పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

13, జూన్ 2014, శుక్రవారం

Ram Naresh కవిత

కురవాలి వర్షపుజల్లు! కావాలి పన్నీటిజల్లు! -రాంనరేష్ 13*6*2014 కురవాలి వర్షపుజల్లు పులకించాలి పుడమిఒళ్ళు తొక్కాలి నదులు పరవళ్ళు నిండాలి ఇచటి సెలయేళ్ళు పెరగాలి ఇలపై పచ్చని పైర్లు కురవాలి రైతింట పన్నీటి జల్లు

by Ram Nareshfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pRRnE7

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి