పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

9, మే 2014, శుక్రవారం

Chi Chi కవిత

_ViP_ ఒకడంటా నేల బాగా నాకుతున్నాడంట శుభ్రంగా!! వాడి పేరుని periodic tableలో పెట్టించాలని పెరట్లో ఉన్న గనుల్లో ప్రతిరోజూ ప్రయోగాలే!! 118 మూలకాలను వంటబట్టించుకున్నాక మిగిలిందిక తానేనని తెలిసి 18x7 పట్టికలో ఎక్కడ పడతాడో తెలీక కొత్త వరుసొకటి పుట్టించేశాడు ViP!! ఇప్పుడేమైనాదంటే ఆ వరుసలో వరస కలుపుకోడానికి నేలనంతా తడిపి ముద్ద చేస్తున్నారు ఒకళ్ళెంతోమంది నాకుడుతో!! పెట్టుకొస్తున్నViPలు దాంట్లో పట్టక అమ్మ దీనావర్తన పట్టికో అనుకుని.. వాళ్ళ పెట్టెల్నేవో వాళ్ళే సర్దేస్కున్నారు ViP అయితే చాలు పట్టికొద్దని!! ఇంకేముంది పెరట్లో గనులతో పేరు ముందు ViPఏస్కున్నోల్లంతా వీర తాళ్ళు తగిలించుకోడం చూసి పెద్ద పెరడునోల్లకు తీపి చచ్చింది పెంచొక V పేరు ముందంతే అని V V V V.... iPలైపోతూతూతూతూ...... మూలకాల్నే మర్చిపోయారు వాటిని కూలీలకొదిలేసి!!_____(10/5/14)

by Chi Chifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1saJg4p

Posted by Katta

Satya NeelaHamsa కవిత

ముందు సమయం తీసుకొ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (09-05-14) -సత్య దగ్గరికి తీసుకొని మనసా,నాకూ నిన్ను ఓదార్చాలనే ఉంది కాని ముందు సమయం తీసుకొ, మనసా! తనివితీరా ఏడ్వు! లేనిది చూపించి నప్పుడే అర్థమయ్యింది ఉన్నదేదో దాస్తున్నావని , పంథం తీరని నీ ప్రపంచంలో ప్రస్తుతానికి ఎదురుగాలి వీస్తున్నదని తప్పించుకొని తురుగుతున్నంతవరకూ నాకూ కూడా నిన్ను వెంబడించాలని లేదు నీకు నువ్వు సమాధాన పడేదాకా నాకూ నిన్ను ప్రశ్నించాలని లేదు అలసిన నీ పాదాల అలసట నాకూ తీర్చాలని ఉంది కానీ ముందు సమయం తీసుకో, మనసా! తనివితీరా పరుగులు తీయ్! నీకు నిన్ను వదలడం కన్నా మించిన సహాయం నేను నీకు ఏం చేయగలను? నీ సంద్రాన ఉప్పునీటి నిల్వలు తవ్వి నేను మాత్రం ఏం చేసుకోను!! తరతతాలనుండీ నీ తాకిడిని ఇలా తట్టుకుంటూనే ఉందీ నా తీరం నీ అలల అలజడులూ , ఉప్పెనల ఉద్వేగాలు సుడులూ సుడిగుండాలూ నాకు తెలియనివేం కావు రెప్పలార్పకుండా మనసా, నిన్ను నీలా చూడాలనుంది కాని ముందు సమయం తీసుకో, మనసా!ఆ ముస్తాబులు కరగనివ్వు! -సత్య :)

by Satya NeelaHamsafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1np72vH

Posted by Katta

Mothi Mohanaranga కవిత

మోతి మోహనరంగా...................సీతాకోక చిలుక..... ....................................................... యు ఫ్లయిస్ లైక్ కైట్ యు స్మయిల్ లైక్ స్కయి యు బటర్ ఫ్లయి రత్నం లా0టి మొము ముత్యం లా0టి రూపము శిల్పి చెక్కిన శిల్పమా.... తోటలో పూసిన పువ్వలా ఆకాశం ను0చి రాలిన చినుకులా ఎ0త స్వచ్చంగా ఉ0టు0దో నిన్ను చూసిన్నప్పుడల్లా..... మనసుకి ఆనందానివి కళ్ళకు అ0దానివి బ్రమ్మ గీసిన బొమ్మా..... బాల్యం నీ సొ0తమా. రెక్కలు రె0డు కోకలై పరిమళంలా నువ్వు ప్రయాణిస్తు0టే,క్షెణం ఆగాలనిపిస్తు0దే,ఎ0దుకలా యు ఫ్లయిస్ లైక్ కైట్ యు స్మయిల్ లైక్ స్కయి యు....బటర్ ఫలయి. 09-05-2014

by Mothi Mohanarangafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ixzF6G

Posted by Katta

Satya Srinivas కవిత

Whirl Mid afternoon heat Frenzy red flowers A mild breeze sprays Tender colors On the naked earth Like left over water drops on her body After the bathe The floor beneath my lone thoughts Expands and compresses Painting orange color in the sky Slowly I enter the abode A night borne in ecstasy Silence of the dawn dispel With song of the bird My sight branches out With dew drops on red flowers Spread across between us

by Satya Srinivasfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iyFcp3

Posted by Katta

Sai Padma కవిత

Sai Padma//.................................... ఒక్కోరోజు జీవితానికి పెడమొహం గా ఉండాలని అనిపిస్తుంది ప్రవాహాన్ని లో కొట్టుకొనే సుఖం అనుభవించాలని అనిపిస్తుంది రాముడిని మలచిన సీత కైనా , నిగ్రహానికి నీళ్ళోదలలాలని నిజాన్ని నిలువునా నిగ్గదియ్యాలని అనిపిస్తింది ఒక్కో గడియ ప్రేమించాలని అనిపిస్తుంది కాస్త ఎక్కువైనప్పటికీ, శృతి మించాలని అనిపిస్తుంది వేదన నిండిన క్షణాల్ని , తృణీకరించి అమ్మ వొడిలో నిండిన సీతలా , భూగర్భంలో ఎగరాలనిపిస్తుంది వొక్కో క్షణం జీవించాలని అనిపిస్తుంది దండకారణ్యాల దారుల్లో , బంగరు లేళ్ళ మోహంలో ప్రాయిపవేశం అడగని ఆత్మీయతల్లో అయోనిజ లో నిజంలా, అచ్చమైన జానకిలా బ్రతకాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ప్రశ్నించాలని అనిపిస్తుంది ఆడతనం పేరుతో, సున్నితత్వంలో నెట్టేసిన దృఢత్వాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ , మళ్ళీ మళ్ళీ , మళ్ళీ మళ్ళీ ధ్రువీకరించాలని అనిపిస్తుంది ..!! --సాయి పద్మ ( ఎప్పుడో సీత గురించి రాసుకున్న పద్యం.. ఇప్పుడు సీతని ఆవాహన చేసుకొన్న వాళ్ళ కోసం )

by Sai Padmafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/RvtJkC

Posted by Katta

రంజిత్ రెడ్డి కర్ర కవితby రంజిత్ రెడ్డి కర్రfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/QmAVy5

Posted by Katta

Arun Nallella కవిత

అమ్మ ప్రపంచానికి అమ్మ ఒక వరం లబించెను నాకు ఆ మధురం మధురం నవ్వినా చాలు ఆమె వదనం కదలాడును ఎదలో కరున అనే నవనీతం అమ్మను మించిన ధైర్యం లేదు అమ్మకి మించిన ధైవం లేదు ఎందుకంటె ఆమె అమ్మలకే అమ్మ ఈ జగతికే అమ్మ !! 9.5.14 అరుణ్

by Arun Nallellafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/RvaI1z

Posted by Katta

Prasad PV కవిత

ప్రసాద్ పి.వి || ఆనవాలు || అమ్మొచ్చి వెళ్లింది పావురాయి పక్షి రూపం తొడుక్కొని. నా చేతిపై వాలి, నా బుజంపైనెక్కి., నుదుటిపైన ఓ ముద్దెట్టి వెళ్ళిపోయింది. నేను వేస్తున్న గింజల్ని అన్ని పావురాళ్ళూ అలవాటుగా తింటుంటే, అమ్మేమో నన్నే గమనిస్తూ నేను తిన్నానో లేనో అని నా కడుపంతా నిమిరింది. పక్షి భాష నాకు తెలుసన్నట్టుగా నా చెవి దగ్గర ఏదో గుసగుసలాడితే ఎలా వున్నావురా అని అడిగినట్లనిపించింది .

by Prasad PVfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l7cYWT

Posted by Katta

Kavi Yakoob కవితby Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l7cVui

Posted by Katta

Ravela Purushothama Rao కవిత

ఓ తెలుగు తల్లీ! రావెల పురుషోత్తమరావు చిక్కనైనది వలపు చక్కనైనది తలపు ప్రేమ తీయని మలుపు ఓ తెలుగు తల్లీ! --------------------- నేరచరితను కలిగి జైలు గదులలొ నలిగి నేతయౌనా ఎదిగి? ఓ తెలుగు తల్లీ! -------------- తేనె చక్కెర కన్న సుధల చందురు కన్న అమ్మ మనసే మిన్న ఓ తెలుగు తల్లీ! *****************9-5-14

by Ravela Purushothama Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1notd5b

Posted by Katta

Srikanth Kantekar కవిత

నువ్వెదో రాసేస్తే అదేదో అద్భుతమని నీ అంతరంగమెప్పుడూ మెచ్చుకుంటుంది పొంగిపోతున్నవ్ కదూ! నీ అక్షరాలు నీవి కావు అవి నీ హృదయ స్పందనలై నీ ప్రతిరూపాలై వ్యక్తంకావు జీవితాన్ని ఎంత చదివితేనేమీ దుఃఖాన్ని వ్రతంగా చేస్తున్నవ్ ఎవరి అంతర్మథనంలోనో ముక్కలు ముక్కలుగా కూలిపోతున్నావ్ అద్దంలోంచి దూకేసి.. నదిలో ఎవరి ప్రతిబింబాన్నో తాగేసి నీ నీడను ఎక్కడో పడేసి వచ్చావ్ ఇక నీ రక్తంలో తడిసి.. నీ జీవంతో మెరిసి ఈ పదాలెలా పునర్జన్మలెత్తుతాయ్ కాగితాలను తిరగేస్తూ పోతే నువ్వూ కనిపించవు.. నీ రక్తమూ కనిపించదు తన కోసం తపిస్తూ చేసిన దేవులాట తప్ప ఇక తన దుఃఖంలో నిండా తడిసినప్పుడు ఈ కాగితాలపై నీ చిక్కని సిరా చుక్కల ఘాటు అక్షరాలే సజీవ శ్వాసలై కనిపిస్తుంటాయ్ - కాంటేకర్ శ్రీకాంత్

by Srikanth Kantekarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l6T0vu

Posted by Katta

Gubbala Srinivas కవిత

గుబ్బల శ్రీనివాస్ -------వొద్ద్గు ఈ కన్యాశుల్కం పసితనం,కన్నెతనం కర్కశంగా అమ్ముడుపోతోంది అక్కడ తల్లితండ్రుల పేదరిక బేరసారాల్లో . విశాల భారతావనిలో బ్రతుకుల్ని పండించుకోలేక ఎడారి దేశంలో తమ భవితవ్యం మోడులుగా మార్చుకుంటూ . ఇంకా సరిగ్గా చిగురించని చిరుప్రాయం మనువు ముసుగును ధరించి కన్నవారికి దూరంగా,భారంగా . వోయోభేధంతో పనేలేదక్కడ కామం నోట్లలో కుమ్మరించబడుతుంది పసిప్రాయం మూగబోతుంది . కళ్ళల్లో కన్నీటి సంద్రాలను నింపుకుని కన్నోళ్ళ కష్టాలను ఇష్టాలుగా మార్చుకుని కాటివైపు నడుస్తున్నారు కట్టుకున్న వాడివెంట . వారికీ ఓ రోజు రావాలి పరిణయం ఇచ్చే మరణం కన్నీటితో ఖరీదు చేసుకోని రోజు ! (మన హైదరాబాద్ లో చాలామంది తల్లితండ్రులు పేదరికంతో తమ పిల్లలను అరబ్ షేక్లకు అమ్మేస్తున్న వార్త చదివి ) 9-5-14

by Gubbala Srinivasfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l6T0eT

Posted by Katta

Aravinda Raidu Devineni కవిత

అరవిందరాయుడు//గురువు//03 సీ!! కమలసంభవురాణికరపల్లవములందు వెలిగెడు మాణిక్యవీణ గురువు విజ్ఞానమనియెడు వెన్నెలవిరజిమ్మి చలువను చేకూర్చు చంద్రుడతడు అజ్ఞానతిమరంబు హరియింపభానుడు కామితమ్ములు తీర్చుకల్పతరువు ఘనతలో మేరునగము,వైద్యుడు,గురువు అమృతభాండము,శిల్పి,యతియుగురువు ఆ.వె!! భవిత సృష్టిజేయు బ్రహ్మ ఈగురువురా హరిగ మారి మంచినతడు బెంచు హరునిగ నిలిచి చెడునంతము జేయును వసుధనిట్లు గురుడు వరలుచుండు 09-5-2014 (2012-13తిరుమలబాల పాఠశాల ప్రత్యేకసంచికకొరకురాసుకొన్నది)

by Aravinda Raidu Devinenifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1iwvMiq

Posted by Katta

Lingareddy Kasula కవిత

త్రికాలజ్ఞత|| డా// కాసుల లింగారెడ్డి || 08-05-2014 ఎవరి ఎరుకలో లేకుండానే వర్తమానం గతం గుంటలోకి జారిపోతూవుంటుంది లోలోపలి స్వల్ప భేదాల ఖేదాలు శీతాకాలపు చలికి ఘనీభవించిన మంచుముక్కలా ఉపరితలం మీద హఠాత్తుగా విస్ఫోటిస్తాయి అప్పటిదాకా భ్రమాన్భూతమౌతున్న గాఢానుబంధం అప్రయత్నంగా అపరిచితమైపోతుంది అకాల వర్షపు నీటిలా కాలం చూరులోంచి జారిపోతూవుంటుంది వయసు నీ మీద పడుతుంది అప్పటిదాకా వెలుగుతున్న ఒక కలకూ, నీకూ మధ్య ఒక గోడ మొలుస్తుంది పెరుగుతున్న సాయంత్రపు గోడ నీడలో కల కొడిగట్టిపోతుంది కడలి నీరై కాలం ఆవిరౌతుంది లోతుల్లోకి దిగి వెళ్లబోసుకోవాలనే అనుకుంటవు ఎక్కడా తడి జాడ కనబడదు గాత్రమై విప్పుకోవాలనే గానమై విస్తరించాలనే అనుకుంటవు జలపాతమై పొంగిన గుండె పదనారిపోతుంది ఎండాకాలపు అడవిమంటై కాలం కాలిపోతుంది అప్పుడు, అంగలార్చడానికి ఇంకేమీ మిగులదు ఒట్టి బూడిద తప్ప. డా|| కాసుల లింగారెడ్డి 8 మే2014 సెల్‌: 8897811844

by Lingareddy Kasulafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/QlEkNO

Posted by Katta

Bharathi Katragadda కవిత

కాగితంపూలు అనుబంధాలన్నీ నేడు కాగితం పూలైపోతున్నాయి! ప్రకృతిసిధ్ధమైన పూలపరిమళాలు సైతం నేడు కలుషితమైపోతున్నాయి! స్వార్ధపు గాలులతో చల్లని స్నేహపరిమళం సైతం నేడు తన సహజత్వాన్ని పోగొట్టుకొని వెలవెలబోతుంది! మానవసంబంధాలన్నీ గిరిగీసుకొని పలకరిస్తే పాపమన్నట్లుగా మూగబోతున్నాయి. ఆప్యాయతానురాగాలతో కూడిన కమ్మని పిలుపులు సైతం ఆంటీ,అంకుల్, బ్రో అనే తడిపొడి మాటల్లో పడి అర్ధాలే మారిపోతున్నాయి! పాశ్చాత్యపోకడలతో హలో అంటూ జారుకుంటున్నాయి! చందమామ కథలతో బొమ్మరిల్లు బొమ్మలతో బుజ్జాయి మాటలతో జోకొట్టే నానమ్మలు,తాతయ్యలు నానీలు,గ్రానీలు అయిపోయి పాపం వృధ్ధాశ్రమాల్లో సేదదీరుతున్నారు గాయపడిన హృదయాలతో! కోల్పోయిన అనుభూతులతో!! కంప్యూటర్ యుగం అతివేగంగా మానవసంబంధాల్లోకి యాంత్రికంగా అడుగుడి సెల్లుల పర్వంతో,వాట్సపుల జోరుతో చాటింగుల సహవాసంతో కాస్తో కూస్తో ఉన్న అనుబంధాలకి తాళం వేస్తుంది! ఇక చేతి వేళ్ల కదలికలే మాటలవుతున్నాయి! టి.వ్. కంప్యూటర్లే మనుషులవుతున్నాయి!! అన్నీ చూస్తూనే వున్నాము. అందరమూ చూస్తూనే వున్నాము!! అయినా మార్పులేని వ్యవస్థ మనది కదూ! అయినా సరే మార్పుకై ఒక అడుగు వేద్దాము! రేపు మరో పదడుగులు తోడు కావొచ్చు! ఆ అడుగులతోనే కాగితంపూలని సువాసనలు వెదజల్లే సుమాలుగా మారుద్దాం!! భారతీరాయన్న 09.0514.

by Bharathi Katragaddafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1g2RMCI

Posted by Katta

Jyothirmayi Malla కవిత

గజల్ ||జ్యోతిర్మయి మళ్ళ|| నిన్నువిడిచి నిముషమైన నిలవడమే కష్టం నీవులేని కాలాన్నిక కదపడమే కష్టం కన్నుకన్ను కలిసినపుడు దేహమంత పులకరమే మనసులింత ముడిపడితే మసలడమే కష్టం మధువులొలుకు పలుకులన్ని వినుటకైతె ఆనందమె పరితపించు పెదవులనోదార్చడమే కష్టం చెంతచేరి నిలుచువరకు లోకమంత నందనమే ఎంతబాధ దూరమగుట చెప్పడమే కష్టం నీవునేను ఒకరికొకరు తెలియనపుడు ఇద్దరమే ఇప్పుడైతె విడివిడిగా చూపడమే కష్టం

by Jyothirmayi Mallafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l6bCfd

Posted by Katta

కాశి రాజు కవిత

ఓ ఏడాది ఇల్లు నెయ్యనపుడు ఎండాకాలం గాలిబొమ్ముని ఎంత తిట్టుకున్నామో తెలుసా ! లేగదూడల్ని లోనకడుతూనో, గోనె సంచులు పైనేస్తూనో తడిచిముద్దై అరుగెక్కితే తుడుచుకునే రుమాల్తో ఎదురొచ్చి నీ తలతుడుస్తూ కడిగిన విగ్రహాన్ని అమ్మ ఒత్తుతున్నట్టుంది ఆ సందామాట్ల సీకట్లో ఎంతకీరానీ కరెంటుని అందరంకల్సి తిట్టుకుని తిందామని తీర్మానించుకున్నాక ఆ చిన్నదీపం వెలుగులో నవ్వుతున్న ముకాలు మాత్రమే కనబడే వెలుతుర్ని మనకెందుకిచ్చాడో అర్ధమై మరింత నవ్వొచ్చేది నాకు. పేదరికమని ఇసుక్కున్నా , ప్రశాంతత బాగున్నపుడు నవ్వుమాత్రమే నేర్చాను నేను. 09/ 05/ 2014

by కాశి రాజుfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1l5FEzt

Posted by Katta

ShilaLolitha Poet కవితby ShilaLolitha Poetfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1m4Zufj

Posted by Katta

Rama Krishna Perugu కవిత

హైకూలు //పెరుగు రామకృష్ణ // 1.ఆశల్ని, ఆకుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా రాల్చేసింది శిశిరం 2.ప్రమాదంలో పసిపాప ఆ నమ్మకపు చూపు నన్ను గుచ్చు తుంది.. 3.స్టార్ హోటల్ అదనపు ఆకర్షణ చిలక జోస్యం 4.కలికాలం ఇప్పుడు అద్దాలు కూడా అబద్దాలు నేర్చాయ్ ... 5.పొలం మధ్యలో కొంగల అసెంబ్లీ .. 09-05-2014

by Rama Krishna Perugufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1owoqMD

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

కపిల రాంకుమార్ || వేసవితో వాదం!|| వేసవితో వాదం అందరి తరఫున వకాల్త పుచ్చుకున్న నేలతల్లికి వందనం! '' ఎంత తీక్షణుడవైతే క్షణం కూడ వ్యవధివ్వకుండా నాలోని జలరాశిని ఆసాంతం ఆపోసనపట్టి నీవొక్కడివే లాగేసుకుంటే యెలా? జీవరాశుల దప్పిక రోదన చూడవయ్యా సప్తారథగమనానంద పురుషుడా! '' దాడికి లేదా వాదానికి దిగింది ధరిత్రి! '' తాపానికి తాళలేక, నా వేడికి నేనే చావలేక దాహంతో ఆస్వాదించినా, నా పిడికెడు పొట్టలో ఆ కడివెడు పట్టవుగా వల్లూ చల్లబరచుకుని మిగిలినది జలధరుడితో పంపుతాలే పో ఈ లోగా యేం కొంపలు మునగవు! '' అంటూ పొగరుగా వడగాలి జవాబు! '' జనాలకు గొతెండుతోంటే ఎకసెక్కంగా వుందా బాబ్బాబు పార్వతి చాలు గంగను విడువమనగానే కరుణించిన శివుడే నయం! నువ్వు మరీ పడమటి దేశపు గాలిసోకినవాడివికదా! మరీ మండిస్తున్నావు! నిద్రించేది సహ్యాద్రిలోనే కదా! గ్లొబరీకరణతో కిరణాలు ప్రపంచీకరించబడ్డయిగా! ముసలీ ముతక, లేలేత మొగ్గలనీ పాడెక్కిస్తున్నావు '' ధరిత్రీ ధర్నా మొదలెట్టింది! ** దాని ప్రభావం - మారుతం షికారు ప్రారంభమైంది కామోసు ఆకాశంలో నల్లటి మబ్బు దబదబా గుండెలు బాదుకుంటోంది ఎవరో చేసిన హడవుడికి నాకేమీ తెలియదన్నటు బిక్కమొగమేసి, చెల్లాచెదరై దారి తప్పి జారిపడితున్నాయి సన్నగా చినుకులు! తలలూపుతూ తరువులూ కిలకిలనవ్వుతూ, నేలంతా పులకింత మట్టివాసన నలుదిశలా జీవరాశి కేరింత! పోరాటం అనివార్యం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా! ** 8.5.2014

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ivkf2Q

Posted by Katta

Kks Kiran కవిత

నల్లని మేఘాలను చూస్తుంటే రామకృష్ణ కవి తన " పాండురంగ మహత్యం" లో చేసిన ఈ వర్ణన గుర్తుకొస్తోంది నాకు ఇప్పుడు, " వర్షము ప్రారంభమగుటకు ముందు ఆకాశమున కారుమేఘాలు క్రమ్ముకుని ఉంటాయి,అవి నీటితో నిండి ఉండడం వల్ల మిక్కిలి నల్లగా ఉంటాయి. ఆ వినీలత్వము కరకంఠుని కంఠసీమ యందున్న నలుపువలే ఉన్నది " అని అంటాడు రామకృష్ణుడు. ఈ ఉపమానం వల్ల రామకృష్ణుని శివభక్తి తత్పరత ప్రకటితమవుతొంది కదూ? శుభోదయం. - - Kks Kiran

by Kks Kiranfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/RtxmaK

Posted by Katta

Pardhasaradhi Vutukuru కవిత

!! బండ రాయి !! కొన్ని బంధాలు కొంత వరకే వుంటాయి ఎందుకు ఏర్పడతాయో ఎవరికీ తెలియదు కలిసే ఎందుకు ఒకేచోట పుట్టాము ?? అయితే ఒకేలా ఎందుకు అలా లేము ?? ఒకేలా పుట్టినా ఒకేచోట పుట్టినా ఒకరికి ఒకరం అనుకున్నా ఎవరి గమ్యం వారిదే కదా బాధలు భరించటానికే పుట్టిస్తాడేమో ఆబాధలు తగ్గించాను అనటానికి తీసుకేలతాడేమో ఆ బాధలు చూస్తూ బాధ పడమని తోడపుట్టిన వాళ్లకు మనసు ఇస్తాడు ఎంత మంచి మనసో కదా నీది దేవుడా బాధలు పడుతున్నందుకు ఏడవాల బాదే లేకుండా పోయినందుకు నవ్వాలా లేక బండరాయిలా తనలా ఉండాలా ... అర్ధం కాదు !!పార్ధ !!09/05/14

by Pardhasaradhi Vutukurufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/SGnMCc

Posted by Katta

Jagadish Yamijala కవిత

తప్పున్నర -------------------------- నీ చొక్కా జేబులో నీ డబ్బుని ఎలాగైనా దోచి పెట్టుకో అందులో ఎవరికీ ఇబ్బందీ లేదు తప్పూ లేదు కానీ ఇతరుల డబ్బుని అలా ఎప్పుడూ దోచి పెట్టుకోకు ఆ తప్పు ఘోరమైన తప్పిదం మహా తప్పు అనే అనాల్సి ఉంటుంది అది నిజం , ఆలోచించి చూడు నీకే అనిపించకమానదు పెనుతప్పే చేశానని... - తమిళ మూలం మా పుహళేంది - అనుసృజన యామిజాల జగదీశ్ 9.5.2014 ------------------------------------

by Jagadish Yamijalafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1kUO0ai

Posted by Katta

Chi Chi కవిత

లెక్క_లేక ఆనాగానాగ ఇంకా పేరుపెట్టని కనిపించని తెలియని రెండు గ్రహాలు అసలుండేవి కావు!! అవి రెండూ ఒకదానికొకటి ఉపగ్రహమని భావించుకుంటూ దేనిచుట్టదే తిరక్కుండా ఇంకో దాని చుట్టూ కూడా తిరక్కుండా తిరక్కుండా లేవు!! అసలు వాటికి రాని conflict ఏంటంటే అవెందుకు లేవోనన్న doubt!! లేకపోతే మునిగిపోయేదేంలేదన్న సంతోషంలో అవి లేకుండగా అనుకోకుండా సున్నా రోజున ఒక గ్రహానికి తెలియకుండా ఇంకొకటిగా రెండూ ఉండటం మొదలెట్టాయ్ తిరగటం మొదలట్టాయ్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయో తెలీకుండా దేనికదే అది మాత్రమే ఉందనుకుంటూ!! ఉండిపోతే మునిగిపోయేదేముందన్న సంతోషంలో అవుండగా అనుకోకుండా అదే సున్నా రోజున రెండూ ఎదురుపడ్డాయ్ రెండూ ఉన్నాయని రెండిటికీ తెలిసింది ఇప్పుడు వాటికొచ్చిన conflict ఏంటంటే తానొకటే అనికూడా అనుకోని రెండిటికీ ఇంకోటుండటం వల్ల రెండవటం!! ఎందుకు లేవో తెలీదు..ఎందుకున్నాయో తెలీదు ఉన్నా లేకున్నా మునిగిపోయేదుందోలేదోనన్న సందేహంలో అవి రెండూ తిరగడం మానేసాయ్.. ఉండటానికి లేకపోడానికి తేడా ఏంటని అక్కడే తిరగడం మానేసున్న సున్నా రోజునడిగితే అప్పుడదడిగింది లేనందుకు లేని doubtlu ఉన్నందుకెందుకని!! ఒకటవ్వని ఆ రెండూ ఏం అర్థం చేస్కున్నాయో ఏమోకానీ అప్పట్నుండీ ఒకదానికొకటి ఉపగ్రహమని భావించుకుంటూ దేని చుట్టదే తిరుక్కుంటూ ఇంకో దాని చుట్టూ కూడా తిరుక్కుంటూ ఆ రోజులోనే ఉన్నాయ్ ఒకటి , రెండు , సున్నా లేకుండా !!_____(9/5/14)

by Chi Chifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oconYR

Posted by Katta

Kapila Ramkumar కవిత

డా|| ఎన్‌ గోపి కవిత || ప్రక్రియ|| పెన్ను తానే రాస్తున్నానంటుంది రాయించేది నేనే అని అహంకరిస్తుంది చెయ్యి! ప్రియురాలి ప్రేమలా పరుచుకుంటుంది కాగితం ద్రవరూపంలో వున్న సిరా అక్షర విన్యాసాలను ఊహిస్తుంది! అన్నీ సిద్ధమే కాని పద్యంకోసం ఆవాహన ఎక్కడ తిరిగుతుందో యేమో ఎప్పుడొస్తుందో తెలియదు మనసా! నీకు తెలుసా!! పెన్నుది బంగారు పత్తి అయితే అక్షరాలు బంగారమౌతాయా? కత్తిపట్టి యుద్ధాలు గెలిచిన చెయ్యి పెన్ను మొరాయిస్తే చేసేదేంలేదు! ప్రియురాలు రక్తహీన హాసాలు చిందిస్తుంది సిరా సముద్రం గడ్డకట్టుకపోతుంది! అయినా కవిత్వం గాలిలా వ్యాపిస్తుంది, ధూళిలా యెగిసిపడుతుంది, ఒక నిరాఘాట నిరంతర ప్రక్రియకు తెరలేస్తుంది! ఉభయ సంధ్యలో కలగాపులగమౌతాయి, ఆకాశానికీ, సముద్రానికీ మధ్య భేదం చెరిగిపోతుంది, అనంతమైన వైశాల్యం అంగవస్త్రమై భుజం మీద వాలుతుంది అతీతమైన సంవేదన ఆరని జ్వాలై మండుతుంది మంట వెలుగులో సమస్త వర్ణాలన్నీ సువర్ణమౌతాయి. ---------------------------------9.5.2014---------------- సాహితీ స్రవంతి సాహిత్య పత్రిక పేజి 84 జూలై-ఆగస్టు 2011

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/RwsrVZ

Posted by Katta

Soma Sekhar Reddy కవితby Soma Sekhar Reddyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1nmusSs

Posted by Katta

Abd Wahed కవిత

తెల్లారింది కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి హోరుగాలిలో ఎగిరెగిరి నేలపైకి వాలను. పొట్ట లోని చీకటి నుంచి కంటి ముందు చీకటి వరకు నల్లతాచులా పాకుతున్న రాత్రిని చూశాను. చీకటి కెరటాల నాల్కలు చాచిన రాత్రి ఆశల తెప్పపై తుఫానులో ఎండుటాకు రెండుకాళ్ళే తెడ్లుగా ఎదురీత... గడ్డకట్టిన నిశ్శబ్ధం కంటిలో గుచ్చుకుంటున్న చీకటి ఆశల పూలే ముళ్ళుగా కుంభవృష్ఠి... మళ్ళీ అంతా మామూలే రోడ్డుపై నడిచేది నా కాళ్ళే దప్పికేస్తే ఎండను తాగడమే ఆకలి తింటూ బతకడమే ఓటు మంత్రదండం ఊపేశాను రాలిపడ్డ భ్రమల చింతలు ఏరుకోవడమా? ఈ చీకటి సముద్రంలో మిణుకుమిణుకు మనే అక్షరాల వెంట నడవడమా?

by Abd Wahedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1nm5PVV

Posted by Katta

Abd Wahed కవిత

గత వారం గాలిబ్ 16వ గజల్ మత్లా చదివాము. తర్వాతి షేర్లను ఇప్పుడు చూద్దాం గాలిబ్ 16వ గజల్ రెండవ షేర్ ముఖద్దమె సైలాబ్ సే దిల్ క్యా నిషాత్ ఆహంగ్ హై ఖానాయె ఆషిక్ మగర్ సాజె సదాయె ఆబ్ థా వరద ధాటికి గుండెల్లో సంతోషవీణ మోగింది ప్రేమనిలయం జలతరంగ గానం పాడింది. ఉర్దూ పదాల అర్ధాలు చూద్దాం. ముఖద్దమ అంటే ఆగమనం లేదా ప్రారంభం అని కూడా అర్ధం. పుస్తక పీఠికను కూడా ముఖద్దమ అంటారు. ఇక్కడ ఆగమనం అన్న అర్ధం వర్తిస్తుంది. సైలాబ్ అంటే వరద. నిషాత్ అంటే సంతోషం. ఆహంగ్ అంటే ట్యూన్ లేదా బాణీ అని ఇక్కడ అర్ధం. రైమింగ్ (Rhyming) అని కూడా అర్ధం చెప్పవచ్చు. ఖానా అంటే నిలయం, ఇల్లు. సాజ్ అంటే వాద్య పరికరం, సదా అంటే స్వరం లేదా పాట, ఆబ్ అంటే నీరు. పారశీక, ఉర్దూ భాషల్లో రెండు పదాలతో సమాసం చేయడం చాలా తేలిక. ’’యే‘‘ అన్న అక్షరం చేర్చి సమాసంగా మార్చవచ్చు. అలా చేసిన సమాసమే సదా యె ఆబ్, ఇది జలతరంగ్ వాయిద్యం. నీరు నింపిన కప్పులతో సంగీతాన్ని సృష్టించే వాయిద్యమిది. సాజె సదా యే ఆబ్ అంటే జలతరంగ్ గానం అని అర్ధం. ఇప్పడు ఈ కవితకు వివరణ చూద్దాం. ఈ కవితలో గాలిబ్ ఒక దృశ్యాన్ని వర్ణించాడు. దీన్ని రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చును. ఒకటి : ప్రేమలో మునిగిన తర్వాత ఇక ప్రపంచంలో ఏది కోల్పోయే చింత ఉండదు. ఒక్క ప్రేయసి గురించిన ఆలోచన తప్ప మరేదీ ఉండదు. తన ఇల్లు వరదల్లో మునిగిపోతున్నా కూడా ఆందోళన ఉండదు. ఎందుకంటే, నాశనమైపోతే పోనీ, ఇంటి గురించి ఆలోచించే సమయం కూడా ప్రేయసి గురించి ఆలోచనల్లో గడపవచ్చనుకుంటాడు. వరద నీటి ధాటికి ఇంటి తలుపులు వణుకుతుంటే, సంగీతధ్వనులు విన్న సంతోషం కలుగుతుంది. ఇంటిని వరద ముంచెత్తుతుంటే ఆ శబ్ధం చెవికి జల్ తరంగ్ సంగీతంలా ఆనందడోలికలూగిస్తుంది. ఈ కవిత సూచించే మరో దృశ్యమేమంటే.. రెండు : ప్రేమ విఫలమైన తర్వాత ప్రపంచంలో ఏదీ పట్టదు. ప్రేమ వైఫల్యం కూడా ప్రియుడిలో ప్రేయసి ఆలోచనలనే పెంచుతుంది. కన్నీళ్ళ వరద కూడా సంతోషాన్నే ఇస్తుంది. ప్రేమనిలయమైన అతడి హృదయాన్ని కన్నీరు ముంచెత్తడం జల్ తరంగ్ సంగీతంలా అనిపిస్తుంది. ఈ కవితలో సూఫీతత్వం అంతర్లీనంగా ఉంది. ప్రేయసి అన్న పదాన్ని తొలగించి దేవుడు అన్న పదంతో కవితకు అర్ధం చెప్పుకుంటే, దేవుని ప్రేమలో మునిగిన వ్యక్తికి ప్రాపంచిక కష్టనష్టాలు పట్టవు. వరదల్లో మునుగుతున్నా దేవుడా ఇంత కష్టం ఎందుకు తెచ్చావని ఫిర్యాదు చేయడు. దేవుడిపై ప్రేమతో ఏ కష్టాన్నయినా సంతోషంగా ఎదుర్కుంటాడు, వరద బీభత్సాన్ని కూడా జల్ తరంగ్ సంగీతంలా భావిస్తాడు. తర్వాతి కవిత గాలిబ్ సంకలనం 16వ గజల్ 3వ షేర్ నాజిషె అయ్యామె ఖాకిస్తర్ నషీనీ క్యా కహూం పహ్లుయె అందేషా, వక్ఫె బిస్తరె సంజాబ్ థా దారిధ్ర్యపు ఆ రోజుల సంతోషం ఏమని చెప్పేది మట్టి పడక మేనుకు పట్టుపాన్పులా తాకేది ఉర్దూ పదాల అర్ధాలు చూద్దాం. నాజిష్ అంటే గర్వించడం. అయ్యామ్ అంటే రోజులు, ఖాక్ అంటే మట్టి, ఖాకిస్తర్ అంటే మట్టితో కూడిన, ఖాకిస్తర్ నషీనీ అంటే మట్టిలో బతకడం, దారిద్ర్యం. నషీనీ అంటే ఉండడం, బతకడం, పహ్లూ అంటే ఒకవైపు, అందేషా అంటే ఆలోచన, అంచనా, వక్ప్ అంటే ఇవ్వడం, సంజాబ్ అంటే చాలా విలువైన ఫర్ (fur). ఒకప్పుడు ఈ ఫర్ తో చేసిన పాన్పు చాలా సంపన్నులు మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. ఈ కవితకు వివరణ చూద్దాం. తన పాత రోజులను గాలిబ్ ఇందులో వర్ణించాడు. అత్యంత పేదరికంలో బతికిన ఆ కాలం జ్ఙాపకాలు గర్వించే రోజులుగా పేర్కొంటున్నాడు. అప్పట్లో కేవలం మట్టినేలపై పడుకునే వాడు, కాని మనసుకు ఆ మట్టి నేల పట్టుపాన్పులా అనిపించేది. ఈ కవిత జీవితంలో లభించిన వాటితో సంతృప్తి పడాలని సూచిస్తుంది. కఠినమైన జీవితానికి భయపడవలసి అవసరం లేదని. చెబుతుంది. మనిషి అత్యంత దారిద్ర్యంలో ఉన్నా గర్వించే స్థాయిని కోల్పోడన్న బలమైన సందేశం ఇందులో ఉంది. ఇక్కడ గమనించదగ్గ అంశమేమంటే, గాలిబ్ మట్టినేలను, సంజాబ్ అనే ఫర్ తో చేసిన పాన్పుతో వర్ణించాడు. ఆ ఫర్ కూడా మట్టి రంగులోనే ఉంటుంది. అత్యంత విలువైన అలాంటి పరుపైనా, మట్టినేలైనా ఒక్కటే మేను వాల్చడానికి అంటున్నాడు. ఇంతకు ముందు కవితలో సర్వస్వం నాశనమైనా తనకు సంతోషంగానే ఉంటుందని చెప్పిన మాటలను ఈ కవితతో కలిపి చూస్తే కఠిన పరిస్థితులకు ఏమాత్రం తలవంచరాదని, మనిషి ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నా, స్వతహాగా మనిషి కావడమే గర్వించదగ్గ విషయమని చెప్పాడు. ఇది ఈ వారం గాలిబానా.. మళ్ళీ శుక్రవారం మరి కొన్ని కవితలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు .. అస్సలాము అలైకుమ్.

by Abd Wahedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uGWlXh

Posted by Katta