పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

19, జూన్ 2014, గురువారం

Divya Kiran Takshikasri కవిత

ఎర్రని ఆ నీరు ఏమిటి ? ఓహో! నా దేశం లో ని ఒక అరాచకాల నది కాబోలు! చిరు నవ్వుల చెల్లెళ్ళు , న్యాయం అడిగిన సోదరులు, అమాయకపు తండ్రులు బాలి కాబడిన ఒక నది ! నల్లని ఆ ప్రాంతమేమి ? ఓహో ! కలవాళ్ళు కలిసే చోటు కాబోలు ! అందుకే నెమో అందులో జరిగే దుర్మార్గాలు ధర్మదేవత కి కనబడవు ! అదేమిటి ఆ వెర్రి కేకలు? ఓహో ! మా పేద బంధువుల ఆకలి కేకలు కాబోలు! ఉచితం గా వచ్చే సిమ్ కార్డ్ వారు తినలేరు, అది తప్ప ఇంకేది ఇక్కడ ఉచితం గా రాదు మరి !

by Divya Kiran Takshikasrifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1ynIGWZ

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి