పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

10, జూన్ 2014, మంగళవారం

Sky Baaba కవిత

దీమక్ : చెద ````````````` 'నౌకరి సంపాయించుకోలేదా? ఉద్యోగం పురుష లక్షణం' అన్నారు కొన్ని ఈకలు రాల్చి ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను నాకిష్టమైనవి వదిలి - పగలంతా మా యజమానికి ఇష్టమైనదే చేయబట్టాను 'ఇంకా షాదీ చేసుకోలేదా? ఏ వయసులో జరగాల్సింది ఆ వయసులో జరగాలి' అన్నారు కొన్ని రూకలు పుచ్చుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాను మిగిలిన నాకిష్టమైన వాటిల్లో సగం నా భార్య కోసం వదిలేశాను - రాత్రులతో పాటు 'ఇంకా పిల్లలు కనలేదా? ముసలోల్లయ్యేనాటికి దాచుకున్న పైసలో చేతికొచ్చిన ఔలాదొ ఉండాలి' అన్నారు కొన్ని నూకలు సంపాదించి పిల్లల్ని కన్నాను నా కిష్టమైనవి ఇంకొన్నింటిని వదులుకున్నాను 'ఇంకా ఇల్లు కట్టుకోలేదా సొంత మకాన్ లేకుండా ఎన్నాళ్ళు' అన్నారు కొన్ని అప్పులు చేసి ఇల్లు కట్టాను దాని చుట్టే తిరుగుతున్నాను మిగిలిన ఇష్టాలూ వొదులుకొని..

by Sky Baabafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1oGZeV9

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి