పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

1, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

కొప్పుల వసుంధర॥Tell me why ...??॥


చెప్పగలవా...??


నాకీ ఒంటరితనం ఎందుకో..

నువ్వెక్కడ ఉంటె..
నేనక్కడ ఉండలేక పోతున్నానో..
కొన్ని యుగాల ఈ నా అన్వేషణ
నా ఆరాధన ఎందుకోసమో.
చెప్పగలవా...??

నా ప్రశాంతత
ఏ గూటిలో..ప్రశాంతంగా నిదిరిస్తోందో..
చెప్పగలవా..??
నా వేదన
నా కన్నీరు
ఏది చేతకాక
ఏం చేయాలలో పాలుపోక..
నే అరిచే అరుపులో..శభ్దం
ప్రతిధ్వనించి తిరిగి నన్నే ఎందుకు చేరుతుందో..
చెప్పగలవా..??

రాసే కొద్ది పేజీలే తప్ప
మాటలు ,మనసు ఖాళీ అవని
ఈ ఖాళీతనం ఏమిటో..
కనీసం, నువ్వైనా..చెప్పగలవా...???

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి