పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

16, మార్చి 2014, ఆదివారం

Kapila Ramkumar కవిత

Broken Music The mother will not turn, who thinks she hears Her nursling's speech first grow articulate; But breathless with averted eyes elate She sits, with open lips and open ears, That it may call her twice. 'Mid doubts and fears Thus oft my soul has hearkened; till the song, A central moan for days, at length found tongue, And the sweet music welled and the sweet tears. But now, whatever while the soul is fain To list that wonted murmur, as it were The speech-bound sea-shell's low importunate strain, - No breath of song, thy voice alone is there, O bitterly beloved! and all her gain Is but the pang of unpermitted prayer. Dante Gabriel Rossetti 16.3.2014

by Kapila Ramkumarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/Oix04Y

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి