పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

16, మార్చి 2014, ఆదివారం

Saif Ali Gorey Syed కవిత

ఎప్పటికీ మనం ఇంతే .. a poem by GOREY SAIF ALI 1. నిన్ను నేను పోగోట్టుకోలేదు నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్ళలేదు జస్ట్ నువ్వు నా ఎదురుగా అలా చెట్టుకొమ్మల్లో వెళ్ళిపోయావ్ అంతే . 2. నిన్ను నేను ఏ రాత్రి వదిలిపెట్టలేదు నువ్వు నన్ను ఏ రాత్రి వదిలిపెట్టలేదు జస్ట్ మన మధ్య అలా మేఘాలు వచ్చి పోతున్నాయి అంతే. 3. నేను నిన్ను ఇంకా అర్ధం చేసుకోలేదు నువ్వు నన్ను అర్ధం చేయించే ప్రయత్నం చెయ్యడం లేదు జస్ట్ నీ పాటేదో అలా నా ముందుకు వచ్చి హమ్మ్ చేసి వెల్తుంటావ్ అంతే. 4. నేను నీ ఇష్టాన్ని ఎప్పుడూ కాదనలేదు నువ్వు నా ఇష్టమో లేదో అడగలేదు జస్ట్ నువ్వు నీ ఇష్టమొచ్చినప్పుడు నన్ను తడిపేసి వెల్తుంటావ్ అంతే. 5. నువ్వు ఇటువైపు లేవని బెంగ లేదు నేను అటువైపు లేనని బాధలేదు జస్ట్ గోడేదో అడ్డమున్నా కాని ఎక్కడో ఖుషి ఖుషిగా అల్లుకోపోతావ్ అంతే. 6. నేను నీ గురించి ఏమనుకుంటానో నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటావో నాకు తెల్వదు జస్ట్ ప్రపంచం మనిద్దరి గురించి ఎంతో అనుకుంటది అంతే 7. నువ్వు వేరు నేను వేరు అయినా కలవక తప్పదు జస్ట్ పీచు మిఠాయి అయిపోయాక నన్ను పారేస్తారు అంతే. 8. నువ్వు కనిపించకడం లేదే అని నేను వెతకడం లేదు నా కోసం నువ్వు కనిపించాలనే ప్రయతం చెయ్యడం లేదు జస్ట్ నీ స్థాయిలో నువ్వు నన్ను ప్రేమించుకుంటూ వెల్తున్నావ్ అంతే .

by Saif Ali Gorey Syedfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1e552TJ

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి