పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

19, జూన్ 2014, గురువారం

Suresh Vanguri కవిత

సురేష్ వంగూరి || బాల్యం || - - - - - - - - - - - - - జారిపోతున్న లాగూకి మొలతాడు అడ్డం వేసి ఒరలో చీపురు పుల్ల పెట్టి రాజసంగా నడవటం గుర్తుందా కర్రపుల్లను చర్నాకోలా చేసి సైకిల్ టైరును రథంగా తోలటం గుర్తేనా బంతిని బాణం చేసి ఏడు పెంకుల్ని ఏకాగ్రతగా పడగొట్టి శత్రువులకు చిక్కకుండా చాకచక్యంగా మళ్ళీ వాటిని నిలబెట్టిన సాహసం గుర్తుందా పగిలిపోయిన రబ్బరు బంతీ అందులోంచి రాలిపడిన బాల్యంలాంటి ఇసక మట్టీ గుర్తేనా 19-6-2014

by Suresh Vanguri



from kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/UeplHR

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి