పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

23, జూన్ 2014, సోమవారం

Ramana Yellapragada కవిత

అవిశ్రాంత పయనం ! అందమైన స్వప్న సీమలలో అలుపెరుగక విహరిస్తూ.. అను క్షణం దేనికోసమో అన్వేషిస్తూ అందినవి వదిలేస్తూ అందని వాటికై అర్రులు చాస్తూ… అడ్డదారులలో పరుగేట్టేస్తూ అయిన గాయాల్ని చూసుకుని ఏడ్చేస్తూ అనుభవాల చేదు మాత్రల్ని మింగేస్తూ అను నిత్యం కాలానికి ఎదురీదేస్తూ అన్నికధలకు ముగింపు ఒకటేనని చెప్పేస్తూ…. అలిసిపోతూ,రాలిపోతూ,జ్ఞాపకమై మిగిలిపోతూ అనంత యానం సాగుతోంది, అంతు చిక్కని లోకాలకు మనిషి పయనం సాగుతోంది !! 23.04.14

by Ramana Yellapragadafrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/V5kUzS

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి