పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

24, జూన్ 2014, మంగళవారం

Chandrasekhar Sgd కవిత

వేసవికాలంలో చెట్లు నీటికి కరువై కన్నీళ్ళను రాల్చడానికి బదులు ఆకుల్ని రాలుస్తూ ఉన్నాయి 24.6.2014

by Chandrasekhar Sgdfrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1jbfR69

Posted by Katta

3 వ్యాఖ్యలు: