పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

12, జూన్ 2014, గురువారం

Chi Chi కవిత

_మెతుకు_ ఇల్లొదిలేది ఇంటికోసమే విల్లొదిలే బాణంలా!! సందులు గొందులు ఎత్తుపల్లాలు వింతలు విద్యలు చుట్టూ బాణాలతో గురులు తప్పకుండా చేదించేది గుప్పెట్లో మెతుకులేసే యుద్దాన్నే.. బాణాలు బాణాలకు రాస్కుంటే రాలే మెతుకులు కూడా బాణాలకే.. విల్లు మళ్ళీ పిలుస్తుంది ఇల్లొక విచిత్రం!! యుద్ధం సందిస్తుందిప్పుడు ఇళ్ళమీదకి ఇదింకా విచిత్రం!! ఇళ్ళకి యుద్దానికి మద్య యుద్దంలో మెతుకుని గెలుస్తూ ఉంటేనే బాణానికి విల్లు ఇరువైపులా!! లేదంటే యుద్దాలుండవ్ ముద్దలుండవ్ ఇళ్లుండవ్ బాణాలుండవ్!! _____________________________(12/6/14)

by Chi Chifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1qxHdIr

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి