పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

10, జూన్ 2014, మంగళవారం

Sri Modugu కవిత

శ్రీ మోదుగు // అనవసరం ....// చెప్పేదేమీ లేదు చూసేదేమీ లేదు భరించలేని దుఖం చుట్టి ముట్టినప్పుడు నాలోంచి నేను వెళ్ళడం తప్ప క్షమార్హమైన కాలాలన్నీ మరలిపోతాయి ప్రపంచాలను దాటి వచ్చినా ఆగింది ఎక్కడో ఎప్పటికీ తెలియదు సమాధానాలు లేని పదాలన్నీ ఊహతీతాలే మిగిలిన కొన్నిసాక్షాలే ఈ వ్యర్ధ ప్రయత్నాలు ఇక సాగేందుకు దారులు లేవు మోసేందుకు మౌనాలు లేవు భయపెట్టేదల్లా భావరాహిత్యమే ఐనా …. ఈరోజు ఈ పూట ఈ క్షణం ఒకటి చెప్పగలవా …. అంతా అలాగే ఉందని…. Date:09/06/2014

by Sri Modugufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mzI9bm

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి