పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

3, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

Em Es Naidu కవిత

:: గాలిని మింగాను :: కావాలనే కదూ కల ఇవతల చనిపోయావు కలవలేని కలపలేని కన్నీటి కనికరం ఎందుకులే సువాసనే దుఃఖంది హత్తుకున్న ఖాళీ హృదయం ఏ ప్రేమదో కోరిన కోరిక కానుకై వస్తే అది మనసుశ్వాసే నిద్రలేక గాలిని మింగాను

by Em Es Naidufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fBdNFX

Posted by Katta

John Hyde Kanumuri కవిత

కృపాతిసయము *** తరతరములలో నీ ఉపదేశములను మా పితరులకిచ్చి నడిపించితివి, నిలిపితివి ఇలలో చీకటిలో నడచిన జనులకు నీ వాక్యపు వెలుగు జ్యోతులతో నీ త్రోవలలో తొట్రిల్లక నివశింపజేసితివి నేటివరకు మరియ సుతుని మాకొరకిచ్చుటకు నీ దయకు ప్రాప్తురాలుగ జేసితివి వేదన బాధలలో తోడుగనుండి వదనము మార్చితివి నీ రూపులో కలతలందు వెతలయందు కల్లోలపరచిన కన్నీళ్ళయందు ఏకాంతంగా సంధించి అబ్రహాము తండ్రిగా బలపరచితివి సంసోనుకిచ్చిన బలముతో సమూయేలుకిచ్చిన నీ పిలుపుతో సుందరత్రోవలలో నడచుటకు యిమ్ము మరి యాశీర్వాద అపరంజి పాదముల్ సుందరపట్టణ బంగారు వీధులలో నడువ కటాక్షం బొసగ యిచ్చిన గురూతులతో ఆశీర్వదించితివే ఆనందమయముగా మమ్ము మూడింతల దీవెన మాకొసగ మా మససు నీతిఫలములు ఫలియింపగ నీధ్యాసలో మిక్కుటముగ నడువ నీ మధుర స్నేహ వచనమిచ్చితివి మాకొరకు కృపాకనికరము లింకను నిజానుభవములతో నింపి అగష్టస్ కాలమునుండి నింపితివే నిన్నెరిగిన వారికి నా డెందముప్పొంగగ యేసుడే విడువక నింపెనే సదా నందము రత్నములై మెరిసెనిల కృపాతిశయమేరీతి పాడెద పద్మప్రియ తేజునికి మరణం గెల్చిన విజయం వందనమ్ములీ నా పదములెల్ల సుధాకరుడగు యేసుని నిత్యభూషణంగ ధరియింప శాంతి స్వరూపులనుగా మార్చి చైతన్య పరచితివి ఇలలో ప్రీతిగల నీమాట, పాటలు ఆశతో మేము నేర్వగా శృతిచేసి మమ్ములను సుందర సింగారము చేసితివి పరమేరీతి పోనగునో నీ దాసు నీలాగు దెల్పితివే దావీదు రాజ కుమార జయకుమార తరలితివే స్లీవకు మము రక్షించగ ఏమిచూసో నుర్వితిగుచుండ నీ వాక్యఖడ్గాన పరంజి చేసి చీల్చితివే కీళ్ళ మూల్గులను సుందరంబే స్సియోను మార్గము పద్మమే వికసింప ధరిత్రిపాడెనే శ్రావమై ఆకసం జయగీతమెత్తి సంగీతమే అలరారే ప్రతినోట నీ ప్రేమ కొనియాడగ మధురమేగా మాటిమాటికి రుచి చూతును, ధ్యానింతుము బోధింతును ఎల్లవేళల హల్లెలూయ, హల్లెలూయ హల్లెలూయ, హల్లెలూయ ఆమేన్ ... ఆమేన్

by John Hyde Kanumurifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Pr4T3S

Posted by Katta

Viswanath Goud కవిత

విశ్వమాలికలు. . 1.తారలపై అలిగి... మూతి ముడిచిన చంద్రుడు.... నెలవంక.! 2.నీఊహల చిగుళ్ళు ఎన్ని తిన్నదో నామనసు కోయిల.! తనువుకు వసంత శోభతెస్తూ.. తనదైనశైలిలో ఆలపిస్తోంది ప్రేమగీతం.!! 3.దాగుడుమూతలు ఆడుతున్న సూర్యచంద్రులు.! ఒకరికొకరు యుగాలుగా పట్టుబడకుండా.!! 4.వెతుకుతూనే ఉంటాయి నా కళ్ళు.! ఇలలోనో, కలలోనో నువ్వు పట్టుబడేవరకు.!! 5.మగజాతికిది తీరని అన్యాయమే.! కవులు, కవయిత్రులు అందరూ...మగువల గురించే వర్ణిస్తుంటే.!! 6.భారంగా నా కనులు.! నిద్ర కరువై కాదు సుమా..... నీతలపులు కరువయ్యే..!! 7.పచ్చనోటుపై బాపూజీ బోసినవ్వుల తెల్ల'ధనం'.! నల్లధనంగా మిగిలిపోతున్నానని తెలియదు పాపం.!! 8.శాస్త్రవిజ్ఞానం ఇంకా అభివృద్ధి చెందనట్టే.! వస్తుభారాలను కొలవగలిగే సాధనాలే కాదు గుండెభారం కొలవగలిగే సాధనాలు రానంతవరకు.! 9.దైవత్వం నాకు బాగా ఎరుకే.! ప్రతిరోజు నాతల్లికళ్ళలో నాపై చూపే ప్రేమానురాగాల దివ్యత్వపు వెలుగును దర్శిస్తున్నాగా.!! 10.తన గుండెచప్పుడు నేనేనంట.! నేను పరిచయమయ్యేవరకు తను ఎలా బ్రతికిందో మరి.!! 11.నీశీథి మునిగిన శిథిలాలయాలు....కన్నులు.! పట్టుకు వేలాడే గబ్బిలాలు ...కలలు.!! 12.ఐకమత్యం.! కళ్ళు రెండు....చూపు ఒకటే.!! 13.సూర్యచంద్రులు.! ఏకకాలంలో ప్రపంచవీక్షణం గావించే సందర్శకులు.!! 14.పాకుడురాళ్ళు... కళ్ళు..! కన్నీళ్ళు నిలబడవు.!! 15.ముళ్ళుని ముళ్ళుతోటే తీయాలట.! నాగుండెలో దిగబడిన నీజ్ఞాపకాలను తీసేయాలంటే ఏజ్ఞాపకాలు కావాలో.!! 16.మాసానికోసారిఉప్పొంగే వెన్నెల సంద్రం.! భూమి తీరాన్ని వెలుగులతో తడుపుతూ.!! 17.మనసైనోడికి దగ్గరవ్వాలంటే ఆకర్షించాలన్నారటెవరో.! అయస్కాంతంతో తయారయ్యింది తింగరబుచ్చి.! 18.జీవనది కాలం.! ప్రవహిస్తూనేఉంటుంది సమయం.!! 19.కళ్ళు మాయాదర్పణాలు.! తనను తప్ప అందరిని చూపెడతాయి.! 20.చందమామకో దిష్టిచుక్క.! ఎన్ని తారకల కళ్ళు పడ్డాయో.!! -విశ్వనాథ్ 03APR14

by Viswanath Goudfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ouOtHR

Posted by Katta

Sriramoju Haragopal కవిత

గాథాలహరి గడ్డిపరకలాగ అణిగినా నిటారుగానే వుంటాడు నీవున్నావని వాడికి తెలుసుకదా మల్లెపువ్వులాగా నవ్వుతూనే వుంటాడు వాడు ఫీనిక్స్ పక్షిలాగా నీదగ్గరే కాలిపోతుంటాడు కదా ఎక్కడైనా రాతిగుండెలో కూడా జీవించగలడు నీలో కలిసిపోవాలని కోరుకున్నాడుకదా ఎల్లప్పుడు కాలం కన్నా ముందరే వుంటాడు నీ కన్నా ముందు పుట్టిన నిరీక్షణ కదా వాడు వాడు మరణించినా చావులేనివాడు వాడు నిన్ను వరించిన వాడుకదా

by Sriramoju Haragopalfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fAOns8

Posted by Katta

Ravela Purushothama Rao కవిత

శేషప్రశ్న రావెలపురుషోత్తమరావు ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ నీటిచినుకుకోసం నిరంతరం ఎదురుచూసే నెర్రెలుగొట్టిన నేలలా నా హృదయం ఆమె రాకకోసం అన వరతం పరితపిస్తున్నది చివురుజొంపాలతో సయ్యాటలాడేందుకు తయారయే పచ్చని పైరు పొలంలా ప్రతిక్షణం నాకళ్ళెదుటన తిరుగాడిన ఆమె నిత్య సుమంగళిరూపం నన్ను విషాదాల అంచున పరదాలమాటున కప్పెట్టి పదే పదే దోబూచులాడుతూ దొరకబుచ్చుకోడానికి వీలుగాకుండా అదృశ్యమై అలరిస్తున్నది ఆపసోపాలు పడేలా ఆటపట్టిస్తూ అందకుండా పరుగెడుతున్నది. విధిచేతిలో కీలుబొమ్మలంగదా అందుకే ఇలా నా జీవన సరళిని అస్తవ్యస్తంజేసి ఆ పరాత్పరుడు ఈ ప్రహేళికను రచించి గొప్ప నాటక కర్తగా ప్రశంసలనం దుకునే ప్రక్రియలో మునిగి తేలుతూ మానవాస్తిష్కాలను తొలిచేస్తూ మరో రచనను విజయవంతంగా రూపొందించేదుకు సమాయత్తమవుతూ సందడిజేస్తూ సాగిపోతున్నాడు అవహేళన లేమీ అడ్డుపడకుండా జాగ్రత్త వహిస్తున్నాడు మనిషేమో విధి లిఖితమనుకుంటూ కన్నీళ్ళను కడలిలా పేర్చుకుంటూ శేషజీవితం నిశ్శేషంచేసుకుంటున్నాడు సదసత్సంశయంలో ఊగిసలాడుతూ జీవనరధాన్ని కాలానుగుణంగా మనసును మరల్చుకుని సాలోచనకు ప్రతిరూపంగా సాగిస్తున్నాడు ************************************************************02-04-2014

by Ravela Purushothama Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1s4ABmF

Posted by Katta

Murthy Kvvs కవిత

KVVS MURTHY|జ్ఞానీలు-37 నీలోని ఆకాశం మేఘరహితమైనపుడు తెలుస్తుంది అక్కడ సూర్యుడున్నాడని... మాటల్లోని సంభావ్యత ఏమిటో తెలిసినపుడు నీ మౌనం కూడా సంభాషించడం ఎదుటివారికి తెలుస్తుంది... పుట్టలోనుంచి బయలుదేరిన చీమల్లాంటివి ఆలోచనలు అవి ఎప్పుడూ ఈ విశాలవిశ్వం లో ఎవరినో ఒకరిని కుట్టి కార్యోన్ముఖులని చేస్తూనే వుంటాయి... మనకి అతి దూరంగా ఉన్నవి ఎలా అర్ధం కావో ఒక్కోసారి అతి దగ్గరగా ఉన్నవి కూడా అర్ధం కావు..! ------------------------------------------ 3-4-2014

by Murthy Kvvsfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pXuNJS

Posted by Katta

Kamal Lakshman కవిత

పరుగు రాణి.........................కమల్ లక్ష్మణ్ పరుగులు.. పరుగులు... పరుగులు .. లేడిని మరపించే నీ పరుగులు చిరుతను తలదన్నే నీ ఉరకలు అనితర సాధ్యాలైన నీ విజయాలు మాటలకందని మహాద్భుతాలు నీ జయకేతనాల పరంపర దేశ విదేశాలలో జగద్విఖ్యాతం పద్మశ్రీ లు ,పయోలి ఎక్స్ ప్రెస్ లు నీ మకుటంలో కలికితురాయిలు అతివలకు ప్రేరణనిచ్చిన నీవు నారీ లోకానికే తలమానికం యావత్ప్రపంచం శ్లాఘించే నీవు భరత మాత ముద్దు బిడ్డవు అఖండ భరతావని గర్వించే అరుదైన పరుగుల రారాణివి నీవు ఈ అనంత విశ్వం లో మరపురాని మరువలేని మా ఉషారాణివి నీవు కమల్ 03.04.2014

by Kamal Lakshmanfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ouubOy

Posted by Katta

బాలసుధాకర్ మౌళి కవిత

నదిపాట అలల గొంతుతో నది పాడుతుంటుంది ఏ సుదూరాన్నుంచో పక్షులు నదిపాట విని కచేరీ ముందు వీక్షకులు చేరినట్టు నది వొడ్డున చేరుతుంటాయి నది గొంతెత్తి మరింత మార్దవంగా ఆర్ధ్రంగా లాలిత్యంతో పాడుతుంది నదిది సమూహపు పాట సర్వదుఃఖాలనూ, దుఃఖావశేషాలనూ కడిగేసే జోలపాట జలపాట ఈ నది పుట్టి ఎన్నాళ్లయ్యిందో ఏ ఆదిమకాలపు వీరుడో నదిని నిలువునా ఛేదించి ఆవలి తీరానికి తొలి దారి వేసాడో ఎందరి మబ్బు బట్టిన కన్నుల్లో వేకువ సూరీణ్ణి నాటిందో నది గత వర్తమాన చరిత్రకు నిలువుటద్దంలా ఈ నది 2 నది దుఃఖాన్ని ప్రేమిస్తుంటుంది నురగల పరవళ్ల పాటలాగే దుఃఖాన్నీ గొంతు నిండుగా నింపుకుని దిక్కుల గుండెల్లో ధ్వనించేట్టు మహా ఆవేశంతో ఆలపిస్తుంది నది పాటంటే గాయాల పాటేనేమో ఏ ఆదివాసీ తల్లో పరమ ఆవేదనతో కార్చిన కన్నీరు ఎండి జ్ఞాపకంలా మిగిలిన కన్నీటి చారికేనేమో ఈ నది - కౄర అరణ్యమృగం దాడికి ఎముకలు బయల్పడిన లేత జింక దేహంలా నిండా తేలిన రాళ్లతో చుక్క నీరు లేని ఈ నది - 3 ఈ రోజు తెల్లారి కలలో నది కనిపించింది పడవేసుకుని నది మీదికి బయలుదేరాను లయబద్ధంగా తంత్రుల్లా కదలాడాల్సిన అలలు మూగగా రోదిస్తూ.. ఏవో కొన్ని పక్షులు నది మీది ఆకాశాన్ని రెక్కల కింద బరువుగా మోస్తూ మహా గుంభనంగా.. నది చనిపోయిందా ? ఏఏ అరణ్యాలనో, ఏఏ పర్వతాలనో దాటుకుంటూ తరాల మధ్య వంతెనలా అనంత జీవకోటి దేహాంతర రక్తప్రసరణలా ఏఏ ఊళ్లనూ ఏఏ పొలాలనూ వొరుసుకుంటూ ప్రవహించిందో ! నది మీద నాలుగు కన్నీటి బిందువులు రాల్చాను నదిని దగ్గరకు చేరదీసాను చేతులారా తడిమాను మూగబోయిన నదికి మళ్లీ తన రెక్కల పాటను గుర్తుచేయాలనుకున్నాను యిలా అనుకోవడమే అనుకోవడమే నది పాటయ్యింది పాటే నది అయ్యింది 4 విష పుష్పావృతచేతులతో నదిని దహనం చెయ్యొచ్చు వికశిత పుష్పాలంకారిక మాంత్రిక హస్తంతో నదిని మహానదిని చెయ్యొచ్చు నది ప్రజల అరచేతుల్లో నిండా మొలిచిన తడి మొలక నది - నది పురివిప్పుతుంది నది పురివిప్పుతుంది ( 'చంపావతి నది'ని చూసి దుఃఖంగా.. ) రచనా కాలం : 1 ఏప్రిల్ 2014 3.4.2014

by బాలసుధాకర్ మౌళిfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hETAjf

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవిత

చదివారా ?! ............ విశ్వమానవ స్వప్నాన్ని ఆవిష్కరించిన 'దేవరాజు మహారాజు ’ January 10th, 2010 : ఆంధ్రభూమి సుధామ ---------- కవిగా, విమర్శకునిగా, కథా రచయితగా, అనుసృజనశీలిగా ఇప్పటికే సుప్రతిష్ఠితుడైన దేవరాజు ‘్భషకనే కల- కవిత్వం’ అంటూ విశ్వమానవ స్వప్నాన్ని ఆవిష్కరించాడు. మహారాజు మానవతా విలువలకు పట్టంకట్టాడు. ‘‘అనువాదానికి గ్రామ్యదృష్టి, జాతీయదృష్టి మాత్రమే సరిపోదు. అవి ఉంటూనే విశ్వదృష్టి కూడా ఉండాలి. విశ్వమంతా నాది అనే భావనకి ఎదిగినవాడే అనువాదానికి పూనుకుంటాడు. ప్రపంచ ప్రజలంతా నావాళ్లు, ప్రపంచ సాహిత్యమంతా నాది అనే భావన అనువాదానికి తప్పనిసరి. కవిత్వం, కథ మొదలైన సృజనాత్మక ప్రక్రియలన్నీ ఎగసిపడ్డ మనిషి చైతన్యానికి ప్రతీకలు. దాన్ని నిలుపుకోవాలనుకునేవారే అనువాదాలవైపు ఆకర్షితులౌతారు’’ అంటూ తన అనుసృజన వెనుకగల అనుభూతి లక్ష్యాన్ని ఆవిష్కరించాడు. అంతేకాదు! అనువాదంలోని, అందునా కవిత్వానువాదంలోని సమాంతర సృజనాత్మకతను ఎరిగినవాడు కనుకనే- ‘‘ఒక భాషలోని మాటల్ని మరో భాషలోకి మార్చడమే అనువాదం కాదు. మాటల్లో అంతర్గతంగా దాగిన స్పర్శను, స్పృహను స్ఫూర్తిని, ఆర్తిని, అనుభూతిని మార్చగలగాలి’’ అని గుర్తించి, ఆ పనే నిజాయితీగా చేసాడు. దేవరాజు మహారాజు మునుపే భారతీయ కవితాత్మను ‘కవితా భారతి’గా ఆయా మూల కవులను చాలామటుకు నేరుగా సంప్రదించి మరీ అనువదించి, ఆవిష్కరించి అందించాడు. ఇప్పుడీ కవితా ప్రపంచంలో అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రియా, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, చెకొస్లొవేకియా, డెన్మార్క్, ఫ్రాన్స్ జర్మన్, ఇండొనేషియా, ఇటలీ, జపాన్, లాటిన్ అమెరికన్, లెబనాన్, మెక్సికో, పాకిస్తాన్, పోలెండ్, రష్యా, సౌత్ ఆఫ్రికా, దక్షిణకొరియా, స్పెయిన్, సిరియా, అమెరికా, యుగోస్లేవియా దేశాల కవితలను కవితా ప్రపంచంగానూ, రెండవ భాగంలో ‘కవితా భారతీయం’గా గుజరాతి, హిందీ, కన్నడ, కాశ్మీరి, కొంకణి, మలయాళం, మరాఠి, ఒరియా, పంజాబి, ఉర్దూ కవుల కవితలను, మూడవ భాగంలో ప్రత్యేకించి భారతీయ కవయిత్రుల అనువాదాలను కవితా భారతీయం-3గా, అస్సామీ, బెంగాలీ, డోగ్రీ, గుజరాతి, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ, పంజాబీ, తమిళ, ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ భాషలనుంచి అనువదించడం ఈ సంపుటికి ఒక విస్తృతిని, వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించింది. మరే భాషలోనూ ఇలాంటి అనుసృజన కృషి జరగలేదేమో! నిజంగా ప్రపంచాన్నీ, ప్రపంచ మానవాళి ఆలోచనానుభూతుల సరళినీ ప్రతిబింబించే మానవాత్మ దర్పణం ఈ సంపుటి- ‘నీకూ నాకూ మధ్య ఒక రంగుల నది.’ సహచరి క్రిషి (కృష్ణకుమారి)కి ఈ కృషిని అంకితం చేయడం ఇంకా బాగుంది. మూలాలు మనకు తెలియకపోయినా- ఆ మూలాగ్రం ఆ కవుల అక్షరాల్లోని కవిత్వ స్పృహను, స్పర్శను, అనుభూతిని అందించేందుకు దేవరాజు పడిన శ్రమ ఈ కవిత్వం చదువుతుంటే ఫలిస్తుంది అనడానికి పఠితకు కలిగే స్పందనలే ప్రబల తార్కాణాలు. దేవరాజు చిత్తశుద్ధి, నిజాయితీ వున్న కవి. ఇతర భాషాభినివేశం వున్న కొందరు ప్రముఖ కవులే, ఆయా మూల భాషల కవిత్వ సృజనను తెలుగు చేసుకుని, మూలాలను విస్మరించి తమదిగా మూలమూలల్లో నిస్సిగ్గుగా చెప్పుకుంటున్న వంచనా సందర్భంలో నేడు ఆయా భాషా కవుల సృజనాత్మకతను సంరక్షించడానికే, తెలుగులో అనుసృజనచేసి, కొన్నిచోట్ల ఆ భావాలకు మెరుగులు దిద్దినట్లుగా కూడా చేసినా, తాను ఆ కవుల కవితాత్మ ముందు ఒదిగే వుండడం నిజంగా ఎదిగిన లక్షణం. అమ్మ చివరి క్షణాలను అమెరికాలోని తమ్ముడు అద్భుతమైన వీడియోగా తీసి పంపించమని ఫాక్స్ పంపిన అయ్యప్ప ఫణిక్కర్ మలయాళ కవితను దేవరాజు లేఖగా అనువదించిన తీరు- మానవ సంబంధాల పరిణామాల తీరు గ్రహించాక, నిజంగానే హృదయాన్ని కలచివేస్తుంది. * నీకూనాకు మధ్య ఒక రంగుల నది (కవితా ప్రపంచం) డా. దేవరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు

by Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PdbAqj

Posted by Katta

R K Chowdary Jasti కవిత

జాస్తి రామకృష్ణ చౌదరి స్వయంకృతం ఎన్ని పక్షులు ఎగిరిపోతున్నాయ్ నాలోంచి ఎన్ని స్వప్నాలు అదృశ్యమైపోతున్నాయ్ నాలోంచి ఎన్ని గతాలు మాయమైపోతున్నాయ్ నాలోంచి ఎన్ని రాగాలు రాలిపోతున్నాయ్ నాలోంచి ఎన్ని సుగంధాలు ఆవిరైపోతున్నాయ్ నాలోంచి ఇక హృదయం ఏం నిలుస్తుంది నాలో నేనే ఒక రంధ్రాన్నై నాలోంచి నేను జారిపోతుంటే నేనే ఒక శూన్యాన్నై నన్ను నేను కోల్పోతుంటే 03Apr2014

by R K Chowdary Jastifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fAgjfM

Posted by Katta

Sai Padma కవిత

సాయి పద్మ // .............................. గడియయేని విరహం తాళని సగ భాగాన్ని మాటలతో హింసించని మూల దాచి పెడదామని పరిసరాలు చూడకుండా శరాల్లా విసిరే మాటలని పూలబాణాలనుకొని బ్రతికా చాన్నాళ్ళు నా ఆశయాల జమ్మి చెట్టు లో దాచిన అపురూప అస్త్ర శస్త్రాలు కర్ణుడి శాపాల్లా కళ్ళ నీళ్ళవుతుంటే మమతల ఎరువులేసి పెంచిన పిల్లలు కాళ్ళకు మోగని పాంజేబులవుతుంటే నింపుకుందామనుకున్నా ..జీవన మాధుర్యాన్నీ కాంక్షనీ రెండు చేతులా .. కానీ, ఒక చెయ్యేమో సగభాగం వదలదాయే రెండో చెయ్యేమో ఇంటిపనుల్లో తలమునకలాయే ఓయి చిన్నదానా.. జీవితం చిన్నది మనసిలాయో ..!! --సాయి పద్మ

by Sai Padmafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/QCXa45

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవితby Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kpq8gv

Posted by Katta

R K Chowdary Jasti కవిత

జాస్తి రామకృష్ణ చౌదరి శిక్షావిధి అంతా చీకటి ఆ చీకటిని చూస్తుంటే చీకటే భయపడుతోంది ఆ భయానక చీకటిలో ఆ మనసుకి ఒక రాక్షస ముల్లు గ్రుచ్చుకుని రక్తం స్రవించింది ఆ గాయపడిన మనసుని జీవితమే బ్రతికించుకుంది విషాదం తప్ప సంతోషం లేని ఆ మనసుని ఇప్పటివరకూ కాలమే ఓదార్చింది సమయం ఎప్పుడూ ఒకలాగే ఉండదు చేసిన కర్మకి ఫలితం అనుభవించాల్సిందే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా నేరం బంధీ కావాల్సిందే చేసిన ఘోరానికి మరణదండన పడాల్సిందే ఓ జీవితమా నీకు జరిగిన అన్యాయానికి కాలం తీర్పునిచ్చింది నిర్భయంగా నిశ్చింతగా బ్రతకమని నేడు న్యాయం నీకు స్వేచ్చనిచ్చింది ఓ మనసా ఇక గతాన్ని మరిచిపో భవిష్యత్తులోకి ఎగిరిపో! ఓ మనిషీ నీవెవరో ఇప్పటికైనా తెలుసుకో నీ మృత్యువు నీలోనే ఉంది చూసుకో! 01Apr2014

by R K Chowdary Jastifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kpq8wR

Posted by Katta

Padma Arpita కవిత

పెద్దమనిషయ్యా.. ఏంటో ఉండుండి నాలో అనుకోని ఈ మార్పు!? అమాయకత్వం నుండి అంధకారంలోకి వచ్చి అన్నీ స్పష్టంగా చూసేసి అర్థం చేసుకున్నట్లు రాబంధులన్నీ రామచిలకలై రా రామ్మన్నట్లు కుళ్ళుపై పన్నీటి కళ్ళాపి చల్లి శుభ్రపరిచినట్లు.. ఎందుకో నాలో సుడిగుండాల ప్రశ్నల కూర్పు!? జవాబులు తెలిసినా చెప్పకూడదంటూ నొక్కేసి గుంబనంగా బ్రతకాలని పాఠాలు వల్లిస్తున్నట్లు అసభ్యత అర్థం కాకపోతే అంతా సభ్యతన్నట్లు నలుపైతే మచ్చ కనపడదని ఇష్టం అనేసినట్లు.. ఎక్కడిదో నాలో నాకే తెలియని ఇంతటి నేర్పు!? తీరని సమయంలో తీరిగ్గా ఆలోచిస్తే తెలిసింది ఇన్నాళ్ళకి జ్ఞానం పెరిగి పెద్దమనిషి అయినట్లు లేని దర్పం నాకబ్బి కొత్తఛాయ ఏదో పెరిగినట్లు వెసులుబాటుకై వెలగాలని ఎవరో ఉసిగొల్పినట్లు.. పద్మార్పిత.. 3rd March 2014

by Padma Arpitafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1k3i2OM

Posted by Katta

Veera Sanker కవిత

IIపనులే రికార్డ్ అవుతాయ్II -వీరశంకర్ ఒరేయ్ బాబులూ! ఎవడో చెప్పిన కొటేషన్లు పిచ్చ పిచ్చగా ఓవర్ యాక్టింగులు చేస్తూ ఊదరగొట్టకండ్రా మీకు పుణ్యం ఉంటుంది. చిన్నప్పట్నించి విని విని మా తలలు బొప్పికొట్టుకుపోయాయ్! అరవకుండా కరవకండా అమ్ముడుపోకుండా కుదురుగా నిలబడి మీరేం పీకుతారో కాపీలు కొట్టకుండా మృదువుగా చెప్పండ్రా! చరిత్రలో మీరు రికార్డ్ కారు మీరు చేసిన పనులే రికార్డ్ అవుతాయ్...

by Veera Sankerfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1h7xRBW

Posted by Katta

విష్వక్సేనుడు వినోద్ కవిత

కన్న పేగు వ్యధ | విష్వక్సేనుడు వినోద్ ఎడతెరిపిలేని నీతిసూక్తులు బోధిస్తూ వింటున్నావని వశపరుచుకోగలనా ? ఆపాదమస్తకం గమ్యాన్ని నింపేస్తూ చిగురుటాశలకు కళ్ళెం వేయగలనా? ఉన్నతంగా జీవించాలని కాంక్షిస్తూ ఉన్న సంస్కారాన్ని విదిల్చగలనా? సృష్టిలో కనరాని వింతల్ని చూపిస్తూ వాడిన మనసును ఆకట్టుకోగలనా ? వ్యధను పరిచయం చేయకుండానే విలాసాలకు బానిస చేయగలనా ? కాలం కన్నీటి రుచిని చూపకముందే జీవితపు మాధూర్యాని నేర్పగలనా ? రెక్కలు మొలిచాయని ఎగిరిపోతానంటే జన్మనిచ్చానని నియంత్రించగలనా ? పేగు తెంచుకున్నాకే ఊపిరిపీల్చానంటే కన్న పాపానికి కుమిలిపోక ఉండగలనా? 31-03-2014

by విష్వక్సేనుడు వినోద్from kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mvqK5B

Posted by Katta

Yasaswi Sateesh కవితby Yasaswi Sateeshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1gkksjW

Posted by Katta

డాక్టర్ ప్రతాప్ కత్తిమండ కవిత

కత్తిమండ ప్రతాప్ ||| తెల్ల కాగితం |||| ======================== తెల్ల కాగితం ఎదురు చూస్తుంది ఎరుపెక్కే అక్షరాల కోసం పదునెక్కిన రాతల కోసం జీవిత గాధల కోసం నిత్య జనజీవన వ్యధల కోసం కాలే కడుపుల రాతల కోసం ఆకలి పేగు అరుపుల కోసం స్వేధం చిమ్మే కబుర్లు కోసం రక్తం మరిగే అక్షర అంకురాల కోసం తెల్లా(రని )రే బతుకుల కోసం చీకటి జీవితాల రాతల కోసం రాత మారని తల రాతల కోసం నుదిటి గీత లేని అతుకుల బతుకుల కోసం సిరా కక్కే కలం కోసం కలం కక్కే కవిత్వం కోసం తెల్ల కాగితం ఎదురు చూసింది సిరా (లో )ఇంకు పోయింది శూన్యమై వెక్కిరించింది భూతద్దమై వెతికాను సూర్య రశ్మి తోడయ్యింది కాగితం కాలిపోయింది --------------------------- ఏప్రిల్ 03/2014

by డాక్టర్ ప్రతాప్ కత్తిమండfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mBrKoD

Posted by Katta

డాక్టర్ ప్రతాప్ కత్తిమండ కవిత

కత్తిమండ ప్రతాప్ || మకరందం || ====================== మకరందం కోసం వెతికితే నీ పెదాలు కనిపించాయి మకరందాన్ని జుర్రుకోవాలని ఆశగా ఉంది సీతాకోకలా మారి నీ పెదాలను తాకాలని ఉంది నీ పెదాలను నా పెదాలుతో తేనెటీగలా గుచ్చాలని ఉంది నీ పెదాలు గాయ పడుతాయేమోనని బాధగా ఉంది తేనె పట్టు నీ శరీరమైతే మకరందాన్ని పిండెయ్యాలని ఉంది తేనెపట్టు నడుమ తుట్టలో ఈగనై గిలిగింతలు పెట్టాలని ఉంది మకరందాల అందాలను అదిమి పట్టాలని ఉంది ఆశల అనుభూతులను పంచుకోవాలని ఉంది ఆశల నడుమ ఎన్నో ముళ్ళు సీతాకోకల... తొలుత గొంగళ్ళు పరిణామ క్రమమ లో మార్పులు (సరదాగా రాసిన కవిత ) ================= ఏప్రిల్ ఫస్ట్ /2014

by డాక్టర్ ప్రతాప్ కత్తిమండfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1gXvhy6

Posted by Katta

Santosh Kumar K కవిత

||శిథిలం|| శీర్షిక : చినిగిన కాగితంపై వ్రాసిన కావ్యం ప్రణయమనే నాగిని కాటేసిన జీవితం!! అటువంటి జీవిత పతనానికి గల కారణాల విశ్లేషణ నేను వ్రాసిన ఈ కవిత్వం. ప్రేమలో మోసపోయిన ప్రతి ప్రేమికుడికీ అంకితం నా ఈ "శిథిలం"!! మంచు అక్షితలే కురిసేవి నీతో సాగే పయనంలో.. మలయమారుతాలు వీచేవి నీతో గడిపే సమయంలో.. పన్నీటి జల్లులు తుళ్ళేవి నిను చూసే తరుణంలో.. అలా ఊహకందని ఓ అందమైన జీవితాన్ని కాదంటూ.. కుదరదంటూ వెల్లిపొయావు.. వాస్తవాలన్నీ వికృతంగా వెక్కిరించేలా నీ వియోగంతో నిదురలేచిన నాకు కల్లోలమైన లోకాన్ని పరిచయం చేసింది అనుక్షణం కన్నీటికి నానినాని తడిచి ముద్దైన నా కనుపాపలను వదిలి వెళ్ళలేక కొలువై ఉన్న నీ రూపం!! ఆ క్షణమే గ్రహించాను.. జాలి ఎరుగని విధి ఆగ్రహాన్ని.. నిజానికి నేను నడిచింది ఎడారి త్రోవలో ఎండమావులతో నిండిన ఎండాకాలమని, అడుగు సైతం వేయలేని ముళ్ళదారని, కరుణలేని కానరాని కటికచీకటని, నీ అనుగ్రహానికి నోచుకోని నా జీవితానికి మిగిలింది గ్రహణమని నేనొక వెలుగెరుగని కలుగు వాసినని.. మదిగదికి జీవిత ఖైదుని విధించి విషాద ఊబిలో చిక్కుకుపోయి అనాథగా మిగిలిన అసమర్థుడనని.... కానీ అడగకుండా ఉండలేకపొతున్నాను అతి మధురమైన తల్లి ప్రేమని అనిర్వచనీయంగా చూపుతారు కదా, హృద్యమైన అనురాగ బంధంతో ఒక కూతురిగా తండ్రిని ప్రేమిస్తారు కదా, తోబుట్టిన అన్ననీ, తమ్ముడినీ అక్కున చేర్చుకుని సాకుతారు కదా, మనువడి కాలు కందకుండా ముద్దాడుతూ మోసుకు తిరుగుతారు కదా, జీవితమంతా ఇందరి మగవాళ్ళని ఆదరించి ఒక్క ప్రియుడి విషయంలో మాత్రం ఎందుకని కనికరించరు?? అవునులే మనకు రక్త సంబంధం లేదు కదా మమకారం అనే మత్తుని పరిచయం చేసినా ఆప్యాయతనే ముసుగులో అవిటివాడిగా మార్చినా ప్రతిక్షణం సఖియే ప్రపంచం అన్నట్టు ఏమార్చినా ఒక్కసారిగా ప్రేమశిఖరాగ్రం నుండి నయవంచన కావించి నట్టేటిలోకి తోసేసినా అడిగేవాడు ఉండడు అనే ధైర్యం నీది.. పొరపాటున అడిగినా సరే.. మగాడివి నువ్వు, ఆత్మహత్య చేసుకోటానికి సిగ్గులేదా అని నీ తప్పుని మరిచి నాదే ఒక తప్పని నిరూపించే సమాజం మనది!! అయినాసరే.. నా ఒటమికి నాదే భాద్యత.. ఎందుకంటే, ఒట్టేసిన చేతికి తెలియదు పాపం తను కేవలం చేతకాని చెయ్యిని అని, నీ చేతిస్పర్శ మంట పుట్టించే ఒక చురకని...! చూసిన కంటికి తెలియదు పాపం తను చూసింది కేవలం పైపైన మెరుగులని, నిలువెత్తు నిఖార్సైన నకిలీలేని బంగరం కాదని...! వింటున్న చెవికి తెలియదు పాపం చిలిపిపలుకుల ఆంతర్యం చైత్రంకాక శిశిరమని, మాటలతో ప్రణయాన్ని మదించటం సులభమని...! అన్నింటికిమించి నా హృదయానికి తెలియదు పాపం మన ఎడబాటుకి, నా ఎదపోటుకి కారణం నువ్వని, నీ జ్ఞాపకాల గాయాలకు ఛిద్రమైన తాను ఒక శిథలమని!! #సంతోషహేలి 01APR14

by Santosh Kumar Kfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1gkksQS

Posted by Katta

Harikrishna Mamidi కవిత

Hi folks, here it is my latest poem published in SAARANGA..

by Harikrishna Mamidifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pRkA1s

Posted by Katta

Gudipati Palapitta కవిత

పాలపిట్ట బుక్స్ పబ్లిష్ చేసిన శివారెడ్డి ముందుమాటల పుస్తకం విడుదల అయింది. For copies contact : 040-27678430

by Gudipati Palapittafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ol7P1R

Posted by Katta

Radha Rao కవిత

సరస్వతీ పుత్రుల పఠన శాల అంటే అతిశయోక్తి అనుకోవచ్చు ? ఎవరైనా ఏమైనా అకోవచ్చు ? "పాడుటాతీయగా" డాక్టర్. శ్రీ పండితారాజ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ టీవీ ద్వారా ప్రసారం ఇంటిటా సంగీత కళాశాల. సంగీతం అంటే అది శాశ్విత సజీవ విజ్ఞాన సంపుటాలే ! నటులు, నాటించే వారెవరైనా అంది సభ్యత సంస్కారం ఆచరించి నంతవరకే విలువలు ? కొంతకాలానికి వారెవరైనా మరిచిపోవడం సహ�జం ! అదే సంగీతాలాపన సజీవం !! ఒక పాటకు ఎవరు ఎంత కుప్పి గంతులేసినా వాళ్ళు గుర్తుం డరు.

by Radha Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1knlU95

Posted by Katta

Em Es Naidu కవిత

:: మృగమౌనం :: bathos or pathos కొన్ని అంతే మింగుడు పడవు పడుపు పడవల వలల పడవ కడుపు అంతే అంతా ఓ అల ఓ మృగమౌనం తెరవని తలుపు తెలుసు తెరిచినా తలుపులోని తెర తెలియని గాలి గాజు మిగిలి పారదర్శకత ఓ వ్యసనం

by Em Es Naidufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PkZgo5

Posted by Katta

Uday Kumar Alajangi కవిత

ఆలోచించు ---- ఆలోచించుకోనీయ్ // అలజంగి ఉదయ కుమార్ // ప్రతి ఒక్కడికీ ఒక ఆలోచన ఉంటుందని ఏది మంచో ఏది చెడ్దో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఏది చేయకూడదో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండాయంటే రాజ్యాంగం వాడికి స్వంత ఆలొచన వస్తుందని వాడిని నడిపించేవాడిని ఎంచుకోగలడని ఓటు అనే ఒక వజ్రాయుధాన్ని ఇస్తే మీ ఆలోచనలు వాడిపై రుద్దాలని మీకు అంటుకున్న కులగజ్జిని, మత దురాహంకారాన్ని వాడికి అంటించాలని ఎందుకీ విశ్వప్రయత్నం ప్రచారం చేసుకో ప్రలోభ పెట్టకు నీ ఆలోచనలే అందరూ నమ్మాలంటే తోక ఊపుకుంటూ డూ డూ బసవన్నలా నీ వెంట నడవాలంటే తప్పని సరిగా ఇది ఫాసిస్టు తత్వమే అహం తలకెక్కిన రాజ్యంగ ఉల్లంఘనే ప్రజాస్వామ్యమంటే నీ కొక్కడికే కాదు ప్రతి ఒక్కడికీ స్వేచ్చ ఉంటుంది ఎవడి ఆలోచన వాడిది ఆలోచించు ---- ఆలోచించుకోనీయ్

by Uday Kumar Alajangifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mBa4cU

Posted by Katta

Sasi Bala కవిత

నిశ్శబ్ద గీతం ................................శశిబాల నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలే వేళ ........ పగిలిపోయిన గుండెను అతికించుకుంటూ నిదురించే జ్ఞాపకాలను హత్య చేస్తూ కన్నీటి కుండలను కంటి కావడిలో మోస్తూ అశ్రు ధారలతో ఎండిన బుగ్గలను పలకరింపుల పన్నీటితో కడగాలని ప్రయత్నిస్తూ నీకై ఎదురు చూసే కళ్ళలో ఆశల గులాబీలు పూయిస్తూ తీగలు లేని మానస వీణకు నా హృదయ తంత్రులనేసి మీటుతూ చూస్తున్నా ...ఎదురు చూస్తున్నా వెన్నెల కోసం చకోరిలా ఎడారిలో పాడే కోయిలలా ఆశ చావక నీ కోసం రాని వసంతం కోసం మొండిగా ..మొండిగా ఎదురు చూస్తున్నా నిదుర కాస్తున్నా శశిబాల (3 ఏప్రిల్ 14 )

by Sasi Balafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pQF22w

Posted by Katta

Yasaswi Sateesh కవితby Yasaswi Sateeshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1juLtqe

Posted by Katta

Yasaswi Sateesh కవిత

యశస్వి|| జయ ఉగాదితో.. మాటా-మంతీ|| {జయ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా దూరదర్శన్ కేంద్రం, హైదరాబాద్ నిర్వహించిన కవిసమ్మేళనం లో చదివిన కవిత: నిన్న ప్రసారమైంది..} || జయ ఉగాదితో.. మాటా-మంతీ|| ** రా జయా! రా!! ఇదేనా రావడం? ఎక్కడ్నించీ రాక? అమెరికా నించేనా!! అక్కడంతా కులాసాయేనా! ఏడేళ్ళైందన్న మాటేగానీ.. సర్వధారికొట్టిన ఆర్ధికమాంద్యం దెబ్బకి మా గూబలు.. ఇంకా గుయ్యమంటున్నాయబ్బా! అందుకే అడుగుతున్నా!! ఈ మధ్య తెలుగుదనమంతా ప్రవాసంలోనే నివాసమటగా!! మంచినీళ్లేమైనా తాగుతావా! మినరల్ వాటరేలే!! ఇంకా ఆ నీళ్ళ గొడవలు మొదలు కాలేదిక్కడ ముందొచ్చిన విజయ పాత డైరీ పట్టుకుని మాపటివేళే ప్రయాణం కట్టింది వెళ్తూ- వెళ్తూ మా అన్నదమ్ముల మధ్య పంపకాల పని పెట్టింది నీకేమైనా దారిలో ఎదురై మంచీ-చెడు చెప్పిందా ఏమిటి!! నిరుడు కల్పించిన ఆశలన్నీ ఇక్కడే వదిలి పెట్టింది డబ్బున్న బిడ్డనే గెలిపించాలని ఊరూరూ యాత్ర చేపట్టింది కబుర్లు.. ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలియక ఇప్పటిదాకా ఎదురుచూసాను జరిగినయవి కొన్ని నేను చెబుతాను జరగాల్సినవి నువ్వే చెప్పాలి. ** సాగి ఆగిన ఉద్యమాలన్నిటిలోనూ కాలం కాళ్ళుచాచి ఇరుక్కుంది ప్రజా సమస్యలు పట్టని ప్రస్థానాలు, ఎవరికోసమో తెలియని యాత్రలతో జన జీవితానికి తిక్కెక్కింది ఎన్నిసార్లు బందులు జరిగాయో! ఎన్ని బతుకులు నలిగాయో! చెప్పేదెవరా!! అనిచూస్తే.. గట్టి లెక్కల శకుంతలక్కయ్య కాలం చేసిందని తెలిసింది అరమరికలు అవసరమయ్యాక తెలుగునేల నలిగింది విజయానికి మొహం వాచి ‘పేరుగొప్ప’గా మిగిలింది ఎక్కడైనా తన పేరు మనిషితో నిలబడాలని ‘విజయ’ తన ముద్ర కనపడాలని ‘ఆమ్ ఆద్మీ’కి చీపురిచ్చి ఢిల్లీ దర్బారుకి పనికి పంపించింది వాడేమో కమలాన్ని తెంపలేక, కళ్ళాపు జల్లిన చేతి వాసన పడక నగరవీధుల్లో లొల్లి చేసి పోయాడు అవినీతి అన్నింటా అంటకాగిఉన్నప్పుడు ఏ ఇంట ఉండాలని మామిడిపళ్ళ మనిషిలా అరచిపోయాడు ఓదినం.. పేపరు చదువుతుంటే పసిపిల్లల మరణాలలో ప్రధమ స్థానం మనదేశానిదేనని తెలిసిందట ఇదేమి శివా! అని కేదార్నాధుడ్ని అడగబోయింది వసువుల్ని ముంచిన గంగమ్మకు ఉక్రోషం వచ్చినట్టుంది అప్పట్నించి మీ అక్క చావుల్నీ లెక్కెట్టలేకపోయింది టీవీ చూస్తేనే తెలిసింది తెలుగునేలలోనే కాదు.. టర్కీలోనూ ప్రజా ఉద్యమం పతాకస్థాయికి చేరిందని అసలు కధ వేరని నాణెం రెండోవైపు చూపించబోయినా విజయవిలాసం అప్పటికే ఖరారైపోయింది అన్నట్టు టెలిగ్రాం అందిందా నీకు.. నువ్వొచ్చేదాక ఆగలేక పంపాను ముందే ఓ పెద్ద నిజం పంచుకుందామని ప్రపంచంలో అతిశక్తిమంతుల జాబితాలో మన ప్రధాని కూడా ఉన్నారని. నీ అడ్రెస్ తెలియక బట్వాడా చేయమని రేస్ కోర్స్ రోడ్డులో ఏడో నెంబరు ఇంటికి పంపా. తర్వాత ఆ సర్వీసే రద్దయ్యింది అప్పుడు అర్థమయ్యింది జాబితా నిజమే చెప్పిందని జీవితమే అబద్దాలాడుతుందని బయటోళ్ళకు ఉన్న గౌరవం లోపల వారికి ఉండదని బ్రిటన్ ప్రభుత్వం మాత్రమే ఉమ్మడాన్ని తీవ్రనేరంగా నిర్ణయించిందని తల్లీ! ఈ మధ్య..లోకం చాల మారిపోయింది అన్నదమ్ములకు అభిప్రాయ భేదాలొస్తే ఇల్లు ముక్కలైపోయిందంటున్నారు పంపకాలు జరగకుండానే కుంపట్లు కొనుక్కుంటున్నారు చెవిలో ఇల్లుకట్టుకునే పుకార్ల హోరు దేశ మంతా వినపడుతుంది. భూతద్దంలో దొరకలేనిదేదో టీవీ ఛానళ్ళలో కనపడుతుంది మొన్నీ మధ్య ప్రజా ప్రభుత్వం రద్దయినప్పుడు పాతరోజులు గుర్తుకు తెచ్చావు అరవై ఏళ్ళ నాటి మాట ఆంధ్రకేసరినే ఒక్కఓటుతో ఓడించావని రాష్ట్రపతిపాలన మొదటి సారి రుచి చూపించావని.. * లోకమంతా ఎన్నికల కోడై కూస్తుంటే.. ఇప్పుడే లేచి ఇలా కుర్చున్నాను ఇంతలో నువ్వొచ్చావు.. చెప్పు.. నువ్వేం కబుర్లు మోసుకొచ్చావు? ** మన సిధ్ధాంతి గారికి తెలుసో-లేదో ప్రజానాయకుల యోగ కరణాలు ఏ చారుదత్తుడ్ని ఇక్కట్లపాలు చేస్తుందో ఈ జయవసంతసేన విన్యాసాలు యజమానుల జెండాకు లోబడే.. వార్తాఛానళ్ళ వంశోత్తర దశల ప్రసారాలు! పంచాంగ శ్రవణాలలో తారుమారై వినిపిస్తున్నాయి రాజపూజ్య- అవమానాలు సామాన్యుడ్ని అందలమెక్కిస్తానంటూ అందరూ అబద్దాలే వినిపిస్తున్నారు తీపి కబురు చెబుతానంటూ ప్రతిసారీ చేదే తినిపిస్తున్నారు ఏ సంవత్సరమైనా .. ఇంతేనా అని అన్నిసార్లూ అనిపిస్తున్నారు కొత్తగా వచ్చావని కోటి కోర్కెలు కోరను నేను షడ్రుచుల వశంకాని సుఖ సంతోషాలు కలగలిపిన కమ్మని జీవితం కోసం ఎదురు చూపులు చూస్తున్నాను మీ తమ్ముడు మన్మధుడొచ్చి* మాయ చేసేలోగా మంచిరోజులు ఆశిస్తున్నాను చెప్పు.. నీ సంచుల నిండా ఏం మోసుకొచ్చావు? ఎవరికందించి వడ్డిస్తావు!! సీలుతీయని ప్రేమలేఖలా ఇలా ఎన్నిరోజులు ఊరిస్తావు చెప్పు.. నీ సంచుల నిండా ఏం మోసుకొచ్చావు? ఎవరికందించి వడ్డిస్తావు!! =1.4.2014=

by Yasaswi Sateeshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1fJfi1s

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

అక్షర క్షిపణి (వాకిలి పత్రికలొ0 - కపిల రాంకుమార్ ఏప్రిల్ 2014 ఓ అక్షరానికి మరో అక్షరం పేర్చటం కాదు అది క్షిపణిలా పేలినపుడే కవిత్వం! పళ్ళగొర్రుతో దమ్ము చేసిన చేలో వరినాట్లున్నట్టు చదరంగపు గళ్ళున్నట్టుండాలి! గాలికి వూగే జొన్నకంకులమీద వాలిన పిట్టలాగుండాలి మబ్బులను అహ్వానిస్తూ ఆకాశంలో విన్యాసం చేసే తూనీగల్లాగుండాలి! ధైర్యపు భుజంమీది సంధించిన ఆయుధంలా! శత్రు స్వప్న సింహంలా ! జతగూడే అక్షరమే జతగాడౌతుంది! పదాలతో పదాతిదళానికి మొనగాడైన అధిపతౌతుంది! http://ift.tt/1mtHCJO

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mtHCJO

Posted by Katta

Afsar Afsar కవిత

అమ్మ మరణం వెలిగించిన కవిత్వ దీపం – నటాషా! ~ “దిక్కుమాలిన చరిత్ర ఎప్పుడూ నా కాళ్ళకి అడ్డం పడుతూనే వుంటుంది కదా!” అంటాడు ఆగా షాహీద్ అలీ వొక కవితలో! చరిత్రని తేలికగా నిరాకరించలేం, నిజమే! మన ఉనికిని నిర్ణయించే కీలకమైన శక్తి చరిత్ర. పుట్టిన కులం, చుట్టుముట్టే సమూహాలూ, మనల్ని పెంచే ఊళ్ళూ, బళ్ళూ- మన చుట్టూ పని చేసే సంఘాలూ రాజకీయాలూ ఉద్యమాలూ – అన్నీ చరిత్రలో భాగం అవుతూ మన జీవితాలతో పెనవేసుకుంటాయి. మనమూ క్రమంగా చరిత్రలో భాగం అవుతూ వెళ్తాం. కాని, ఆ చరిత్రని వొక కవి మనసు ఆ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది? అసలు చరిత్రని కవిత్వీకరించడం సాధ్యమేనా? ప్రసిద్ధ అమెరికన్ కవయిత్రి Natasha Trethewey కవిత్వం చదివినప్పుడల్లా ఈ కొత్త కవిత్వ కోణం నన్ను విస్మయంలో పడేస్తుంది. 1966 లో మిస్సిసిపిలో పుట్టిన నటాషా అమెరికాలోని ఎమొరీ యూనివర్సిటీలో కవిత్వ పాఠాలు చెప్తుంది. పందొమ్మిదేళ్ళ వయసు నించి కవిత్వం రాస్తూ వున్న నటాషా ఇప్పటివరకూ అయిదు కవిత్వ సంపుటాలు ప్రచురించింది. అమెరికాలో కవిత్వ రంగంలో వున్న అవార్డులన్నీ ఆమెని వరించాయి. ఆమె కవిత్వ పుస్తకాల్లో నన్ను బాగా ఆకట్టుకున్నది “The Native Guard.” నిజానికి ఇది వొక ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ రెజిమెంట్ పేరు. అమెరికాని చరిత్రలో విస్మృతికి గురైన నల్లవారి రెజిమెంట్ ఇది. “చరిత్రలో ఇలాంటివెన్నో మనం మరచిపోయాం. మనకు తెలిసీ తెలిసీ వాటి గురించి మాట్లాడడం మానేసాం. అలా మానేయడం గురించి నా బాధ. నా కవితలన్నీ ఆ బాధలోంచి వచ్చినవే!” అంటుంది నటాషా! జాతుల చరిత్ర తనను ఎప్పుడూ వెంటాడుతూనే వుందని ఆమె అంటుంది. నటాషా తల్లి నల్లజాతి మహిళ, తండ్రి తెల్లవాడు. ఈ నలుపూ తెలుపూ తేడాలు తన ఉనికిలో భాగమై పోయాయని, ఎక్కడికెళ్ళినా నల్ల తల్లి, తెల్ల తండ్రి గురించే ప్రశ్నలు వస్తూండడంతో ఈ రంగుల చరిత్ర మీద ఆసక్తి పుట్టింది నటాషాకి! ఈ లోపు ఇంకో విషాదం జరిగింది. ఆమె తల్లిని రెండో భర్త దారుణంగా చంపేసాడు. తల్లిని కోల్పోయిన విషాదం ఆమెలో నల్ల వారి చరిత్రకి సంబంధించి ఇంకో కొత్త కోణాన్ని చూపించింది. తల్లికి సంబంధించిన వుద్వేగంలోంచి ఆమె నల్ల చరిత్రని చూడడం మొదలెట్టింది. కాని, ఆమె కవిత్వం తప్ప ఇంకేమీ రాయలేదు. కాబట్టి, చరిత్రకి సంబంధించిన ఆ బాధ అంతా కవిత్వంలోనే వ్యక్తం చేసింది, అదీ అమ్మ కోణం నించి ఆ చరిత్ర చెప్పడం మొదలెట్టింది. అందుకే, ఆమె కవిత్వంలో అమ్మ కేవలం అమ్మ కాదు, అమ్మ వొక మెటఫర్! వొక విస్మృత చరిత్రకీ, అణగారిన జాతిలో పుట్టిన నేరానికి స్త్రీలు ఎదుర్కొనే హింసకీ మెటఫర్. ఆ మాటకొస్తే, అమ్మ చనిపోయిన విషాద క్షణంలో కవిత్వం రాయడం మొదలెట్టింది ఆమె. అప్పటిదాకా కవిత్వం రాయాలన్న ఆలోచనే ఆమెలో లేదు. ~ అమ్మ చనిపోయిన రోజు అమ్మని ఆ నేల పొత్తిళ్లలో నిద్రపుచ్చుతున్నంత సేపూ కురుస్తూనే వుంది వాన. చర్చి నించి శ్మశానం దాకా. మా కాళ్ళ కింది బురద నీళ్ళువొక శూన్యాన్ని చప్పుడు చేస్తున్నాయి. పాస్టర్ పిలిచినప్పుడు చెయ్యెత్తి నిలబడ్డాను "మరణంతో ఆగిపోతుంది ఈ దేహం చెయ్యాల్సిన పని. ఇక మొదలు ఆత్మ యానం...." తీరా వెనక్కి తిరుగుతున్నప్పుడు రానే వచ్చాడు సూరీడు. వెనక్కి తిరుగుతున్న నా వేపు తీక్షణంగా చూశాడు, వెనక్కి తిరిగాను అమ్మని అక్కడే వదిలేసి. ఇంటికి వెళ్తున్న దారినిండా గతుకులు ఎప్పుడూ అది గతుకుల దారే. నెమ్మదించినా నా అడుగులు, క్షణం నిలవదుగా, ఈ కాలం! పోయిన వాళ్ళ పేర్ల మధ్య నా సంచారం అమ్మ పేరు నా తల కింద రాతి తలగడ. * http://ift.tt/1pSk2qj

by Afsar Afsarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1h4wQul

Posted by Katta

Bhavani Phani కవిత

భవానీ ఫణి ॥ కోపం ॥ కోపం ఉండచ్చు.. కానీ అది, అద్దం మీంచి జారిపోయే నీటి బిందువులా ఉండాలి తప్ప తారాజువ్వని ని అంటించే నిప్పు రవ్వలా కాదు కాలువ లో పరవళ్ళు తొక్కే కొత్తనీరు లా ఉండాలి తప్ప భూకంపం తర్వాత వచ్చే సునామీ లా కాదు పులిహోర లో కలిసి మెత్తబడిపోయే పోపు లా ఉండాలి తప్ప అన్నం లోనో, పప్పులోనో నక్కి పంటికింద పడే తెల్లని రాయిలా కాదు గోడకేసి కొట్టిన రబ్బరు బంతిలా ఉండాలి తప్ప లక్ష్యాన్ని తునాతునకలు చేసే బాణపు మొనలా ఉండకూడదు శీతాకాలపు పలుచని ఎండలా చురుక్కుమనిపించాలి తప్ప వడదెబ్బతో నిర్జీవం చేసే గ్రీష్మ ప్రతాపం లా ఉండకూడదు దువ్వెన ని ఇబ్బందిపెట్టే గిరజాల జుట్టు చిక్కులా ఉండాలి తప్ప ఎంతకీ విడదియ్యలేని చిక్కుముడి లా ఉండకూడదు కోపం అనేది మన మనసుకి తగిలిన గాయాన్ని మాన్పే టందుకు బహిర్గతమవ్వాలి తప్ప దావానలంలా వ్యాపించి మనతో పాటు పక్కవారిని కూడా మాడ్చి మసి చెయ్యకూడదు !!!! (ప్రస్థానం ఏప్రిల్ సంచిక లో వచ్చిన నా కవిత http://ift.tt/PcN8pe) పోస్ట్ చేసిన తేది 01. 04. 2014

by Bhavani Phanifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PcN8pe

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

|| గాదికింది పందికొక్కు || సుప్రభాతవేళ కోకిల పాట కోసం మావిడిచెట్టుకేసి చూసా! కర్ణకఠోరంగా ప్రహరీగోడమీద కాకి గోల మాత్రం చికాకు పెడుతోంది! కిటికీ భళ్ళున మూసిన శబ్దం విని '' కాకి అరుపు విన్నారుగా - ఇక ఎవరో కొంపకు దిగేటట్టున్నారు!'' మా ఇంటావిడ శరసంధానానికి '' అదొక్కటే తక్కూవైంది మనకి, నా మొహాన కాస్త టీ నీళ్ళు పోస్తావూ '' అన్నమాట వినిపించుకోకుండా '' పండుగ నెత్తిమీద పడింది దాని సంగతి దేవుల్లాడరా? '' ఎదురు దాడి టీ తోనే! '' అందుకోలేనంత ఎత్తులో ధరలున్నపుడు కొన్నింటిని పక్క వారినుండి అడుక్కోక తప్పదు గాని - సంచి యిటు యివ్వు '' అన్నా అడుగునబడ్డ బడుగు జాతి వాళ్ళం కదా అడుక్కోటానికి సిగ్గులొదిలేసిన వాళ్ళం కూడ! ముక్తసరిగా ముగించి టీ చప్పరించి రోడ్డెక్కాను కొనేవి యేమిటి, అడుక్కునేవేమిటి నెమరువేసుకుంటూ '' వేప పూవు, మామిడాకు, మామిడిపింది బెల్లం ముక్క, చింతపండు '' ఉగాది ప్రసాదానికి! ''ఈ మాయదారి పండుగలు నెలాఖరునే రావాలా? వేతన జీవుల వెతలు మాటటుంచితే బోడి విశ్రాంత బడుగుజీవి గతేమిటీ '' అనుకుంటు మోహనరావు అంగడి చేరాను అడగలేక చేతులు నలుపుకుంటుంటే '' పాత బాకీ ఎప్పుడు చెల్లుబాటు పండగ సరుకులకు పొద్దున్నే దాపురించారు?'' మునిసిపాలిటీ వారి ఇంటిపన్ను నోటీసులా! లేని నవ్వు తెచ్చుకుని '' నిజమే దండగే అదే పండగ '' నా సంజాయిషి పూర్తికాకుండా, నా మీద జాలో, నానుండి అతను వసూలు పెరుగుతందనే ఆశో! నాకు తెలీదు కాని '' పట్టండి తప్పుతుందా. .’’ విసుక్కుంటూ యిస్తుండగా నా దృష్టి మాత్రం ఇంకెక్కడో..... అటు పక్కో జీపు యిటుపక్కో జీపు ''మాతో వస్తే 100 రూపాయలు, క్వార్టర్ బాటిల్, బిర్యాని పొట్లం '' చెరో పక్కనుంచి నన్ను లాగుతున్నటనిపించింది! '' ఆఁ...మాతో వస్తే 100 రూపాయలు, రెండు బిర్యాని పొట్లాలు '' ఎన్నికల ప్రచారానికి కూలివాళ్ళ వేటలో నా దగ్గరకే వచ్చినట్టుంది! '' ఇటు చూస్తే బాదం హల్వా అటు చూస్తే ఇడ్లీ సాంబారు '' ఎదో అవే మాటలు శ్రీశ్రీ అన్నట్లు గుర్తుకొచ్చి, సంచి అందుకుంటూండగా '' ఈ బాకీ, పాత బాకీ చెల్లింపు ఎప్పుడు.'' వెంటనే జవాబు చెప్పలేను......ఎదురుగావున్న అహ్వానాన్ని అందుకుని, మౌనంగానే ఇంటి ముఖం పట్టాను! చలపతి దొడ్లోంచి మామిడాకులు, మామిడిపిందెలు, వెంకట్రావు దొడ్లో వేపపూవు సేకరించి హడవుడిగా అడుగుపెట్టానో లేదో ఇల్లు కడిగిన బురదలో జారి బొక్క బోర్లపడ్డాను సరుకులన్నీ బురద, రెండు బిర్యాని పొట్లాలు వెక్కిరిస్తూ! దులుపుకుని లేచాను, హతవిధీ అనుకుంటూ, పండుగ సంబరం మాట అటుంచి అటు వెతికి, యిటు వెతికి (పోపుల డబ్బా, చెక్కా బీరువా వెతకగా) యాభై జమకూడితే సరితా క్లినిక్‌కు వెళ్ళి ఇంజెక్షన్‌ చేయించుకుని మంచం మీద విశ్రాంతి తీసుకుని నిద్రలోకి ఎప్పుడు జారుకున్నానో కాని '' నాన్నా! పండుగపూట దెబ్బలు తగిలాయా? '' అంటూ మా అమ్మాయి పలుకరింపుతో నా బాధలు, నొప్పులు మటుమాయమైనాయంటే నమ్మండి అలా పలకరించిన మా అమ్మాయి అభిమానానికి అన్నీ చికాకులు మటుమాయమయ్యాయి! ''పరామర్శలు ఆపితే ఉగాది పచ్చడి తీసుకొని అన్నం తిందురుగాని రండి '' హోం మినిస్టర్ కేకతో ఒక్కొక్కప్పుడు గాదికింది పందికొక్కు శబ్దాలు కూడ సుమధుర కోకిల స్వరాలవుతాయని నన్ను నేను సముదాయించుకున్నాను! ** కపిల రాంకుమార్ 9849535033 31 మార్చి 2014 కవి సమ్మేళనం - ఖమ్మం

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PcN8FI

Posted by Katta

Kodanda Rao కవిత

కె.కె//గుప్పెడు మల్లెలు-71// ****************************** 1. ఎక్కడున్నాయ్ ఎల్లలు,ఎగిరే పక్షికి, పోవే పిచ్చిమనసా! నీ ఊహలకేం... కోకొల్లలు 2. పొద్దు గద్దెనెక్కితే, అబ్బో... భజలెన్నెన్నో ప్రతీఇంట్లో, దిక్కుమాలి దిగితే, నిద్దరేలే ప్రతీ కంట్లో 3. ఎందుకు పుట్టానని ప్రశ్నించుకోకెప్పుడూ, దేవుడిని చూపించమంటే జవాబు చెప్పేవాడెవ్వడు? 4. చక్కెరపాకం వేసేస్తే, చక్కెరకేళీలొస్తాయా వేపచెట్టుకి, మూర్ఖుడ్నొదిలేయ్ వాడిమట్టుకి 5. పెద్దలన్నారేవో సామెతలంట, అవి హద్దులు దాటేవైతే, పెనురోతే అని నేనంటా. 6. పొగబెడితే దోమలు పోతాయా? పొగతాగే భామలూ ఉన్నారోయ్, అమ్ముతూ తాగొద్దంటే ఎలా? 7. ప్రతీ పదం,గుండె మెలితిప్పితే కవిత్వం ప్రతీ మెలిక,ముడివిప్పితే గెలిచినట్లేలే మానవత్వం 8. రోజూ కొత్తేనా! తొలిపొద్దు సూరీడు, అది నిజమే అనిపిస్తుంది, అమ్మ ఒళ్లో పడుకున్నప్పుడు 9. కొత్తసృష్టి జరగాలంటే, కొంతపిచ్చి ఉండాలేమో? చేదుపాట షూటింగైనా విదేశాలు వెళ్లాలేమో? 10. చిన్నబీజం నుంచి చెట్టు మొలుస్తుంది, చిన్నవాక్యమైనా దిక్కులు పలికిస్తుంది, గుప్పెడు చాలు కె.కె, గుండెను తడిమేస్తుంది. ======================== Date: 02.04.2014

by Kodanda Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pO8FSd

Posted by Katta

Avvari Nagaraju కవిత

||మోడిఫికేషన్||ఎ.నాగరాజు ఒక మిట్ట మధ్యాహ్నపు ఎండలో ఆకాశానికి కాషాయం పులుముతూ అంతా వీరంగం వేస్తున్నప్పుడు త్రిశూలపు పదునుటంచుల కొసలలో బలవంతంగా పెకలించిన గర్భస్త శిశువుల జాడ- తొణికిన ఒక్క ఉమ్మ నీటి చుక్కయినా ముఖాలకు ఉప్పెనయి తాకకపోతుందాని దారుల వెంట నువ్వు ఉన్మత్తుడవై వెతుకుతావు బలిసిన ధనాగారపు ఖార్ఖానాల దోసిళ్ళలో కొన్ని కలలను టోకుగా తయారుచేసి ఊళ్ల మీదకు రంగులురంగులుగా చిలకరిస్తున్నప్పుడు అధికారాలలో, మతాలలో అంచెలు అంచెలుగా అలుముకున్న ఆధిపత్యపు ఉన్మాదాలలో దేశమంటే మగతనమయి నిటారుగా లేపుక నిలుచున్న శిశ్నాలలో పొగలు కక్కుకునే విద్వేషం దేశభక్తయి చివరకూ ఎంతకూ కుతి తీరక యోనులలో తాగి పడేసిన సీసాలను జొనిపి - అది నెత్తురో, కరిగి పారుతున్న దేహమో తెలియక మండుతున్న దిసపాదాలతో అవే అవే అవే మాటలను పిచ్చిగా వదురుతూ కనపడని ఆ జాడల వెంట ఒక ప్రళయంలా తిరిగిన చోట్లలో మళ్ళీమళ్ళీ తిరుగుతావు ఎక్కడా దారి దొరకదు ఎవ్వరూ ఒక్క మాటను కూడా ఆశ్వాసనగా జ్వలిస్తున్న నీ దేహంపై కప్పరు రాలిన పూవుల కోసం పిచ్చిగా కవితలల్లి వాడిన ఆకులపై అదే పనిగా ఎక్కడెక్కడివో జీవజలల జాడలు వెతికి పలవరించి మరీ మాట్లాడే పుణ్యాత్ములు ఒక్కరూ నోరు విప్పరు అవును ప్రభూ అంబానీలు మెచ్చినవాడూ, జనాన్నంతటినీ మూకుమ్మడిగా ఏకతాటిపై నడిపించెడివాడూ, మాయలఫకీరు వంటి వాడూ అయిన నాయకుని కోసం నా దేశమిప్పుడు కలవరిస్తోంది 1-4-2014

by Avvari Nagarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mtHFFA

Posted by Katta

Chinni Krishna కవిత

జయ గీతిక మండే ఎండల్లో నల్లటి కోయిల సల్లటి చెట్టై పాడుతున్నట్టు.. ఆ.. సందు మలుపు తిరగంగానే గుండెలోకి ప్రాణం తిరిగొస్తుంది గుప్పెడంత ఆశ చిగురేస్తుంది యాసంగి బీడుల్లో వసంతం పురుడోసుకున్నట్టు.. పూలపాన్పులను పరచి, మధుపాత్రలు కూర్చినట్టు.. ఆ సందు మలుపు తిరగంగానే అడవి మల్లెల వాసన గుప్పుమంటుంది ఆకాశం ఆశల పందిరవుతుంది అమవస నిశిలో ఆకసానికి కాటుకద్దినట్టు.. సుక్కల వెలుగులో సినీవాలి సుట్టూ పరుసుకున్నట్టు... ఆ సందుమలుపు తిరగంగానే సల్లగాలులు సెమటసుక్కలతో నెయ్యమొందుతుంటాయి.. మనసు సెలిమెలో ఊసుల గలగలలు వినిపిస్తుంటాయి.. సుక్కలన్ని ఒక్కటై సూరీడై మొలిసినట్టు.. సుట్టూరా సీకటిని సూరులోకిజెక్కినట్టు ఆ సందు మలుపు తిరంగానే మనుసు మబ్బుల్ల కొత్త పొద్దు పొడుసుకొస్తుంది.. కనులముందు.. వుగాది పరుసుకుంటుంది.. ... చిన్నికృష్ణ

by Chinni Krishnafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/PcN9tp

Posted by Katta

Ramakrishna Kalvakunta కవిత

నిరంతరం సాగిపోవాల్సిందే ..... ...................................... ఎంత నడిచినా ,జీవితం చివరి కొస దాకా నడవాల్సిందే పడుతూ,లేస్తూ ,పరవశిస్తూ ,అలిసిపోతూ కలిసిపోతూ ,కరిగిపోతూ ,కదిలిపోతూ .. జ్నాపకాల్ని అతికించుకుంటూ .. నిరంతరం సాగిపోవలసిందే ఎందరు కలిసారో,ఎందరు విడిపోయారో గుండె ఉప్పొంగిన దృశ్య ప్రవాహాలెన్నో ఛిడ్రాల్ని చేసే కుట్రలపరిహాసాలెన్నో మౌనంగా భరిస్తూ ..మమతల్ని కుమ్మరిస్తూ ..నిరంతరం సాగిపోవలసిందే నానా రంగుల ముఖాల నటనలెన్నో అవసరార్థపు కృతక పరిహాసాల వరుసలెన్నో నడుస్తున్నది మనిషేనా ?జీవిస్తున్నది మనసుతోనేనా ? అయినా -జీవించాల్సిందే!-సమన్వయిస్తూ సాగిపోవలసిందే రాలిపడ్డ వెన్నెలల్ని ,కలల చెట్టు రాల్చిన కోర్కెల పూలనీ గుండె సంచీలో భద్రపరుస్తూ ,సమూహంలో ఒంటరిగానైనా మొరటు మనుషుల్ని- మెత్త ని పూలవంతెనలపై నడిపిస్తూ .. కన్నీళ్లలో నానిపోతూ ,ఆగకుండా .....నిరంతరం సాగిపోవలసిందే తడిలేని మనుషుల కరచాలనాలు వెటకారపు మిడిసిపడే నవ్వులు గుండెనెపుడూ ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటై మనుషుల్ని కాక మరెవర్ని నమ్మాలి ? కొత్తనెత్తురు ఎక్కించైనా ఆశతో.... నిరంతరం సాగిపోవలసిందే .... కొన్ని ద్రవించే అక్షరాల్నీ ,కొంచెం కన్నీటి తడినీ కవిత్వపు ధాతువునూ పదిలపరుస్తూ ... గుండెలో ప్రాకృతిక సౌందర్య జలపాతాల్ని వొంపుకొంటూ మౌనంగా నన్ను నేను నిత్యం తవ్వుకుంటూ ... మైలు రాళ్లెన్నో దాటుతూ ... నిరంతరం సాగిపోవలసిందే తీరం చేరేదాకా నడవాల్సిందే సారం తెలిసే దాకా సాధన చేయాల్సిందే తెరలు తొలిగే దాకా నటించాల్సిందే శిఖరపుటంచులుముట్టే దాకా పరిగెత్తాలిసిందే మనిషి మట్టయ్యేదాకా .... నిరంతరం విస్తరిస్తూ సాగిపోవలసిందే ! @డా .కలువకుంట రామకృష్ణ .

by Ramakrishna Kalvakuntafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1i2w0cH

Posted by Katta

Ravela Purushothama Rao కవిత

కవిసంగమం ----------------------------రావెల పురుషోత్తమరావు అంతా కవిత్వమే!! అందుకు సందేహమెందుకు? అడవి బాటను పట్టి చెట్టుమీద నిలిచిన పిట్టపాట కూడా కవిత్వమేగదా! నగరం నడిమయాన కళ్ళులేని కబోదినంటూ ఇల్లిల్లూ తిరెగే చిరుగుతూ దాపురించిన యవ్వనాన్ని చిరుగు బట్టలమధ్యన దాచుకోలేని భిక్షుకి వేదనా భరితపు రోదనా, కవిత్వ హేతువై పోదా? చివురుజొంపాల తలలనూపే పైర గాలి పాడే గుస గుసల రెపరెపల మధు గీతం కవిత్వమే కాకుండా పోతుందా? నాట్లు వే సే టప్పుడు వరికోతలరోజు శ్రామికలోకం పాడే స్వేద గీతమూ కవిత్వమేగదా? పేదవాడి బాగును పట్తించుకోక తన స్వార్ధమే తనకు రక్షనుకునే ధనిక స్వామ్యంపై తిరగబడుతూ అరిచే కేకల్లో కవిత్వ వాసన కనలేమా? కాగితాలను ఖరాబు చేసే షరాబుల అల్లికలేనా కవిత్వమంటే? కవిత్వ సాధన ఒక యోగం--డశదిశలా పొడసూపే దాని పరిమళ భరితంపు సువాసనలను కనిపెట్టలేని నాడు కనపడని విన పడని ఆఘ్రాణింప నలవిగాని వాళ్ళెందరుండీ యేమి ప్రయోజనం? కవిత్వానికి కాలం చెల్లిందనే కాకమ్మ కబుర్లకే పరిమితమై కొరగాని వాళ్ళలా కాల గర్భంలో కలిసిపోయేందుకు తప్ప యేమి ప్రయోజనం? 03-04-2014

by Ravela Purushothama Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1h3LF09

Posted by Katta

Rajkumar Bunga కవిత

ఆర్కే ||బుంగలు (3)|| అ ల సి పో యా ను ఒరేయ్ బుజ్జోడ ఆయాసంగా ఉందని లోపలివాడికో మాటేసాను. సంహార దేవేత వచ్చి ఓడించకముందే, విజయపతాకం ఎగురవేసి శాశ్వతంగా బొజ్జోరా అని లోపలి బుజ్జోడు బయట బుజ్జోడితో ఒకటే గొడవ - విరామం లేకుండా! కన్నులనిండా నిద్ర - ఆనందమే కా ని గుండె లోతుల్లో పసికూనల అలజడి సంగతేంటో !! ఆర్కే ||బుంగలు (3)||

by Rajkumar Bungafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1i2vZWc

Posted by Katta

Sasi Bala కవిత

'' ఒక చిన్ని హృదయం ''రాసిన కవిత స్పూర్తిగా రాసిన నా కవిత :.......శశిబాల ------------------------------------------------------------ ప్రియా !!!!!!! ఒక్కసారి నీ మది నిండిన బాంధవి కావాలనుంది ...... ఒక్కసారి నీ ఊపిరిలో వూపిరినై మిగలాలనుంది ... ఒక్కసారి నీ కన్నుల కంటిపాపనవ్వాలని వుంది ... ఒక్కసారి నీ తనువుకు చేతన నవ్వాలనుంది ఒక్కసారి కన్నుల మెరిసే కంటిపాపనవ్వాలని వుంది ఒక్కసారి నీ పెదవుల మెరిసే చిరునవ్వునవ్వాలని వుంది ఒక్కసారి నీ కనుల లోగిట స్వప్నం కావాలనుంది .... (02 ఏప్రిల్ 14)

by Sasi Balafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1i2vZFJ

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవితby Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hufWDU

Posted by Katta