పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

11, జూన్ 2014, బుధవారం

Mohammad Al Amin కవిత

"Falling in Love" ? watch this video first - its amazing!.... http://ift.tt/1uTuzGb

by Mohammad Al Aminfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1uTuzGb

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి