పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

20, జూన్ 2014, శుక్రవారం

Kranthi Srinivasa Rao కవిత

క్రాంతి శ్రీనివాసరావు ||యధాలాపం|| పొగలోమునిగి అస్పష్టతల మధ్య కళ్ళను వెలిగిస్తాము మనమే ఒక ద్వారబంధాన్ని తగిలించుకొని కలయచూస్తాము అనేక దృశ్యాలు నిద్రలేస్తుంటే వాటికి గొంతుకలు తగిలించేపనిలో పడతాం అప్పుడవి మనకు తెలియని భాషలో మాట్లాడటం మొదలెడతాయి ఏదో ఉందని నిర్ధారించి,ఒక తాళపత్రమైపోతాం ..................... మనలో ఎవడో ఎప్పుడో యధాలాపంగా ఒక రహస్యతంత్రిని మీటుతాడు ...... అప్పుడు తాళపత్రం నోరుచేసుకొంటుంది ..... పొరలుపొరలుగా ఉన్న కాలం కొత్తపొరలోకి కాలుపెడుతుంది

by Kranthi Srinivasa Raofrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1pqJ8iP

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి