పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

3, ఫిబ్రవరి 2014, సోమవారం

Chilakapati Rajasheker కవిత

- చిరాశ // ఎడారి బతుకులు // ********************************************* ఉగాదులే రాని యుగాలెన్నో?... వస౦తమే రాని వనాలెన్నో?..... దరహాసమే రాని పెదాలెన్నో?.... కలలు అసలే రాని కన్నులెన్నో?.... అమవసలే అన్నీ.. దివిటీతో వెదికినా దీపావళి కనరాదే వారి చీకటి జీవితాల్లో.... ఎ౦డమావులే అన్నీ.. ఎటుచూసినా ఒయాసిస్సులే కనరావే వారి ఎడారి జీవితాల్లో.... *********************************************** - {01/02/2014}

by Chilakapati Rajashekerfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1nA7HbU

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి