పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

27, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

Krishna Mani కవిత

నా తోడు ********* కనపడని నీడ నా చుట్టూ నిస్సందేహం ! తల్లి గర్భాన మొలచిన చోటనే అది నా తోడు పగలు రాత్రి తేడ లేదు తొలిసారి అమ్మా అన్నప్పుడూ తొలిసారి ఒక్కన్నే బయటికొచ్చినప్పుడూ నా నీడకు ఒక నీడ జతైనప్పుడూ ప్రతి కర్మను ప్రశ్నిస్తూ మంచిని తడుతూ చెడుని తోడుతూ తడబడు అడుగుల చూస్తూ గమ్యానికి పాదులు వేస్తూ అన్నీ వేళల వెంట నడుచును ! కనిపించే నీడే నా ఆత్మ అయితే కనిపించని నీడ పరమాత్మ ! కృష్ణ మణి I 27-02-2014

by Krishna Manifrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1hkzLgE

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి