పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

1, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

బాలు||పెళ్ళికాని తల్లిని||అమ్మ ఒక చోట
నాన్న ఒక చోట
అన్న వీదేసాలలో
నేను మరో చోట

ఏమైనా అంటే
ఉద్యోగం,
బాద్యతలు,
చదువులు,
అని సముదాయిన్చుకోవటం

ప్రేమ కరువు
ఈ కలి కాలంలో
బంధువులులా కలుస్తాము
అప్పుడప్పుడు

ప్రేమ పంచుతాను అని
దగ్గర అయ్యాడు ఒకడు
గర్బాన్ని
ప్రసాదించి
పుణ్య వంతురాలివి అన్నాడు

తాళి కట్టి
మొగుడు అవ్వు
ఈ బిడ్డకు
తండ్రి అవ్వు అంటే

బలే ఉన్నవే
ఆ బిడ్డ
నా బిడ్డేనా
అని వెర్రికూతలు కూసి
జారుకున్నాడు

సమాజం దృష్టిలో
నేను ఓ దోషిని
కన్నవాళ దృష్టిలో
నేను ఓ పాపిని

ఏది పాపం?
ఎవరికీ పాపం?
నాకా!
నా బిడ్డకా!

సరదాపడి
ఏదో చేసి ఉంటారు
బిడ్డను చంపి
చేతులు దులుపుకోమంటారు
తెలివిమీరిన పెద్దలు

సహజీవనానికి
బహుమానం అయిఉంటుంది
మూడు ముళ్ళ బందం ఉంటే
పాపం పోతుంది అంటారు
ఇంకొందరు

కాని వాళ్ళకు
తెలియదు
మూడు ముళ్ళు
వేసే వాడు
ఏములనో దాక్కున్నాడు

లోకుల కూతలు
పడతాను
బిడ్డ కోసం
బతుకుతాను
బిడ్డను
బతికిస్తాను

జనం ఎదురు తిరిగితే
సహిస్తాను
వాళ్ళు నా బిడ్డలాంటివారె అని
ఎంత అయిన
నేను ఒక
బిడ్డకు తల్లినే కదా!
కాక పోతే
పెళ్ళికాని తల్లిని.

*30-082012*

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి