పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

20, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

కవిసంగమం కవిమిత్రుల బ్లాగుల వివరాలు