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణంటు
తీగ తెంపి నువ్వే మంటలేసినవంటు
తిడుతుంటె దాశరధి తెలంగాణ-జైలు
గోడెక్కి ఆడినవె తెలంగాణ
-
కూలిన ఖిల్లాల బురుజుల్ల కమాన్ల
పారిపోయిన దొరల మూతపడిన గడిల
తలదాచుకున్నావె తెలంగాణ-మమ్ము
పొత్తిళ్ళ దాచావె తెలంగాణ

సర్కారు ఏలుబడి సావు తప్పించుకుని
సర్ధారు సైన్యంతో మాట నెగ్గించుకుని
మమ్ము కన్నవె తల్లి తెలంగాణ
మళ్ళ జన్మనిచ్చినవమ్మ తెలంగాణ

పుట్టిన ఘడియల్నె ఎట్ల సాదుతవంటు
పురిటిబిడ్డ నోట్ల గింజేయసూస్తుంటే
పనికిజేరినవమ్మ తెలంగాణ
దొరలపాత బాధలు మరిచి తెలంగాణ

చిందిన నెత్తురు చనుబాలుగాదాపి
రాలిన ప్రాణాల్ని గోరుముద్దలుబెట్టి
మమ్ము సాదినవమ్మ తెలంగాణ-గుండె
కెత్తుకుని సాకవె తెలంగాణ

ఒరిగిన అమరుల వీరగాధలు జెప్పి
విప్లవాలని అల్లి జోలపాటగ పాడి
నిదురపుచ్చినవమ్మ తెలంగాణ-మమ్ము
ఎండిపోయిన ఒడిల తెలంగాణ

పోరాటాల భాష మాటలే పలికించి
ఉద్యమం పలకపై అక్షరం దిద్దించి
పెత్తందార్లను తన్న తెలంగాణ-మమ్ము
పెంచినవమ్మ తెలంగాణ

కొండగాలిపాట వాగువంకల ఆట
గువ్వపిట్టలకూత గంజిగడక మేత
మాకు తెలిపినవమ్మ తెలంగాన-మా
మనసు నింపినవమ్మ తెలంగాణ
-

తెలీవిలేనోళ్ళమని సదువురానోళ్ళమని
మదరాసు బొంబాయి మనుషుల్ని పట్కొచ్చి
మనల అడుగునతోస్తె తెలంగాణ-ముల్కి
ముల్లువైగుచ్చినవ్ తెలంగాణ

కుడినుండి ఎడమకి రాసెటోడెందుకని
కొలువుల్ని సదువుల్ని కాలరాసేస్తుంటె
సిటీ కాలేజిలో తెలంగాణ-లేత
సిగురోలే పూసినవ్ తెలంగాణ

మన ఇంట్ల కుర్చేసి మనల నౌకర్‌జేసి
సాంబారు ఇడ్లీలు జొన్నరొట్టెలమేస్తే
చెయ్యి పిడికిలి బిగిసి తెలంగాణ
చెంప దెబ్బల్ల కలిసినవె తెలంగాణ

పెద్ద మనుషులుజేరి పద్దుపత్రం రాసి
కనికట్టునేజేసి తాకట్టు నినుపెడితె
పయ్య పద్దతికింద కింద తలంగాణ
నలిగిపోయిన చెయ్యి తెలంగాణ
ఢిల్లినుండి వచ్చి పెళ్ళి నాటకమాడి
అంచుల్ని చెరిపేసి ఉంచుకొమ్మన్నారు.
ఉమ్మడి రాష్ట్రమని తెలంగాణ-నిన్ను
అమ్ముకుని ఉరికిండ్రు తెలంగాణ

భాషపేరుజెప్పి పక్క ప్రాంతం కలిపి
అంధకారముదెచ్చి ఆంధ్రదేశమనిరి
కొత్త పేరు మొలిచె తెలంగాణ-నిన్ను
వేరు పురుగై తొలిచె తెలంగాణ

వాడొకడు వీడొకడు దేహి అంటు వస్తె
వాడవాడలు రాసి వాళ్ళకిచ్చినావు.
మనసున్న తల్లివే తెలంగాణ-నువ్వు
దయ ఉన్న మన్నువే తెలంగాణ

దేహి అంటు వచ్చి దేహమంతా పొడిచి
ఆంధ్ర సర్కరోడు ఆర్డర్లు వేస్తుంటే
కుత్తుకను తొక్కంగా తెలంగాణ-నువ్వు
ఎత్తుకున్న బోనం తెలంగాణ
-
వ్యవసాయమన్నారు-భూములే కొన్నారు
చీమల పుట్టల్ల పాములైపోయిండ్రు
వలసవాదులు వచ్చి తెలంగాణ-వాళ్ళె
విషనాగులయ్యిండ్రు తెలంగాణ

ముల్కిరూల్సుని వాళ్ళు మూసిల ముంచిండ్రు
గెలిచిన తీర్పుని మలిపేసి నవ్విండ్రు
ఫ్రీజోను చేసిండ్రు తెలంగాణ-వాళ్ళు
ప్రేతాల మించిండ్రు తెలంగాణ

ఇరవయ్యొక్కటి వస్తె హింది పాసన్నారు
ఇష్టమొచ్చినట్టు రాజ్యాంగం మార్చిండ్రు
దొరల రాజ్యంబోయి తెలంగాణ-యీడ
దొంగపాలన వచ్చె తెలంగాణ

వలసవాదులుమారి విషవాదమే నూరి
కొలువుల్ని భూముల్ని కొల్లగొడుతు ఉంటె
మండిపోయినదాన తెలంగాణ-గుండె
మంటలారనిదాన తెలంగాణ

పోరపొమ్మంటుంటే పాతుకునిపోయిండ్రు
రాజధాని మొత్తం మా రాజ్యమన్నారు
పాతబడ్డామంటు తెలంగాణ-నిన్ను
పాతరెబెట్టిండ్రు తెలంగాణ

పన్నెండేండ్లు ఉండి ఇల్లు మాదన్నారు
ప్రశ్నిస్తె పోలీసు బలగాల దింపిండ్రు
పసిపిల్లలను సంపి తెలంగాణ-తెల్లోల్లె
నయ్యమనిపించిండు తెలంగాణ.

ముల్లెమూట సర్ధి ఎల్లిపోరా అంటె
మూన్నూట డెబ్బై ప్రాణాలు తీసిండ్రు
మనుషులకి సావుంది తెలంగాణ-వాళ్ళ
త్యాగం సావులేంది తెలంగాణ

సీమాంధ్రులమని మరిచి సిగ్గుశరమొదిలేసి
ముఖ్యమంత్రి కూడ మావోడె అన్నారు.
సింహాసనమే ఎక్క తెలంగాణ-నక్క
సింహంగాదు తెలంగాణ
-
ప్రజాసమితిపెట్టి పదిజిల్లలు తిరిగి
పార్లమెంటు సీట్లు పన్నెండు గెలిచిండు
పదవి ఎరకి చిక్కి తెలంగాణ-ఒకడు
పారిపోయిండమ్మ తెలంగాణ

పార్టీని కాంగ్రెస్‌ల పరువుని గోదాట్ల
కలిపి కనపడకుండ ఢిల్లీకిపోయిండు.
తల్లి తాళిబొట్టు తెలంగాణ-వాడు
తాకట్టుబెట్టిండు తెలంగాణ

కుటిల కుతంత్రాల మనలేని పిల్లల
ఒళ్ళు బాధలుజూసి తల్లడిల్లిపోయి
తండ్లాడినావమ్మ తెలంగాణ-కాళన్న
గొడవ గోడు నువ్వు తెలంగాణ

తెలుగంటె మాదంటు తెలివంతజూపిస్తె
పుంటికూరని ఆంధ్రమాతంటు పూజిస్తె
యాస బదనామైతే తెలంగాణ-యశోద
కధలబూసిన పువ్వు తెలంగాణ
-
యాస బొందలబెట్టి భాష మాదన్నారు
భోగంమేళా ఆట యోగమని అన్నారు.
తమ్ముని లెక్కజూస్తె తెలంగాణ-వాళ్ళు
ఆస్తి పంచమండ్రు తెలంగాణ

సంప్రదాయం మాది నేర్చుకొమ్మన్నారు
అమ్మతమ్ముని కూడ చేసుకోమన్నారు
పీర్ల నెత్తినెక్కి తెలంగాణ-జోడు
సవ్వారిజేసిండ్రు తెలంగాణ

హైద్రబాదు మేమె కట్టినామంటారు
చార్మినారు ప్లాను గీసినమంటారు
మోచేతుల బతికి తెలంగాణ-వాళ్ళు
మొకము నాదంటారె తెలంగాణ

అడిగి వచ్చినోళ్ళు అభివృద్ది మాదంటు
మురికంత మూసీల కలిసేలజేసిండ్రు.
కాళ్ళు మొక్కెటోడు తెలంగాణ-వాడె
కాళ్ళొత్తమంటడె తెలంగాణ
-
గోదావరి క్రిష్ణ పరవళ్ళు తొక్కిన
పంటచేనుకి నీటి సుక్క దిక్కులేదు.
నోరు తెరిచిన బీడు తెలంగాణ-నువ్వు
నల్ల రేగడి గోడు తెలంగాణ

సుక్కనీరులేక డొక్కలెండుతుంటే
సర్కారు నిధులల్ల టక్కరిచ్చె నీకు
నిండిపోయిన కరువు తెలంగాణ-నువ్వు
ఎండిపోయిన చెరువు తెలంగాణ

మానేరు మంజీర పొంగి పొరలవేంది
కిన్నెరసాని వన్నె కులుకుయేమయ్యింది
ముచికుంద యేమైంది తెలంగాణ
అది మూసి ఎందుకైంది తెలంగాణ

ప్రాణహిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్టేడబాయె
సాగర్ల నీళ్ళని ఎవని పంటకిబాయె
పుట్టగతిలేనోళ్ళు తెలంగాణ-నిన్ను
పుట్టి ముంచిండ్రమ్మ తెలంగాణ

ఇచ్చంపల్లి మర్చి పోలవరమని ఒకడు
బాబ్లి కట్టి ఒకడు ఆల్మట్టి అని ఒకడు
పొరుగు రాష్ట్రపోడు తెలంగాణ-నోట్లె
మట్టి కొట్టినాడు తెలంగాణ

తుంగభద్ర కృష్ణ కళ్ళముందే ఉన్న
పాలమూరిపొలము వలస ఎందుకుబాయె
నీటిమీది లెక్క తెలంగాణ-నిన్ను
తుంగలో తొక్కింది తెలంగాణ

సిరిసిల్ల గద్వాల చేనేత యేమాయె
ఇందూరు మగ్గాలు బొంబయెందుకుబాయె
ఆప్కో అంటె అర్ధ అర్ధం తెలంగాణ-సాబ్కో
అయిపోయిందె తెలంగాణ

ఆరుగాలంజేసి పంట తీసేటోడు
బాయిల్ల పనిజేయ దుబాయి పోయిండు
ఎంత కష్టమొచ్చె తెలంగాణ-అంత
నష్టమెవడు తెచ్చె తెలంగాణ
-
ఎగురుతు ఆడేటి ఎర్రజెండేమైంది
దున్నెటోందె భూమి అన్న అన్నలేరి
చర్చలకు పోయిండ్రు తెలంగాణ-వాళ్ళు
సుక్కల్లోజేరిండ్రు తెలంగాణ

ఆంధ్రోడిపాలన అంధకారములోన
సుక్కల్లో అన్నలు దిక్కుల్లో అరుపులు
కుక్కలా పెత్తనం తెలంగాణ-నిన్ను
చిక్కుల్లో తోసెన తెలంగాణ

సూరుకు తలతగిలి రకతంకారుతుంటే
పాపాల చీకట్ల ఉద్యమ దీపంబెట్టి
తచ్చాడినవె తల్లి తెలంగాణ
సొంత తనయులని ముద్దాడ తెలంగాణ

సక్కనైన గుణము నిన్ను ఇడవకపాయె
దిక్కులేని యాల సావన్నరాదాయె
సూరీడు పొడవంగ తెలంగాణ-పొద్దు
ఎరుపులో తేలావె తెలంగాణ
-
ప్రకటించినానంటు పత్రికల మీదెక్కి
పదిరోజులకె ఒకడు మాట మార్చేసిండు
పెట్టుబడి దయ్యాన్ని తెలంగాణ-నువ్వు
మట్టుబెట్టవె తల్లి తెలంగాణ

శ్రీకృష్ణుడిపేర కుట్రజేసిండొకడు
పాండవులనిడిచేసి కౌరవులజేరిండు
ఆత్మగౌరవమంటె తెలంగాణ-అది
నాకు తెల్వదండు తెలంగాణ

మా అన్న ఒకని న్యాయమడగబోతె
రాయలతెలంగాణ రావొచ్చునన్నాడు
మతములేనిదాన తెలంగాణ-మమ్ము
సీమలో కలపొద్దు తెలంగాణ

తెలంగాణ నా ధ్యేయమన్నాడొకడు
తీరజూస్తెవాడె సమైఖ్యాండ్రన్నాడు
స్వార్ధపరులజూసి తెలంగాణ-నువ్వు
సావునెతకొద్దమ్మ తెలంగాణ

సామాజికమని ఒకడు సంకలె గుద్దిండు
విశాలాంధ్ర నేడు ఇంపుగుందంటాడు
విలువలేని మాట తెలంగాణ-నువ్వు
బలి అయ్యిపోవద్దె తెలంగాన

సెంటిమెంటుని మేము గౌరవిస్తామంటు
మాట మార్చినోడు జైళ్ళు తిరగబట్టె
తప్పుజేసినోడు తెలంగాణ-శిక్ష
అనుభవిస్తాడమ్మ తెలంగాణ

రబ్బరు బుల్లెట్లు రక్కసి నృత్యాలు
ఎదురుమాట్లాడితె ఎస్మాలు గిస్మాలు
లాఠీ దెబ్బలు తగిలి తెలంగాణ
నీ తోలంత కమిలింది తెలంగాణ

రెండుకళ్ళని ఒకడు రెండు నాలకలోడు
యీడ్నెపుట్టిన అనే హిట్లరు ఇంకొకడు
మోకాలు అడ్డేస్తె తెలంగాణ-వాని
కాళ్ళు ఇరగగొట్టు తెలంగాణ
-
సిగ్గుశరములేని బద్మాశిరాజ్యంల
ఎనిమిదొందలమని బలిదానమయ్యిండ్రు.
రాజకీయములోన తెలంగాణ-నీ
రక్తమె మరిగింది తెలంగాణ

ఒక్క పుట్టుకలోనె ఇంకెన్ని యాతనలు
మొక్కవోని దీక్షకెన్ని ఆటంకాలు
కాలిపోయిన బతుకు తెలంగాణ-నువ్వు
సావులేని ఆత్మ తెలంగాణ

ఉరికొయ్య తాళ్ళల్ల ఊగేటి కాళ్ళల్ల
సల్ఫాను డబ్బాల్ని మోసే చేతుల్లల్ల
పాణంల పాణమై తెలంగాణ-నువ్వు
వదిలిపోవద్దమ్మ తెలంగాణ

బీడు భూముల్లోని కోతకడుపుతోటి
ఇంకిపోయిన కాల్వ నీళ్ళ ఈపుతోటి
అట్లనే ఆగుండు తెలంగాణ-నీకు
అమృతం తెస్తున్న తెలంగాణ

అమరవీరుల స్థూపం చిట్టచివరంచులో
యెలిగేటి సుక్కల దారిలో అడుగేసి
ఇదిగిదిగో వస్తున్న తెలంగాణ
ఇంక ఏడ్వకె తల్లి తెలంగాణ

అస్సైదుల అంటు ఆటలాడుకోని
పెట్రోలు మంటల్తో తానమెపోసుకుని
నిన్ను చేరుతనమ్మ తెలంగాణ-నీ
కన్నీరు తుడిచేస్త తెలంగాణ

చేనేత మగ్గంల బట్టలే నేసుకొని
సెజ్జుభూములకాడ దర్జాగ యేసుకుని
అలయ్‌బలయ్ అంటు తెలంగాణ-తల్లి
అందర్ని కలుస్తా తెలంగాణ

తూటాలకెదురేగె ఆటలె చూపించి
బూట్ల కవాతులకి జోడురాగం పాడి
మురిపిస్తనె తల్లి తెలంగాణ-నీకు
ముద్దుబెడతానమ్మ తెలంగాణ

నాగేటి సాళ్ళల్ల నవ్వేటి బతుకుల్ల
పనిచేసెరెక్కల్ల పల్లె పాటల్లల్ల
నీతోటె నేనుంట తెలంగాణ-నిన్ను
వదిలిపోలేనమ్మ తెలంగాణ

బూరుగు చెట్లల్ల బుర్కపిట్టల్లల్ల
తంగేడు పువ్వుల్ల అడవి ఆకుల్లల్ల
కలిసిపోతానమ్మ తెలంగాణ-నిన్ను
కావలించుకుంట తెలంగాణ

తల్లిపాలుదాగి రొమ్ముగుద్దేటోల్లు
సందుల్లల్లదాగి మొకము చాటేసిండ్రు
డప్పుసప్పుడుజేసి తెలంగాణ-వాళ్ళ
ముప్పుతిప్పలుబెడత తెలంగాణ

కేంద్రమే కదిలేట్టు ఢిల్లి ఊగేటట్టు
అన్నదమ్ముల వెతలు జల్ది తీరేటట్టు
పొరుజాతరలోన తెలంగాణ-నేను
పొలికేకబెడ్తానె తెలంగాణ

రాళ్ళుపోగు చేసి ఆయుధాలుగ దాచి
అడ్డమొచ్చెటోని అంతునేసూడంగ
అడుగేసి కదులుతా తెలంగాణ
పిడుగల్లె దుంకుతా తెలంగాణ

పూలు తెంపుకోని గుండెకద్దుకోని
అమరుల త్యాగాల్ని కళ్ళల్ల నింపుకొని
ఉరికేటి సూపుతో తెలంగాణ-నేను
ఉద్యమాన్నవుతానె తెలంగాణ

గునుగు పువ్వుల్లోంచి గుండెమలుపుల్లోంచి
ఎండిపోయిన చెలక ఎరుపు చెక్కిట్లోంచి
ఎదురువస్తానమ్మ తెలంగాణ-నేను
వెలుగు సూరున్నవుత తెలంగాణ

జబ్బకు సంచేసి దబ్బుదబ్బున కదిలి
చేతిలో జెండతో నినదించె గొంతుతో
సాగరహారమై తెలంగాన-
హారతే నీకిస్త తెలంగాణ

28-09-12

కట్టా. శ్రీనివాస్ || నడక


ఆవిష్కరణాత్మక ప్రగతిశీల ఆలోచనలు
నీ విశాల నిశీధి గదులలో
పరుచుకుంటూ వెలగాలి.
అక్కడితో చాలదు.

ఆ వెలుతురు దారిలో
నీ ధ్రుఢమైన అడుగులు
తడబడకుండా కదలాలి


లకుముకి పిట్టా
అప్పుడే నూతన ద్వారం నిన్నాహ్వానిస్తూ
తెరుచుకుంటుంది.
నీక్కావలసిన నిధికూడా
అక్కడే దొరకొచ్చు.

http://antharlochana.blogspot.in/2012/09/blog-post_27.html

మూర్తిరాజు అడ్లూరి // నీవు ఏది పొందలేవు


అది నాదె
ఇదినాదె
అన్ని నీ ఇంట్లొ
వుండాలని
ఆశపడ్డావు
ఏది కాకుండా
నీవు వీధినపడ్డావు

స్వార్థం మూసీ కంపు
నీదేహమంత ప్రవహిస్తుంది

నీఅవాగ్దానాలే
నీగొంతులో అబద్దపు
పుండ్లు గా పుడుతాయి

స్వార్థమా నీవు ఏదిపొందలేవు

26/09/2012

కాసుల లింగారెడ్డి // వర్గశత్రువు

కాలం ఎవని కనుసన్నల్లో
నడవదు
ప్రాణం ఎవడి సేఫ్టీలాకర్లలో
నిలువదు
అక్క
పెద్దోడు
చిన్నోడు
అచ్చంగా అబ్డామినల్‌ పెయినే అంటరు
హఠాత్తుగా
జీవం అలుగు దుంకుతది
ఒక్క కాటు
మూడు పసి పిట్టలు
'సేవ్‌ స్నేక్‌' మహోద్యమకారులారా!
చంపండి ఇప్పుడైనా-

ఉగ్రవాదం
ఏ మట్టిపొయ్యిమీద ఉడుకదు
సామూహిక హనన చర్య
ఎవడో మీటనొక్కందే ప్రాణాలు ఎగురేసుకపోదు
దారిద్య్రం దారి దోపిడికి లైసెన్సు కాదు
కసబ్‌ వేలి అంచులమీది కాలిన శవాల కమురు
కడిగేస్తే పోదు
183 మాత్రమే కాదు
సమస్తం నిషేధం విధించుకున్నా
పిల్లి మెడలో నేనే గంట కడతా
ప్రాణదాతను కదా నేను
కసాయిలను ఉరితీసే తలారినైతా

పంచభూతాలు
ఎవడి పాదాక్రాంతమూ కావు
ఎవడి పడకెక్కే
పసిడి కాంతలూ కావు
'బాంచెన్‌, కాల్మొక్కవు'
ఒరేయ్‌ మూర్ఖుడా!
చుట్టబెట్టుకొని
ఉక్కు లాకర్లలో భద్రపరుచుకునేది
ఉట్టి కాగితపు ఉండలే
జీవకోటి ప్రాణాధారపు భూమి కాదు

నాగలి భుజాన మోస్తున్న రైతా!
సర్రున కర్రు లాగి
నా దేశ భూస్వామ్యం గుండెల్లో గుచ్చు
చెమట నెత్తుర్లు పోసి
చక్రాన్ని తిప&్పుతున్న శ్రామికా!
నేలతల్లి కడుపు చీల్చి
బంగరు వనరుల దోస్తున్న బడాచోరుల పాతరెయ్‌

వర్గశత్రు నిర్మూలన
ఒక అనివార్య చర్య.

(వరంగల్లు జిల్లా బచ్చన్నపేటలో2-9-12నాడు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు పిల్లలు ఒకే రాత్రి, ఒకే పాము కాటుకు మరణించిన విషాద సందర్భంగా)

సురేష్ వంగూరీ || ఏకాంతం


నాకెవరూ లేరనుకోకండి
నాతో నేను స్నేహించడానికే ఈ ఏకాంతం

ఏకాంతంలో
కొన్ని జ్ఞాపకాల పలకలూ, బలపాలూ
నన్ను నేను దిద్దుకుంటూ, చెరుపుకుంటూ

ఏకాంతంలో
కొన్ని అనుభవాల అద్దాలూ, అర్ధాలూ
నన్ను నేను చూసుకుంటూ, తెలుసుకుంటూ

ఏకాంతంలో
కొన్ని అవకాశాల తలుపులూ కిటికీలూ
నన్ను నేను తెరుచుకుంటూ, తొంగిచూస్తూ

ఏకాంతంలో
నన్ను ఉతుక్కుని ఆరబెట్టుకుంటాను
నన్ను వెతుక్కుని కూడగట్టుకుంటాను
నాకు నేనే భుజం తట్టుకుంటాను

నాకెవరూ లేరనుకోకండి...
హృదయాన్ని పైకి లాగి బిగించి కట్టుకుని
మళ్లీ మనుషుల్లో కలవడానికే ఈ ఏకాంతం

27. 9. 2012

చేపూరి వినాయకప్రసాద్ || రాయాలి...


రాయాలి..
రాళ్ళని మార్చాలి...
మనసుని కవ్వించాలి..

హృదయాన్ని రంజించాలి...
తనువుని తుళ్ళించాలి...

గమ్యం వైపు మళ్ళించాలి..
కర్తవ్యం భొధించాలి..

అదే కవితల్లొని మూలమంత్రం...


27SEP2012

--శ్రీవిప్ర--

యల్లాప్రగడ రాజా రవి శ్రీనివాస్ || ప్రేమవతారుడు

మొదటిసారి అతడి రక్తం చిందించబడింది
అతడికి ముళ్ళకిరీటం అలంకరించబడ్డప్పుడు

అతడు శిలువను మోసాడు
దానితోటే అందరి పాపాలను మోస్తున్నానని భావించాడు
ఆ బరువుతో శరీరమొంగినా..
తనలో కరుణ మాత్రం నిఠారుగా ఉందని చాటాడు

అతడి రక్తం స్రవించి ఇంకుతూనే ఉంది
వంటిపై కొరడా పేల్తున్నప్పుడూ
శిలువకు మేకులు మోదుతున్నప్పుడూ

రక్తమింకిన ప్రతిసారీ..
అతడి ప్రేమద్విగుణీకృతమయ్యిందనుకున్నాడు
అతడు నోరు తెరిచి అడగడడమే తరువాయి..
దైవం తరఫు లక్షల సైనికులు
అతడి పక్షాన నిలబడే అవకాశముండీ
ప్రేమించే బలహీనత వల్ల
అతడు మిన్నకున్నాడు

సరిగ్గా మూడ్రోజుల తర్వాత
అతడు పునరుజ్జీవితుడయ్యాడు
కానీ..
ఇంకా భూమిపై ఎన్నో
సంపూర్ణ ప్రేమోద్భవ హృదయగర్భాల ద్వారా
అతడు నిత్యం
పునరుజ్జీవితుడవుతూనే ఉన్నాడు!! 
25SEP12

ఆదూరి ఇన్నారెడ్డి || నా చుట్టూ నీడలు నీ ఆకారంలోనే ఉన్నాయి


నేను నేనుగా
నిన్ను చూసినప్పుడే
నీ నువ్వుగా మారాను
నీకు నువ్వుగా
నన్ను పలకరించినప్పుడే
నా నవ్వుగా మారావు
నీకు నాకు నడుమ
అక్షరం ఆలంబన అయితే
నా గుండెలో భావాలు
విరిసే పుష్పాలుగా మారాయి
కదులుతున్న కాలంలో
నీ కలం కమనీయమయితే
నీ కోసం నిరీక్షించే నా కన్నులు
రమణీయతను చాటుతున్నాయి
అద్దంలో మనిషి ముఖం కనిపిస్తే
ప్రేమించే హృదయంలో
మనసు రూపం కనిపిస్తుంది
ఒకచోట నిలబడని ఊహ
ఒకనాటికి అంతమవని అజ్ఞానం
ఒకేసారి పలకరించే అనురాగం
ఒకే క్షణంలో పోయే ప్రాణం
ఇలా ఒక్కొక్కసారి జరిగే కదలిక
ఎక్కడికక్కడ తలుపులు తెరుచుకుని
తలపులే వేదికగా ఎప్పటికప్పుడు
మనల్ని హెచ్చరిస్తూనే ఉంటాయి..
జీవితం నుండి, హృదయ స్పందన వరకు
వదలలేక వదిలి తిరుగుతున్న గుండె చప్పుడు
మరింత వేగాన్ని పెంచినా
కించిత్ మెరుపు వేగంతో
చీకట్లను చీల్చుతూ వెలుగుల్ని చిత్రిస్తూ
నా చుట్టూ నీడలు నీ ఆకారంలోనే ఉన్నాయి
అవును
ఇపుడు
నాలో కనిపించేది నేను కాదు
నాలో వినిపించేది నా స్వరం కానే కాదు
నా స్తంభించిన గుండెను నడిపిస్తున్న ఒక తరంగం
అదే నాకంటూ మిగిలిన..ఓ చిన్ని అశాతరంగం..

నీ కళ్ళలో కాంతులే నా ఊపిరి..
పెదాల మద్య మెరిసే చిరునవ్వుల కాంతే నా జీవం..
అలా జీవిస్తున్న ఇద్దరిమద్యి కాలం కఠినంగా ఉంది..
కాలం కఠిన మైంది కాబట్టే ఇదరినీదూరం చేసి వెర్రినవ్వులు నవ్వుతోంది

పీచు శ్రీనివాస్ రెడ్డి || పార్టీ వార్తలు


ఒద్దికగా ఒదిగి
ఆకాశమంత ఎదిగి
ఆయుధమై కదిలే అక్షరాన్ని
రాజకీయ పక్షపాతం
కబ్జా చేసుకుంటోంది

అక్షరాలు సిగ్గు పడుతున్నాయి
అసత్య వార్తల్లో
తమకు అంగీ లాగు తొడిగినందుకు

ప్రతిపక్షానికొకటి
మిత్రపక్షానికొకటి
అధికారపక్షానికొకటి
ప్రజాపక్షానికే
దినపత్రిక కరువయ్యింది

ఎవడి పత్రికల్లో వాడు
గొప్పగానే కనిపిస్తున్నాడు
ఎవడి ఛానల్లో వాడు
మేమే గొప్పని
అరుపులు పెడబొబ్బలు

ఇది
శబ్దం నోరు పారేసుకుంటున్న
మహానగరం
ఇక్కడ
గట్టిగా నోరున్న వాడిదే రాజ్యం

అక్షరానికి పక్షపాతం పులుముతున్న
పత్రికలు, చానళ్ళు
వ్యాపారం రాజకీయంలో భాగమై
రాజకీయమే వ్యాపారమై
పార్టి ట్రేడ్ మార్క్ వార్తలు
చిలకపలుకులై కూత పెడుతున్నాయి

భయపెట్టే అక్షరం
భయపడుతోంది
ఎవడి సొంతానికి వాడు
వాడుకుంటుంటే

పార్టీలకు అమ్ముడు పోయిన పత్రికలను
నడి బజార్లో తగలబెడుదాం
పోనీలే అని కూర్చుంటే
నిజం నిశ్శబ్దంలోకి జారుకుంటుంది మరి !
26-09-2012

కరణం లుగేంద్ర పిళ్ళై // సేవానిరతి


చేసిన సేవకు
ప్రచారం అవసరమా
ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలో
ఎప్పుడు కూడదో తెలుసా

ఎన్నడయినా
రెప్పల చప్పుడు విన్నావా
నిశ్శబ్దంతోనే
విధిని నిర్వరిస్తుంది

గుండె లయలు విన్నావా
ఎప్పుడయినా
అవి శబ్ధం చేస్తూనే
విధిని నిర్వరిస్తుంది 
26.9.12

కట్టా శ్రీనివాస్ || నీ రంగేమిటి ?


పారదర్శకమైన మనసు పట్టకం గుండా.
ప్రపంచపు తెలుపు ప్రతిఫలిస్తే విరిసే హరివిల్లు.
అదే నేను, అదేనేమో మనమంతా.
అసలు రంగులే లేవు
తరంగధైర్ఘ వ్యత్యాసమే లేనపుడు అంటాడు రామన్.
అలాగే నేనూ లేను.
వేరు వేరు భావోద్వేగాల స్పందనలు ప్రతిఫలించనపుడు.

వంటికో రంగు,వృ త్తి హంగుకో రంగు,
ప్ర వృ త్తికో రంగు,
ప్రపంచం ఏ రంగుల అద్దం గుండా చూసినా,


లకుముకి పిట్టా,
లోపలున్న ఆ ఒక్కటే నేను.

http://antharlochana.blogspot.in/2012/09/blog-post_25.html

కర్లపాలెం హనుమంత రావు ॥ కొన్ని చురకలు


1
ప్రతి ఏడాదీ పోలింగ్ చుక్కలే
ఐనా పోలియో
మన ప్రజాసామ్యానికి!

2
బెల్టుబాంబుకు కొందరే
బెల్టుషాపుకు
ఎందరో!

3
క్విడ్ ప్రో కో
పెద్దల
నగదు బదిలీ

4
గద్దె మీది
'గోవింద'రాజులకు
స్విస్ బ్యాంక్ లాకర్లే
ఆరో గది

5
యూరియా మెతుకు లేదు
యురేనియం సంపెంగ నూనె
దేశం మీసాలకి!

6
చిన్న చినుక్కి ఎంత శక్తో!
చిటికెలో నగరం
హిందూమహాసాగరం

7
ముళ్ళెక్కువా
పూలు తక్కువ
మన్మోహను సర్కారు
బ్రహ్మజెముడు సంస్కరణలకు

8
మీడియా మేధావులు
మరీ ఎక్కువై పోయారు
తెనాలి రామలింగులూ
తెలారంగానే
జుట్టుకు తెల్లరంగుతో తయారు!

9
రాజులు డొక్కు బస్సుల్లో
బంట్లు బుగ్గ కార్లల్లో
భలే ప్రజాస్వామ్యం!

10
వేలు పట్టుకు నడిపించిన అమ్మా నాన్న
వేలు విడిచిన చుట్టాలయారా కన్నా!
వేలు సంపాదిస్తునావనా..హన్నన్నా!

11
పిడుగు ముందూ
మెరుపు తరువాతా
ప్రియురాలి చెంప దెబ్బ

కొసరుగాః
12
ఆక్రో శాక్రోశ ఘోషంబై
వికట కఠోరాట్టహా సోద్భటం బై
వక్రభూవల్లరీ సంవలన భయదంబై
స్ఫార నిశ్వాస ధారా చక్రంబై
కంగారొద్దు
మా అటక మీది తాళ పత్రాల
వట్టి తాటాకు చప్పుళ్ళ గోల

జగద్ధాత్రి || అవసరమా?


దాపరికం అవసరమా నేస్తం?
అడిగాను సందేహంగా
అవసరమే ... ఖచ్చితమైన జవాబు
సూటిగా తాకింది చెవిని

కొన్ని మాటలు , కొన్నివిషయాలు
కొన్ని సంఘటనలు కొందరితో చెప్పకూడనివి
చెప్పకూడదు ...అందుకు అవసరమే దాపరికం
నిష్కర్ష స్వరం లో పలుకు సోకింది కర్ణ భేరిని

ఏమో మరి ...పెదవి విరిచాను
ఏది దాయాలో ఏది దాయ కూడదో
నిజంగా నాకు తెలీదు సుమా
అన్నా భుజాలెగరేసి

మనసు , మమత జంట కట్టిన
అనుభూతుల రసావిష్కరణ
మది లో చెలరేగే మధుర తుఫాను
అక్షరాలుగా ఒలికి పోతాను

హృదిని వేధించే బాధలను
మాటలలో పంచుకుంటాను
చుట్టూ ఉన్న సమస్యలకు
కవితావేదన గా ఎక్కడన్నా
పరిష్కారాలు దొరుకుతాయేమో నని
వెదుకులాడుకుంటాను

ఘనీభవించిన భావ ప్రకంపనలను
ఉద్విగ్నతతో ఉల్లేఖిస్తాను
అన్యాయపు వక్ర వర్గాలను
తూర్పార బట్టకుండా ఉండలేను

మనుషుల మది మేధలలో
అలుముకున్న విష మేఘాలను
అనురాగ వర్షమై అలికి వేస్తాను

అనుభవాల , అనుభూతుల సారాన్ని
మరు తరం వారికి పంచి
జీవితమేమిటని ఎరుక కల్గిస్తాను

అందుకే నాకు దాపరికాలు లేవు
తప్పులో ఒప్పులో మెప్పులో దేప్పులో అయినా
మనసు చెప్పిన మాట
మేధ గాంచిన బాట
పదిమందికీ పంచి పరవశిస్తాను
కొందరి హృదినైనా కవితా దివిటీనై
వెలుగుతూ, వెలిగిస్తూ సాగిపోతాను

ఇక ఇప్పుడు చెప్పు దాపరికం అవసరమా?
జీవితానుభవాల సారాన్ని
దాచుకోవడం అవసరమా నేస్తం ??
దాచకుండా చెప్పు !!!

అనిల్ డ్యాని // ఎడబాటు


ఎడబాటు తేలికేం కాదు
నువ్వు
పలికినంత
చిన్న పలుకేం కాదు

లేత గులాబిని రేగు ముళ్ళు తో
చీల్చినట్టు చేసిందా మాట నా
గుండెను చూడు ఎంత ప్రేమ
స్రవిస్తుందో నెత్తురులాగా

మన చూపులే భయం నిండిన
కనులతో భారంగా కిందకి
దిగుతున్నాయి సంధ్య సమయాన
సూర్యునిలా

నా ఊహలో అందే కట్టని నీ
నీ పాదం నిష్క్రమణ అడుగుల సవ్వడి
వందల సైన్యం కవాతు చేస్తున్న
శబ్దాలతో కంపిస్తుంది నా గుండె

ప్రాణం పోవడం అంటే ఇదా
నువ్వెళ్ళి పోతున్నావనే ఊహ తో
నాకు తెలిసొస్తుంది
కన్నీళ్ళు పోసి పెంచలేను
మన ప్రేమ మొక్కని నీ ఎడబాటుతో

నువ్వు లేకపోయినా
నీ ఉహ ఉంది నా దగ్గర
ఊపిరి భారమైన
నీ తలపులనే శ్వాసిస్తూ
ఎడబాటు కారణాలను
అన్వేషిస్తూ సాగుతున్నా
ఎడబాటు దూరం ని దగ్గర చేసేందుకు
అది జరుగని క్షణాన .............................

సందేహమే లేదు సమిధను అవుతాను
నీకోసం ఎడబాటు తట్టుకోలేక
నీ ప్రేమను ప్రేమిస్తూ నిరంతరం

26SEP12

చింతం ప్రవీణ్ || వాడు...


నేను నడుస్తున్నానన్నా మాటే గాని
నా అడుగులు హైజాక్ చేయబడ్డాయ్

నేను బిగించిన పిడికిలిలో
నా ఆవేశం హైజాక్ చేయబడ్డది

నేను నినదిస్తున్న గొంతులో
నా నినాదం హైజాక్ చేయబడ్డది

చివరికి
నా అన్నదమ్ముల బలిదానాల్లో
త్యాగం హైజాక్ చేయబడ్డది

కాంగ్రేసోల్లు...
పచ్చంగోల్లు...
ఒక్కన్ని మించిన దొంగలు ఒకలని
వాన్ని నమ్మినం
వాని జెండాలు మోసినం...

ఆ జెండా వెనకాలే
నడిచినం...
పరిగెత్తినం...
నినదించినం...

ఇప్పుడు
ఆ రంగులమారి జెండా వెనక దాగున్న
నెత్తుటి అజెండా తేటతెల్లమైంది...

నాకేం ఎరుక వాడు

చేతులు కట్టేసి
పిడికిలి బిగించమన్నడని
గొంతు నొక్కేస్తూ
నినాదమివ్వమన్నడని
నడుస్తున్న దారిని తవ్వేసి
పరిగెత్తమన్నడని

నాకేం ఎరుక వాడు
ఆకాంక్షను అంగడి చేసి
ఉద్యమించమంటున్నడని
వేదికలన్నీ కూల్చేసి
ప్రసంగించమంటున్నడని
నిలువెల్లా గాయం చేసి
మందు పూస్తున్నడని...

నిజానికి
వాడెప్పుడూ అంతే...
జనాలు నెత్తురోడుతుంటే
మౌనమే వ్యూహమంటడు
ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతుంటే
వూరౌతల వుంటడు
పోరాటానికంతటికి
పేటెంట్ దారున్నంటడు...

26.09.2012

నీ || "నిలువెత్తు హృదయాన్నై"


"దేహానికి-మనసుకి మధ్య
సరిహద్దు రేఖలే లేక పోతే..

దేహాన్ని ఆత్మలో విలీనం చేసే
విద్యలె వస్తే..

దేహం నుంచి ప్రాణాన్ని విడగొట్టి
మనగలిగే మహిమలే తెలిస్తే,

"చొక్కా" విడిచి హాంగర్ కి
తగిలించినట్టు,

ఎంచక్కా శరీరాన్ని మడిచి
శ్మశానం లో విడిచి
నిలువెత్తు హృదయాన్నై కదలాడేవాణ్ణి..!

"బ్రతకటానికి శరీరం మీద
ఆధారపడ్డ అధముణ్ణి....!"

నాలోపల లోలోపల
అంతర్వర్షం తపిస్తే

నన్నెందుకో..
భూమ్యాకాశాలు మరిస్తే

హ్రుదయాన్ని తడిపి ముద్దెయ్యలేని మాటలు
ఈప్రపంచాన్ని జయిస్తే

అనామకంగా అంతరంతరాలలొ
అదేపనిగా అంతరిస్తా..!!

........నీ
(నాకు తాత్విక స్పర్స అంటే చెప్పిన మనిషికి..)

26సెప్టెంబర్2012

ప్రియ కారుమంచి // మహల్లో కో యిల

ఆకాశాన్ని తాకాలని
ఆశ పడ్డావ్ కానీ
నా మనసు లో ఎగిసే
భావాల్ని కుడా చేరలేక పోయావ్ !!

బ్రతుకు సంద్రాన్ని గొప్పగా
ఈదాలని ఆరాట పడ్డావ్ కానీ
నీ విరహం తో తడిచిన
నా గుండె తడి ని చూడలేక పోయావ్ !!

నక్షత్రాల మెరుపుని చూసి
మురిసి పోయావు కానీ
నా మనసు విరబూసిన వెన్నెలైనా
నీ కోసమే అని తెలుసుకోలేక పోయావ్ !!

అయినా ఇది నీ తప్పు కాదులే
నేను నీ మహల్లో కోయిల నే కానీ
నీ నిశీధి గుండెను చేరే
తీయని గానం చేయలేక పోయానేమో !!

మోహన్ రుషి // డ్యుయల్ సిం

వైరుధ్యాలను పెంచి పోషించినవాడే
వైవిధ్యాల గురించి మాట్లాడ్తాడు!

విధ్వంసానికి మూలంగా నిల్చినవాడే
విలయంపై విలపిస్తాడు!

నిలువ నీడ లేకుండా చేసినవాడే
నీ జీవనానికై నినదిస్తాడు!

పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహసించినవాడే
బ్రాండ్ బాజా బారాత్ అంటూ వూదరగొట్టేస్తాడు!

****

సహనానికి ప్రతీకలుగా నిల్చిన మనమే
సాగర హారమై పోటెత్తితే...
ఆచూకీ దొరకని శవంలా
కొట్టుకుపోతాడు వాడు!

26.9.12

శిలాఫలకం || కావ్యశ్రీ

జీవితం
ఒక్కసారిగా
కళ్ళముందు
సాక్షాత్కరించింది
అనుకోనివి
అనుకున్నట్టుగా
జరుగుతున్నట్టు,
అనుకున్నవి
అనుకోనట్టుగా
దూరమౌతున్నట్టు,
గుండె
తనువు నుండి
విడవడినట్టు,
మనసు మృతమైనట్టు
ప్రేమ శూన్యమైనట్టు

కళ్ళు
ఒక్కసారిగా
బలహీనపడ్డాయి
ఉదృతమైన సంద్రం
ఉప్పొంగినందుకేమో?
కొట్టుకుపోతున్న
వరదలో
జీవిత చిత్రాలు
ప్రదర్శింపబడుతున్నాయి
అస్పష్టంగా

ప్రేమ
శాశ్వతమనే
శిలాఫలకం
చిధ్రమైనట్టుంది

రక్తపుటేరుల
ప్రవాహమును
తగ్గించటానికని
మొండిచేతులతో
విఫలయత్నం చేస్తుంది

ఒక్కసారిగా
భూమి కంపించినట్లయింది
కలువకున్న
కలిసున్నట్టు
కనిపించే
సంద్యా -సంద్రాలకి
చేరువయింది
ఒంటరితనం
చీకటైంది .

తనువు
ఒక్కసారిగా
పులకించింది
చేయి పట్టుకుని
దారిచూపుతానన్నట్టు
నిమురుతుంటే
చూసాను
ఒక్కసారిగా
గుండెల్లో
చిల్లుపడుంది
బొట్లు బొట్లుగా
రక్తపు చుక్కలు
ఘోషిస్తున్నాయి
పాదాలు మాయమై
గాయాలు నడుస్తున్నాయి
రక్తవర్ణములో
పాదాలు రెండు
దారంతో
ముడివేసినట్టున్నారు ఎవరో
వేల్లు లేని
చేతులు
విలవిల్లాడుతున్నాయి
దించకుమని
అదృశ్యంగా

ఒక్కసారిగా
తనువులు
ఏకమైనాయి
ఒక్కసారిగా
అగ్నికెరటం
ఎగసిపడింది
ఒక్కసారిగా
వెలుగు
విరజిమ్మింది

శిలాఫలకం
శాసనమై

గుండెకున్న
చిల్లులను
పూడుస్తుంది

వెలుగులో
గాయాలు
మాయమైనవి

||కావ్యశ్రీ ||
25/09/2012

కపిల రాం కుమార్ // ఏడవకు ఏడవకు వెర్రి నా తల్లి

ఏడవకు ఏడవకు వెర్రి నా తల్లి
ఏడిస్తే నీ కళ్ళు నీలాలు కారు !
ఈ నాఅటి లోకాం మోసాలు ఎన్నో
తెలవకుండ నీవు కాలిడకు తల్లి !

ఎర్రాని ఎండల్లో చెమటోడ్చు నీ తల్లి
వచ్చేను యిచ్చేను మురిపాల లాలి !
ఆందాక ఉయ్యాల నీకు తోడమ్మ
ఊగేటి కొమ్మల్ల గాలి నీదమ్మ !

పొట్టకూటికి మట్టి తవ్వే
పలుగు పారలె నేస్తగాళ్ళు !
గుడిసె బతుకున మట్టిపరుపులు
గుట్టుచెప్పీ గుజ్జన గూళ్ళు !

ఇంటిలోనివారు యినుమువంటివారు
కార్ఖాన గుట్టల్లొ కరిగిపోతున్నారు !
రేపటి నీ బతుకు వెన్నెలా కాయాల
మాపిటేలా దాక సద్దుచేయకనుండు !

గుక్కపెట్టి నీవు రోదించకమ్మ
అమ్మ నీకిపుడు పాలివ్వకున్నాది !
కమ్మటి ముద్దిచ్చి కదిలిపోనుంది
ఎండిన రొమ్మున పిండినారావు !

గంజి కరువైన కడుపున పుట్టావు ! పాలు రాని రొమ్ములో
రక్తమైనా మిగలనీ ! కన్నీళ్ళు దాచేసి బోసి నవ్వులు రువ్వు!

25-09-2012

రామాచారి బంగారు // నామది నీతీరున సాగునది

నా అనుమతి
లేకుండానే జొరబడి

నామది గది తలుపులు
తెరచి మూసినది
నీ తలపుల ముచ్చట ఒక్కటి.

మదిగది ఒక్కటైనా
అరలలో కోటి ఆశలుంటాయి
శతకోటి తలంపులు
వసంతంతో అనుపల్లవులు పాడతాయి.

అనంతకోటి
మధుర భావనలు
సుధా మధుభాండాగారంలో
అంపక,పంపకాలతో
సాగిలబడి మొక్కుతుంటాయి.

మాగిన పుట్టతేనేలను
మూగమది మురిపెంగా ముద్దాడేను.

మాటవినని మారాం చేసి
మూగనోముతో చెలిమికట్టి
ఎటో వెళ్ళిపోయిన వలపుపవనం
భూగోళమంతా తనదేనని మురిసి
పులకరించి మేఘం ను పలకరించినది.

చూపులు కలసిన శుభవేళా
అభిరుచి శశితో
వలచిన అభిమానికి
మాయాబజారు ముంగిట
మోగేను పెళ్ళి బాజాలు.
ముందున్నదీ వివాహ భోజనమే మరి.
25/09/2012.

మూర్తిరాజు.అడ్లూరి // ఒక్క సారి మాగూడెం వచ్చిచూడు


మానేల నీపాదాలకు
ఆక్యుపంక్చర్ చికిత్స చేస్తది
మాగాలి నీఊపిరినే గాదు
మన్సునుగూడ శుభ్రంచేస్తది

ఒక్కసారి మా ఆకు పచ్చని
చేలనిచూడు
నీ కంటికి మందు విందు

ఒక్కసారి మాచెలిమ
నీరు తాగి చూడు
నీలోని ప్రతి కణం
యవ్వనమే

నిజమా ఐతే పొదాం పద
ఆ!
వద్దు మాగూడెం నేనే గుర్తు పట్టలేను
నేను హిస్టారికల్ ప్రజెంటు లో చెప్పాను.

డా.పులిపాటి గురుస్వామి || నా సెలయేరు హృదయం.....26 ||

మౌనం ముచ్చటగా
నీ వెంట పడుతుంది

ధ్వనిలో నీవు
కాలుష్యానికి హత్తుకుంటావు

సాలె గూడులో నువ్వున్నావా?
నీలో అది ఉందా?

ఈ మసక లోకానికి
ఏది ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు
ప్రియురాలా...!
ఆనందం జాడ తెలిసిందా ...

క్రాంతి శ్రీనివాసరావు || మిరు మిట్లు

చినుకుల పలకరింపులు
మట్టి వాసనలు
వెన్నెల వానలు
నిన్న లానే వున్నాయు
కా
నీ
నిన్నటి అందం లేదు
సన్నని పులకరింతాలేదు
వాసనలకు మాదుర్యం లేదు
వెన్నెలకు వలపుదనం లేదు

నిన్నటి తెలియని తనానికి
నేటి తెలిసిన తనానికీ
రాజుకొన్న మంటల్లో
ఆనందం ఆవిరయ్యుంది

గతకాలపు ఆనందం లో
గాలాలేసి వెతికే మాకు
కాలం నడుస్తున్న శబ్దానికి
ఏ సంబరమూ పడటం లేదు

గతించినతరం గాయాలకు
నేటి తరం నామోషీపడుతుంది
అప్పుడప్పుడు
అమాయకత్వం వారసత్వంగా
వచ్చుంటే బాగుండేదేమోననిపిస్తోంది

జరిగింది తెలిసి
జరపాల్సింది తెలియక
మొత్తం సమూహం లో
మేల్కొన్న ఒక్కరిద్దరు

తీవ్ర ఆకాంక్ష తో
తనవారిని బయటపడేయాలని ఒకడు
తను బయట పడాలని మరొఒకడు

ఒకడు తుపాకీ ఎత్తుకొని
తూటాలకు బలయుపోయాడు

మరొకడు రాజకీయ గద్దయు
గద్దెక్కి గతం మరచాడు

ఏళ్ళ తరబడి మైళ్ళ దూరం
కన్నీళ్ళను మోసే ఓపికలేదు

చంద్రుడూ వెన్నెలా
అందరికి మల్లే నాకెప్పుడు అనిపిస్తుందో

మా ఇళ్ళళ్ళో మండే సూర్యులు
మళ్ళీ ఎప్పుడు పుడతారో

మెర్సి మార్గరెట్ ll మిగిలిపోయిన దారం


1.
చెత్త కుప్పలో పడవేయబోయి
తప్పి
గడ్డిలో పడ్డ
వాడిపోయాక
విసిరి పారేసిన పూలమాల

2.
దారం
స్నేహం మొదలు పెట్టి
పూలు వాడిపోయినా
తోడు విడువని
బంధం !!

3.
రంగు మారుతూ
ఊపిరి చివరి శ్వాస మెట్లు
ఎక్కుతూ
వదిలి వెళ్తున్న దారానికి ఏమని
వీడ్కోలు పలికాయో పూలు ?

4.
వాటి
గుస గుసలు వింటూ
గడ్డిపోచలు
కొంత ఊరట దారానికిచ్చినా
వాడి ,వీడి పోయిన పూలు లేక
ఇక అక్కడే ఎన్ని రోజులుండాలో ?

5.
పూలతో స్నేహం వళ్ళ
దారానికి గొప్ప తనమా ?
లేక
తనని తానూ మెలికలతో
తిప్పుకుంటూ దారం
వాటిని ఒక దగ్గర కూర్చడం
దారం గొప్ప తనమా?

6.
కాని
పూలతో స్నేహం చేసినందుకు
ఇంకా ఆ చెత్త కుప్పలో పూల
జ్ఞాపకాలతో
అలాగే మిగిలోపోయే దారం
కొందరిని అలాగే గుర్తు చేస్తూ...

7.
ఇలా
మిగిలిపోయిన ప్రశ్నల్లాగే
కొన్ని జ్ఞాపకాల
పెదవులతడి ఆర్పేయలేని
కిరణాల వర్షంలా ...
by-Mercy Margaret--- (25/9/2012)


http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/449250141794410

చింతం ప్రవీణ్ || ప్రియమైన వ్యక్తికి...


మీలోని ద్వేషాన్నంత భరిస్తూ
మీలోని ప్రేమ కోసం
రంధ్రాన్వేషణ చేయలేను_

ఇంకా చిన్నవాణ్ణే
మీరు ప్రదర్శించేదంతా
ప్రేమే అనుకోలేని వెర్రివాణ్ణి

ఎవరి హృదయంలోకి
బలవంతంగా చొరబడలేని
అసమర్దున్ని
నన్నిలా వొదిలేయండి

మీరు ప్రేమిస్తారో ద్వేషిస్తారో
అది మీ ఇష్టం...
ప్రేమించాలని మనమెప్పుడు
అంగీకారపత్రం రాసుకోలేదు కదా!

కానీ చివరగా ఒక్క మాట
ఒక్కసారి ప్రేమించైతే చూడండి_

ప్రేమ సర్వ అవస్థల మూలమే కావచ్చు
సర్వదుఃఖాల చికిత్సాలయం కూడా
ఎవ్వరిని ద్వేషించాలన్నా
ప్రేమించటమే ప్రాధమిక సూత్రం_

ప్రేమిస్తున్నోడిని కాదు
ద్వేషిస్తున్నోడిని ప్రేమించగలగాలి
సుఖాన్ని కాదు దుఃఖాన్ని ప్రేమించగలగాలి

బహుశా
మీరనుకుంటున్నారేమో!
ఏ హృదయమైనా వెతుక్కుంటూ
మీ దగ్గరికే వస్తుందనీ
కావచ్చు గాక
మీరు గుర్తించకపోతే
ఏకాకి గుండెచప్పుడే

ఎవ్వరు మిగలరూ
ఒంటరిగా జీవితాంతం_

ఒక్కసారి చెదిరిన హృదయానికి
ఎన్ని వేల ప్రేమ పూతలు పూసినా
ప్రయోజనం ఉండదు

నా ప్రేమకు గుర్తుల్లేవేమో
మీ ద్వేషపు గుర్తులు
శాశ్వతంగా మిగిలిపోతాయ్...

చివరిసారిగా
ఒక్కసారి సముద్రాన్ని చూడండి...
నదులు ఆటుపోట్లు సృస్టిస్తున్నాయని
నదులను వెలివేయడం లేదు కదా
సముద్రమెప్పుడూ మీలాగే?...

25.09.2012

Jayashree Naidu || I AM

Since the day I became conscious about my existence..

the journey is unpredictable
colors of emotions on my canvass

tHeN
others dipped my brush in theirs
insisted this is your color..

some even painted the canvass
and said you follow me...

torn in the colors that I don't identify
confusion in the unknown meanings

unheard canvass
unsung colors..

NoW
the brush searched my hand
colors colored the palette
spread the horizon into my canvass
the others flew like feathers
the dreams dipped the stars
the sparkles are the EYES!

AND there emerged the soul of my painting.. I AM!

ప్రవీణ కొల్లి || అసంపూర్ణం


ఒక్కో రాత్రి, ఒక్కో పగలు
ఎక్కడి నుంచీ మోసుకొస్తాయో
ఇంతేసి దిగులును?
నేల ఈదుతున్నట్టు, ఆకాశం చాలనట్టు
పుట్టుకొచ్చే ఈ ఆలోచనలు!
కడవల కొద్దీ తోడినా
ఊట బావిలో ఊరుటుందే ఈ జ్ఞాపకాలు!
ఇంత భారాన్ని మోస్తున్న మనసెంత బలసాలో కదూ...

నల్ల మబ్బుల నీటి భారం
వానై వరదై ముంచెత్తితే మటుమాయం...ఎంతదృష్టం!
కనురెప్పల కన్నీటి భారం
చినుకై కురిసి కురిసి
కడలిలోనే మరి భద్రం....ఎంతవిశాదం!

ఒక్కో వేదన, ఒక్కో ఆవేదన
ఎంతకీ చిధ్రమవ్వవు చిత్రంగా!
గాయాల తీపు తగ్గిందని బ్రమించినా
గురుతుల సలపరాలు జీవించే ఉంటాయి వింతగా!

గతించిన గేయపు స్వరాన్ని
కరిగిపోయిన కాలపు పెదవులు
ఆజన్మాంతం అవిశ్రాంతంగా ఆలపిస్తూనే ఉంటాయి...
జనించిన స్మృతి రాగం
కాలం మిగిల్చిన వినికిడిలో
కూనిరాగమై ఆలకిస్తూనే వుంటుంది...

ఒక్కో ఘటన, ఒక్కో సంఘటన
ఎప్పటికీ అంతు చిక్కని
వైకుంఠ పాళి పాచికలే!
నిచ్చెన అనుభవాల కన్నా
పరిశీలన పాముకాట్లు ఎక్కువ బాధిస్తుంటాయి,,,,

ఒక్కో అక్షరం, ఒక్కో భావన
ఎప్పటికీ అసంపూర్ణమే!
పోగు మిగిలిపోయిన నేత అల్లికలా...

24 -SEP -12

డా. రావి రంగారావు // కవీ రైతూ దేశానికి రెండు కళ్ళు //

నాకూ మా నాన్నకూ తేడా లేదు
మా నాన్న హలం పొలంమీద పెట్టి అక్షరాలు రాస్తున్నాడు
నేను కలం కాగితమ్మీద పెట్టి ధాన్యం పండిస్తున్నాను...

మా నాన్న నేల గుండెలు కూలుస్తున్నాడని
నేను కాగితం శీలం చెరుస్తున్నానని
ఆయుధాలతో మే మిద్దరం హింసను ప్రేరేపిస్తున్నామని
మనస్సులకు కత్తులు కట్టుకున్నవాళ్ళు పొగబెడుతున్నారు
మన జాతి ప్రాణాలపై పగబడుతున్నారు...

నా కలంనుండి అక్షరాలు
ఆకలి చీకట్లను తొలగించే
వెలుతురు ధాన్యపు గింజలు,
ఈ గింజలకు విశ్వరూప శక్తి కలిగిస్తామని
చేతు లెత్తి పిలుస్తున్నాయి
ప్రజా హృదయ క్షేత్రాలు...

శ్రమ నంతా పచ్చని అమృతంగా మార్చి
పొలాల నిండు గుండెల్లో భద్రంగా ఉంచి
విషంబొట్టు దొంగలు రాకుండా చూసే
పల్లెపడుచు వడిసెల నా కలం...

ఎన్ని శిశిరాలు వెన్నుపోటు పొడిచినా
ఎన్ని పండుటాకుల అనుబంధాలు వదిలిపోయినా
ఎన్ని గొడ్డళ్ళు తనువును గాయపరిచినా
మళ్ళీ కొత్త చిగురులు తొడిగే చెట్లు
నా కలానికి బంధువులు...

నిద్రపోతున్న మొద్దుల్లాంటి
ఎద్దుల్ని మేలుకొలిపే
చెర్నకోల హెచ్చరికలు
నా కలానికి స్నేహితులు...

ఎండిపోయిన మొక్కల ముఖాల చూచి
ఆదుర్దాగా పరుగెత్తుకొచ్చి
గలగలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతున్న పంటకాల్వలు
నా ఆలోచనలు...

చిక్కిపోయిన నదీనదాలకు
కొత్త రక్తా న్నెక్కించటానికి
దివి నుండి భువికి దిగివచ్చే
వర్షం జల్లులు నా ఆశయాలు...

చిరునవ్వుల పువ్వుల
పత్తిచేనుమీద పడి
రక్తాన్ని పీల్చేస్తున్న దోమలగుంపు మీద
క్రిమిసంహారక మందులు చల్లటం నా ఆచరణ...

ఎవరైనా పాములుగా మారి
నా దారి కడ్డు వస్తుంటే
గోమాత లాంటి నా కలం
గరుత్మంతుడై వీక్షిస్తోంది...

నా కలం
పీడితునికి చిహ్నం,
శ్రమజీవనానికి సంకేతం,
సామాన్యుడికి ప్రతీక,
ధర్మానికి పతాక...

పాలిస్తున్న ఆవుల్నడిగి
దున్నిపెడుతున్న ఎద్దుల్నడిగి
పంటలు మోసే బండిని అడిగి
కన్న తల్లి నేలను అడిగి
ఓ కొత్త సిరా తెచ్చుకొంది నా కలం...

ఎండిన డొక్కల్ని చేరుకుందామని
బయలుదేరిన పంటను నిప్పుకళ్ళతో
భయపెట్టి దోచుకునే చీకటితో
నా కలం కుస్తీ పోటీ...

ఈ చీకటిని తొలగించటమే
నాకూ మా నాన్నకూ ఆరాటం,
తరతరాలుగా మేం చేస్తున్నాం
ఈ నేలమీద పోరాటం...

నాకూ మా నాన్నకూ తేడా లేదు
మా నాన్న హలం పొలంమీద పెట్టి కవిత్వం రాస్తున్నాడు,
నేను కలం కాగితమ్మీద పెట్టి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను...

మా నాన్న హలంతో, నేను కలంతో
తూర్పుదిక్కు నుంచి బయలుదేరాము,
మార్పు కోసం కలిసిసాగాము,
మా మధ్య నడిచివస్తున్నాడు-
మా చిటికెనవేళ్ళు పట్టుకొని
దిక్కుల్ని పలకరిస్తూ చిరునవ్వుతో కిరణభానుడు
ప్రపంచాన్ని పాలించే రేపటి మా వారసుడు.