పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

10, జూన్ 2014, మంగళవారం

DrAcharya Phaneendra కవిత

తెలుగు భాషానుబంధమ్ము రచన : 'కవి దిగ్గజ ' డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర ఆంధ్ర, తెలగాణ వేర్వడె, నైన నేమి? తెలుగు భాషానుబంధమ్ము తెగునటయ్య? నిండు జామకాయను కోసి, రెండు జేయ - రూపు మారినన్, మారునా రుచియు, రంగు? పులుగుకు రెండు రెక్క, లవి పూని ప్రపంచము చుట్టి వచ్చెడిన్ - వెలుగుకు రెండు దిక్కు, లవి వెల్లడి జేయు ప్రదేశ మెల్లడన్ - జలధికి రెండు నొడ్డు, లవి శాశ్వత లబ్ధి ప్రజాళి కిచ్చెడిన్ - తెలుగుకు రెండు రాష్ట్రములు ... దివ్యముగా అభివృద్ధి చెందెడిన్! 10/06/2014

by DrAcharya Phaneendrafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1s2fJiC

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి