పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

21, మార్చి 2014, శుక్రవారం

Pusyami Sagar కవిత

ఘటనలు ______________పుష్యమి సాగర్ గుండె ను తాకిన భావస్పోరకాన్ని చేతులోకి తీసుకొని ముద్దాడినపుడు, కళ్ళు చెమర్చాయి, రెక్కలు తొడిగిన కొత్త ఆలోచన ఏదో గిరికీలు కొడుతూ అక్షరం చుట్టూ ప్రదక్షణ చేస్తుంది ..!!! మట్టి లో మొలకెత్తిన జ్ఞాపకం నిలువెత్తు చెట్టు గా మారినపుడు పునాదుల కింద దాక్కొన్న చరిత్ర , తనని తానూ తవ్వుకుంటూ తొవ్వ చూపిస్తుంది చీకటి కమ్మిన వెలుగు కు,!!!!! అప్పడు అప్పుడు నేను ఉన్నానంటూ తొంగి చూసే వేకువ ఉదయాలు నగర అరణ్యం లో గతి తప్పి తిరుగుతూ కాగితం పై ఒలికి పోతుంటాయి కద గానో, కవిత గానో అచ్చు పోసుకుంటూ ...!!! కలలు న్ని కుప్పలు గా నడి రోడ్డుకు అటుక్కుపోతాయి లెక్కపెట్టలేనన్ని మడతలు గా ... ప్రతి రాత్రి ప్రశ్నిస్తుంది ఉదయం ప్రశాంతం గా పోడుస్తానా అని !!!! ఇప్పుడు నాచే కొలవబడ్డ కొన్ని ప్రమాణాలు లెక్క సరి చూసుకున్నాయి ప్రతి ఘటనను మనోపలకం పై ముద్రించడానికి ...!!!!! మార్చ్ 21, 2014

by Pusyami Sagarfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hMuvAz

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి