పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

27, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

Thilak Bommaraju కవిత

తిలక్/ఎక్కడ నీవు --------------------­-------- ఏమని రాయను నిన్ను నా మనసులో పారబోశాక నిశ్శబ్ధాలను వర్ణించనా నిరీక్షణలను వల్లె వేయనా నీ మౌనంలో కరిగిపోయిన నా ఎదుచూపులు ఇక అలసిపోయి నీ జ్ఞాపకాల పొత్తిళ్ళలో నన్ను వెతుక్కుంటున్నాయి విధిలేక ఎన్నిసార్లు ఏరుకోను నీ మాటల ముత్యాలను ఈ హృదయ తీరంలో ఒక్కడినే నువ్వులేకుండా క్షణాలను యుగాలుగా మార్చడం యుగాలను క్షణాలుగా కరిగించడం నీకే తెలుసు నీ సహవాసంలో తడిసి ముద్దయిన ఈ దేహం నీ చిరునవ్వుల సంతకాలను చెరపలేకపోతోంది నువ్వెళ్ళిపోయినా నీ వాత్సల్యమే నిత్యం నా కళ్ళలో అనునిత్యం. తిలక్ బొమ్మరాజు 27.02.14

by Thilak Bommarajufrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1dC4Kju

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి