పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, జూన్ 2014, శనివారం

Gubbala Srinivas కవిత

శ్రీనివాస్ !! కాళీసీసా !! ------------- బాల్యాన్ని,యవ్వనాన్ని ఆనందపు అంచుల బయటే బందించి జీవితాన్ని వొంపుకున్న కాళీసీసాను. రోజులు దొర్లిపోయాయి, సంవత్సరాలు గతించిపోయాయి నేనంటూ ఒక్క గడియా గడపక. ఏళ్ళు కాళ్ళకింద ముళ్ళులా చేరుకున్నాయి బంధాలు కళ్ళలో నలకల్లా మెరుగుతున్నాయి అవి వేసే శిక్షను స్వీకరించటం తప్ప ఏం చెయ్యగలను ? ఈ గాజు పరికరంలో తిరుగాడుతున్న కోట్ల వృద్ధకణాలు నిరీక్షిస్తున్నాయి పగిలి మట్టిలో కలిసిపోవటానికి. ఇక విధాతాను వేడుకుంటాను ఏమీలేని ఈ కాళీసీసాను పగులగొట్టి నన్ను సంపూర్ణం చెయ్యమని ! (14-06-14)

by Gubbala Srinivasfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1vfCAp1

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి