పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

7, ఫిబ్రవరి 2014, శుక్రవారం

Kodanda Rao కవిత

కె.కె//గుప్పెడు మల్లెలు-65// ******************** 1. మబ్బుని కోసినా, మంచినీరేగా, మంచోడు బాధపడినా... పట్టించుకోరు అందుకేగా 2. కోరికలు, ఊరికుక్కలు, ఏమిచ్చినా... వెంటబడుతూనే ఉంటాయ్. 3. నదిని పాయలో, పాయని నదిలో చూడగల్గాలి, పారదర్శకత అంటే.. ఉంటే... 4. శవాలు తేలే నదిలో, శివ,శివాంటూ మునక, ఏమనాలి, భక్తి మించిన మత్తు లేదనక 5. మాట తడబడదా, మత్తు తలకెక్కితే, గద్దెనెక్కాడాయె,తూలుతాడులే 6. ఇసుకమేడ ఉనికి, వాన చినుకుతో సరి, ఎన్నాళ్లోయ్ నడమంత్రపు సిరి 7. ఎక్కడానికేనోయ్ కొండ, అక్కడ తొంగోడానికా... ఎక్కిన పదవే, స్వర్గద్వారమా 8. చీకటి ముసిరితేనే, చుక్కలు అగుపడతాయ్, కష్టాల్లో ఆప్తుల్లా 9. తలకొట్టినా, జలమిస్తుంది బోండాం మంచోడంటే ఆడేనోయ్, పెట్టుకో ఆడికి దండం. 10. గాలికెగిరే కాగితం గాలిపటమా? వెనకనుంచి అరిచే ఆకతాయీ, వేదికమీద చూపు నీ బడాయి. ================== Date: 05.02.2014

by Kodanda Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1c42hh1

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి