పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

12, మార్చి 2014, బుధవారం

Buchi Reddy కవిత

3-11-2014 ******** మతం-- కులం దేనికి ?? ఎంధుకు ???మనిషి బ త క డా ని కి అవసరమా ??????????????? క ర సేవలు పాధాసేవలు ఆర్చనలు చక్ర తీర్థాలు ప్రెయర్లు నోము లు యజ్ఞాలు రథోత్సా వాలు మంత్రాలు జ్యోతి ష్య౦ మూడాచారాలు అంటరాని తనం తక్కువ ఎక్కువ కులాల తేడాలు ఇవన్ని బ్రహ్మ నీ క౦ ఏళ్ల తరబడి మతం పేరుతో దేవుని పేరుతో మా య మాటలు వల్ళిస్తూ నడిపిస్తూ నడుస్తున్న తతంగం- బ్రాహ్మ నియా బావ జాలం బలం గా ఇంకిపోయిన సమాజ౦ మన ధీ ఏళ్లతరబడి కోట్లాజనం మూడనమ్మకాలతో జ్జీర్ణించుకపోయి తరాలు గా పాటిస్తూ అమలుచేస్తూ--- స్వర్గానికి షార్ట్ కట్ చూపిస్తామని ప్రజల్ని బ్లాక్ మైల్ చేస్తున్న బాబాలు---సన్నాసులు---జియ్యం గార్లు మతం పేరుతో మన ష్యులను మరింత అజ్ఞా నం లో కి దింపుతున్న పీఠాధిపతులు---స్వాములు ?? కు లా ల పట్తింపులు తేడాలు అంటారాణితనం గుల్ల ల్లో ప్రవేశానిషేధాలు చూపుల్లో ఆచరణ లో తక్కువ-- ఎక్కువ బావాలతో ఎంధుకు ??? దేనికి ?? badly seriously deeply honestly rightly----- నేడు సమాజం లో చూస్తున్న నిజాలు సత్యాలు--- కులం-- మతం మనిషి బతకడానికి అవసరమా ?? పూజలు ధైవ ధర్షనాలు డిస్‌కౌంట్ సేల్స్ -- ప్రకటన ల తో నడుస్తున్న తీరు లో మనిషి బలహీన తల్ని ఆసరాగా తీసుకొని ఆడుకుంటూ మోసగిస్తూ---???? ఎంతకాలం వర్షాల కోసం పూజలు-- భజనలు యజ్ఞాలు అబద్దాలకు పాలిష్ కొట్టి అమ్ముకునే పత్రికల్లో టి వి ల లో పలానా తా యత కొంటె డబ్బు -- పధవులు సమకూరుతాయం టూ ప్రకటనల తో--- ఆచారాలూ--నియామాలు నిర౦కు శత్వ౦ తో సిద్దా౦ తా ల వ క్ర భాష్యం తో మనిషిని కీలుబొమ్మగా చేస్తూ--- మారుస్తూ--- మతాన్ని రాజకీయం చేస్తూ మతాన్ని వ్యాపారం గా మారుస్తూ--- ఎంధుకు ?? దేనికి --ఎంతకాలం ప్రజల పా లీ ట మతం మత్తు మంధు---మార్క్స్ మాటల్లో నిజం ఉంధీ--సత్యం ఉంధీ బ్రహ్మనిజం బలహీనమయనా రోజు దేశ స్వరూపం మారుతుంధీ- యువతులూ తరం మీ ధీ భాధ్యత మీ ధీ భావి మీ ధీ లేవండి--- పోరా డ౦ డి సాంఘిక ఆర్థిక విప్లవం రావాలంటే ప్రజల్లో చైతన్యం తేవాలి---రావాలి తెండి-- కదలండి మార్పు అవసరం ---------------------------------------------------- బుచ్చి రెడ్డి గంగుల

by Buchi Reddyfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1g6qwfo

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి