పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

9, జూన్ 2014, సోమవారం

Chi Chi కవిత

_సావుగిరాకి_ ప్రాణవ్యాప్తి మితమే పదార్థసమ్మిళితమై.. అవతలేమ్లేదు!! మితానుభవాలలో అనుభవసఖ్యం కాని ఆవలను ప్రతిభింభించే తత్త్వం వలన ఒరిగేదేదున్నా లేకున్నా దేహానుభవాలకి తర్కం నశిస్తుంది ప్రాణం మిగులుతుంది అవతలేమ్లేదు!!________(10/6/14)

by Chi Chifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1mwcvLQ

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి