పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

12, మార్చి 2014, బుధవారం

R Rama Krishna M కవిత

ll వొస్తనే వుంటరు ll -ఆర్. ఆర్. కే. మూర్తి 12/03/14 ఇగ ఆడొస్తడు ఈడొస్తడు అడ్డమైన కొడుకులంతా వొస్తరు నువ్వు తలుపుతియ్యంగనే దండం పెడ్తరే పెద్దయ్యా ఇటు ఇటు జూసి నీ కాల్లు భీ మొక్తరు యాదిలే? ఐదేండ్లకింద రాలే ? గాల్లే గిప్పుడు మల్లచ్చిండ్రే పెద్దయ్యా ! పైసలిస్తరు మస్తు జెప్తరు పాపమంటివా బతుకు పాయిఖాన జేస్తరు ఈల్లు మడుసులుగారే పెద్దయ్యా కండువలు కప్పుకున్న మెకాలు.. మకురాలు చెప్పు చేతులవట్టుకోని ఆడు నీకేం జేసిండో అడుగు ఆడు గప్పుడెట్టుండె మరి గిప్పుడెట్టుండు అడుగు నా కొడుకుని ఇయ్యన్ని ఏడికెల్లి వొచ్చినయో మల్ల గనపపడితే మక్కెలిర్గుతయని చెప్పు ________________________

by R Rama Krishna Mfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1nH1Tg3

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి