పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

10, జూన్ 2014, మంగళవారం

నరసింహ శర్మ మంత్రాల కవిత

SONGS OF THE HIGH COUNTRY Soria, in blue mountains, on the fields of violet, how often I've dreamed of you on the plain of flowers, where the Guadalquivir runs past golden orange-trees to the sea. ------------Antonio Machado శిఖర (సం)గీతం ఆ హేమవర్ణిత నారింజ తరూ తటముల దోగాడుతూ సాగర సంగమాభిలాషియై ఉరుకులిడుతూ సాగిపోయెడి పెన్నేరు నదీ ప్రవాహసీమలో ఈ విరిసిన సాంద్ర సుమ మైదాన తావులలో ఆ ఊదారంగుపూల పచ్చిక బయళ్ళ నడుమ నింగిని తాకుతూ నిలిచిన నీలగిరి శిఖరమా! ఓ బుడాపెస్టా ! పదే పదే కలలు కంటుంటాను కదా నీ సందర్శనాభిలాషినై. -----------నరశింహశర్మ మంత్రాల

by నరసింహ శర్మ మంత్రాలfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qloYFP

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి