పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

13, జూన్ 2014, శుక్రవారం

Krishna Mani కవిత

పేదవాడా ! _________________________కృష్ణ మణి పేదవాడా ! నా మనసును దొంగలించిన పిరికివాడ నీ చూపు సోకినప్పుడే అగుపించెను నీ అభిమతం కొసరి కొసరి మాటల మర్మం ఎరుగనా పిచ్చివాడ ! ప్రేమ జల్లులో తడిసింది హృదయం వినిపించావు విరహవేదన అగుపించావు చిగురించిన పువ్వులా మదిలో ఎదో మంత్రం నిన్ను నాలో కలుపుతుంది మాయమర్మం తెలిసిన మాంత్రికుడా విహంగనయన వీక్షకుడా ! నీ రాకకై ఎదురు చూపులు యవ్వనం దాల్చిన క్షణము నుండి ప్రేమపల్లకిలో కొంటె చూపును దోపిడీ నేర్చిన దొరవు బంటువై నా స్వేదామృతం అద్దుకొన వచ్చిన దీరుడా అగ్గిలో మగ్గదలచిన యోధుడా ! అందుకో జారిన మనసును పొందుగ దాచుకో కడవరకు నీ గుడిలో దేవతను నిరంతరం నీ శ్వాసను నీ కలల రాణిని నీ తోడు వీడిన మీదటే నా శ్వాస ఆగు ఇదేరా నీ చెలి బాస ! కృష్ణ మణి I 13-06-2014

by Krishna Manifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/TSQ9gJ

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి