పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

29, మార్చి 2014, శనివారం

Jayashree Naidu కవిత

జయశ్రీ నాయుడు || ఓ వారాంతపు వేళ.. || అతీత అవ్యక్తాల్లో అస్పష్టమైనా అసంగతమైనా ఆ ప్రపంచపు రహదారులే ఓ ఆత్మావకాశ సంభాషణం స్పృశించే గమకాల లయబద్ధ హృదయ సంకోచ వ్యాకోచ స్పందనం ఆనంద విషాద స్పృశ్యాస్పృశ్య సదృశ చిత్రలేఖనం పౌర్ణమినీ నిశ్శబ్ద పోరాటాల నిశీధినీ ప్రకృతి వికృతుల వేర్పాటులో నలిగిన నా సైనిక శ్రేణి రగులున్న క్షణాల సాక్ష్యం చెప్పాలా.... సహనం శాంతి కోసమే... అశాంతి తప్పని సరైనపుడు సంధి అసహనం తోనే మరి! గరుడ గమనాలు హృదయం లో సంధించిన క్షణాలెప్పుడైనా ఎరుకేనా చిద్రమైన కోటలకు హరితవనాల చెంగు కప్పి అరువు చిరునవ్వులే పరిచిన దారులు చూస్తూ మురిసే వేళలొస్తున్నాయి!!!! 29-3-2014

by Jayashree Naidufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/QrFfNH

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి