పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

3, ఫిబ్రవరి 2014, సోమవారం

Kavi Yakoob కవిత

Yakoob | CREATION .............................. “Why do we write? Battling within ourselves Yearning Heightened by vexation Intolerance Stress Why do we write within?” “ To understand, absorb The transcendental sorrow In us Within us To feel and experience and See sorrows that seen invisible That lie hidden deep within To know ourselves We write so When we look at life Through a gaze that is Different Natural Clear An exquisite feeling Moves us to experience the slightest touch Then, How can we not write?” [Translated from Telugu by Dr. Y. Satyanarayana from the volume Sarihaddu Rekha (Nov.2002) ; poem titled : Srushti (P.9)

by Kavi Yakoobfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1a9Sj2h

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి